Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 248 din 1 septembrie 2011  privind aprobarea modelelor formularelor continand cererile-tip de inregistrare/inscriere/raportare a modelelor certificatelor/autorizatiilor de inregistrare si adeverintelor de inscriere in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 248 din 1 septembrie 2011 privind aprobarea modelelor formularelor continand cererile-tip de inregistrare/inscriere/raportare a modelelor certificatelor/autorizatiilor de inregistrare si adeverintelor de inscriere in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 20 septembrie 2011

    Având în vedere Referatul Direcţiei registre, gestiune colectivã şi relaţii publice înregistrat la RG II cu nr. 11.185 din 1 septembrie 2011,
    în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (3), art. 138 alin. (1) lit. a) şi d), art. 148 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întãrirea capacitãţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în baza prevederilor art. 6 şi art. 7 alin (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotãrile necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificãrile ulterioare,

    directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite urmãtoarea decizie:

    ART. 1
    Se aprobã modelul formularelor conţinând cererile-tip de înregistrare în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, dupã cum urmeazã:
    a) formularul 1 privind înregistrarea datelor de identificare ale operatorilor economici, prevãzut în anexa nr. 1;
    b) formularul 2 privind înregistrarea sau completarea punctelor de lucru, prevãzut în anexa nr. 2;
    c) formularul 3 privind înregistrarea sau completarea spaţiilor de depozitare ale operatorilor economici, prevãzut în anexa nr. 3;
    d) formularul 4 privind radierea punctelor de lucru şi/sau spaţiilor de depozitare ale operatorilor economici, prevãzut în anexa nr. 4;
    e) formularul 5 privind reînnoirea/preschimbarea/anularea certificatului/autorizaţiei de înregistrare, prevãzut în anexa nr. 5;
    f) formularul 6 privind înregistrarea în Registrul naţional al fonogramelor, Registrul naţional al programelor pentru calculator, Registrul naţional al videogramelor, Registrul naţional al multiplicatorilor şi Registrul naţional al copiei private a activitãţilor specifice desfãşurate de operatorii economici, prevãzut în anexa nr. 6;
    g) formularul 7 privind inventarul actelor depuse la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în susţinerea înregistrãrii/înscrierii în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prevãzut în anexa nr. 7.
    ART. 2
    Se aprobã modelul formularelor conţinând cereriletip de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor, dupã cum urmeazã:
    a) formularul 8 privind înscrierea fonogramelor produse pe teritoriul României, prevãzut în anexa nr. 8;
    b) formularul 9 privind înscrierea operelor conţinute de fonogramele produse pe teritoriul României, prevãzut în anexa nr. 9;
    c) formularul 10 privind înscrierea fonogramelor importate, prevãzut în anexa nr. 10.
    ART. 3
    Se aprobã modelul formularelor conţinând cereriletip de înscriere a programelor pentru calculator în Registrul naţional al programelor pentru calculator, dupã cum urmeazã:
    a) formularul 11 privind înscrierea programelor pentru calculator produse/importate/distribuite/comercializate/închiriate pe teritoriul României, prevãzut în anexa nr. 11;
    b) formularul 12 privind modelul declaraţiei pe propria rãspundere din partea autorului programului pentru calculator, prevãzut în anexa nr. 12;
    c) formularul 13 privind modelul declaraţiei pe propria rãspundere din partea producãtorului programului pentru calculator privind modul de comercializare al programului pentru calculator, prevãzut în anexa nr. 13;
    d) formularul 14 privind modelul declaraţiei pe propria rãspundere din partea producãtorului programului pentru calculator privind depunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a mostrelor programului pentru calculator, prevãzut în anexa nr. 14.
    ART. 4
    Se aprobã modelul formularelor conţinând cereriletip de înscriere a videogramelor în Registrul naţional al videogramelor, dupã cum urmeazã:
    a) formularul 15 privind înscrierea videogramelor, altele decât filmele cinematografice, produse pe teritoriul României, prevãzut în anexa nr. 15;
    b) formularul 16 privind înscrierea operelor conţinute de videograme, altele decât filmele cinematografice, produse pe teritoriul României, prevãzut în anexa nr. 16;
    c) formularul 17 privind înscrierea videogramelor, altele decât filmele cinematografice, importate pe teritoriul României, prevãzut în anexa nr. 17;
    d) formularul 18 privind înscrierea filmelor cinematografice produse/reproduse pe teritoriul României, prevãzut în anexa nr. 18.
    ART. 5
    Se aprobã modelul formularelor conţinând cererile-tip de eliberare a marcajelor holografice aplicabile pe fonogramele sau videogramele înscrise în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, dupã cum urmeazã:
    a) formularul 19 privind eliberarea marcajelor holografice aplicabile pe fonogramele sau videogramele înscrise în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prevãzut în anexa nr. 19;
    b) formularul 20 privind modelul declaraţiei pe propria rãspundere din partea solicitantului de marcaje holografice aplicabile pe fonogramele sau videogramele înscrise în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor privind stocul de marcaje holografice la data depunerii solicitãrii, prevãzut în anexa nr. 20.
    ART. 6
    Se aprobã modelul formularului 21 conţinând raportul privind marcajele holografice deteriorate, marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial şi marcajele holografice necesar a fi returnate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor din cauza încetãrii activitãţii operatorului comercial, prevãzut în anexa nr. 21.
    ART. 7
    Se aprobã modelul formularului 22 conţinând raportul de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, prevãzut în anexa nr. 22.
    ART. 8
    Se aprobã modelul certificatelor de înregistrare în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, dupã cum urmeazã:
    a) certificatul de înregistrare în Registrul naţional al fonogramelor, prevãzut în anexa nr. 23;
    b) certificatul de înregistrare în Registrul naţional al programelor pentru calculator, prevãzut în anexa nr. 24;
    c) certificatul de înregistrare în Registrul naţional al copiei private, prevãzut în anexa nr. 25.
    ART. 9
    Se aprobã modelul adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, dupã cum urmeazã:
    a) adeverinţa privind înscrierea fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor, prevãzutã în anexa nr. 26;
    b) adeverinţa privind înscrierea videogramelor în Registrul naţional al videogramelor, prevãzutã în anexa nr. 27.
    ART. 10
    Se aprobã modelul formularului 23 conţinând cererea-tip privind depunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a mostrelor de fonograme/videograme/programe pentru calculator produse în România, în forma în care au fost introduse în circuitul comercial pe teritoriul României, prevãzut în anexa nr. 28.
    ART. 11
    Se aprobã modelul formularului 24 conţinând cererea-tip privind înscrierea echipamentelor în Registrul naţional al multiplicatorilor, prevãzut în anexa nr. 29.
    ART. 12
    Se aprobã modelul formularului 25 conţinând raportul sãptãmânal privind produsele multiplicate/intermediate, prevãzut în anexa nr. 30.
    ART. 13
    Se aprobã modelul autorizaţiei de înregistrare în Registrul naţional al multiplicatorilor, prevãzut în anexa nr. 31.
    ART. 14
    Se aprobã modelul formularului 26 conţinând cererea-tip privind înscrierea de suporturi/aparate în Registrul naţional al copiei private administrat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prevãzut în anexa nr. 32.
    ART. 15
    Se aprobã modelul formularului 27 conţinând cererea-tip privind înregistrarea operelor de creaţie intelectualã în Registrul naţional de opere administrat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prevãzut în anexa nr. 33.
    ART. 16
    Anexele nr. 1-33 fac parte integrantã din prezenta decizie.
    ART. 17
    Documentele emise de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (certificate/autorizaţii de înregistrare în registrele naţionale, adeverinţe de înscriere a fonogramelor/videogramelor, anexe ale certificatelor de înregistrare în registrele naţionale, adresele de confirmare a înregistrãrilor, precum şi adresele de completare) vor fi transmise solicitanţilor, în funcţie de opţiunea acestora, prin serviciul de curierat rapid, pe cheltuiala solicitantului, sau direct de la registratura Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
    ART. 18
    Pe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii îşi înceteazã aplicabilitatea Normele metodologice privind administrarea Registrului naţional al copiei private, Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 30/2006 pentru stabilirea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întãrirea capacitãţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor cererilor-tip privind înregistrarea în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelului formularului special privind marcajele holografice deteriorate şi marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, a modelului raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, a modelelor certificatelor de înregistrare în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi a modelului autorizaţiei de înregistrare în Registrul naţional al multiplicatorilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 14 martie 2006, cu modificãrile ulterioare, Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2010 privind transmiterea documentelor emise de Serviciul registre naţionale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2010, şi Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 201/2010 privind modificarea formularelor de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor, respectiv a videogramelor în Registrul naţional al videogramelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 22 iunie 2010.
    ART. 19
    Direcţia registre, gestiune colectivã şi relaţii publice va duce la îndeplinire prezenta decizie.
    ART. 20
    Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind postatã şi pe site-ul www.orda.ro

                     Directorul general al Oficiului Român
                          pentru Drepturile de Autor,
                                  Robert Bucur

    Bucureşti, 1 septembrie 2011.
    Nr. 248.


    ANEXA 1
    [SIGLA ORDA]*) Formular 1

                         GUVERNUL ROMANIEI
                  Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

                         CERERE OPERATIONALA
             privind registrele nationale administrate de ORDA

    1. Subscrisa (denumire societate/persoana fizica autorizata): ..................................
    2. Cu sediul in: Localitatea: ............ Strada: ..............................
                                    Nr.: .............. Bl.: ............ Sc.: .....................
                                    Et.: ........ Ap.: ........... Judet/Sector: ...................
    3. Nr. de ordine in registrul comertului/registrul asociatiilor si fundatiilor: ................
    4. Cod unic de inregistrare (CUI): ....................
    5. Inregistrata in Registrul National: │ RNF │ RNPC │ RNV │ RNM │ RNCP │
                                                   .......................................
    6. Certificat/Autorizatie Seria: .......... Nr. .......... Din data:..........
    7. Administrator/Director general: Nume: ....................Prenume: ....................
                     Act de identitate: Seria: .......... Nr. ......... CNP: ..............
                       Date de contact: Tel. fix: ................... Tel. mobil: .................
                                         FAX: ................... E-mail: .................
    8. Prin: Nume: ........ Prenume: ......... In calitate de:....
                     Act de identitate: Seria: ........ Nr. ......... CNP: ..............
                       Date de contact: Tel. fix: ................... Tel. mobil: .................
                                         FAX: ................... E-mail: .................

       In temeiul O.G. nr. 25/2006 privind intarirea capaciatii administrative a ORDA, va solicit:
      10. Inregistrarea in Registrul National al: 11. Inscrierea:
 ──────────────────────────────────────────────────── ────────────────────
Fonogramelor (RNF) ............... Fonogramelor ...........
Videogramelor (RNV) ............... Videogramelor ...........
Programelor pentru Calculator (RNPC) ............... Programelor pentru Calculator ...........
Multiplicatorilor (RNM) ............... Punctelor de lucru ...........
Copiei Private (RNCP) ............... Spatiilor de depozitare ...........
                                                         Echipamente RMN ...........
                                                         Lista aparate si suporturi RNCP ...........

                                             12. Radierea/Anularea: ...........
                                                 13. Preschimbarea: ...........
                                                    14. Reinnoirea: ...........
                             15. Eliberarea de marcaje holografice: ...........
     16. Depunerea raportului privind aplicare marcaje holograhice: ...........
      17. Depunerea raportului privind multiplicarea/intermedierea: ...........
    18. Depunerea raport marcaje holografice deteriorate/returnate: ...........
                                19. Depunerea raport copie privata: ...........
                                           20. Depunerea de mostre: ...........
     21. Cerere de completare: ......... a solicitarii Nr.: ........... din Data: .........

      Certificatul/Autorizatia/Adeverinta/Anexa/Adresa
   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    22. Va fi ridicat(a) de la registratura generala ORDA: ................
    23. Va fi comunicat(a) prin serviciu de curierat rapid pe cheltuilala solicitantului:
                23.1. La sediul firmei: ............
            23.2. La urmatoarea adresa: Localitatea: ................. Strada: .....................
                                        Nr. ........... Bl.: ....... Sc.: ...............
                                        Et.: ........... Ap.: ....... Judet/Sector ........
                                        Tel. fix: ................. Tel. mobil: .................

         Data completarii formularului: .......................
           Numele si prenumele in clar: .......................................
                                                         Semnatura si stampila: ....................

    ATENTIE:
    Va rugam sa nu modificati formatul coloanelor si/sau randurilor. Modificarea formatului va provoca
dificultati in imprimarea formularului pe o singura pagina.
    Fisierul se va transmite la ORDA pe suport hartie, semnat si stampilat pe fiecare pagina, cat si
pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro)

    Furnizarea unor date nereale constituie infractiune prevazuta de art. 292 Cod Penal
 si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie, la pag. 5 (a se vedea imaginea asociatã)


    ANEXA 2

    [SIGLA ORDA]*) Formular 2

                                 GUVERNUL ROMANIEI
                       Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor


    In temeiul O.G. nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a ORDA va
solicitam inregistrarea urmatoarelor puncte de lucru in Registrele Nationale:

    Puncte de lucru:
┌───────┬───────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬────┬──────────────┐
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 1 ├───────────┼────────┼──────┴──────┴──────┴───────┼────┴──────────────┤
│ │ Tel. │ Fax │Autorizatie/Contract NR/DATA│ Valabilitate │
├───────┼───────────┼────────┼──────┬──────┬──────┬───────┼────┬──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 2 ├───────────┼────────┼──────┴──────┴──────┴───────┼────┴──────────────┤
│ │ Tel. │ Fax │Autorizatie/Contract NR/DATA│ Valabilitate │
├───────┼───────────┼────────┼──────┬──────┬──────┬───────┼────┬──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 3 ├───────────┼────────┼──────┴──────┴──────┴───────┼────┴──────────────┤
│ │ Tel. │ Fax │Autorizatie/Contract NR/DATA│ Valabilitate │
├───────┼───────────┼────────┼──────┬──────┬──────┬───────┼────┬──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 4 ├───────────┼────────┼──────┴──────┴──────┴───────┼────┴──────────────┤
│ │ Tel. │ Fax │Autorizatie/Contract NR/DATA│ Valabilitate │
├───────┼───────────┼────────┼──────┬──────┬──────┬───────┼────┬──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 5 ├───────────┼────────┼──────┴──────┴──────┴───────┼────┴──────────────┤
│ │ Tel. │ Fax │Autorizatie/Contract NR/DATA│ Valabilitate │
├───────┼───────────┼────────┼──────┬──────┬──────┬───────┼────┬──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 6 ├───────────┼────────┼──────┴──────┴──────┴───────┼────┴──────────────┤
│ │ Tel. │ Fax │Autorizatie/Contract NR/DATA│ Valabilitate │
└───────┴───────────┴────────┴────────────────────────────┴───────────────────┘

   Data completarii formularului: ..............
   Numele si prenumele in clar: .............. Semnatura si stampila .......


    ATENTIE:
    Va rugam sa nu modificati formatul coloanelor si/sau randurilor. Modificarea formatului
va provoca dificultati in imprimarea formularului pe hartie format A4.
    Fisierul sa va transmite la ORDA pe suport hartie, semnat si stampilat pe fiecare
pagina, cat si pe suport optic (CD) sau electronic
(e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro).
    Daca tabelul contine mai mult de 6 pozitii (randuri), se pot insera atatea pagini
(a cate 6 pozitii) cate sunt necesare (specificandu-se numarul paginilor).

    Furnizarea unor date nereale constituie infractiune prevazuta de art. 292 Cod Penal si
se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie, la pag. 6 (a se vedea imaginea asociatã)


    ANEXA 3
    [SIGLA ORDA]*) Formular 3

                                 GUVERNUL ROMÂNIEI
                       Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor


    In temeiul O.G. nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a ORDA va
solicitam inregistrarea urmatoarelor spatii de depozitare in Registrele Nationale:

    Spatii de depozitare:
┌───────┬───────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬────┬──────────────┐
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 1 ├───────────┼────────┼──────┴──────┴──────┴───────┼────┴──────────────┤
│ │ Tel. │ Fax │Autorizatie/Contract NR/DATA│ Valabilitate │
├───────┼───────────┼────────┼──────┬──────┬──────┬───────┼────┬──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 2 ├───────────┼────────┼──────┴──────┴──────┴───────┼────┴──────────────┤
│ │ Tel. │ Fax │Autorizatie/Contract NR/DATA│ Valabilitate │
├───────┼───────────┼────────┼──────┬──────┬──────┬───────┼────┬──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 3 ├───────────┼────────┼──────┴──────┴──────┴───────┼────┴──────────────┤
│ │ Tel. │ Fax │Autorizatie/Contract NR/DATA│ Valabilitate │
├───────┼───────────┼────────┼──────┬──────┬──────┬───────┼────┬──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 4 ├───────────┼────────┼──────┴──────┴──────┴───────┼────┴──────────────┤
│ │ Tel. │ Fax │Autorizatie/Contract NR/DATA│ Valabilitate │
├───────┼───────────┼────────┼──────┬──────┬──────┬───────┼────┬──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 5 ├───────────┼────────┼──────┴──────┴──────┴───────┼────┴──────────────┤
│ │ Tel. │ Fax │Autorizatie/Contract NR/DATA│ Valabilitate │
├───────┼───────────┼────────┼──────┬──────┬──────┬───────┼────┬──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 6 ├───────────┼────────┼──────┴──────┴──────┴───────┼────┴──────────────┤
│ │ Tel. │ Fax │Autorizatie/Contract NR/DATA│ Valabilitate │
└───────┴───────────┴────────┴────────────────────────────┴───────────────────┘

   Data completarii formularului: ..............
   Numele si prenumele in clar: .............. Semnatura si stampila .......


    ATENTIE:
    Va rugam sa nu modificati formatul coloanelor si/sau randurilor. Modificarea
formatului va provoca dificultati in imprimarea formularului pe hartie format A4.
    Fisierul sa va transmite la ORDA pe suport hartie, semnat si stampilat pe fiecare
pagina, cat si pe suport optic (CD) sau electronic
(e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro).
    Daca tabelul contine mai mult de 6 pozitii (randuri), se pot insera atatea pagini
(a cate 6 pozitii) cate sunt necesare (specificandu-se numarul paginilor).

    Furnizarea unor date nereale constituie infractiune prevazuta de art. 292 Cod Penal si
se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie, la pag. 7 (a se vedea imaginea asociatã)


    ANEXA 4
    [SIGLA ORDA]*) Formular 4

                                 GUVERNUL ROMÂNIEI
                       Oficiul Român pentru Drepturile de Autor


    In temeiul O.G. nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a ORDA va
solicitam radierea urmatoarelor puncte de lucru/spatii de depozitare din Registrele
Nationale:

    Puncte de lucru
┌───────┬───────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬────┬──────────────┐
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────┼──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────┼──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────┼──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────┼──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴────┴──────────────┘

    Spatii de depozitare:
┌───────┬───────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬────┬──────────────┐
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────┼──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────┼──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────┼──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────┼──────────────┤
│Nr. Crt│Localitatea│ Strada │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Et. │ Ap.│ Judet/Sector │
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴────┴──────────────┘

   Data completarii formularului: ..............
   Numele si prenumele in clar: .............. Semnatura si stampila .......

    ATENTIE:
    Va rugam sa nu modificati formatul coloanelor si/sau randurilor. Modificarea formatului
va provoca dificultati in imprimarea formularului pe hartie format A4.
    Fisierul sa va transmite la ORDA pe suport hartie, semnat si stampilat pe fiecare
pagina, cat si pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro).
    Se pot insera atatea pagini (a cate 5+5 pozitii) cate sunt necesare (specificandu-se
numarul paginilor).


    Furnizarea unor date nereale constituie infractiune prevazuta de art. 292 Cod Penal si
se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie, la pag. 8 (a se vedea imaginea asociatã)


    ANEXA 5
    [SIGLA ORDA]*) Formular 5

                                 GUVERNUL ROMANIEI
                       Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor


    In temeiul O.G. nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a ORDA va solicitam
            reinnoirea/preschimbarea/anularea certificatului/autorizatiei referitoare la
                     Registrele Nationale administrate de ORDA:

Reinnoirea Certificatului/ Preschimbarea Certificatului/ Anularea Certificatului/
Autorizatiei:........ Autorizatiei:........ Autorizaţiei: ............    Registrul National: │ RNF │ RNPC │ RNV │ RNM │ RNCP │
                        ..................................................

Certificat/Autorizatie valabil/valabila la data solicitarii SERIA: ...... NR.: ...... din DATA: .........

1. Reinnoirea Certificatului/Autorizatiei se poate face numai in cazul in care nu este depasita perioada de
valabilitate a acestuia/acesteia si nu s-au modificat datele cuprinse in Certificatul/Adeverinta
valabil/valabila, precum si in Anexele corespunzatoare.

2. Preschimbarea Certificatului/Autorizatiei aflat/aflata in perioada de valabilitate este necesara avand in
vedere urmatoarele:

2.1. Schimbare adresa sediu, astfel: Localitatea: ......... Strada: ..............
                                                Nr.: ........... Bl.: ....... Sc.: ...............
                                                Et.: ........... Ap.: ....... Judet/Sector ........

2.2. Modificare denumire firma, noua denumire fiind: ..................................................
2.3. Modificarea formei de organizare a firmei, noua forma fiind: .....................................
2.4. Adaugarea/Radierea unui obiect de activitate, acesta fiind:

                                          │Producere│Distribuire│Comercializare│Import│Inchiriere│Multiplicare de:│Intermediere│
                                          ......................................................................................

3. Anularea Certificatului/Autorizatiei avand in vedere urmatoarele: Incetarea activitatii: ......... Alte motive: ..........

                 Data completarii formularului: ..............
                   Numele si prenumele in clar: ..........................

                                                      Semnatura si stampila: ............

    ATENTIE:
    Va rugam sa nu modificati formatul coloanelor si/sau randurilor. Modificarea formatului va provoca dificultati in
imprimarea formularului pe hartie format A4.
    Fisierul sa va transmite la ORDA pe suport hartie, semnat si stampilat pe fiecare pagina, cat si pe suport optic
(CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro).

    Furnizarea unor date nereale constituie infractiune prevazuta de art. 292 Cod Penal si se pedepseste cu inchisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie, la pag. 9 (a se vedea imaginea asociatã)


    ANEXA 6
    [SIGLA ORDA]*) Formular 6

                                 GUVERNUL ROMANIEI
                       Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor


  In temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe si al O.G. nr. 25/2006
privind intarirea capacitatii administrative a ORDA va solicitam inregistrarea in Registrele Nationale
administrate de ORDA a urmatoarelor activitati ce urmeaza a fi desfasurate de catre noi pe teritoriul
Romaniei:


Repistrul National al Fonogramelor
──────────────────────────────────
                      Producere/Reproducere de fonograme ...............
                                Distribuire de fonograme ...............
                             Comercializare de fonograme ...............
                                     Import de fonograme ...............
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Registrul National al Programelor pentru Calculator
───────────────────────────────────────────────────
                 Producere de programe pentru calculator ...............
               Distribuire de programe pentru calculator ...............
            Comercializare de programe pentru calculator ...............
                    Import de programe pentru calculator ...............
                Inchiriere de programe pentru calculator ...............
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Registrul National al Videogramelor
───────────────────────────────────
                     Producere/Reproducere de videograme ...............
                               Distribuire de videograme ...............
                            Comercializare de videograme ...............
                                    Import de videograme ...............
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Registrul National al Multiplicatorilor
───────────────────────────────────────
                          Multiplicare de discuri optice ...............
                            Multiplicare de casete audio ...............
                            Multiplicare de casete video ...............
                       Multiplicare de produse exceptate ...............
                   Intermediere servicii de multiplicare ...............
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Registrul National al Copiei Private
────────────────────────────────────
                                                  Import ...............
                                               Producere ...............
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

               Data completãrii formularului: ...............
                 Numele si prenumele in clar: ...............
                                                  Semnatura si stampila: ...............

  ATENTIE:
  Rubricile corespunzãtoare activitatiilor ce urmeaza a fi desfasurate se vor completa cu mentiunea DA
  Va rugam sa nu modificati formatul coloanelor si/sau randurilor. Modificarea formatului va provoca
dificultati in imprimarea formularului pe hartie format A4 portret.
  Fisierul se va transmite la ORDA pe suport hartie, semnat si stampilat pe fiecare pagina, cat si pe
suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre, nationale@orda.gov.ro).

  Furnizarea unor date nereale constituie infractiune prevazuta de art. 292 Cod Penal si se pedepseste
cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie, la pag. 10 (a se vedea imaginea asociatã)


    ANEXA 7    [SIGLA ORDA]*) Formular 7

                                 GUVERNUL ROMANIEI
                       Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor


                        INVENTARUL ACTELOR DEPUSE LA 0.R.D.A.

              In susţinerea cererii, depun, in copie, urmatoarele acte:


┌────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. Crt.│ Denumire si numar act │ Nr. de pagini │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 2 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 3 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 4 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 5 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 6 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 7 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 8 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 9 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 10 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 11 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 12 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 13 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 14 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 15 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 16 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 17 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 18 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 19 │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 20 │ │ │
└────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

  Denumirea societãţii sau persoanei fizice autorizate: .......................
                         Data completarii formularului: .......................
                           Numele si prenumele in clar: .......................

                                       Semnatura si stampila: .................

    ATENTIE:
    Va rugam sa nu modificati formatul coloanelor si/sau randurilor. Modificarea
formatului va provoca dificultati in imprimarea formularului pe hartie format A4
portret.
    Fisierul sa va transmite la ORDA pe suport hartie, semnat si stampilat pe
fiecare pagina, cat si pe suport optic (CD) sau electronic
(e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro).--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie, la pag. 11 (a se vedea imaginea asociatã)


    ANEXA 8
    [SIGLA ORDA]*) Formular 8

                                 GUVERNUL ROMANIEI
                       Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor


  In temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întãrirea capacitãţii administrative a ORDA va solicitam
inscrierea urmatoarelor fonograme produse pe teritoriul Romaniei in Registrul National al Fonogramelor:

┌────────┬────────────┬───────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬──────────────┐
│Nr. Crt.│ Titlu │ Suport │ │ │ │ │
│ 1 │............│...............│ Contract │ Producere/│ │ │
│ │ Autor │Cedent drepturi│NR ./DATA │reproducere│Distribuire│Comercializare│
│ │(compozitor)│ de autor │ │ │ │ │
│ │............│...............│..........│...........│...........│..............│
│ │ Interpret │Cedent drepturi│ Contract │Producere/ │Distribuire│Comercializare│
│ │ │ conexe │ NR./DATA │reproducere│ │ │
├────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│Nr. Crt.│ Titlu │ Suport │ │ │ │ │
│ 2 │............│...............│ Contract │ Producere/│ │ │
│ │ Autor │Cedent drepturi│NR ./DATA │reproducere│Distribuire│Comercializare│
│ │(compozitor)│ de autor │ │ │ │ │
│ │............│...............│..........│...........│...........│..............│
│ │ Interpret │Cedent drepturi│ Contract │Producere/ │Distribuire│Comercializare│
│ │ │ conexe │ NR./DATA │reproducere│ │ │
├────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│Nr. Crt.│ Titlu │ Suport │ │ │ │ │
│ 3 │............│...............│ Contract │ Producere/│ │ │
│ │ Autor │Cedent drepturi│NR ./DATA │reproducere│Distribuire│Comercializare│
│ │(compozitor)│ de autor │ │ │ │ │
│ │............│...............│..........│...........│...........│..............│
│ │ Interpret │Cedent drepturi│ Contract │Producere/ │Distribuire│Comercializare│
│ │ │ conexe │ NR./DATA │reproducere│ │ │
└────────┴────────────┴───────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────────┘

  Celelalte informatii, necesare confom prevederilor legale, cu privire la fonograme se
afla in: Formular opere audio-fonograme produse pe teritoriul Romaniei

               Data completarii formularului: ...............
                 Numele si prenumele in clar: ...............
                                                  Semnatura si stampila: ...............

Autor (compozitor); se completeaza cu numele si prenumele autorului daca este un singur
autor sau DIVERSI daca sunt cel putin doi autori

Interpret: se completeaza cu numele si prenumele interpretului (sau pseudonimul/numele
de scena) daca este un singur interpret sau COMPILATIE daca sunt cel puţin doi
interpreti

Cedent drepturi de autor/Cedent drepturi conexe: se completeaza doar daca este un
singur cedent pentru toate operele muzicale continute

Contract NR./DATA: se completeaza doar daca este un singur cedent pentru toate operele
muzicale conţinute

Producere/reproducere/Distribuire/Comercializare: se completeazã doar daca este un
singur cedent pentru toate operele muzicale continute

Conform O.G. 25/2006, in termen de 30 de zile de la inscrierea fonogramei un exemplar
al acesteia trebuie depus la ORDA

   ATENTIE:
   Va rugam sa nu modificati formatul coloanelor si/sau randurilor. Modificarea
formatului va provoca dificultati in imprimarea formularului pe hartie format A4.
Fisierul se va transmite la ORDA pe suport hartie, semnat si stampilat pe fiecare
pagina, cat si pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro).
Daca tabelul contine mai mult de 3 fonograme, se pot insera atatea pagini (a cate 3
fonograme) cate sunt necesare (specificandu-se numarul paginilor).

Furnizarea unor date nereale constituie infractiune prevazuta de art. 292 Cod Penal si se
pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie, la pag. 12 (a se vedea imaginea asociatã)


    ANEXA 9

--------------
    NOTÃ(CTCE)
    Anexa nr. 9 se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie, la pag. 13 (a se vedea imaginea asociatã)


    ANEXA 10

                                                                   Formular 10


                                           GUVERNUL ROMÂNIEI
    [SIGLA ORDA*)] Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor                         1. Având în vedere urmãtoarele:

                               Titular drepturi de autor: ....................
                                 Titular drepturi conexe: ....................
    Acord titular de drepturi (contract, agreement etc,): ....................
                                              Acordat de: ....................
                                               Nr. Acord: ....................
                                              Data Acord: ....................
                                Facturi externe NR./DATA: ....................
                                                          ....................
                                                Emise de: ....................
                    Declaraţia vamala de import NR./DATA: ....................
                                         Tara de origine: ....................
                                                         ┌──────┬───────────┬──────────────┐
                                       Drepturi acordate:│Import│Distribuire│Comercializare│
                                                         └──────┴───────────┴──────────────┘

    În temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întãrirea capacitãţii administrative a ORDA
vã solicitãm înscrierea în Registrul Naţional al Fonogramelor a urmãtoarelor
fonograme importate pe teritoriul României:

┌────────┬───────────────┬─────────┬──────┐
│Nr. Crt.│Titlu fonograma│Interpret│Suport│
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 1 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 2 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 3 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 4 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 5 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 6 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 7 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 8 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 9 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 10 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 11 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 12 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 13 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 14 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 15 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 16 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 17 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 18 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 19 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│ 20 │ │ │ │
└────────┴───────────────┴─────────┴──────┘


             Data completãrii formularului: ............
             Numele si prenumele in clar: ..............
                                           Semnãtura si stampila: ..............

    La prezenta solicitare anexam copia înscrisului doveditor al acordului titularului
de drepturi privind importul, distribuirea şi comercializarea de fonograme pe teritoriul
României, în traducere autorizatã în limba românã

    ATENŢIE:
    Va rugãm sa nu modificaţi formatul coloanelor si/sau rândurilor. Modificarea
formatului va provoca dificultãţi în imprimarea formularului pe hârtie format A4 portret.
    Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat si stampilat pe fiecare
pagina, cat si pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail:registre.nationale@orda.gov.ro).
    Daca tabelul conţine mai mult de 20 de pozitii (randuri), se pot insera atatea pagini
(a cate 20 de poziţii) câte sunt necesare (specificandu-se numãrul paginilor).

    Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevãzutã de art. 292 Cod Penal
şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 14, (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 11

                                                                   Formular 11


                                         GUVERNUL ROMÂNIEI
    [SIGLA ORDA*)] Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor


    In temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întãrirea capacitãţii administrative a ORDA va
solicitam înscrierea urmãtoarelor programe pentru calculator în Registrul National al
Programelor pentru Calculator:

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Indicaţii de │Date privind programul/pachetul de │Program/pachet │Program/pachet │Program/pachet │
│completare │ programe pentru calculator │programe pentru│programe pentru│programe pentru│
│ │ │calculator │calculator │calculator │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Pr/Im/Di/Co/In│ Denumire:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Pr/Im/Di/Co/In│ Tip [1]:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ Pr │ Produs pe teritoriul României:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ Im │ Importat pe teritoriul României:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ Di │ Distribuit pe teritoriul României:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ Co │ Comercializat pe teritoriul României:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ In │ Închiriat pe teritoriul României:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ In │Instalat pe urmãtorul nr. de calculatoare:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Pr/Im/Di/Co/In│ In baza Contractului NR.:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Pr/Im/Di/Co/In│ Din DATA (ZZ.LL.AAAA):│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Pr/Im/Di/Co/In│ Valabil pe o perioada de:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ Pr │ Declaraţie privind dreptul de autor:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ Pr │ Declaraţie privind exceptarea (Art.31):│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ Pr │ Declaraţie depunere ulterioara mostra:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ Pr │ Depus pe suport optic (CD/DVD):│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ Im/Di/Co/In │ Cesiune exclusiva:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ Im/Di/Co/In │ Cesiune neexclusiva:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ Di │ Privind distribuirea:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ Co │ Privind comercializarea:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ In │ Privind închirierea:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ Im/Di/Co/In │ Titularul de drepturi:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ Im/Di/Co/In │ Tara de origine:│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ Im │ Tara de import:│ │ │ │
└──────────────┴──────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Pr = Se va completa pt. activitatea de producere │ Data completãrii formularului: ...................
│Im = Se va completa pt. activitatea de import │ Numele si prenumele in clar: .....................
│Di = Se va completa pt. activitatea de distribuire │ Semnãtura si stampila: .......
│Co = Se va completa pt. activitatea de comercializare│
│In = Se va completa pt. activitatea de inchiriere │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
    [1] = Se va completa cu: sistem operare, limbaj programare, aplicaţie utilitara,
          aplicaţie divertisment, biblioteci, extensii etc.

    ATENŢIE:
    Va rugãm sa nu modificaţi formatul coloanelor si/sau rândurilor. Modificarea
formatului va provoca dificultãţi în imprimarea formularului pe hârtie format A4.
    Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat si stampilat pe fiecare
pagina, cat si pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro).
    Daca tabelul conţine mai mult de 3 programe pentru calculator, se pot insera atatea
pagini (a cate 3 programe pentru calculator) cate sunt necesare (specificandu-se numãrul
paginilor).

    Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevãzutã de art. 292 Cod Penal
şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 15, (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 12                                                                   Formular 12

                                         GUVERNUL ROMÂNIEI
    [SIGLA ORDA*)] Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor                        DECLARAŢIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE


    Subsemnat(ul/a): Nume: ........ Prenume: .........
    Act de identitate: Seria: ........ Nr: ..... CNP: ..............
    Date contact: Tel. fix: ........... Tel. mobil: ............
                        FAX: ................ E-mail: ................
    Reprezentant al: ............................................
    In calitate de: ............................................
    Imputernicit prin: ................. Nr. ...... din Data: .........

    cunoscând prevederile art. 3 - 8, art. 140 si art 141 din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificãrile si completãrile
ulterioare, declar cã firma susmenţionata este titularul dreptului de autor
asupra programului pentru calculator cu denumirea:
    .........................................................................

    care a fost creat in perioada: ..........................
si pe care l-am depus la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in vederea
înscrierii în Registrul naţional al programelor pentru calculator.

    Data completãrii formularului: ............................
      Numele si prenumele in clar: ............................

                                   Semnãtura si stampila: ...........


 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        DECLARAŢIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE


    Subsemnat(ul/a): Nume: ........ Prenume: .........
    Act de identitate: Seria: ........ Nr: ..... CNP: ..............
    Date contact: Tel. fix: ........... Tel. mobil: ............
                        FAX: ................ E-mail: ................
    Reprezentant al: ............................................
    In calitate de: ............................................
    Imputernicit prin: ................. Nr. ...... din Data: .........

    cunoscand prevederile art. 3 - 8, art. 140 si art. 141 din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificãrile si completãrile
ulterioare, declar cã firma susmenţionata este titularul dreptului de autor
asupra programului pentru calculator cu denumirea:
    .........................................................................

    care a fost creat in perioada: ..........................
si pe care l-am depus la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in vederea
înscrierii în Registrul naţional al programelor pentru calculator.

    Data completãrii formularului: ............................
      Numele si prenumele in clar: ............................

                                   Semnãtura si stampila: ...........


    ATENŢIE:
    Va rugãm sa nu modificaţi formatul coloanelor si/sau randurilor. Modificarea
formatului va provoca dificultãţi în imprimarea formularului pe hârtie format
A4 portret.
    Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hartie, semnat si stampilat pe
fiecare pagina, cat si pe suport optic (CD) sau electronic
(e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro).

    Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevãzutã de art. 292
Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 16, (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 13
                                                                   Formular 13


                                         GUVERNUL ROMÂNIEI
    [SIGLA ORDA*)] Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor                        DECLARAŢIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE

    Subsemnat(ul/a): Nume: ........ Prenume: .........
    Act de identitate: Seria: ........ Nr: ..... CNP: ..............
    Date contact: Tel. fix: ........... Tel. mobil: ............
                        FAX: ................ E-mail: ................
    Reprezentant al: ............................................
    In calitate de: ............................................
    Imputernicit prin: ................. Nr. ...... din Data: .........

    declar pe proprie rãspundere ca programul pentru calculator creat de cãtre
firma susmenţionata si depus la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor în
vederea înscrierii în Registrul naţional al programelor pentru calculator,
cu denumirea:
    .....................................................................

    nu este destinat comercializãrii prin magazine si in consecinţa mostra
programului pentru calculator in cauza, depusa la ORDA, a fost înregistrata
pe un disc optic inregistrabil


    Data completãrii formularului: ............................
      Numele si prenumele in clar: ............................

                                   Semnãtura si stampila: ...........


 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        DECLARAŢIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE


    Subsemnat(ul/a): Nume: ........ Prenume: .........
    Act de identitate: Seria: ........ Nr: ..... CNP: ..............
    Date contact: Tel. fix: ........... Tel. mobil: ............
                        FAX: ................ E-mail: ................
    Reprezentant al: ............................................
    In calitate de: ............................................
    Împuternicit prin: ................. Nr. ...... din Data: .........

    declar pe proprie rãspundere ca programul pentru calculator creat de cãtre
firma susmenţionata si depus la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor în
vederea înscrierii în Registrul naţional al programelor pentru calculator,
cu denumirea:
    .....................................................................

    nu este destinat comercializãrii prin magazine si in consecinţa mostra
programului pentru calculator in cauza, depusa la ORDA, a fost înregistrata
pe un disc optic inregistrabil


    Data completãrii formularului: ............................
      Numele si prenumele in clar: ............................

                                   Semnãtura si stampila: ...........    ATENŢIE:
    Va rugãm sa nu modificaţi formatul coloanelor si/sau randurilor. Modificarea
formatului va provoca dificultãţi în imprimarea formularului pe hârtie format
A4 portret.
    Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat si stampilat pe
fiecare pagina, cat si pe suport optic (CD) sau electronic
(e-mail:registre.nationale@orda.gov.ro).

    Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevãzutã de art. 292
Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 17, (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 14
                                                                   Formular 14


                                         GUVERNUL ROMÂNIEI
    [SIGLA ORDA*)] Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor


                        DECLARAŢIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE

    Subsemnat(ul/a): Nume: ........ Prenume: .........
    Act de identitate: Seria: ........ Nr: ..... CNP: ..............
    Date contact: Tel. fix: ........... Tel. mobil: ............
                        FAX: ................ E-mail: ................
    Reprezentant al: ............................................
    In calitate de: ............................................
    Împuternicit prin: ................. Nr. ...... din Data: .........

    declar pe proprie rãspundere ca programul pentru calculator creat de
              cãtre firma susmenţionata si având denumirea:
    ....................................................................

    va fi depus la ORDA, pe suport disc optic realizat prin injecţie, in
termen de 30 de zile de la data eliberãrii Anexei nr. 1 a certificatului
de înregistrare in Registrul naţional al programelor pentru calculator.
    In vederea înscrierii programului pentru calculator am depus la ORDA o
mostra a acestuia înregistrata pe un disc optic inregistrabil.


    Data completãrii formularului: ............................
      Numele si prenumele in clar: ............................

                                   Semnãtura si stampila: ...........


 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                        DECLARAŢIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE

    Subsemnat(ul/a): Nume: ........ Prenume: .........
    Act de identitate: Seria: ........ Nr: ..... CNP: ..............
    Date contact: Tel. fix: ........... Tel. mobil: ............
                        FAX: ................ E-mail: ................
    Reprezentant al: ............................................
    In calitate de: ............................................
    Împuternicit prin: ................. Nr. ...... din Data: .........

    declar pe proprie rãspundere ca programul pentru calculator creat de
              cãtre firma susmenţionata si având denumirea:
    ....................................................................

    va fi depus la ORDA, pe suport disc optic realizat prin injecţie, in
termen de 30 de zile de la data eliberãrii Anexei nr. 1 a certificatului
de înregistrare in Registrul naţional al programelor pentru calculator.
    In vederea înscrierii programului pentru calculator am depus la ORDA o
mostra a acestuia înregistrata pe un disc optic inregistrabil.


    Data completãrii formularului: ............................
      Numele si prenumele in clar: ............................

                                   Semnãtura si stampila: ...........


    ATENŢIE:
    Va rugãm sa nu modificaţi formatul coloanelor si/sau rândurilor. Modificarea
formatului va provoca dificultãţi în imprimarea formularului pe hârtie format
A4 portret.
    Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat si stampilat pe
fiecare pagina, cat si pe suport optic (CD) sau electronic
(e-mail:registre.nationale@orda.gov.ro).

    Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevãzutã de art. 292
Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 18, (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 15                                                                   Formular 15


                                         GUVERNUL ROMÂNIEI
    [SIGLA ORDA*)] Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor


    In temeiul 0.G. nr. 25/2006 privind întãrirea capacitãţii administrative a
ORDA va solicitam înscrierea in Registrul National al Videogramelor a
urmãtoarelor videograme produse pe teritoriul României:

┌────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ Date privind videograma │ │ │
│produsa/reprodusa pe teritoriul României│Titlu videograma│Titlu videograma│
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Titlu original videograma:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Titlu de comercializare videograma:│ │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘
┌────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ Autor principal:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Cedent drepturi de autor:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Contract drepturi de autor NR./DATA:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Drept de producere/reproducere:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Drept de distribuire:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Drept de comercializare:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Drept de inchiriere:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Cesiune exclusiva:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Cesiune neexclusiva:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Durata cesiunii:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Teritoriu:│ │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘
┌────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ Interpret:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Cedent drepturi conexe:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Contract drepturi conexe NR./DATA:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Drept de producere/reproducere:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Drept de distribuire:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Drept de comercializare:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Drept de inchiriere:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Cesiune exclusiva:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Cesiune neexclusiva:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Durata cesiunii:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Teritoriu:│ │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘
┌────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ Data primei fixãri:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Data primei publicãri sau radiodifuzãri:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Suport videograma produsa/reprodusa:│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Depus mostra pe suport optic (CP/DVD):│ │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘

    Celelalte informaţii, necesare confom prevederilor legale, cu privire la
videograme se afla in: Formular opere audiovizuale-videograme produse pe
teritoriul României transmis la ORDA pe suport hartie si electronic


    Data completãrii formularului: ............................
      Numele si prenumele in clar: ............................

                                   Semnãtura si stampila: ...........    In cazul în care una dintre videograme conţine cel puţin doua opere
audiovizuale, este necesara completarea formularului opere
audiovizuale-videograme produse pe teritoriul României

    Autor principal: se completeazã cu numele si prenumele autorului daca este
un singur autor sau DIVERSI daca sunt cel puţin doi autori
    Interpret: se completeazã cu numele si prenumele interpretului (sau
pseudonimul/numele de scena) daca este un singur interpret sau COMPILAŢIE daca
sunt cel putin doi interpreţi
    Cedent drepturi de autor/Cedent drepturi conexe: se completeazã doar daca
este un singur cedent pentru toate operele audiovizuale conţinute
    Contract NR./DATA: se completeazã doar daca este un singur cedent pentru
toate operele audiovizuale conţinute
    Producere/reproducere/Distribuire/Comercializare/Inchiriere: se completeazã
doar daca este un singur cedent pentru toate operele audiovizuale conţinute

    ATENŢIE:
    Va rugam sa nu modificaţi formatul coloanelor si/sau rândurilor. Modificarea
formatului va provoca dificultãţi in imprimarea formularului pe hârtie
formal A4.
    Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat si stampilat pe
fiecare pagina, cat si pe suport optic (CD) sau electronic
(e-mail:registre.nationale@orda.gov.ro).
    Daca tabelul conţine mai mult de 2 videograme, se pot insera atatea pagini
(a cate 2 videograme) cate sunt necesare (specificându-se numãrul paginilor).

    Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevãzutã de art. 292
Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 19, (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 16

--------------
    NOTÃ(CTCE)
    Anexa nr. 16 se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 20, (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 17
                                                            Formular 17

      [SIGLA ORDA*)] GUVERNUL ROMANIEI
   Oficiul Roman pentru Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
   Drepturile de Autor


                        1. Având în vedere urmãtoarele:

 Titular drepturi de autor: ................................. Declaratia vamala de import NR./DATA: ....
 Titular drepturi conexe: ................................... Facturi externe NR./DATA: ................
 Acord titular de drepturi (contract, agreement, etc.): ..... ................
 Acord de: .................................................. ................
 Nr. Acord: ................................................. ................
 Data acord: ................................................ Emisa de: ................
 Data expirarii licentei: ................................... ................
 Cesiune neexclusiva: ................... ................
 Cesiune exclusiva: ..................... Tara de origine: ................
 Teritoriu: .............................

                    ┌─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬
 Drepturi acordate: │Import│Distribuire│Comercializare│Inchiriere│
                    └ ─ ─ ─┴ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┴ ─ ─ ─ ─ ─┘

    In temeiul O.G. nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a ORDA va solicitam inscrierea
in Registrul National al Videogramelor a urmatoarelor videograme importate pe teritoriul Romaniei:

 ┌───┬─────────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────────────┬───────────────────────────┐
 │Nr.│ Titlu │ Interpret │ Suport │ Data primei fixari │ Data primei publicari sau │
 │Crt│ │ │ │ (ZZ/LL/AAAA) │ radiodifuzari (ZZ/LL/AAAA)│
 ├───┼─────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 1.│ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 2.│ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 3.│ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 4.│ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 5.│ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 6.│ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 7.│ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 8.│ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 9.│ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
 │10.│ │ │ │ │ │
 └───┴─────────────────────┴──────────────┴────────────┴────────────────────┴───────────────────────────┘

   Data completarii formularului: ................... Semnatura si stampila: ...................
   Numele si prenumele in clar: .....................................................

    La prezenta solicitare anexam copia inscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi
privind importul distribuirea si comercializarea de videograme pe teritoriul Romaniei, in traducere
autorizata in limba romanã

    ATENTIE:
    Va rugam sa nu modificaţi formatul coloanelor si/sau randurilor. Modificarea formatului va provoca
dificultati in imprimarea formularului A4 portret.
    Fisierul se va transmite la ORDA pe suport hartie, semnat si stampilat pe fiecare pagina, cat si pe
suport optic (CD) seu electronic (e-mail; registre.nationale@orda.gov.ro).
    Daca tabelul contine mai mult de 10 de pozitii (randuri), se pot insera atatea pagini (a cate 10 de
pozitii) cate sunt necesare (specificandu-se numarul paginilor).

    Furnizarea unor date nereale constitue infracţiune prevãzutã de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã----------
    NOTA(CTCE)
    *) Sigla se gaseşte în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 21. (a se vedea imaginea asociatã)


    ANEXA 18                                                            Formular 18

      [SIGLA ORDA*)] GUVERNUL ROMANIEI
   Oficiul Roman pentru Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
   Drepturile de Autor


    In temeiul O.G. nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a ORDA va solicitam
inscrierea urmatoarelor filme cinematografice produse/reproduse pe teritoriul Romaniei in Registrul
National al Videogramelor:

 ┌──────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
 │Date privind filmul cinematografic│Film cinematografic 1│Film cinematografic 2│Film cinematografic 3│
 │produs/reprodus pe teritoriul │ │ │ │
 │Romaniei │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Titlu original film: │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Titlu de comercializare film: │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Cert. de clasificare in Reg. │ │ │ │
 │Cinematografiei NR.: │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Cert. de clasificare in Reg. │ │ │ │
 │Cinematografiei DATA: │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Cert. înscriere menţiuni in Reg. │ │ │ │
 │Cinematografiei NR.: │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Cert. inscriere mentiuni in Reg. │ │ │ │
 │Cinematografiei DATA: │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Cedent drepturi patrimoniale: │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Contract cedare drepturi NR./DATA │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Drept de producere/reproducere: │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Drept de distribuire: │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Drept de comercializare: │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Cesiune exclusiva: │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Cesiune neexclusiva: │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Durata cesiunii: │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Teritoriu: │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Suport film cinematografic │ │ │ │
 │produs/reprodus: │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Deciaratie depunere ulterioara │ │ │ │
 │mostra: │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
 │Depus mostra pe suport optic │ │ │ │
 │(CD/DVD/BD/UMD): │ │ │ │
 └──────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘

                                             Data completarii formularului: ..................
                                             Numele si prenumele in clar: ....................
                                                      Semnatura si stampila: .................

    ATENTIE:
    Va rugam sa nu modificati formatul coloanelor si/sau randurilor. Modificarea formatului va provoca
dificultati in imprimarea formularului A4 portret.
    Fisierul se va transmite la ORDA pe suport hartie, semnat si stampilat pe fiecare pagina, cat si
pe suport optic (CD) seu electronic (e-mail; registre.nationale@orda.gov.ro).
    Daca tabelul contine mai mult de 10 de pozitii (randuri), se pot insera atatea pagini (a cate 10
de pozitii) cate sunt necesare (specificandu-se numarul paginilor).

    Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevãzutã de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã-----
    NOTA(CTCE)
    *) Sigla se gaseşte în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 22. (a se vedea imaginea asociatã)


    ANEXA 19
                                                           Formular 19

      [SIGLA ORDA*)] GUVERNUL ROMANIEI
   Oficiul Roman pentru Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
   Drepturile de Autor


    1. Subscrisa (denumire societate/persoana fizica autorizata): ....................
    In temeiul O.G. nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a ORDA, va solicit:


                    2.Eliberarea de marcaje holografice care
                urmeaza a fi aplicate pe titlurile mentionate in
                     tabelul urmator. Marcajele holografice
                              vor fi aplicate pe:
                              Fonograme ..........
                             Videograme ..........

 ┌────┬───────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────────┬──────────┐
 │Nr. │Denumire titlu fonograma/videograma│Adeverinta│Adeverinta│ Nr. │Nr. marcaje│Dest.* │
 │Crt.│ │ Nr. │ Data │RNF/RNV│ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 1.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 2.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 3.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 4.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 5.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 6.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 7.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 8.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 9.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 10.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 11.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 12.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 13.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 14.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 15.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 16.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 17.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 18.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 19.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
 │ 20.│ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────────┴──────────┘

                  Numar total de marcaje holografice solicitate (in cifre): ..............

                  Data completarii formularului: ................
                  Numele si prenumele in clar: ..................
                                               Semnatura si stampila: ....................

-----
    * Rubrica Dest. se marcheaza in cazul in care marcajele holografice urmeaza a se aplica pe
fonograme/videograme ce se vor comercializa impreuna cu alte produse cum ar fi reviste, ziare,
carti etc.
    Marcajele holografice se vor ridica de la ORDA de catre o persoana expres imputernicita
pentru aceasta.
    Marcajele holografice care nu sunt ridicate de solicitant in termen de 20 zile lucratoare
de la data aprobarii eliberarii acestora, vor fi realocate altor solicitanti.

    ATENTIE:
    Va rugam sa nu modificaţi formatul coloanelor si/sau randurilor. Modificarea formatului va
provoca dificultati in imprimarea formularului A4 portret.
    Fisierul se va transmite la ORDA pe suport hartie, semnat si stampilat pe fiecare pagina, cat si
pe suport optic (CD) seu electronic (e-mail; registre.nationale@orda.gov.ro).
    Daca tabelul contine mai mult de 10 de pozitii (randuri), se pot insera atatea pagini (a cate 10
de pozitii) cate sunt necesare (specificandu-se numarul paginilor).

    Furnizarea unor date nereale constitue infracţiune prevãzutã de art. 292 Cod Penal şi se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã
                                                                                     Pagina ..../....-----
    NOTA(CTCE)
    *) Sigla se gaseşte în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 23. (a se vedea imaginea asociatã)

    ANEXA 20


                                                            Formular 20

      [SIGLA ORDA*)] GUVERNUL ROMANIEI
   Oficiul Roman pentru Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
   Drepturile de Autor

                        DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

    Subsemnat(ul/a); Nume: .......... Prenume: ............................
    Act de identitate: Seria: ......... Nr.: ...... CNP: .....................
    Date contact: Tel. fix: ................ Tel. mobil: ...............
                        FAX: ................ E-mail: .........................
    Reprezentant al: .......................................................
    In calitate de: .......................................................
    Imputernicit prin: ................... Nr.: ......... din Data: .........

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal, declar pe propria
raspundere ca la data solicitarii marcajelor holografice persoana juridica/
fizica autorizata sus mentionata mai detine un stoc de: ........... marcaje
holografice.

    Avand in vedere ca stocul de marcaje holografice mai sus mentionat este
diferit de 0 (zero), precizam ca marcajele holografice solicitate ne sunt
necesare din urmatoarele considerente (se vor mentiona contracte ferme
(partener, nr./data contract etc.), proiecte in derulare, precum si orice
alte motive temeinic justificate):

    ..............................................................
    ..............................................................
    ..............................................................
    ..............................................................
    ..............................................................
    ..............................................................
    ..............................................................
    ..............................................................
    ..............................................................
    ..............................................................
    ..............................................................
    ..............................................................


    Data completarii formularului: ................................
    Numele si prenumele in clar: ..................................

    Semnatura si stampila: ...............

    ATENTIE:
    Va rugam sa nu modificati formatul coloanelor si/sau randurilor.
Modificarea formatului va provoca dificultati in imprimarea formularului
A4 portret.
    Fisierul se va transmite la ORDA pe suport hartie, semnat si stampilat
pe fiecare pagina, cat si pe suport optic (CD) seu electronic (e-mail;
registre.nationale@orda.gov.ro).
    Daca tabelul contine mai mult de 10 de pozitii (randuri), se pot insera
atatea pagini (a cate 10 de pozitii) cate sunt necesare (specificandu-se
numarul paginilor).

    Furnizarea unor date nereale constitue infracţiune prevãzutã de art. 292
Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã-----
    NOTA(CTCE)
    *) Sigla se gaseşte în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 24. (a se vedea imaginea asociatã)

    ANEXA 21


Formular 21

       [SIGLA ORDA*)] GUVERNUL ROMANIEI
   Oficiul Roman pentru Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
   Drepturile de Autor


                        RAPORT PRIVIND MARCAJELE HOLOGRAFICE

    DETERIORATE: ................................
    APLICATE PE FONOGRAME/VIDEOGRAME RETRASE DIN CIRCUITUL COMERCIAL: .........................
    NECESAR A FI RETURNATE LA ORDA DATORITA INCETARII ACTIVITATII FIRMEI: .....................

    DENUMIRE SOCIETATE/PERSOANA FIZICA AUTORIZATA: ............................................


     TIP MARCAJE: PENTRU FONOGRAME: .............. PENTRU VIDEOGRAME: .............

 ┌────┬─────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬───────┬───────┬──────────┬────────┐
 │Nr. │Data │Artist*│Titlu*│Suport*│Nr. │Cap │Serie │Serie │Nr. si │Emitent │
 │Crt.│deteriorarii/│ │ │ │Bucati│Serie│inceput│sfarsit│serie │document│
 │ │retragerii │ │ │ │ │ │ │ │document │contabil│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │contabil**│Denumire│
 ├────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
 ├────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
 │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
 │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
 │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
 │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
 │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
 │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
 │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
 │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴─────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴───────┴───────┴──────────┴────────┘

             Total marcaje holografice: ..........................

          MARCAJELE DETERIORATE VOR FI LIPITE PE FORMULARUL DIN ANEXA

-----
    * Se completeaza daca este cazul.
    ** Se vor mentiona seriile si numerele facturilor sau documentelor contabile interne de
multiplicare a fonogramelor sau DVI

  SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE Data completãrii formularului: ................ Bl/CI: ...............
  FONTUL VA FI ARIAL Numele si prenumele in clar: .................. CNP: .................
  MARIME FONT 10 Semnatura si stampila .........................
  NU SE VOR FOLOSI DIACRITICE

    ATENTIE:
    Se pot insera atatea pagini cate sunt necesare (specificandu-se numarul paginilor).

    Furnizarea unor date nereale constituie infractiune prevazuta de art. 292 Cod Penal si se pedepseste
cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.-----
    NOTA(CTCE)
    *) Sigla se gaseşte în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 25. (a se vedea imaginea asociatã)                                                            Formular 21 Anexa

      [SIGLA ORDA*)] GUVERNUL ROMANIEI
   Oficiul Roman pentru Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
   Drepturile de Autor


                ANEXA LA RAPORTUL PRIVIND MARCAJELE HOLOGRAFICE

    DENUMIRE SOCIETATE/PERSOANA FIZICA AUTORIZATA: .......................

  nr. crt. nr. crt. nr. crt. nr. crt. nr. crt. nr. crt.
  din raport: din raport: din raport: din raport: din raport: din raport:
 ┌──────────┐┌──────────┐┌──────────┐┌──────────┐┌──────────┐┌───────────┐
 │ ││ ││ ││ ││ ││ │
 │ ││ ││ ││ ││ ││ │
 └──────────┘└──────────┘└──────────┘└──────────┘└──────────┘└───────────┘

  nr. crt. nr. crt. nr. crt. nr. crt. nr. crt. nr. crt.
  din raport: din raport: din raport: din raport: din raport: din raport:
 ┌──────────┐┌──────────┐┌──────────┐┌──────────┐┌──────────┐┌───────────┐
 │ ││ ││ ││ ││ ││ │
 │ ││ ││ ││ ││ ││ │
 └──────────┘└──────────┘└──────────┘└──────────┘└──────────┘└───────────┘
  nr. crt. nr. crt. nr. crt. nr. crt. nr. crt. nr. crt.
  din raport: din raport: din raport: din raport: din raport: din raport:
 ┌──────────┐┌──────────┐┌──────────┐┌──────────┐┌──────────┐┌───────────┐
 │ ││ ││ ││ ││ ││ │
 │ ││ ││ ││ ││ ││ │
 └──────────┘└──────────┘└──────────┘└──────────┘└──────────┘└───────────┘
  nr. crt. nr. crt. nr. crt. nr. crt. nr. crt. nr. crt.
  din raport: din raport: din raport: din raport: din raport: din raport:
 ┌──────────┐┌──────────┐┌──────────┐┌──────────┐┌──────────┐┌───────────┐
 │ ││ ││ ││ ││ ││ │
 │ ││ ││ ││ ││ ││ │
 └──────────┘└──────────┘└──────────┘└──────────┘└──────────┘└───────────┘

 Data completarii formularului: ..............
 Numele si prenumele in clar: ............ Semnãtura si stampila: .......


    ATENTIE:
    Se pot insera atatea pagini cate sunt necesare (specificandu-se numarul
paginilor).

    Furnizarea unor date nereale constituie infractiune prevazuta de art. 292
Cod Penal si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.-----
    NOTA(CTCE)
    *) Sigla se gaseşte în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 26. (a se vedea imaginea asociatã)


    ANEXA 22
                                                                   Formular 22
    [SIGLA ORDA*)] GUVERNUL ROMANIEI
                            Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor


                           RAPORT DE APLICARE A MARCAJELOR HOLOGRAFICE

    DENUMIRE SOCIETATE/PERSOANA FIZICA AUTORIZATA: .......................................

            TIP MARCAJE: [] PE FONOGRAME [] PE VIDEOGRAME

                               ANUL:.................
                               LUNA:.................

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Marcaje holografice aplicate │
├────┬─────────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Nr. si │ Emitent │ Aplicare│ Executie│Multiplicare│
│Nr. │ Data │Artist│Titlu│Suport│ Nr. │ Cap │ Serie │ Serie │ serie │document │ marcaje │ coperti │ │
│crt.│aplicarii│ │ │ │Bucati│Serie│inceput│sfarsit│ document │ contabil│ │ │ Denumire │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │contabil │ Denumire│Denumire │Denumire │ │
├────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴───────┴───────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┘

                TOTAL HOLOGRAME APLICATE .......................
          TOTAL HOLOGRAME RAMASE IN STOC .......................

    * Se vor mentiona seriile si numerele facturilor sau documentelor contabile interne de multiplicare a fonogramelor sau DVI

    SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE Data completarii formularului: ...................
    FONTUL VA FI ARIAL Numele si prenumele in clar: ...................... BI/CI: ...................
    MÃRIME FONT 10 CNP: .....................
    NU SE VOR FOLOSI DIACRITICE Semnatura si stampila:...........................


    ATENTIE:
    Fisierul se va transmite la ORDA pe suport hartie, semnat si stampilat pe fiecare pagina, cat si pe suport optic (CD) sau
electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro).
    Se pot insera atatea pagini cate sunt necesare (specificandu-se numarul paginilor).

    Furnizarea unor date nereale constituie infractiune prevazuta de art. 292 Cod Penal si se pedepseste cu inchisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amenda.
--------
    NOTA(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 670/2011, pag. 27 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 23┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ GUVERNUL ROMANIEI │
│ [SIGLA ORDA*)] OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1, │
│ Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90 Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51 │
│ office@orda.gov.ro, www.orda.ro │
│ │
│ CERTIFICAT │
│ │
│ de înregistrare în │
│ REGISTRUL NAŢIONAL AL FONOGRAMELOR │
│ Seria ....... Nr. ......din......... │
│ │
│ S.C. ..................... cu sediul/domiciliul în .......................,│
│Str. ......................., Nr. ..., Bl. ..., Sc. .... Et. ...., Apt. ..... │
│Judeţ/Sector ............ cod fiscal .........., a fost înregistratã, urmare a│
│cererii nr. .......... din data de ................, în Registrul Naţional al │
│Fonogramelor şi efectueazã activitãţi de .................... la punctele de │
│lucru şi spaţiile de depozitare menţionate în Anexa I a prezentului certificat│
│ Durata de valabilitate a certificatului de înregistrare în Registrul │
│Naţional al Fonogramelor este de un an de zile de la data emiterii. │
│ │
│ │
│ DIRECTOR GENERAL │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


--------
    NOTA(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 670/2011, pag. 28 (a se vedea imaginea asociatã).                                                     GUVERNUL ROMANIEI
   [SIGLA ORDA*)] OFICIUL ROMAN
                                                  PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1, Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90
   Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51 office@orda.gov.ro, www.orda.ro


      ANEXA I a Certificatului seria ........... nr. ....... din ............. RNF

                Punctele de Lucru şi Spaţiile de Depozitare ale:

                    S.C. ...................................

   Puncte de Lucru
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌────────┬──────────────┬──────────┬───────┬──────┬────────────┬─────────────┐
│Nr. crt.│ Localitate │ Stradã │ Numãr │ Bloc │ Apartament │Judeţ/Sector │
├────────┼──────────────┼──────────┼───────┼──────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────────┴──────────┴───────┴──────┴────────────┴─────────────┘

   Spaţii de Depozitare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌────────┬──────────────┬──────────┬───────┬──────┬────────────┬─────────────┐
│Nr. crt.│ Localitate │ Stradã │ Numãr │ Bloc │ Apartament │Judeţ/Sector │
├────────┼──────────────┼──────────┼───────┼──────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────────┴──────────┴───────┴──────┴────────────┴─────────────┘

            DIRECTOR GENERAL DIRECTOR D.R.G.C.--------
    NOTA(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 670/2011, pag. 29 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 24┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ GUVERNUL ROMANIEI │
│ [SIGLA ORDA*)] OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1, │
│ Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90 Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51 │
│ office@orda.gov.ro, www.orda.ro │
│ │
│ CERTIFICAT │
│ │
│ de înregistrare în │
│ REGISTRUL NAŢIONAL AL │
│ PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR │
│ Seria ....... Nr. ......din......... │
│ │
│ S.C. ..................... cu sediul/domiciliul în .......................,│
│Str. ......................., Nr. ..., Bl. ..., Sc. .... Et. ...., Apt. ..... │
│Judeţ/Sector ............ cod fiscal .........., a fost înregistratã, urmare a│
│cererii nr. .......... din data de ................, în Registrul Naţional al │
│Programelor pentru Calculator şi desfãşoarã activitãţi de ................... │
│a programelor pentru calculator menţionate în Anexa I la prezentul certificat.│
│ Firma de mai sus îşi desãşoarã activitatea la punctele de lucru şi spaţiile│
│de depozitare menţionate în Anexa II la prezentul certificat. │
│ Durata de valabilitate a certificatului de înregistrare în Registrul │
│Naţional al Programelor pentru Calculator este de un an de zile de la data │
│emiterii. │
│ │
│ DIRECTOR GENERAL │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


--------
    NOTA(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 670/2011, pag. 30 (a se vedea imaginea asociatã).
    [SIGLA ORDA*))
                                GUVERNUL ROMÂNIEI
                                  OFICIUL ROMÂN
                            PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
   -----------------------------------------------------------------------------
         Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093-Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax:
              021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51
                       office@orda.gov.ro www.orda.ro


      Anexa I a Certificatului seria ....... nr. ..... din .......... RNPC

           Programele înscrise în Registrul Naţional al Programelor
                          pentru Calculator de

                   S.C. .............................

    Programe producţie proprie
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. crt.│ Denumire Program │ Tip program │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │
└────────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

    Programe importate
┌────────┬───────────────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│Nr. Crt.│ Denumire Program │ Producãtor │ Ţara de import │ Tip program │
├────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────┴───────────────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────────┘

    Programe distribuite/comercializate
┌────────┬────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. Crt.│ Denumire Program │ Producãtor │ Tip program │
├────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
└────────┴────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┘

    Programe închiriate
┌────────┬───────────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. Crt.│ Denumire Program │ Producãtor │ Nr. calculatoare│ Tip program │
├────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────┴───────────────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────────┘


       DIRECTOR GENERAL,
                                               DIRECTOR D.R.G.C.--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 31 (a se vedea imaginea asociatã).
    [SIGLA ORDA*))
                                GUVERNUL ROMÂNIEI
                                  OFICIUL ROMÂN
                            PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
   -----------------------------------------------------------------------------
         Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093-Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax:
              021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51
                       office@orda.gov.ro www.orda.ro


      Anexa II a Certificatului seria ....... nr. ..... din .......... RNPC

               Punctele de Lucru şi Spaţiile de Depozitare ale:

                     S.C. ............................

    Puncte de Lucru
--------------------------------------------------------------------------------
┌───────┬──────────────┬─────────┬───────┬──────┬────────────┬────────────────┐
│Nr.crt.│ Localitate │ Stradã │ Numãr │ Bloc │ Apartament │ Judeţ/Sector │
├───────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────────┴─────────┴───────┴──────┴────────────┴────────────────┘

    Spaţii de Depozitare
--------------------------------------------------------------------------------
┌───────┬──────────────┬─────────┬───────┬──────┬────────────┬────────────────┐
│Nr.crt.│ Localitate │ Stradã │ Numãr │ Bloc │ Apartament │ Judeţ/Sector │
├───────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────────┴─────────┴───────┴──────┴────────────┴────────────────┘


       DIRECTOR GENERAL,
                                               DIRECTOR D.R.G.C.--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 32 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 25┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││ [SIGLA ORDA*)) ││
││ GUVERNUL ROMÂNIEI ││
││ OFICIUL ROMÂN ││
││ PENTRU DREPTURILE DE AUTOR ││
││ ------------------------------------------------------------------------- ││
││ Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093-Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax: ││
││ 021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51 ││
││ office@orda.gov.ro www.orda.ro ││
││ ││
││ ││
││ CERTIFICAT ││
││ ││
││ ││
││ de înregistrare în ││
││ REGISTRUL NAŢIONAL AL COPIEI PRIVATE ││
││ Seria ....... Nr. ........ din ........... ││
││ ││
││ ││
││ SC ............. cu sediul/domiciliul în ........................... ││
││ Str. ................. Nr. ..., Bl. ...., Sc. ...., Et. ...., Ap. ......, ││
││ Judeţ/Sector ............., cod fiscal ............, a fost înregistratã ││
││ urmare a cererii nr. ..... din data de ....... în Registrul Naţional al ││
││ Copiei Private şi efectueazã activitãţi de ........ a suporturilor şi ││
││ aparatelor pentru care se datoreazã remuneraţie compensatorie pentru copia ││
││ privatã, la spaiile de depozitare menţionate în Anexa I a prezentului ││
││ certificat. ││
││ Suporturile şi aparatele pentru care se datoreazã remuneraţie compen- ││
││ satorie pentru copia privatã sunt menţionate în Anexa II a prezentului ││
││ certificat. ││
││ ││
││ ││
││ ││
││ ││
││ DIRECTOR GENERAL ││
││ ││
││ ││
││ ││
││ ││
││ ││
│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 33 (a se vedea imaginea asociatã).
    [SIGLA ORDA*))
                                GUVERNUL ROMÂNIEI
                                  OFICIUL ROMÂN
                            PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
   -----------------------------------------------------------------------------
         Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093-Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax:
              021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51
                       office@orda.gov.ro www.orda.ro


      Anexa I a Certificatului seria ....... nr. ..... din .......... RNPC

                   Spaţiile de Depozitare ale:

                   S.C. ............................


--------------------------------------------------------------------------------
┌───────┬──────────────┬─────────┬───────┬──────┬────────────┬────────────────┐
│Nr.crt.│ Localitate │ Stradã │ Numãr │ Bloc │ Apartament │ Judeţ/Sector │
├───────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────────┴─────────┴───────┴──────┴────────────┴────────────────┘       DIRECTOR GENERAL,
                                               DIRECTOR D.R.G.C.--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 34 (a se vedea imaginea asociatã).
    [SIGLA ORDA*))
                                GUVERNUL ROMÂNIEI
                                  OFICIUL ROMÂN
                            PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
   ----------------------------------------------------------------------------
         Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093-Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax:
              021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51
                       office@orda.gov.ro www.orda.ro


      Anexa II a Certificatului seria ....... nr. ..... din .......... RNPC

       Lista suporturilor şi aparatelor
       pentru care se datoreazã remuneraţie compensatorie pentru copia privatã


       S.C. ..................................................................


--------------------------------------------------------------------------------
┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr.crt.│ Denumire suport/aparat │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘       DIRECTOR GENERAL,
                                               DIRECTOR D.R.G.C.--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 35 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 26    [SIGLA ORDA*))
                                GUVERNUL ROMÂNIEI
                                  OFICIUL ROMÂN
                            PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
   -----------------------------------------------------------------------------
         Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093-Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax:
              021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51
                       office@orda.gov.ro www.orda.ro                               ADEVERINŢÃ

                           privind înscrierea în
                   REGISTRUL NAŢIONAL AL FONOGRAMELOR
                    Seria RNF Nr. ...... din .......


        SC .............., înregistratã la Oficiul Român pentru Drepturile de
    Autor cu certificatul seria ...... nr. ....... din .........., a solicitat
    prin cererea nr. .......... din ............ înscrierea a ...............
    titluri în Registrul Naţional al Fonogramelor, menţionate în Anexa prezentei
    adeverinţe.


       DIRECTOR GENERAL,
                                               DIRECTOR D.R.G.C.--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 36 (a se vedea imaginea asociatã).
    [SIGLA ORDA*))
                                GUVERNUL ROMÂNIEI
                                  OFICIUL ROMÂN
                            PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
   -----------------------------------------------------------------------------
         Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093-Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax:
              021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51
                       office@orda.gov.ro www.orda.ro


            ANEXA Adeverinţei seria RNF Nr. ..... din .......... RNF

           Titlurile înscrise în Registrul Naţional al Fonogramelor de

                     S.C. ............................


┌───────┬──────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┐
│Nr.crt.│ Artist │ Titlu │ Nr. RNF │
├───────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
└───────┴──────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────┘


       DIRECTOR GENERAL,
                                               DIRECTOR D.R.G.C.--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 37 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 27
    [SIGLA ORDA*))
                                GUVERNUL ROMÂNIEI
                                  OFICIUL ROMÂN
                            PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
   -----------------------------------------------------------------------------
         Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093-Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax:
              021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51
                       office@orda.gov.ro www.orda.ro                                   ADEVERINŢÃ

                             privind înscrierea în
                     REGISTRUL NAŢIONAL AL VIDEOGRAMELOR
                   Seria RNV Nr. ......... din ...........


          SC ............., a solicitat prin cererea nr. ....... din ........
    înscrierea a ........... titluri în Registrul Naţional al Videogramelor,
    menţionate în Anexa prezentei adeverinţe.       DIRECTOR GENERAL,
                                               DIRECTOR D.R.G.C.--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 38 (a se vedea imaginea asociatã).
    [SIGLA ORDA*))
                                GUVERNUL ROMÂNIEI
                                  OFICIUL ROMÂN
                            PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
   -----------------------------------------------------------------------------
         Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093-Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax:
              021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51
                       office@orda.gov.ro www.orda.ro


             Anexã Adeverinţei Seria RNV Nr. ..... din .......... RNV

            Titlurile înscrise în Registrul Naţional al Videogramelor de

                     S.C. ............................


┌───────┬──────────────────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────┐
│Nr.crt.│ Denumire de distribuire │ Activitate │ Suport │ Nr. RNV │
├───────┼──────────────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────┴──────────────────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────┘


       DIRECTOR GENERAL,
                                               DIRECTOR D.R.G.C.--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 39 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 28                                                              Formular 23

    [SIGLA ORDA*)] GUVERNUL ROMANIEI
                         Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor


                         INREGISTRARE DEPUNERE MOSTRE

    Subsemnat(ul/a): Nume: ..................... Prenume ....................
    Act de identitate: Seria: .......... Nr.: ...... CNP: ..............
    Date contact: Tel. fix: ......................... Tel. mobil .........
                        FAX: ............................ E-mail: ............

    Reprezentant al: ..................................................
    In calitate de: .....................................
    Imputernicit prin: ................. Nr.: ......... din Data: ..........

    Prin prezenta, in conformitate cu prevederile O.G. 25/2006, modificata si
completata prin OUG nr. 43/2010, depunem la ORDA exemplare ale fonogramelor/
videogramelor/programelor pentru calculator, pe fiecare tip de suport, in forma
in care acestea au fost introduse in circuitul comercial. Pentru aceste
fonograme/videograme/programe pentru calculator au fost eliberate adeverinte de
inscriere in Registrul National al Fonogramelor/Registrul National al
Videogramelor sau sunt cuprinse in Anexa nr. 1 a certificatului de inregistrare
in Registrul National al Programelor pentru Calculator.

    Titlurile fonogramelor/videogramelor/programelor pentru calculator depuse
sunt urmatoarele:
┌────┬───────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬───────────┐
│Nr. │ Titlu fonograma/videograma/ │ │ Nr. │ Data │ tip (F, V,│
│crt.│ program pentru calculator │ Suport │ Adev. │ Adev. │ sau P)*) │
├────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤
│ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤
│ 8 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤
│ 9 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤
│ 10 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤
│ 11 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤
│ 12 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤
│ 13 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤
│ 14 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤
│ 15 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤
│ 16 │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴───────────┘

    Data completarii formularului: ............................
     Numele si prenumele in clar: .............................
                                      Semnatura si stampila: ...................

---------
    *) Pentru fonograme se completeaza F, pentru videograme se completeaza V.
pentru programe pentru calculator P

    ATENŢIE:
    Va rugam sa nu modificati formatul coloanelor si/sau randurilor. Modificarea
formatului va provoca dificultati in imprimarea formularului pe hartie format A4
portret.
    Fisierul se va transmite la ORDA pe suport hartie, semnat si stampilat pe
fiecare pagina, cat si pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail:
registre.nationale@orda.gov.ro).
    Se pot insera atatea pagini cate sunt necesare (specificandu-se numarul
paginilor).


    Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevãzutã de art. 292
  Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 40 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 29
                                                               Formular 24

    [SIGLA ORDA*)] GUVERNUL ROMANIEI
                         Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

    In temeiul O.G. nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a
    ORDA va solicitam inscrierea urmatoarelor echipamente in Registrul National
                                   al Multiplicatorilor:

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ Date privind echipamentele industriale │Echipament│Echipament│Echipament│Echipament│Echipament│Echipament│Echipament│Echipament│
│ aflate la punctele de lucru │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───────────────────┬────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│La punctul │ Localitatea:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de lucru din: ├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ Strada:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ Nr.:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ Judetul:│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Functioneaza sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sunt in conservare │ Denumire echipament:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│urmatoarele echipa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mente industriale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ Multiplicare CD:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ Multiplicare DVD:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Destinatia ├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│echipamentelor │ Multiplicare BD:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ Multiplicare CA:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Multiplicare alte suporturi:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ Tampografie/Serigrafie:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ Verificare a calitatii:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ Ambalare:│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ Marca echipamentului:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Alte ├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│caracteristici │ Seria echipamentului:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ Capacit. de prod. max./ora:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ Anul producerii:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ Anul instalarii:│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


        Data completarii formularului: ............................
        Numele si prenumele in clar: .............................

                                      Semnatura si stampila: ...................


    ATENŢIE:
    Va rugam sa nu modificati formatul coloanelor si/sau randurilor. Modificarea
formatului va provoca dificultati in imprimarea formularului pe hartie format A4.
    Fisierul se va transmite la ORDA pe suport hartie, semnat si stampilat pe
fiecare pagina, cat si pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail:
registre.nationale@orda.gov.ro).
    Daca tabelul contine mai mult de 8 echipamente, se pot insera atatea pagini
cate sunt necesare (specificandu-se numarul paginilor).

    Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevãzutã de art. 292
  Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.--------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 41 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 30                                                                    Formular 25


                       GUVERNUL ROMÂNIEI
            Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

    [SIGLA ORDA*)]

    RAPORT SÃPTÃMÂNAL PRIVIND PRODUSELE MULTIPLICATE/INTERMEDIATE

    DENUMIRE SOCIETATE:
    ───────────────────

    PERIOADA RAPORTATA: ZZ.LL.AAAA ZZ.LL.AAAA
    ───────────────────────────────────────────
┌──┬──────────────┬────┬──────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬────────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┐
│N │-SOLOCITANT- │ │Nr.CERTI- │DATA │ │NUMAR │DATA │DENUMI- │SUPORT│CANTI-│TARA │DENUMI-│NUMAR │DATA │PRODUS│
│r │NUME ŞI │CAP/│FICAT DE │CERTI- │REGIS-│ADEVE-│ADEVE│RE FO- │(CD, │TATEA │UNDE A │REA │LSCD │LSCD │EXCEP-│
│ │PRENUMAE │CUI │INREGIS- │FICAT DE│TRU │RINTA │RINTA│NOGRAMA │DVD BD│MULTI-│FOST │MULTI- │(Licen │(Licen│TAT │
│c │PERSOANA │ │TRARE IN │INREGIS-│ │ ORDA │ORDA │VIDEO- │CA sau│PLICA-│REALI- │PLICA- │sed │sed │ │
│r │FIZICA/ │ │REGISTRELE│TRARE IN│ │ │ │GRAMA/ │CV) │TA │ZATA │TORU- │Status │Status│ │
│t │DENUMIRE │ │NATIONALE │REGIS- │ │ │ │PROGRAM │ │(BUC) │MULTI- │LUI │Confir-│Confir│ │
│ │PERSOANA │ │ │TRELE │ │ │ │CALCU- │ │ │ PLICA-│ │mation │mation│ │
│ │JURIDICA │ │ │NATIO- │ │ │ │LATOR │ │ │ REA │ │Docu- │Docu- │ │
│ │ │ │ │NALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ment) │ment) │ │
├──┼──────────────┼────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
├──┼──────────────┼────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 6│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 7│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 8│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 9│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────┴──────────┴────────┴──────┴──────┴─────┴────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┘

        Data completarii:..................

    Numele si prenumele administratorului in clar:..........BI/CI:........ CNP:..........

                     Semnatura si stampila:...............


    Toate paginile Raportului vor fi semnate si stampilate de administratorul
    socitatii
    Coloanele 11 si 12 se completeaza numai de catre intermediari
    Coloanele 13 si 14 se completeaza numai in cazul multiplicarii de DVD-uri
    Raportul se va completa cu majuscule, tipul fontului ARIAL, marimea
    fontului 10, nu se vor folosi diacritice
    Fisierul se va transmite ORDA pe suport hartie, semnat si sampilat pe
    fiecare pagina, cat si pe suport (CD) sau electronic(e-mail; registre,
    nationale@orda.gov.ro)
    Se pot insera atatea randuri/pagini cate sunt necesare (specificandu-se
    numarul paginilor)

    Furnizarea unor date nereale constituie infractiune prevazuta de art. 292
    Cod Penal si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 42 (a se vedea imaginea asociatã)


    ANEXA 31


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │[SIGLA ORDA*)] │ │
│ │ │ │
│ │ GUVERNUL ROMÂNIEI │ │
│ │ │ │
│ │ OFICIUL ROMÂN │ │
│ │ PENTRU DREPTURILE DE AUTOR │ │
│ │ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │
│ │ Calea Victoriei 118.Et.4-5,010093-Bucureşti, sector 1; Tel/Fax: │ │
│ │ 021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul:021.311.52.51 │ │
│ │ office@orda.gov.ro. www.orda.ro │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ AUTORIZAŢIE │ │
│ │ de înregistrare în │ │
│ │ REGISTRUL NAŢIONAL AL MULTIPLICATORILOR │ │
│ │ Seria ...... Nr. ...... din .......... │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ SC ...... cu sediul/domiciliul în ......., Str. ....... Nr. ..... │ │
│ │ Bl. .... Sc. ..., Et. .... Apt. ........., Judeţ/Sector ............. │ │
│ │ cod fiscal ........., a fost înregistratã urmare a cererii nr. ...... │ │
│ │ din data de ........... în Registrul Naţional al Multiplicatorilor │ │
│ │ şi efectueazã activitãţi de .................... la punctele de lucru │ │
│ │ şi spaţiile de depozitare menţionate în Anexa 1 a prezentei autorizaţii. │ │
│ │ În Anexa II a prezentei autorizaţii sunt menţionate echipamentele │ │
│ │ de multiplicare industrialã aflate la punctele de lucru declarate. │ │
│ │ Termenul de valabilitate al autorizaţiei de înregistrare în │ │
│ │ Registrul Naţional al Multiplicatorilor este de un an de zile de la │ │
│ │ data emiterii. │ │
│ │ │ │
│ │ DIRECTOR GENERAL │ │
│ │ │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 43 (a se vedea imaginea asociatã)

   [SIGLA ORDA*)]

                           GUVERNUL ROMÂNIEI
                             OFICIUL ROMÂN
                       PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Calea Victoriei 118.Et.4-5,010093-Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax:
    021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul:021.311.52.51
               office@orda.gov.ro. www.orda.ro


    Anexa I a Autorizaţiei seria ...... nr. ...... din ........ RNM

              Punctele de Lucru şi Spaţiile de Depozitare ale:

            S.C. ............................................

    Puncte de Lucru
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌───────┬────────────┬────────┬───────┬──────┬────────────┬──────────────┐
│Nr.crt │ Localitate │ Stradã │ Numãr │ Bloc │ Apartament │ Judeţ/Sector │
├───────┼────────────┼────────┼───────┼──────┼────────────┼──────────────┤
└───────┴────────────┴────────┴───────┴──────┴────────────┴──────────────┘

    Spaţii de Depozitare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌───────┬────────────┬────────┬───────┬──────┬────────────┬──────────────┐
│Nr.crt │ Localitate │ Stradã │ Numãr │ Bloc │ Apartament │ Judeţ/Sector │
├───────┼────────────┼────────┼───────┼──────┼────────────┼──────────────┤
└───────┴────────────┴────────┴───────┴──────┴────────────┴──────────────┘

     DIRECTOR GENERAL DIRECTOR D.R.G.C.------------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la pagina 44 (a se vedea imaginea asociatã)
   [SIGLA ORDA*)]

                           GUVERNUL ROMÂNIEI
                             OFICIUL ROMÂN
                       PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Calea Victoriei 118.Et.4-5,010093-Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax:
    021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul:021.311.52.51
               office@orda.gov.ro. www.orda.ro


    Anexa II a Autorizaţiei seria ........ nr. ....... din ............ RNM

                      Echipamente industriale ale:

           S.C. ............................................

    Punct de Lucru
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌───────┬────────────┬────────┬───────┬──────┬────────────┬──────────────┐
│Nr.crt │ Localitate │ Stradã │ Numãr │ Bloc │ Apartament │ Judeţ/Sector │
├───────┼────────────┼────────┼───────┼──────┼────────────┼──────────────┤
└───────┴────────────┴────────┴───────┴──────┴────────────┴──────────────┘

    Echipamente de multiplicare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌───────┬──────────┬──────────┬───────┬──────┬────────────┬──────────────┐
│Nr.crt │ Denumire │Destinaţie│ Marca │ Seria│An producere│An instalare │
├───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────┼────────────┼──────────────┤
└───────┴──────────┴──────────┴───────┴──────┴────────────┴──────────────┘

     DIRECTOR GENERAL DIRECTOR D.R.G.C.----------
    NOTĂ?(CTCE)
    *) Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 670 din 20 septembrie 2011, la paginile 45, (a se vedea imaginea asociatã)


    ANEXA 32


                                                                Formular 26


   [SIGLA ORDA*)]

                               GUVERNUL ROMÂNIEI
                     Oficil Român pentru Drepturile de Autor

    INSCRIERE SUPORTURI/APARATE IN REGISTRUL NATIONAL AL COPIEI PRIVATE

    Subsemnat(ul/a): Nume: .......... Prenume: ...................
    Act de identitate: Seria: ......... Nr. ....... CNP: ...........
    Data contract: Tel.fix: .......... Tel.mobil: ..............
                         FAX: ...................E-mail:..............
    Reprezentant al: .................................................
    In calitate de: ..................................................
    Imputernicit prin: ............ Nr.: ....... din Data: ...........

    Prin prezenta solicit inscrierea urmatoarelor suporturi/aparate in Registrul
    national al copiei private:

┌────┬────────────────┬────────┬────────┬─────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │Denumire suport/│Importat│Fabricat│Cantitate│ Elemente principale de │
│Crt.│ aparat │ │ in │(nr.buc.)│ identificare │
│ │ │ │Romania │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 8 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 9 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 10 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 11 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 12 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 13 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 14 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 15 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 16 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 17 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 18 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 19 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 20 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 21 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 22 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 23 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 24 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ 25 │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴────────┴────────┴─────────┴────────────────────────────┘

    Data completarii formularului: .........................
    Numele si prenumele in clar: ...........................
                              Semnatura si stampila: ...............

    ATENTIE:
    Va rugam sa nu modificati formatul coloanelor si/sau randurilor.
    Modificarea formatului va provoca dificultati in imprimarea formularului
    pe hartie A4 portret.
    Fisierul se va transmite la ORDA pe suport hartie, semnat si stampilat pe
    fiecare pagina, cat si pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail:
    registre, nationale@orda.gov.ro).
    Se pot insera aatatea pagini cate sunt necesare (specificandu-se numarul
    paginilor).

    Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevãzutã de
art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amendã    ANEXA 33
                                                                   Formular 27

    Catre
           OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR (O.R.D.A.)

    Subsemnat(ul/a): Nume: ............ Prenume: .......................
    Act de identitate: Seria: ........... Nr. ......... CNP: .............
    Data contract: Tel.: ............ E-mail:.........................

    În calitate de autor persoana fizica(sau moştenitor): .................
    În calitate de reprezentant al: .......................................
    Imputernicit prin: ........... Nr.: ......... din Data: ...............

       vã rog sã aprobaţi înregistrarea în REGISTRUL NAŢIONAL DE OPERARE
      administrat de O.R.D.A. a operei de creaţie intelectualã cu titlul:
    .................................................................................
    .................................................................................
    care constã în (scurtã descriere a operei de creaţie intelectualã): .............
    .................................................................................
    .................................................................................
    şi pe care o depun la O.R.D.A. printatã/înregistratã/în manuscris pe
    suport :
    ┌─────────┐
    │ Hârtie │ Format (A3, A4, A5 etc):........................................
    └─────────┘ Numãr de pagini (numerotate şi semnate de deponent):................

                                 şi/sau


    ┌──────────┐ Tipul discului optic(CD-R, DVD-R, BD-R): ....... În numãr de ........
    │Disc optic│ Format fişiere (MSWord, PDF, JPG etc.): ............................
    └──────────┘ Cu mãrimea totalã de (Kb, Mb, Gb): ...............................

    Întocmesc prezenta solicitare în temeiul art. 148 alin. (1) din LEGEA NR. 8/1998
          PRIVIND DREPTUL DE AUTOR ŞI DREPTURILE CONEXE cu modificãrile şi
                          completãrile ulterioare.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prin prezenta, declar pe propria rãspundere cã opera mea de creaţie intelectualã cu titlul │
│ precizat mai înainte este originalã, îmi aparţine ca persoana fizicã şi respectã prevederile │
│ Legii nr. 8/1996 mai sus citate (acest parapraf se bareazã de cãtre persoanele fizice │
│ autorizate/persoanele juridicei). │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Prin prezenta, declar pe propria rãspundere cã opera de creaţie intelectualã cu titlul │
│precizat mai înainte este originalã, iar persoana fizicã autorizatã sau persoana juridicã │
│susmenţionatã este deţinãtor de drepturi pentru aceastã operã de creaţie intelectualã, în │
│sensul prevederilor Legii nr. 8/1996 mai sus citate │
│ (acest parapraf se bareazã de cãtre persoanele fizice) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Confirmarea înregistrãrii
─────────────────────────────────────────
1. Va fi ridicat(ã) de la registratura generalã ORDA: .......................
    sau
2. Va fi comunicat(ã) prin serviciu de curierat rapid pe cheltuiala solicitantului:
    La urmãtoarea adresã: Localitatea: ......... Strada: .....................
                             Nr.: ........... Bl.: ........... Sc.: ...........
                             Et.: ........... Ap.: ........... Judet/Sector ..........
                      Tel.fix: .............. Tel. mobil: ............................
                      E-maii: .........................................

    Data completãrii formularului: ................
    Numele şi prenumele în clar: ............................

                 Semnãtura şi dacã este cazul ştampila: .......................

    * Se va completa în douã exemplare, din care unul se va înmâna solicitantului dupã
      înregistrarea cererii
    * În cazul în care sunt mai mulţi coautori, fiecare dintre aceştia va completa câte un
      formular (în douã exemplare), numãrul de înregistrare la O.R.D.A fiind unul singur.

    Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevãzutã de art. 292 Cod Penal şi
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã                               -----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice