Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 245 din 28 martie 2017  privind reglementarea serviciului de amator    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 245 din 28 martie 2017 privind reglementarea serviciului de amator

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 261 din 13 aprilie 2017
    În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (2) pct. 10 şi 17, art. 11 alin. (1) şi (7) şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 alin. (3), precum şi ale art. 32 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta decizie stabileşte procedura privind certificarea radioamatorilor şi autorizarea în serviciul de amator, precum şi condiţiile de utilizare a benzilor de frecvenţe radio în cadrul serviciului de amator.

    ART. 2
    (1) În înţelesul prezentei decizii următorii termeni se definesc astfel:
    a) autorizaţie de radioamator - act prin care se atribuie un indicativ de identificare şi se acordă unei persoane cu domiciliul sau rezidenţa pe teritoriul României dreptul de a opera o staţie de radiocomunicaţii în benzile de frecvenţe radio atribuite serviciului de amator, în condiţiile prezentei decizii;
    b) autorizaţie de staţie repetoare, respectiv de radiobaliză - act prin care se acordă unei persoane dreptul de a instala, configura şi administra o staţie repetoare, respectiv de radiobaliză în serviciul de amator;
    c) certificat de radioamator - act prin care se atestă că titularul deţine cunoştinţele şi aptitudinile necesare unui radioamator;
    d) serviciul de amator - serviciu de radiocomunicaţii având ca scop autoinstruirea, intercomunicarea şi investigaţiile tehnice în scop personal şi fără interes pecuniar;
    e) serviciul de amator prin satelit - serviciu de amator ce utilizează radiocomunicaţii prin satelit.

    (2) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    (1) În funcţie de titularul autorizaţiei, staţiile de radioamator se împart în:
    a) staţii individuale;
    b) staţii de radioclub.

    (2) Staţiile individuale aparţin persoanelor fizice. La aceste staţii, pe lângă titularul autorizaţiei, ocazional mai pot opera şi alţi radioamatori în condiţiile prevăzute de prezenta decizie.
    (3) Staţiile de radioclub aparţin unor persoane juridice din România şi funcţionează sub conducerea unui responsabil, în condiţiile prevăzute de prezenta decizie.

    ART. 4
    (1) Titularul autorizaţiei de radioamator este identificat, în cadrul oricărei transmisii radio, printr-un indicativ de apel permanent, format din următoarele elemente:
    a) prefixul „YO“;
    b) cifra ce indică zona în care radioamatorul sau radioclubul are domiciliul, respectiv sediul;
    c) sufixul unic format dintr-un grup de una, două sau trei litere.

    (2) Indicativele de apel speciale conţin unul dintre prefixele „YP“, „YQ“, „YR“ urmat de orice combinaţie alfanumerică sau prefixul „YO“ urmat de indicativul de zonă „0“ sau „1“ şi de o combinaţie alfabetică.
    (3) Cifra ce indică zona se atribuie după cum urmează:
    a) „2“ pentru judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;
    b) „3“ pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov;
    c) „4“ pentru judeţele Brăila, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea;
    d) „5“ pentru judeţele Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj;
    e) „6“ pentru judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu;
    f) „7“ pentru judeţele Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;
    g) „8“ pentru judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
    h) „9“ pentru judeţele Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman.

    (4) Sufixul pentru autorizaţiile de radioamator conţine două sau trei litere, prima literă neputând fi litera „K“.
    (5) Sufixul pentru autorizaţiile de radioclub conţine trei litere, prima literă fiind „K“, prefixul indicativului fiind obligatoriu „YO“.
    (6) Sufixul pentru autorizaţiile de staţii repetoare, respectiv de radiobaliză conţine una sau mai multe litere, prefixul indicativului fiind obligatoriu „YO“.

    ART. 5
    (1) Atribuirea indicativelor de două litere se realizează în baza unui formular-tip.
    (2) La formularul-tip, disponibil pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, se ataşează următoarele:
    a) copia cărţii de identitate sau a documentului care atestă şederea sau rezidenţa pe teritoriul României, în cazul cetăţenilor străini, după caz;
    b) o fotografie color recentă tip paşaport 3 x 4 cm sau o fotografie color transmisă în format electronic cu o rezoluţie de minimum 300 dpi şi raport 9:7;
    c) autorizaţia existentă în original.

    (3) Atribuirea indicativelor se realizează în următoarele condiţii cumulative:
    a) disponibilitatea indicativului solicitat cu prefixul „YO“;
    b) deţinerea de către solicitant a unei autorizaţii de radioamator de clasa I sau a II-a.

    (4) ANCOM eliberează autorizaţia de radioamator cu indicativ de două litere în termen de cel mult 5 zile de la depunerea într-o formă corectă şi completă a documentelor solicitate la alin. (1) şi (2), în condiţiile îndeplinirii condiţiilor cumulative prevăzute la alin. (3).
    (5) Durata de valabilitate a autorizaţiei de radioamator este de 5 ani.

    ART. 6
    (1) Atribuirea de indicative speciale se realizează în baza unui formular-tip.
    (2) La formularul-tip, disponibil pe pagina de internet a ANCOM, se ataşează următoarele:
    a) un memoriu justificativ privind necesitatea utilizării indicativului special solicitat, cu menţionarea perioadei pentru care se intenţionează utilizarea acestuia;
    b) dovada organizării competiţiei în domeniul radioamatorismului, experimentelor ştiinţifice ce vor fi desfăşurate sub egida programelor educaţionale autorizate sau calendarului competiţional şi intenţiei de participare, după caz;
    c) dovada existenţei evenimentului sau activităţii comemorative, a perioadei în care se va desfăşura, precum şi a intenţiei de participare, după caz.

    (3) Cererea de indicativ special şi documentele solicitate potrivit alin. (2) se transmit cu minimum 30 de zile înainte de data de la care se solicită respectivul indicativ.
    (4) Indicativele speciale pot fi utilizate numai în cadrul activităţilor pentru care au fost solicitate.
    (5) Durata valabilităţii indicativului special nu o poate depăşi pe cea menţionată pentru activitatea competiţională, derularea experimentelor ştiinţifice, desfăşurarea evenimentului public sau activitatea comemorativă în cauză. Prin excepţie şi la cerere, în cazul radiocluburilor, indicativul special se poate acorda pe o perioadă de 5 ani şi se utilizează cu respectarea prevederilor alin. (4).
    (6) ANCOM atribuie indicativele speciale în termen de cel mult 5 zile de la depunerea într-o formă corectă şi completă a documentelor solicitate la alin. (1) şi (2).

    ART. 7
    Indicativele de apel ale radioamatorilor se atribuie şi se ţin în evidenţă de către ANCOM.

    ART. 8
    Condiţiile de utilizare a benzilor de frecvenţe radio în serviciul de amator sunt prevăzute în anexa la prezenta decizie.

    CAP. II
    Certificarea radioamatorilor
    ART. 9
    (1) Certificatul de radioamator se obţine pe baza unui examen care constă în probe scrise şi practice.
    (2) Programele de examinare pentru obţinerea certificatului de radioamator sunt disponibile pe pagina de internet a ANCOM, prin referinţă către documentele Conferinţei Administraţiilor Europene de Poştă şi Telecomunicaţii, denumită în continuare CEPT.

    ART. 10
    (1) Certificatele de radioamator sunt de 4 clase: clasa I, a II-a, a III-a şi a IV-a.
    (2) Certificatele de clasa I şi a II-a sunt echivalente Certificatului de examinare armonizat pentru serviciul de amator (HAREC) stabilit în cadrul CEPT.
    (3) Certificatul de clasa a III-a este echivalent certificatului CEPT Novice.
    (4) Certificatul de clasa a IV-a este echivalent certificatului CEPT Entry-Class.

    ART. 11
    (1) Examenele se organizează semestrial.
    (2) În afara sesiunilor semestriale, după analizarea solicitărilor primite, ANCOM poate organiza şi sesiuni suplimentare de examinare, inclusiv la domiciliu, în cazul persoanelor cu dizabilităţi.

    ART. 12
    (1) Pentru a se înscrie la examinare, solicitantul depune un formular-tip.
    (2) Formularul-tip se transmite cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei examenului.
    (3) La formularul-tip, disponibil pe pagina de internet a ANCOM, se ataşează următoarele:
    a) copia cărţii de identitate sau a documentului care atestă şederea sau rezidenţa pe teritoriul României, emis de statul român;
    b) în cazul persoanei minore, copia cărţii de identitate sau a certificatului de naştere, după caz, însoţită de o copie a cărţii de identitate sau a documentului care atestă şederea sau rezidenţa pe teritoriul României, emis de statul român părintelui, tutorelui sau întreţinătorului legal, precum şi de declaraţia acestuia, pe propria răspundere, privind acordul desfăşurării şi asumarea răspunderii pentru activitatea de radioamator a solicitantului minor.

    (4) La examinare solicitantul prezintă, în original, actul de identitate prevăzut la alin. (3) lit. a) sau b), după caz.
    (5) Pentru participarea la examenul în vederea obţinerii certificatului de radioamator clasa a II-a, solicitantul trebuie să deţină autorizaţia de radioamator clasa a III-a.
    (6) Pentru participarea la examenul în vederea obţinerii certificatului de radioamator clasa a I, solicitantul trebuie să deţină autorizaţia de radioamator clasa a II-a.
    (7) Solicitantul care nu a împlinit vârsta de 14 ani până la data participării la examen se poate înscrie numai pentru obţinerea certificatului de radioamator clasa a IV-a.

    ART. 13
    (1) Pentru a fi declarat „admis“ la examen, candidatul trebuie să promoveze toate probele pentru clasa respectivă.
    (2) Candidatul care nu a promovat toate probele poate solicita înscrierea pentru a repeta proba/probele nepromovată/ nepromovate în termen de maximum 1 an de la susţinerea iniţială a acestora, în orice sesiune ulterioară organizată de ANCOM.
    (3) Candidatul care nu reuşeşte să promoveze probele rămase restante în termenul prevăzut la alin. (2) este declarat „respins“.

    ART. 14
    (1) Pentru obţinerea certificatelor de radioamator clasele I şi a II-a, probele de examen şi baremele de evaluare sunt următoarele:
    a) electronică şi radiotehnică: proba cuprinde un set de 20 de întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte;
    b) protecţia muncii: proba cuprinde un set de 10 întrebări (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 7 răspunsuri corecte;
    c) reguli şi proceduri de operare: proba cuprinde un set de 8 întrebări (probă practică); pentru promovare sunt necesare minimum 6 răspunsuri corecte;
    d) reglementări interne şi internaţionale: proba cuprinde un set de 25 de întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 20 de răspunsuri corecte.

    (2) Pentru obţinerea certificatului de radioamator clasa a III-a, probele de examen şi baremele de evaluare sunt următoarele:
    a) electronică şi radiotehnică: proba cuprinde un set de 16 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 12 răspunsuri corecte;
    b) protecţia muncii: proba cuprinde un set de 10 întrebări (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 7 răspunsuri corecte;
    c) reguli şi proceduri de operare: proba cuprinde un set de 8 întrebări (probă practică); pentru promovare sunt necesare minimum 6 răspunsuri corecte;
    d) reglementări interne şi internaţionale: proba cuprinde un set de 20 de întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte.

    (3) Pentru obţinerea certificatului de radioamator clasa a IV-a, probele de examen şi baremele de evaluare sunt următoarele:
    a) protecţia muncii: proba cuprinde un set de 10 întrebări (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 7 răspunsuri corecte;
    b) reguli şi proceduri de operare: proba cuprinde un set de 8 întrebări (probă practică); pentru promovare sunt necesare minimum 6 răspunsuri corecte;
    c) reglementări interne şi internaţionale: proba cuprinde un set de 20 de întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte.


    ART. 15
    (1) Rezultatele probelor se publică pe pagina de internet a ANCOM în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data desfăşurării examenului.
    (2) Eventualele contestaţii privind rezultatele probelor se depun în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor. Răspunsul asupra contestaţiei este comunicat în scris celui care a înaintat-o, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei.

    ART. 16
    ANCOM eliberează certificatele de radioamator candidaţilor declaraţi „admis“ în termen de 15 zile de la data depunerii unei fotografii color recente, tip paşaport 3 x 4 cm sau a unei fotografii color transmise în format electronic cu o rezoluţie de minimum 300 dpi şi raport 9:7.

    CAP. III
    Autorizarea în serviciul de amator
    ART. 17
    (1) Activitatea în serviciul de amator este permisă numai persoanelor care deţin autorizaţie de radioamator şi au domiciliul ori reşedinţa în România, fapt dovedit prin cartea de identitate sau printr-un document care atestă şederea sau rezidenţa pe teritoriul României.
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei de radioamator este de 5 ani.
    (3) Autorizaţia de radioamator conferă dreptul de utilizare a benzilor radio atribuite serviciului de amator, în condiţiile clasei autorizaţiei respective, atribuind un indicativ de apel.

    ART. 18
    (1) În vederea eliberării autorizaţiei de radioamator, solicitantul depune un formular-tip.
    (2) La formularul-tip, disponibil pe pagina de internet a ANCOM, se ataşează următoarele:
    a) copia cărţii de identitate sau a documentului care atestă şederea sau rezidenţa pe teritoriul României, în cazul cetăţenilor străini, după caz;
    b) în cazul persoanei minore, copia cărţii de identitate sau a certificatului de naştere, după caz, însoţit de o copie a cărţii de identitate sau a documentului care atestă şederea sau rezidenţa pe teritoriul României a părintelui, tutorelui sau întreţinătorului legal, precum şi de o declaraţie a acestuia, pe propria răspundere, privind acordul desfăşurării şi asumarea răspunderii pentru activitatea de radioamator a solicitantului minor;
    c) o fotografie color recentă tip paşaport 3 x 4 cm sau o fotografie color transmisă în format electronic cu o rezoluţie de minimum 300 dpi şi raport 9:7;
    d) autorizaţia de radioamator deţinută, în cazul trecerii la o clasă superioară, în original.

    (3) ANCOM eliberează autorizaţia de radioamator în termen de cel mult 30 zile de la depunerea într-o formă corectă şi completă a documentelor solicitate la alin. (1) şi (2).

    ART. 19
    (1) Autorizaţiile de radioamator sunt de patru clase: clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a şi clasa a IV-a.
    (2) Autorizaţiile de radioamator de clasa I şi a II-a sunt echivalente autorizaţiei CEPT.
    (3) Autorizaţia de radioamator de clasa a III-a este echivalentă autorizaţiei CEPT Novice.
    (4) Autorizaţia de radioamator de clasa a IV-a este echivalentă autorizaţiei CEPT Entry-Class.
    (5) Autorizaţiile de radioclub sunt echivalente autorizaţiei CEPT, ca urmare a autorizării responsabilului de staţie, persoană ce deţine, în mod obligatoriu, o autorizaţie de radioamator clasa I sau a II-a.

    ART. 20
    (1) Pentru autorizaţia de radioamator clasa a IV-a, solicitantul trebuie să deţină certificatul de radioamator clasa a IV-a.
    (2) Pentru autorizaţia de radioamator clasa a III-a, solicitantul trebuie să deţină certificatul de radioamator clasa a III-a.
    (3) Pentru autorizaţia de radioamator clasa a II-a, solicitantul trebuie să deţină:
    a) autorizaţia de clasa a III-a;
    b) certificatul de radioamator clasa a II-a.

    (4) Pentru autorizaţia de radioamator clasa I, solicitantul trebuie să deţină:
    a) autorizaţia de clasa a II-a;
    b) certificatul de radioamator clasa I.

    (5) Trecerea într-o clasă superioară de autorizare se poate realiza după 12 luni de la data dobândirii clasei de autorizare curente.

    ART. 21
    (1) Autorizaţia de radioclub se eliberează la cererea unei persoane juridice care se angajează să asigure toate condiţiile tehnice, organizatorice şi administrative pentru ca activitatea staţiei să se desfăşoare conform prevederilor prezentei decizii.
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei de radioclub este de 5 ani.

    ART. 22
    (1) Conducerea, controlul şi îndrumarea activităţii de radioclub se realizează, în numele titularului, de către un responsabil şi un ajutor de responsabil.
    (2) Responsabilul şi ajutorul acestuia, indicaţi de persoana prevăzută la art. 21 alin. (1), sunt menţionaţi în autorizaţia emisă pentru staţia de radioclub.

    ART. 23
    (1) În vederea eliberării autorizaţiei de radioclub, solicitantul depune un formular-tip.
    (2) La formularul-tip, disponibil pe pagina de internet a ANCOM, se ataşează următoarele:
    a) copia certificatului de înregistrare, în cazul persoanelor juridice care au calitatea de comerciant, sau copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul federaţiilor, după caz, în situaţia persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant, sau copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice în subordinea căreia îşi desfăşoară radioclubul activitatea, însoţită de decizia de organizare a respectivului radioclub în cadrul unităţii în cauză;
    b) declaraţie-angajament, în original, din partea responsabilului staţiei că este de acord să fie numit responsabil; responsabilul trebuie să fie posesor al unei autorizaţii de radioamator de clasa I sau a II-a;
    c) declaraţie-angajament, în original, din partea ajutorului responsabilului de staţie că este de acord să fie numit în calitate de ajutor al responsabilului staţiei; ajutorul responsabilului trebuie să fie posesor al unei autorizaţii de radioamator de clasa I, a II-a sau a III-a.

    (3) ANCOM eliberează autorizaţia de radioclub în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea într-o formă corectă şi completă a documentelor solicitate la alin. (1) şi (2).

    ART. 24
    (1) Autorizaţia pentru o staţie repetoare, respectiv de radiobaliză se eliberează la solicitarea unui radioamator sau a unui radioclub, care se angajează să asigure toate condiţiile tehnice, organizatorice şi administrative pentru ca activitatea staţiei repetoare, respectiv de radiobaliză să se desfăşoare conform prevederilor prezentei decizii.
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei pentru staţia repetoare, respectiv de radiobaliză este de 5 ani.

    ART. 25
    (1) În vederea eliberării autorizaţiei pentru staţia repetoare, respectiv de radiobaliză solicitantul depune un formular-tip.
    (2) La formularul-tip, disponibil pe pagina de internet a ANCOM, se ataşează următoarele:
    a) copia certificatului de înregistrare, în cazul persoanelor juridice care au calitatea de comerciant, sau copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul federaţiilor, după caz, în situaţia persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant; copia cărţii de identitate sau a documentului care atestă şederea sau rezidenţa pe teritoriul României în cazul cetăţenilor străini, după caz, pentru persoanele fizice;
    b) un memoriu tehnic care să prezinte descrierea şi utilitatea sistemului, modul de operare şi funcţionare, precum şi schema tehnică pentru reţelele de staţii repetoare, respectiv de radiobaliză.

    (3) ANCOM eliberează autorizaţia în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea într-o formă corectă şi completă a documentelor solicitate la alin. (1) şi (2).
    (4) Autorizaţia emisă pentru staţia repetoare, respectiv de radiobaliză este de aceeaşi clasă cu a radioamatorului sau a responsabilului radioclubului solicitant, după caz.

    ART. 26
    (1) Radioamatorul cetăţean străin ce deţine o autorizaţie echivalentă CEPT, CEPT Novice sau CEPT Entry-Class poate să opereze o staţie de radioamator pe teritoriul României în baza autorizaţiei emise în ţara de origine.
    (2) Certificatele echivalente HAREC emise de către administraţii străine se consideră a fi de clasa a II-a.

    ART. 27
    (1) Radioamatorii din ţările cu ale căror administraţii s-au semnat convenţii de reciprocitate pot să opereze staţii de radioamator pe teritoriul României în baza autorizaţiei emise în ţara de origine şi în condiţiile de echivalare din respectiva convenţie. În absenţa unei astfel de echivalări, autorizaţiile se consideră a fi de clasa a III-a.
    (2) Operarea staţiei de radioamator în condiţiile alin. (1) este condiţionată de notificarea ANCOM. Notificarea se transmite înainte de operarea efectivă a staţiei.
    (3) Notificarea se realizează în conformitate cu modelul disponibil pe pagina de internet a ANCOM, la care se anexează copia autorizaţiei de radioamator din ţara de origine.

    ART. 28
    Radioamatorul cetăţean străin poate opera o staţie de radioamator pe teritoriul României folosind următorul indicativ de apel: YO, bară de fracţie („/“) şi indicativul propriu.

    ART. 29
    (1) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de radioamator se realizează în baza formularului-tip disponibil pe pagina de internet a ANCOM.
    (2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se înaintează cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei, dar nu mai devreme de 6 luni până la această dată, şi este însoţită de:
    a) copia cărţii de identitate sau a documentului care atestă şederea sau rezidenţa pe teritoriul României în cazul cetăţenilor străini, după caz, în care să fie menţionat codul numeric personal;
    b) în cazul persoanei minore, copia cărţii de identitate, după caz, a certificatului de naştere, copia cărţii de identitate sau a documentului care atestă şederea sau rezidenţa pe teritoriul României a părintelui, tutorelui sau întreţinătorului legal împreună cu declaraţia sa pe propria răspundere privind acordul desfăşurării şi asumarea răspunderii pentru activitatea de radioamator a solicitantului minor;
    c) o fotografie color recentă tip paşaport 3 x 4 cm sau o fotografie color transmisă în format electronic cu o rezoluţie de minimum 300 dpi şi raport 9:7.

    (3) Indicativul radioamatorului care nu a solicitat prelungirea autorizaţiei în termenul prevăzut la alin. (2) îi este rezervat acestuia pentru o perioadă de 5 ani.

    ART. 30
    (1) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de radioclub se realizează în baza formularului-tip disponibil pe pagina de internet a ANCOM.
    (2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se înaintează cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei, dar nu mai devreme de 6 luni până la această dată, şi este însoţită de copia certificatului de înregistrare, în cazul persoanelor juridice care au calitatea de comerciant, sau copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul federaţiilor, după caz, în situaţia persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant, sau copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice în subordinea căreia îşi desfăşoară radioclubul activitatea, însoţită de decizia de organizare a respectivului radioclub în cadrul unităţii în cauză.
    (3) În cazul prelungirii valabilităţii autorizaţiei de radioclub, titularul are obligaţia de a transmite către ANCOM informaţii privind responsabilul staţiei şi ajutorul acestuia.

    ART. 31
    (1) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei pentru staţii repetoare, respectiv de radiobaliză se realizează în baza formularului-tip disponibil pe pagina de internet a ANCOM.
    (2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se înaintează cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei, dar nu mai devreme de 6 luni până la această dată, şi este însoţită de:
    a) copia certificatului de înregistrare, în cazul persoanelor juridice care au calitatea de comerciant, sau copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul federaţiilor, după caz, în situaţia persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant;
    b) copia cărţii de identitate sau a documentului care atestă şederea sau rezidenţa pe teritoriul României, în cazul cetăţenilor străini, după caz, pentru persoanele fizice.


    ART. 32
    (1) Modificarea datelor înscrise în autorizaţie se realizează în baza formularului-tip disponibil pe pagina de internet a ANCOM.
    (2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente:
    a) în cazul autorizaţiilor de radioamator, copia actului de identitate în care sunt menţionate noile date de identificare şi o fotografie color recentă tip paşaport 3 x 4 cm sau o fotografie color transmisă în format electronic cu o rezoluţie de minimum 300 dpi şi raport 9:7;
    b) în cazul autorizaţiilor de radioclub, informaţii privind responsabilul staţiei şi ajutorul acestuia;
    c) documente care atestă necesitatea modificării solicitate;
    d) autorizaţia anterioară în original.


    ART. 33
    (1) Autorizaţia de radioamator poate fi retrasă la cererea titularului.
    (2) În cazul depunerii cererii de renunţare titularul ataşează şi autorizaţia de radioamator în original.
    (3) Cererea de renunţare produce efecte de la data înscrierii acesteia în registrul de intrare-ieşire sau de la data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.
    (4) Ulterior primirii documentelor prevăzute la alin. (2), ANCOM confirmă în scris radioamatorului încetarea valabilităţii autorizaţiei de radioamator.
    (5) Indicativele radioamatorilor cu autorizaţii retrase nu pot fi atribuite pentru o perioadă de 5 ani.

    ART. 34
    (1) În cazul în care autorizaţia sau certificatul de radioamator este deteriorat, distrus sau pierdut, ANCOM poate elibera un duplicat.
    (2) ANCOM poate elibera duplicatul documentului numai la solicitarea expresă a titularului.

    CAP. IV
    Moduri de transmitere a documentelor
    ART. 35
    (1) Transmiterea documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (1) şi (2), art. 18 alin. (1) şi (2), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 25 alin. (1) şi (2), art. 29 alin. (1) şi (2), art. 30 alin. (1) şi (2), art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1) şi (2) se poate realiza în unul dintre următoarele moduri:
    a) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice;
    b) prin depunere la unul dintre sediile ANCOM;
    c) prin serviciu poştal.

    (2) Copia de pe cartea sau buletinul de identitate, acolo unde este cazul, poate fi transmisă la adresa de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei de pe cartea de identitate, menţionată pe pagina de internet a ANCOM.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 36
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, clasele de radioamatori acordate în baza Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din România, cu modificările şi completările ulterioare, se echivalează cu cele prevăzute în prezenta decizie, după cum urmează:
    a) certificatul de radioamator de clasa a III-a restrâns se echivalează cu clasa a IV-a din prezenta decizie;
    b) autorizaţia de radioamator de clasa a III-a restrâns se echivalează cu clasa a IV-a din prezenta decizie.

    (2) Clasele de radioamatori echivalate în condiţiile alin. (1) rămân valabile până la data menţionată în cuprinsul acestora.

    ART. 37
    (1) Datele de identificare ale radiocluburilor: denumire, indicativ, clasa de autorizare, localitate, judeţ şi adresă reprezintă informaţii cu un caracter public şi se publică pe pagina de internet a ANCOM în cadrul callbook-ului serviciului de amator.
    (2) În funcţie de dorinţa liber exprimată a radioamatorilor, comunicată cu ocazia depunerii formularului-tip pentru obţinerea autorizaţiei, ANCOM publică, după caz, pe pagina de internet în cadrul callbook-ului serviciului de amator următoarele date: nume şi prenume, indicativ, clasa de autorizare, localitatea şi judeţul de domiciliu, precum şi indicativul radioclubului de care acesta aparţine pentru corespondenţă, dacă este cazul.
    (3) Toate indicativele atribuite se publică în cadrul callbookului serviciului de amator.
    (4) Datele de identificare ale staţiilor repetoare, respectiv de radiobaliză se publică pe pagina de internet a ANCOM.

    ART. 38
    (1) În cazul decesului unui radioamator, prin excepţie de la art. 29 alin. (3), la solicitarea expresă a radioclubului în care a activat sau a unui grup de radioamatori, acolo unde este cazul, ce trebuie depusă în termen de 1 an de la data decesului, indicativul respectivei persoane nu se atribuie pe o durată de 10 ani de la data decesului.
    (2) În cazul decesului unui radioamator, indicativul persoanei decedate poate fi atribuit, la cerere, unei persoane aflate în clasa I de moştenitori sau soţului supravieţuitor. Cererea poate fi depusă în termen de 1 an de la constatarea decesului.

    ART. 39
    Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. 40
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 41
    La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.137 şi 1.137 bis din data de 15 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
                    Marius Cătălin Marinescu

    Bucureşti, 28 martie 2017.
    Nr. 245.
    ANEXA 1

    Condiţiile de utilizare a benzilor de frecvenţe radio în serviciul de amator
    I. Definiţii
    1. bandă de frecvenţă asignată - banda de frecvenţă în cadrul căreia emite staţia titularului autorizat;
    2. lărgime de bandă necesară - valoarea minimă a lărgimii de bandă, în cazul unei clase de emisie date, pentru asigurarea transmiterii informaţiei cu viteza şi calitatea dorite;
    3. lărgime de bandă ocupată - lărgimea benzii de frecvenţe ocupate de o emisie, în care se concentrează 99% din puterea medie totală radiată, sub frecvenţa limită inferioară şi peste frecvenţa limită superioară fiind radiate puteri medii egale, fiecare, cu 0,5% din puterea medie radiată;
    4. putere la purtătoare - puterea medie furnizată liniei de transmisie a antenei de către un emiţător radio în timpul unui ciclu de radiofrecvenţă luată în condiţii de nemodulare;
    5. putere la vârf de modulaţie - puterea medie furnizată liniei de alimentare a antenei de către un emiţător în timpul unui ciclu de radiofrecvenţă, corespunzătoare amplitudinii maxime a anvelopei de modulaţie în condiţii normale de lucru.

    II. Nivelurile de putere de emisie
    1. Benzile de frecvenţe radio pentru serviciul de amator şi amator prin satelit sunt stabilite conform Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 789/2009, cu modificările ulterioare, denumit în continuare TNABF, şi au următoarele condiţii de utilizare:

┌────┬───────────────────┬──────────────┐
│ │ │Putere maximă │
│ │ │la vârf de │
│ │ │modulaţie (W) │
│Nr. │Banda de frecvenţe │în funcţie de │
│crt.│radio │clasa de │
│ │ │autorizare │
│ │ ├───┬───┬───┬──┤
│ │ │I │II │III│IV│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│1 │135.700-137.800 kHz│1 │1 │1 │1 │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│2 │1810.000-1830.000 │400│200│100│50│
│ │kHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│3 │1830.000-1850.000 │400│200│100│50│
│ │kHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│4 │1850.000-2000.000 │400│200│100│50│
│ │kHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│5 │3500.000-3800.000 │400│200│100│50│
│ │kHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│6 │7000.000-7100.000 │400│200│100│50│
│ │kHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│7 │7100.000-7200.000 │400│200│100│50│
│ │kHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│8 │10100.000-10150.000│400│200│100│50│
│ │kHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│9 │14000.000-14250.000│400│200│100│50│
│ │kHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│10 │14250.000-14350.000│400│200│100│50│
│ │kHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│11 │18068.000-18168.000│400│200│100│50│
│ │kHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│12 │21000.000-21450.000│400│200│100│50│
│ │kHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│13 │24890.000-24990.000│400│200│100│50│
│ │kHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│14 │28000.000-29700.000│400│200│100│50│
│ │kHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│15 │50.0000-51.0000 MHz│400│200│100│50│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│16 │51.0000-52.0000 MHz│400│200│100│50│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│17 │70.0000-70.3000 MHz│20 │20 │20 │20│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│18 │144.0000-146.0000 │400│200│100│50│
│ │MHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│19 │430.0000-432.0000 │200│100│50 │30│
│ │MHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│20 │432.0000-433.0500 │200│100│50 │30│
│ │MHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│21 │433.0500-434.7900 │200│100│50 │30│
│ │MHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│22 │434.7900-438.0000 │200│100│50 │30│
│ │MHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│23 │438.0000-440.0000 │200│100│50 │30│
│ │MHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│24 │1240.000-1260.000 │200│100│50 │30│
│ │MHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│25 │1260.000-1270.000 │200│100│50 │30│
│ │MHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│26 │1270.000-1300.000 │200│100│50 │30│
│ │MHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│27 │2300.000-2335.000 │200│100│50 │30│
│ │MHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│28 │2335.000-2400.000 │200│100│50 │30│
│ │MHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│29 │2400.000-2450.000 │200│100│50 │30│
│ │MHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│30 │3400.000-3500.000 │200│100│50 │30│
│ │MHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│31 │5660.000-5670.000 │200│100│50 │30│
│ │MHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│32 │5725.000-5830.000 │200│100│50 │30│
│ │MHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│33 │5830.000-5850.000 │200│100│50 │30│
│ │MHz │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│34 │10.000-10.150 GHz │200│100│50 │30│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│35 │10.150-10.300 GHz │200│100│50 │30│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│36 │10.300-10.450 GHz │200│100│50 │30│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│37 │10.450-10.500 GHz │200│100│50 │30│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│38 │24.000-24.050 GHz │200│100│50 │30│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│39 │24.050-24.250 GHz │200│100│50 │30│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│40 │47.000-47.200 GHz │200│100│50 │30│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│41 │75.500-76.000 GHz │200│100│50 │30│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│42 │76.000-77.500 GHz │200│100│50 │30│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│43 │77.500-78.000 GHz │200│100│50 │30│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│44 │78.000-79.000 GHz │200│100│50 │30│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│45 │79.000-81.000 GHz │200│100│50 │30│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│46 │81.000-84.000 GHz │200│100│50 │30│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│47 │122.250-123.00 GHz │200│100│50 │30│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│48 │134.000-136.000 GHz│200│100│50 │30│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│49 │136.000-141.000 GHz│200│100│50 │30│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│50 │241.000-248.000 GHz│200│100│50 │30│
├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤
│51 │248.000-250.000 GHz│200│100│50 │30│
└────┴───────────────────┴───┴───┴───┴──┘


    2. În cazul benzii 135.700-137.800 kHz, pentru definirea nivelului de putere maxim utilizabilă se foloseşte, în conformitate cu nota 5.67A din Raportul CEPT ERC 25, noţiunea de putere aparent radiată (PAR), şi nu de putere maximă la vârf de modulaţie.
    3. În cazul staţiilor repetoare, respectiv de radiobaliză, puterea de emisie va fi reglată la minimul necesar asigurării comunicaţiilor.
    4. În cazul efectuării de reglaje la emiţătoarele staţiilor de radioamatori este obligatorie utilizarea de antene artificiale neradiante.

    III. Condiţii privind utilizarea unor niveluri de putere mărite
    1. În benzile 1810.000-1830.000 kHz, 1830.000-1850.000 kHz, 1850.000-2000.000 kHz, 3500.000-3800.000 kHz, 7000.000-7100.000 kHz, 7100.000-7200.000 kHz, 10100.000-10150.000 kHz, 14000.000-14250.000 kHz, 14250.000-14350.000 kHz, 18068.000-18168.000 kHz, 21000.000-21450.000 kHz, 24890.000-24990.000 kHz şi 28000.000-29700.000 kHz se poate funcţiona cu o putere maximă la vârf de modulaţie de până la 1000 W în următoarele condiţii:
    a) operatorul staţiei trebuie să deţină o autorizaţie de clasa I;
    b) staţia de radioamator trebuie să fie conformă cerinţelor SR EN 301 783 V2.1.1:2016;
    c) fără producerea de interferenţe prejudiciabile altor staţii de radiocomunicaţii;
    d) notificarea prealabilă în scris a intenţiei utilizării unei puteri maxime la vârf de modulaţie de până la 1000 W; notificarea se realizează pe un formular-tip disponibil pe pagina de internet a ANCOM;
    e) depunerea unui memoriu justificativ privind necesitatea utilizării puterii mărite, cu menţionarea perioadei pentru care se intenţionează utilizarea acesteia;
    f) depunerea dovezii organizării competiţiei în domeniul radioamatorismului, experimentelor ştiinţifice ce vor fi desfăşurate sub egida programelor educaţionale autorizate sau calendarului competiţional şi intenţiei de participare, după caz;
    g) depunerea dovezii existenţei evenimentului menţionat la lit. f), a perioadei în care se va desfăşura şi a intenţiei de participare, după caz;
    h) puterea mărită solicitată poate fi utilizată după trecerea unui termen de 10 zile de la data transmiterii notificării şi doar în cazul în care nu a existat o opoziţie sau un aviz negativ din partea ANCOM.

    2. În benzile 144.00-144.40 MHz şi 432.00-432.30 MHz se poate funcţiona cu o putere maximă la vârf de modulaţie de până la 1000 W în următoarele condiţii:
    a) se lucrează numai pentru experimentarea legăturilor radio prin difuzie ionosferică sau prin reflexie pe Lună;
    b) se folosesc doar antene directive;
    c) operatorul staţiei trebuie să deţină o autorizaţie de clasa I;
    d) staţia de radioamator trebuie să fie conformă cerinţelor SR EN 301 783 V2.1.1:2016;
    e) fără producerea de interferenţe prejudiciabile altor staţii de radiocomunicaţii;
    f) notificarea prealabilă în scris a intenţiei utilizării unei puteri maxime la vârf de modulaţie de până la 1000 W; notificarea se realizează pe un formular-tip disponibil pe pagina de internet a ANCOM;
    g) depunerea unui memoriu justificativ privind necesitatea utilizării puterii mărite, cu menţionarea perioadei pentru care se intenţionează utilizarea acesteia;
    h) depunerea dovezii organizării competiţiei în domeniul radioamatorismului, experimentelor ştiinţifice ce vor fi desfăşurate sub egida programelor educaţionale autorizate sau calendarului competiţional şi intenţiei de participare, după caz;
    i) depunerea dovezii existenţei evenimentului menţionat la lit. h), a perioadei în care se va desfăşura şi a intenţiei de participare, după caz;
    j) puterea mărită solicitată poate fi utilizată după trecerea unui termen de 10 zile de la data transmiterii notificării şi doar în cazul în care nu a existat o opoziţie sau un aviz negativ din partea ANCOM.

    3. În cazurile prevăzute la pct. 1 şi 2, ANCOM poate stabili orice modificări ce trebuie implementate asupra parametrilor tehnici cuprinşi în notificare.
    4. În situaţii cu un caracter deosebit (spre exemplu, experimentări sau concursuri), ANCOM poate aproba, pentru o perioadă determinată, limitată în timp, lucrul cu puteri sporite faţă de valorile menţionate la pct. 1 şi 2.
    5. În banda 70.00-70.30 MHz se poate funcţiona cu o putere maximă la vârf de modulaţie de până la 20 W în următoarele condiţii:
    a) lărgimea de bandă a semnalului: 12.5 kHz;
    b) radioamatorii autorizaţi interesaţi depun o solicitare de coordonare la ANCOM;
    c) coordonarea prealabilă cu Ministerul Apărării Naţionale, denumit în continuare MAPN; în vederea coordonării;
    d) perioada de valabilitate a utilizării acestei benzi este cea stabilită de către MAPN conform lit. c).


    IV. Norme de utilizare a staţiilor radio
    1. În funcţie de modul de folosire, staţiile de radioamator se împart în:
    a) staţii fixe, ce sunt instalate şi funcţionează în amplasamente fixe;
    b) staţii mobile, ce sunt instalate şi funcţionează în amplasamente mobile;
    c) staţii portabile, ce sunt instalate şi funcţionează în amplasamente temporare.

    2. În funcţie de modul de control, staţiile de radioamator pot fi utilizate prin acţionare directă sau de la distanţă, prin intermediul undelor radio ori prin alte modalităţi, inclusiv prin internet.
    3. În cursul desfăşurării legăturilor radio, radioamatorul transmite obligatoriu indicativul de apel; în scopul identificării clare a sursei transmisiei, în cazul unei emisii radio cu o durată mai lungă, intervalul de repetare a indicativului de apel va fi de maximum 10 minute.
    4. În cazul efectuării de reglaje la emiţătoarele staţiilor de amatori este obligatorie utilizarea de antene artificiale neradiante.
    5. Indicativele de apel ale radioamatorilor care lucrează pe staţii mobile sau portabile pot fi constituite din indicativele de apel atribuite, urmate de bară de fracţie („/“) şi de următoarele litere:
    a) MM - pentru staţiile mobile maritime sau fluviale;
    b) AM - pentru staţiile mobile aeronautice;
    c) M - pentru staţiile mobile terestre;
    d) P - pentru staţiile portabile terestre.

    6. La fiecare legătură radio mobilă sau portabilă se poate transmite QTH - locatorul sau localitatea; în cazul operării staţiilor mobile, se poate menţiona cea mai apropiată localitate de pe traseu.
    7. Este interzisă emiterea ca indicativ de apel a unor semnale neidentificabile sau a unui indicativ de apel neautorizat.
    8. Radioamatorul care operează o staţie de radioclub poate să transmită fie indicativul staţiei de radioclub, fie indicativul staţiei de radioclub, bară de fracţie („/“) şi indicativul propriu; cu acordul responsabilului de radioclub, se poate folosi numai indicativul propriu, dar acest lucru se consemnează obligatoriu în jurnalul respectivei staţii.
    9. În cazul unei staţii de radioamator operate de o altă persoană decât cea care deţine respectiva staţie, cu excepţia situaţiei unui radioclub, radioamatorul care operează respectiva staţie, direct sau de la distanţă, transmite fie indicativul propriu, fie indicativul radioamatorului care deţine staţia, bară de fracţie („/“) şi indicativul propriu.
    10. Parametrii de emisie radio utilizaţi de un radioamator care operează o staţie de radioclub sau staţia deţinută de un alt radioamator, după caz, sunt cei corespunzători clasei sale de autorizare; în cazul utilizării indicativului radioclubului sau, opţional, a indicativului radioclubului, bară de fracţie („/“) şi indicativul propriu, se utilizează puterile corespunzătoare clasei de autorizare a radioclubului, dedusă din clasa de autorizare a responsabilului de radioclub.
    11. Indicativele de apel trebuie să fie transmise complet şi corect, orice prescurtare, modificare sau completare fiind interzisă.
    12. Radioamatorul este responsabil pentru conţinutul şi parametrii de emisie ai legăturilor radio efectuate, indiferent de staţia de la care lucrează: a sa proprie, de radioclub sau deţinută de o altă persoană.
    13. Responsabilul de radioclub trebuie să se asigure că parametrii de emisie şi conţinutul legăturilor radio efectuate, în mod direct sau de la distanţă, de către orice radioamator care lucrează pe o staţie a radioclubului la care el activează respectă prevederile prezentei decizii; în cazul lucrului de la distanţă, responsabilul de radioclub menţine o copie audio a traficului realizat pe staţia deţinută pe o durată de minimum un an, iar în jurnalul de trafic menţionează identitatea radioamatorilor care au utilizat respectiva staţie şi parametrii tehnici ai legăturilor radio efectuate.
    14. În cazul permiterii lucrului unui alt radioamator, în mod direct sau de la distanţă, deţinătorul staţiei de radioamator trebuie să întocmească un jurnal de trafic similar celui solicitat pentru radiocluburi; în cazul lucrului de la distanţă, deţinătorul staţiei menţine o copie audio a traficului realizat pe staţia sa pentru o durată de minimum un an, iar în jurnalul de trafic menţionează identitatea radioamatorilor care au utilizat respectiva staţie şi parametrii tehnici ai legăturilor radio efectuate.
    15. Persoana care pune la dispoziţie o staţie radio către un alt radioamator trebuie să se asigure că parametrii de emisie şi conţinutul legăturilor radio efectuate, în mod direct sau de la distanţă, respectă prevederile prezentei decizii.
    16. Persoana care deţine o staţie radio pe care o foloseşte sau pe care o pune la dispoziţia altor persoane trebuie să deţină calitatea de radioamator; de asemenea, persoana trebuie să se asigure de calitatea de radioamator a persoanelor care utilizează staţia sa.
    17. În cadrul legăturilor radio din serviciul de amator nu sunt permise:
    a) transmiterea mesajelor care conţin cuvinte sau expresii indecente sau insultătoare;
    b) perturbarea în mod voit şi cu rea-intenţie a altor transmisii radio;
    c) transmiterea de servicii media audiovizuale sau de altă natură, inclusiv probe muzicale; modurile de transmisie ATV şi SSTV fac excepţie de la această condiţie;
    d) transmiterea de date şi informaţii ce nu au legătură cu activitatea de radioamator.

    18. Radioamatorii pot transmite semnale de test pentru reglarea emiţătoarelor sau receptoarelor în următoarele condiţii:
    a) înainte de a începe transmiterea semnalelor respective trebuie să se asigure că nu vor crea interferenţe pentru o legătură radio existentă;
    b) atunci când, cu toate precauţiile luate, se ajunge la producerea unei interferenţe pentru o legătură radio existentă, transmiterea semnalelor de test va înceta la prima cerere făcută în acest sens de oricare dintre radioamatorii care participă la legătura interferată.

    19. Radioamatorii pot stabili legături radio numai cu alţi radioamatori şi numai în cadrul benzilor de frecvenţe radio atribuite, conform TNABF, serviciului de amator.
    20. Este interzisă:
    a) interceptarea mesajelor transmise de operatori ce aparţin altor servicii de radiocomunicaţii decât cel de amator;
    b) realizarea de legături radio cu operatori ce aparţin altor servicii de radiocomunicaţii sau cu radioamatori, respectiv operatori, care nu îşi comunică identitatea prin transmiterea indicativului de apel;
    c) utilizarea unei staţii radio de către alţi radioamatori fără acordul în scris al deţinătorului acesteia.

    21. În situaţia în care interceptarea mesajelor are loc accidental, radioamatorii sunt obligaţi să nu divulge existenţa şi conţinutul mesajelor recepţionate, să nu le publice şi să nu le folosească sub nicio formă; fac excepţie situaţiile de urgenţă, caz în care radioamatorii îşi vor aduce contribuţia la restabilirea stării de normalitate, făcând uz de toate posibilităţile de care dispun.
    22. Sunt exceptate de la menţiunile pct. 21 situaţiile de urgenţă sau acele cazuri pentru care există acorduri speciale încheiate între România şi alte state.
    23. Traficul realizat de către radioamatorii ce operează o staţie de radioclub sau o staţie, alta decât cea proprie, se consemnează obligatoriu în jurnalul de trafic; jurnalul de trafic poate fi ţinut sub formă scrisă sau sub formă electronică; jurnalul de trafic cuprinde cel puţin următoarele:
    a) data, ora UTC;
    b) banda în care s-a efectuat legătura radio;
    c) indicativul de apel al operatorului iniţiator şi al corespondentului.

    24. În scopul investigării producerii de interferenţe prejudiciabile sau pentru exercitarea atribuţiilor legale privind monitorizarea şi controlul utilizării frecvenţelor radio, ANCOM poate solicita titularului unei autorizaţii individuale întocmirea şi menţinerea unui jurnal de trafic într-un format precizat şi pe o durată determinată.
    25. Radioamatorii sunt obligaţi să asigure funcţionarea staţiilor numai cu respectarea nivelurilor de câmp electromagnetic stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.193/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz.
    26. Radioamatorii sunt obligaţi să respecte apendicele 3 din Regulamentul radiocomunicaţiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor privind regimul emisiilor neesenţiale.
    27. Indiferent de banda în care se lucrează, este obligatoriu să se evite producerea de interferenţe prejudiciabile altor staţii de radiocomunicaţii; în cazul în care acestea totuşi apar, se vor lua toate măsurile ce se impun pentru eliminarea acestora cum ar fi, fără a se limita la acestea:
    a) reducerea puterii de emisie;
    b) introducerea de filtre;
    c) modificarea antenei sau a sistemului radiant;
    d) schimbarea fiderelor şi elementelor de conectică;
    e) schimbarea amplasamentului;
    f) schimbarea echipamentului de emisie.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016