Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 162A din 31 octombrie 2012  privind judecarea contestatiei in anulare formulate de contestatoarea-apelanta ASOCIATIA HARTIEI DIN ROMANIA impotriva Deciziei civile nr. 88A/31.05.2012, in contradictoriu cu intimatele-parate COPYRO, PERGAM, VISARTA.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 162A din 31 octombrie 2012 privind judecarea contestatiei in anulare formulate de contestatoarea-apelanta ASOCIATIA HARTIEI DIN ROMANIA impotriva Deciziei civile nr. 88A/31.05.2012, in contradictoriu cu intimatele-parate COPYRO, PERGAM, VISARTA.

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECTIA A IX-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA, CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 24 iulie 2013

    Dosar nr. 5.168/2/2012

    Curtea constituită din:
    Preşedinte - Bianca Antoaneta Scrob
    Judecător - Antonela Cătălina Brătuianu
    Grefier - Mihaela Lăcătuşu

    Pe rol se află judecarea contestaţiei în anulare formulate de contestatoarea-apelantă ASOCIAŢIA HÂRTIEI DIN ROMÂNIA împotriva Deciziei civile nr. 88A/31.05.2012, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 2.352/2/2012, în contradictoriu cu intimatele-pârâte COPYRO, PERGAM, VISARTA.
    La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns contestatoarea-apelantă ASOCIAŢIA HÂRTIEI DIN ROMÂNIA, reprezentată de avocat Zorcă Valentin, cu împuternicire avocaţială seria B nr. 911522/2012, intimata COPYRO, reprezentată de avocat Ionescu Mircea Felix Melineşti, cu împuternicire avocaţială nr. 133303 din 2 octombrie 2012, aflată la fila 193 din dosar, şi intimata PERGAM, reprezentată de director general Ana Maria Marinescu, cu împuternicire aflată la fila 104 din dosar, lipsind intimata-pârâtă VISARTA.
    Procedura de citare este legal îndeplinită.
    S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
    La strigarea cauzei la amânare, apărătorul contestatoarei-apelante ASOCIAŢIA HÂRTIEI DIN ROMÂNIA arată că doreşte să depună înscrisuri.
    Curtea, având în vedere momentul strigării pricinii şi împrejurarea că se solicită probe, dispune lăsarea cauzei la ordine.
    La a doua strigare a cauzei, la apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns contestatoarea-apelantă ASOCIAŢIA HÂRTIEI DIN ROMÂNIA, reprezentată de avocat Zorcă Valentin, cu împuternicire avocaţială seria B nr. 911522/2012, şi intimata PERGAM, reprezentată de director general Ana Maria Marinescu, cu împuternicire aflată la fila 104 din dosar, lipsind intimatele-pârâte COPYRO şi VISARTA.
    Procedura de citare este legal îndeplinită.
    Apărătorul contestatoarei-apelante ASOCIAŢIA HÂRTIEI DIN ROMÂNIA solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, constând în poziţia Asociaţiei Unice a Distribuitorilor de Hârtie din Europa - EUGROPA.
    Curtea, după deliberare, încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de contestatoarea-apelantă.
    Apărătorul contestatoarei-apelante depune înscrisul încuviinţat, precum şi traducerea legalizată a acestuia şi note scrise, în 3 exemplare, şi comunică un exemplar al acestora părţii prezente prin reprezentant.
    Curtea pune în discuţie excepţia inadmisibilităţii cererii de contestaţie în anulare invocată de intimata PERGAM prin întâmpinare.
    Apărătorul contestatoarei-apelante ASOCIAŢIA HÂRTIEI DIN ROMÂNIA solicită respingerea excepţiei inadmisibilităţii cererii de contestaţie în anulare formulate de partea pe care o reprezintă, arătând că prezenta cerere se circumscrie perfect definiţiei date în doctrina românească hotărârii judecătoreşti. Precizează că hotărârea atacată este irevocabilă şi nu poate fi atacată cu recurs. Pe de altă parte, arată că legiuitorul a dat posibilitatea justiţiabilului ca o hotărâre care a fost pronunţată cu omisiunea unui motiv ce trebuia analizat să poată fi atacată cu o contestaţie în anulare; în această situaţie, trebuie reţinut şi principiul imparţialităţii, în sensul că orice hotărâre judecătorească irevocabilă poate fi atacată cu această cale de atac. Susţine că motivele de apel nu au fost contraargumentate.
    Pe fondul cauzei, apărătorul contestatoarei-apelante solicită admiterea contestaţiei în anulare, astfel cum a fost formulată.
    În ce priveşte cazul Padawan, susţine că instanţa de apel a preluat susţinerile Curţii arbitrale şi nu a analizat cazul Padawan şi nici susţinerile părţii pe care o reprezintă.
    Arată că echilibrul just impune posibilitatea de a se identifica unde există lezarea părţii. Or, în cazul părţii pe care o reprezintă, aceasta nu există, fiindcă lezarea presupune o legătură între cel care poate obţine un beneficiu în urma neacoperirii acestui drept de autor şi cel care se consideră a fi beneficiarul dreptului de autor. Susţine că partea pe care o reprezintă nu are niciun beneficiu în ce priveşte lezarea dreptului de autor. Principiul lezării, echilibrul just şi cazul Padawan nu au fost analizate de instanţă.
    Mai arată că există o dimensionare a ponderii utilizării hârtiei, iar studiul privind ponderea utilizării hârtiei nu există la dosarul cauzei.
    În ce priveşte cheltuielile de judecată, arată că în apel s-a reţinut culpa exclusivă procesuală a intimatelor, dar a reţinut o compensare a acestora cu COPYRO, în condiţiile în care această parte nu a înaintat cheltuieli de judecată şi nu s-a pronunţat asupra cheltuielilor de judecată solicitate de partea pe care o reprezintă.
    De asemenea, arată că în momentul în care se pune o limită de 0,1% pe cantitatea de hârtie, iar remuneraţia se aplică pe preţul hârtiei la valoarea acesteia în vamă, această remuneraţie se măreşte la 0,12%. Totodată, susţine că nu se ia în considerare ponderea hârtiei şi susţine că această dimensionare este normal a fi avută în vedere.
    Reprezentantul intimatei PERGAM solicită admiterea excepţiei inadmisibilităţii contestaţiei în anulare şi respingerea contestaţiei în anulare, ca inadmisibilă.
    Susţine că această cale de atac se poate exercita numai împotriva deciziilor pronunţate de instanţele de recurs. În cauză, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, s-a pronunţat în apel, iar contestaţia în anulare poate fi exercitată doar dacă instanţa de recurs a omis să analizeze un motiv cu care a fost învestită, şi nu asupra hotărârilor date în apel. Prin decizia a cărei anulare se solicită, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, a admis apelul formulat de ASOCIAŢIA HÂRTIEI DIN ROMÂNIA.
    În ce priveşte celelalte solicitări formulate de contestatoarea-apelantă, acestea pot fi considerate motive de revizuire, şi nu de anulare a deciziei.
    Având cuvântul în replică, apărătorul contestatoarei-apelante arată că instanţa de apel a omis să analizeze înţelesul noţiunii de taxă cu efect echivalent, arătând că există o decizie a Curţii Constituţionale din 2001. Susţine că România a aderat 4 ani mai târziu la Tratatul Comunităţii Europene cu privire la taxele cu efect echivalent.
    Curtea reţine cauza în pronunţare.

                                    CURTEA,
    Prin Decizia civilă nr. 88 A din 31 mai 2012, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 2.352/2/2012, s-a admis apelul formulat de apelanta ASOCIAŢIA HÂRTIEI DIN ROMÂNIA împotriva Hotărârii arbitrale nr. 2 din 22 februarie 2012 pronunţate de Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în contradictoriu cu intimaţii COPYRO, PERGAM şi VISARTA. S-a dispus modificarea în parte a Hotărârii arbitrale, nr. 2 din 22 februarie 2012 referitoare la Metodologia privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A 4, astfel:
    Art. 4 va avea următorul cuprins: "Baza de calcul pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru colile de hârtie pentru copiator format A4, indiferent de gramaj, se calculează:
    - la valoarea în lei din vamă, pentru hârtia pentru copiator importată, conform declaraţiei vamale de import (DVI) şi facturii externe;
    - la valoarea facturii externe/declaraţiei de achiziţie intracomunitară, fără TVA, pentru hârtia de copiator format A4, indiferent de gramaj, introdusă în spaţiul comercial al României din Comunitatea Europeană;
    - la valoarea facturată, tară TVA, cu ocazia punerii în circulaţie a colilor de hârtie pentru copiator format A4, indiferent de gramaj, de către fabricanţi."
    S-a înlăturat clauza stipulată la pct. 6 al metodologiei stabilite prin hotărârea arbitrală, referitoare la plata de penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere pentru achitarea cu întârziere a remuneraţiei compensatorii.
    Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale hotărârii arbitrale apelate.
    A fost obligată fiecare intimată la plata către apelantă a câte 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. A fost obligată apelanta la plata către intimata COPYRO a sumei de 1.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. S-au compensat obligaţiile reciproce stabilite pentru apelantă şi intimata COPYRO.
    Contestaţia în anulare înregistrată la data de 27 iunie 2012, precizată la 4 septembrie 2012 de către apelanta ASOCIAŢIA HÂRTIEI DIN ROMÂNIA, a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în sensul existenţei unei greşeli materiale şi al omiterii, din greşeală, a cercetării motivelor de modificare şi/sau casare.
    S-a solicitat desfiinţarea în parte a deciziei contestate şi admiterea apelului în totalitate, astfel cum a fost formulat.
    S-au expus argumentele pentru care apelanta consideră că nu poate fi declarată utilizator al copiei private conform Legii nr. 8/1996. În esenţă, s-a menţionat că instanţa de apel a omis să analizeze înţelesul noţiunii de taxă cu efect echivalent şi nu s-a pronunţat asupra cheltuielilor de la Curtea arbitrală.
    Intimata-pârâtă PERGAM a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca inadmisibilă a cererii în anulare întemeiate pe dispoziţiile art. 318 din Codul de procedură civilă, cu argumentul că hotărârea atacată nu a fost pronunţată de o instanţă de recurs, iar instanţa de apel s-a pronunţat asupra întregului obiect al apelului, astfel cum acesta a fost formulat şi indicat de către apelant.
    Prin întâmpinarea formulată de către intimata-pârâtă COPYRO s-a solicitat respingerea contestaţiei în anulare ca nefondată.
    Examinând cu prioritate excepţia cuprinsă în întâmpinarea intimatei PERGAM, a inadmisibilităţii contestaţiei în anulare, exclusiv sub aspectul formulării unei căi de atac împotriva unei hotărâri care nu este pronunţată de o instanţă de recurs, Curtea constată inadmisibilă contestaţia în anulare, urmând a fi respinsă, pentru următoarele considerente:
    Contestaţia în anulare specială reglementată de art. 318 din Codul de procedură civilă este o cale extraordinară de atac, exercitată împotriva deciziilor date asupra recursului. În speţă, au fost invocate motivele constând în dezlegarea rezultată dintr-o greşeală materială, respectiv omisiunea din greşeală a cercetării motivelor de modificare sau de casare.
    Una dintre condiţiile preliminare de exercitare a căii extraordinare de atac, dedusă din dispoziţiile mai sus menţionate, o reprezintă pronunţarea hotărârii atacate de către o instanţă de recurs.
    Observând conţinutul contestaţiei în anulare cu care a fost învestită, Curtea constată că nu pot fi reţinute consideraţii de admisibilitate a acesteia câtă vreme hotărârea în discuţie a fost pronunţată de către o instanţă de apel.
    În materia gestionării drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, Legea nr. 8/1996 dispune colectarea şi repartizarea drepturilor patrimoniale, conform metodologiilor pe domenii de activitate. Acestea sunt elaborate prin proceduri specifice şi includ negocierea părţilor cu încheierea unui protocol sau, în cazul imposibilităţii convenirii unei forme unice a metodologiei, desfăşurarea procedurii de arbitraj, cu pronunţarea unei hotărâri arbitrale, împotriva căreia poate fi exercitată doar calea de atac a apelului, conform art. 131^2 alin. 9 din Legea nr. 8/1996.
    Dispoziţiile procedurale în această materie primesc astfel un caracter derogatoriu de la dreptul comun, soluţia pronunţată în apel devenind definitivă şi irevocabilă. Hotărârea instanţei poate fi supusă căilor extraordinare de atac ale contestaţiei în anulare obişnuite şi revizuirii, în limitele trasate de dreptul procedural comun prin dispoziţiile art. 317, respectiv art. 322 din Codul de procedură civilă.
    A interpreta ca fiind extinsă posibilitatea exercitării unor alte căi extraordinare de atac, cum sunt cele ale recursului şi contestaţiei în anulare speciale (descrisă expres de art. 318 din Codul de procedură civilă ca fiind aplicabilă doar hotărârilor instanţelor de recurs), înseamnă a adăuga la lege, depăşind cadrul stabilit prin dispoziţiile legii speciale.

    Ca atare, în baza acestor dispoziţii legale şi constatând neîndeplinirea unei condiţii speciale de exercitare a căii extraordinare de atac, astfel cum dispune textul de lege, Curtea va respinge contestaţia ca inadmisibilă.

                              PENTRU ACESTE MOTIVE
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge ca inadmisibilă contestaţia în anulare formulată de contestatoarea-apelantă ASOCIAŢIA HÂRTIEI DIN ROMÂNIA, cu sediul în sectorul 2, Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 5, bl. 4, sc. 1, ap. 6, împotriva Deciziei civile nr. 88A din 31 mai 2012, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 2.352/2/2012, în contradictoriu cu intimatele-pârâte COPYRO, cu sediul în sectorul 2, Bucureşti, str. Paleologu nr. 5 A, et. 3, ap. 3, PERGAM, cu sediul în sectorul 3, Bucureşti, bd Mircea Vodă nr. 35, bl. M27, et. 6, ap. 17, VISARTA, cu sediul în sectorul 5, Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11.
    Irevocabilă.
    Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31 octombrie 2012.

                                   PREŞEDINTE
                             BIANCA ANTOANETA SCROB

                                   Judecător,
                          Antonela Cătălina Brătuianu

                                    Grefier,
                                Mihaela Lăcătuşu

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016