Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 134 din 17 martie 2022  pentru stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere a informaţiilor privind dezvoltarea  şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor  de infrastructură fizică asociate acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 134 din 17 martie 2022 pentru stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere a informaţiilor privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 346 din 8 aprilie 2022
    În temeiul prevederilor art. 5 lit. b), art. 11 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 40 alin. (3), (4) şi (6) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.
    ART. 1
    (1) Prezenta decizie stabileşte formatul şi modalitatea de transmitere către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, a informaţiilor privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora, de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, în conformitate cu dispoziţiile art. 40 alin. (3)-(5) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prin prezenta decizie se stabilesc şi condiţiile în care operatorii de reţea şi autorităţile administraţiei publice centrale sau locale care deţin în proprietate, administrare sau concesiune elemente de infrastructură fizică vor transmite ANCOM informaţii în conformitate cu dispoziţiile art. 40 alin. (6) din Legea nr. 159/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care deţin în proprietate sau în concesiune elemente de infrastructură fizică şi/sau reţele de comunicaţii electronice destinate publicului, prin intermediul cărora sunt furnizate servicii de telefonie la puncte fixe sau servicii de acces la internet la puncte fixe, au obligaţia de a transmite ANCOM, în mod corect şi complet, informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, în formatul şi în modalităţile prevăzute la art. 5 alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) utilizează sisteme de transmisie bazate pe fibră optică, în oricare dintre aceste reţele;
    b) reţelele sunt amplasate pe teritoriul a cel puţin 25 de localităţi, situate în cel puţin 5 judeţe.

    (2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care deţin în proprietate sau în concesiune elemente de infrastructură fizică şi/sau reţele radio mobile celulare publice au obligaţia de a transmite ANCOM, în mod corect şi complet, informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, în formatul şi în modalităţile prevăzute la art. 5 alin. (1).
    (3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care deţin în proprietate sau în concesiune elemente de infrastructură fizică şi/sau astfel de reţele şi care nu se încadrează la alin. (1) sau (2) au obligaţia de a transmite ANCOM, în mod corect şi complet, informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, în formatul şi în modalităţile prevăzute la art. 5 alin. (2).
    (4) Transmiterea informaţiilor prevăzute la anexa nr. 2 lit. A pct. 1 şi 2 şi lit. B pct. 3 este opţională pentru furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice prevăzuţi la alin. (3).
    (5) În situaţia în care furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice prevăzuţi la alin. (3) deţin un sistem informatic geografic (Geographical Information System - GIS), aceştia pot transmite ANCOM, în mod corect şi complet, informaţiile respective, conform anexei nr. 2, în formatul şi în modalităţile prevăzute la art. 5 alin. (1).
    (6) Termenii utilizaţi în anexa nr. 2 sunt definiţi în anexa nr. 1.

    ART. 3
    Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a actualiza informaţiile transmise ANCOM, anual, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, cu cele mai recente date deţinute în sistemele proprii.

    ART. 4
    (1) În situaţia în care ANCOM constată că datele transmise nu sunt corecte şi complete, poate solicita retransmiterea acestora, indicând deficienţele observate şi termenul de retransmitere.
    (2) Persoanele care dobândesc calitatea de furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice după data intrării în vigoare a prezentei decizii şi care deţin în proprietate sau în concesiune elemente de infrastructură fizică şi/sau astfel de reţele vor transmite ANCOM informaţiile prevăzute la art. 2 în termen de 2 luni de la data începerii furnizării respectivelor reţele.
    (3) Operatorii de reţea, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 2, şi autorităţile administraţiei publice centrale sau locale care deţin în proprietate, administrare sau concesiune elemente de infrastructură fizică au obligaţia de a transmite ANCOM informaţii privind dezvoltarea şi localizarea geografică a acestora, necesare realizării inventarului prevăzut la art. 6 alin. (1).
    (4) Informaţiile prevăzute la alin. (3) vor fi solicitate de către ANCOM în scris şi motivat, stabilindu-se totodată termenul şi formatul în care trebuie transmise, iar cantitatea şi natura acestora trebuie să fie proporţionale cu scopul pentru care au fost solicitate.

    ART. 5
    (1) Transmiterea, de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice menţionaţi la art. 2 alin. (1) şi (2), a informaţiilor prevăzute în anexa nr. 2 se realizează sub formă de fişiere de tip XML printr-o conexiune securizată, cu ajutorul unei aplicaţii informatice disponibile pe o pagină de internet pusă la dispoziţie de ANCOM, sub forma înscrisului în formă electronică căruia i s-a încorporat, ataşat ori i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la data transmiterii şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.
    (2) Transmiterea, de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice menţionaţi la art. 2 alin. (3), a informaţiilor prevăzute în anexa nr. 2 se realizează sub formă de fişiere de tip CSV, printr-o conexiune securizată, cu ajutorul unei aplicaţii informatice disponibile pe o pagină de internet pusă la dispoziţie de ANCOM, sub forma înscrisului în formă electronică căruia i s-a încorporat, ataşat ori i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la data transmiterii şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.
    (3) Dispoziţiile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 336/2013 privind mijloacele şi modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 6
    (1) ANCOM va realiza pe baza informaţiilor transmise conform art. 2 şi, după caz, conform art. 4 alin. (3) un inventar al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură fizică asociate acestora.
    (2) Modalitatea de stocare a informaţiilor care alcătuiesc inventarul este asigurată de un sistem informatic geografic (Geographical Information System - GIS), la nivel naţional, de tip client-server.

    ART. 7
    (1) Un furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice poate avea acces la informaţiile transmise de un alt furnizor sau de către entităţile prevăzute la art. 4 alin. (3), conform obligaţiilor prevăzute de prezenta decizie, doar în condiţiile stabilite prin decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 159/2016, cu modificările şi completările ulterioare, după finalizarea inventarului reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură fizică asociate acestora.
    (2) Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice care are acces la informaţiile prevăzute la alin. (1) asigură respectarea caracterului confidenţial al acestora, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 8
    Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează de către ANCOM potrivit dispoziţiilor Legii nr. 159/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. 10
    (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
    (2) Prima raportare a informaţiilor în conformitate cu prevederile prezentei decizii se va realiza până la data de 15 octombrie 2022, prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţia furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice în baza Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.108/2017 pentru stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere a informaţiilor privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora şi prin intermediul căreia s-au raportat informaţiile în anii 2020 şi 2021.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.108/2017 pentru stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere a informaţiilor privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 16 ianuarie 2018, se abrogă.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
                    Vlad Ştefan Stoica

    Bucureşti, 17 martie 2022.
    Nr. 134.
    ANEXA 1

    DEFINIŢII
    În înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:
    A. Elemente de reţea de comunicaţii electronice
    1. Segment de cablu reprezintă cablul neîntrerupt de fibră optică, inclusiv fibra optică neechipată - „dark fiber“ sau cablul neîntrerupt de fire metalice, prin intermediul căruia se pot transporta semnale optice, respectiv electrice, între două joncţiuni/echipamente consecutive.
    2. Segment radio reprezintă o legătură radio între două sisteme radiante fixe terestre aflate în comunicaţie directă (punct la punct sau punct la multipunct).
    3. Punct de multiplicare reprezintă un punct de ramificaţie a unui segment de cablu în care este posibilă existenţa unei cutii de distribuţie/de joncţiune sau a unui splitter.
    4. Head-end reprezintă o asociere de echipamente care asigură recepţia, multiplexarea, procesarea şi retransmiterea semnalelor audiovizuale analogice şi digitale, de echipamente proprii care oferă servicii de internet sau de echipamente specifice care asigură interfaţarea cu echipamente ale altor furnizori de servicii audiovizuale şi/sau de internet; din head-end se iniţiază transmiterea pachetului de semnale în reţeaua de comunicaţii electronice către utilizatori.
    5. Border router reprezintă un element al unei reţele de comunicaţii electronice care este poziţionat la capătul reţelei şi care are funcţia de a comunica cu un element similar al altei reţele cu care este interconectat (comutaţie de pachete).
    6. Comutator reprezintă un element al unei reţele de comunicaţii electronice care îndeplineşte funcţia de comutare şi rutare a apelurilor telefonice (comutaţie de circuite). Centrala digitală de servicii de telefonie, inclusiv echipamentele de tip Gateway (Media, Signaling) se asimilează comutatorului şi se raportează ca atare.

    B. Elemente de infrastructură fizică asociate reţelelor
    1. Dulap de cabluri (cabinet) reprezintă o construcţie cu rol de protejare a unor echipamente specifice, amplasată de regulă pe trotuare, spaţii verzi sau în incintele şi nişele construcţiilor. În funcţie de necesităţi se pot utiliza:
    a) dulap de cabluri (cabinet) extern - pentru instalarea în mediul exterior;
    b) dulap de cabluri (cabinet) intern - pentru instalarea pe perete, în interiorul unei clădiri sau într-o nişă special amenajată.

    2. Cutie de distribuţie/de joncţiune reprezintă o cutie, proiectată pentru protecţia şi organizarea conexiunilor şi a ramificaţiilor reţelei de comunicaţii electronice.
    3. Shelter reprezintă un container, climatizat şi securizat, care găzduieşte echipamente active de reţea (acces radio, transmisiuni etc.) şi echipamente de alimentare şi back-up electric (acumulatori, redresori, generatoare etc.) şi pe care se pot instala opţional sisteme radiante.
    4. Cutie terminală de branşament reprezintă o cutie amplasată în punctul terminal al unui segment de cablu, utilizată de furnizori pentru a asigura accesul utilizatorilor la reţea.
    5. Cameră de tragere/de instalare reprezintă o construcţie subterană utilizată pentru accesul personalului la conducte şi pentru instalarea, joncţionarea, schimbarea direcţiei şi ramificarea cablurilor de comunicaţii electronice, verificarea stării acestora, realizarea reparaţiilor, precum şi pentru a găzdui echipamente de linie şi rezerve tehnologice de cabluri.
    6. Segment de conductă/subconductă reprezintă o porţiune neîntreruptă de conductă/subconductă de canalizaţie, delimitată de două elemente de infrastructură fizică adiacente de tip dulap de cabluri, cameră de tragere/de instalare, stâlp, pilon sau clădire. Cablurile pot fi instalate direct prin conductă, prin subconducte (tuburi de mai mici dimensiuni instalate în conducte), prin microconducte (tubete) sau prin multitubete (pachete de tubete cu protecţie proprie). Tuburile şi canalele prefabricate din beton folosite pentru protecţia cablurilor sau a subconductelor vor fi asimilate conductelor şi se raportează ca atare.
    7. Stâlp reprezintă un element de construcţie, aşezat vertical, cu lungime mare în raport cu dimensiunile secţiunii, confecţionat din beton armat, metal, lemn etc. şi care poate fi folosit pentru amplasarea şi susţinerea unei reţele de comunicaţii electronice. De regulă, lungimea unui stâlp este mai mică de 18 m.
    8. Grup de accesorii de prindere a cablurilor pe/la stâlp reprezintă totalitatea elementelor de prindere sau de susţinere a cablurilor unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice pe/la un anumit stâlp.
    9. Pilon/Turn reprezintă un element de construcţie de mari dimensiuni, aşezat vertical, cu lungime mare în raport cu dimensiunile secţiunii, confecţionat de regulă cu structură metalică cu zăbrele ori, mai rar, din beton armat sau alte tipuri de construcţie (ca în cazul turnurilor) şi care este folosit ca suport pentru alte construcţii, antene, echipamente radio etc. Elementul de instalare numit „suport“, prin intermediul căruia se fixează antenele pe clădiri, pe turnuri sau pe alte tipuri de construcţii (de exemplu, poduri, tuneluri, viaducte etc.), pe diverse tipuri de stâlpi (cum ar fi cei de iluminat sau de susţinere de cabluri), se asimilează şi se raportează ca element „pilon“. De asemenea, elementele de construcţie numite „pilonet“, „catarg“, „tripodă“, „structură H“ se asimilează elementului „pilon“ şi se raportează ca atare.


    În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la pct. 1.2 din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, cu modificările ulterioare.

    ANEXA 2

    LISTA
    informaţiilor ce trebuie transmise Autorităţii Naţionale pentru
    Administrare şi Reglementare în Comunicaţii conform prevederilor art. 2 din decizie
    A. Elemente de reţea de comunicaţii electronice
    1. Segment de cablu
    Caracteristici:
    a) codul elementului;
    b) proprietarul/concesionarul segmentului de cablu;
    c) amplasare segment de cablu - aerian sau subteran sau aerian şi subteran;
    d) tipul segmentului de cablu - Ethernet, coaxial, fibră optică (cu specificarea numărului de fibre optice din fiecare cablu de fibră optică) sau alt tip de segment de cablu;
    e) data instalării (în cazul în care data instalării nu este înregistrată în evidenţele furnizorului, se va trece cea mai bună estimare posibilă a anului punerii în funcţiune);
    f) starea segmentului de cablu (în funcţiune/în construcţie);
    g) traseul segmentului de cablu, inclusiv elementele de infrastructură asociate segmentului, determinat prin localizarea geografică (coordonate de poziţionare geografică) a capetelor care definesc segmentul şi a vertexurilor (pentru o afişare corectă, segmentele de cablu vor conţine toate vertexurile, ca puncte de inflexiune, necesare reprezentării schimbărilor de direcţie); capetele care definesc segmentul pot fi reprezentate de elemente de infrastructură fizică sau, în anumite situaţii, doar de puncte de multiplicare.

    NOTĂ:
    În cazul fibrei optice neechipate - „dark fiber“ - se vor declara capetele libere împreună cu elementele de infrastructură fizică asociate, respectiv, fiecărui capăt.


    2. Segment radio
    Caracteristici:
    a) codul elementului;
    b) proprietarul/concesionarul segmentului radio;
    c) data instalării (în cazul în care data instalării nu este înregistrată în evidenţele furnizorului, se va trece cea mai bună estimare posibilă a anului punerii în funcţiune);
    d) traseul segmentului radio, determinat prin localizarea geografică (coordonate de poziţionare geografică) a sistemelor radiante prin care se asigură conectivitatea radio pe respectivul traseu de reţea.


    3. Head-end
    Caracteristici:
    a) codul elementului;
    b) tip servicii - internet/CATV;
    c) proprietarul/concesionarul elementului;
    d) localizarea geografică - coordonatele de poziţionare geografică;
    e) data punerii în funcţiune a elementului (în cazul în care data punerii în funcţiune nu este înregistrată în evidenţele furnizorului, se va trece cea mai bună estimare posibilă a anului punerii în funcţiune);
    f) starea elementului (în funcţiune/în construcţie).

    NOTE:
    • Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice utilizate exclusiv pentru retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale va raporta doar echipamentele din care se iniţiază transmiterea pachetului de semnale audiovizuale (head-end central/principal).
    • În cazul furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice care oferă doar servicii de acces la internet, head-end-ul va fi asimilat cu echipamentul din care se face transmiterea pachetelor de date.
    • În cazul furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice care oferă şi servicii de retransmisie a serviciilor de programe media audiovizuale şi servicii de acces la internet, head-end-ul va fi asimilat cu echipamentul din care se iniţiază transmiterea pachetului de semnale audiovizuale şi cu echipamentul din care se face transmiterea pachetelor de date, aceste două echipamente raportându-se separat, chiar dacă sunt amplasate în aceeaşi locaţie.


    4. Comutator
    Caracteristici:
    a) codul elementului;
    b) proprietarul/concesionarul comutatorului;
    c) localizarea geografică - coordonatele de poziţionare geografică;
    d) data punerii în funcţiune (în cazul în care data punerii în funcţiune nu este înregistrată în evidenţele furnizorului, se va trece cea mai bună estimare posibilă a anului punerii în funcţiune);
    e) starea comutatorului (în funcţiune/în construcţie);
    f) numele partenerilor de interconectare pe fiecare punct de interconectare menţionat;
    g) capacitatea pentru fiecare partener de interconectare din fiecare punct de interconectare (număr fluxuri E1 pentru servicii de telefonie clasică, respectiv valoarea în Gbps a conexiunii pentru echipamentul echivalent din reţelele IP).


    5. Border router
    Caracteristici:
    a) codul elementului;
    b) proprietarul/concesionarul echipamentului;
    c) localizarea geografică - coordonatele de poziţionare geografică;
    d) data punerii în funcţiune (în cazul în care data punerii în funcţiune nu este înregistrată în evidenţele furnizorului, se va trece cea mai bună estimare posibilă a anului punerii în funcţiune);
    e) starea echipamentului (în funcţiune/în construcţie);
    f) numele partenerilor de interconectare pe fiecare punct de interconectare menţionat;
    g) AS Numbers gestionate.

    NOTĂ:
    Se vor raporta numai border routerele care sunt interconectate cu elemente similare din reţelele altor furnizori şi cu care comunică folosind semnalizarea prin protocol eBGP (external Border Gateway Protocol).    B. Elemente de infrastructură fizică asociate reţelelor
    1. Dulap de cabluri (cabinet)/Cutie terminală de branşament/ Shelter
    Caracteristici:
    a) codul elementului;
    b) tip element - dulap de cabluri (cabinet) extern/dulap de cabluri (cabinet) intern/cutie terminală de branşament/shelter;
    c) proprietarul/concesionarul dulapului de cabluri (cabinet)/cutiei terminale de branşament/shelter-ului;
    d) localizarea geografică (coordonate de poziţionare geografică);
    e) data punerii în funcţiune (în cazul în care data punerii în funcţiune nu este înregistrată în evidenţele furnizorului, se va trece cea mai bună estimare posibilă a anului punerii în funcţiune);
    f) starea elementului de infrastructură (în exploatare/în construcţie);
    g) numărul total de intrări/ieşiri conducte;
    h) codul segmentului de cablu şi tipul segmentului de cablu care intră în dulapul de cabluri (cabinet)/cutia terminală de branşament/shelter - Ethernet, coaxial, fibră optică (cu specificarea numărului de fibre optice din fiecare cablu de fibră optică) sau alt tip de segment de cablu.


    2. Cameră de tragere/de instalare
    Caracteristici:
    a) codul elementului;
    b) proprietarul/concesionarul camerei de tragere/de instalare;
    c) localizarea geografică (coordonatele de poziţionare geografică);
    d) data punerii în funcţiune (în cazul în care data punerii în funcţiune nu este înregistrată în evidenţele furnizorului, se va trece cea mai bună estimare posibilă a anului punerii în funcţiune);
    e) starea elementului de infrastructură (în exploatare/în construcţie);
    f) dimensiunile elementului de infrastructură [l x L x h (m)];
    g) materialul din care este confecţionată (plastic, metal, material compozit, altele).


    3. Segment de conductă
    Caracteristici:
    a) codul elementului pentru segmentul de conductă;
    b) proprietarul/concesionarul segmentului de conductă/ subconductă;
    c) diametrul conductei;
    d) materialul (beton, metal, plastic, material compozit, altele) conductei;
    e) numărul de subconducte;
    f) data punerii în funcţiune a segmentului de conductă (în cazul în care data punerii în funcţiune nu este înregistrată în evidenţele furnizorului, se va trece cea mai bună estimare posibilă a anului punerii în funcţiune);
    g) starea segmentului de conductă (în exploatare/în construcţie);
    h) traseul segmentului de conductă, inclusiv elementele de infrastructură asociate segmentului, determinat prin localizarea geografică (coordonate de poziţionare geografică) a capetelor care definesc segmentul şi a vertexurilor (pentru o afişare corectă, segmentele de conductă vor conţine toate vertexurile, ca puncte de inflexiune, necesare reprezentării schimbărilor de direcţie);
    i) codul elementului, diametrul, materialul, starea (în exploatare/în construcţie) subconductei per conductă;
    j) codul elementului, diametrul, materialul şi numărul de microconducte (tubete) per subconductă.


    4. Stâlp
    Caracteristici:
    a) codul elementului;
    b) proprietarul/concesionarul stâlpului;
    c) localizarea geografică (coordonatele de poziţionare geografică);
    d) data punerii în funcţiune (în cazul în care data punerii în funcţiune nu este înregistrată în evidenţele furnizorului, se va trece cea mai bună estimare posibilă a anului punerii în funcţiune);
    e) starea elementului de infrastructură (în exploatare/în construcţie);
    f) materialul din care este confecţionat (beton, lemn, metal, material compozit, altele).


    5. Grup de accesorii de prindere a cablurilor pe/la stâlp
    Caracteristici:
    a) codul elementului;
    b) localizarea geografică (coordonatele de poziţionare geografică).

    NOTĂ:
    Informaţiile aferente categoriei „Grup de accesorii de prindere a cablurilor pe/la stâlp“ vor fi raportate doar pentru situaţia cablurilor aflate în proprietate sau concesiune, amplasate aerian pe stâlpi, după cum urmează:
    • în situaţia în care cablurile sunt instalate pe stâlpi care nu se află în proprietatea sau concesiunea furnizorului, se vor raporta informaţiile aferente pct. 5 - Grup de accesorii de prindere a cablurilor pe/la stâlp. Nu se vor raporta informaţiile aferente pct. 4 - Stâlp;
    • în situaţia în care cablurile sunt instalate pe stâlpi care se află în proprietatea sau concesiunea furnizorului, nu se vor raporta informaţiile aferente pct. 5 - Grup de accesorii de prindere a cablurilor pe/la stâlp. Se vor raporta informaţiile aferente pct. 4 - Stâlp.    6. Pilon/Turn/Element asimilat
    Caracteristici:
    a) codul elementului;
    b) proprietarul/concesionarul pilonului/turnului/elementului asimilat;
    c) tip element - pilon/turn/element asimilat;
    d) localizarea geografică (coordonate de poziţionare geografică);
    e) data punerii în funcţiune (în cazul în care data punerii în funcţiune nu este înregistrată în evidenţele furnizorului, se va trece cea mai bună estimare posibilă a anului punerii în funcţiune);
    f) starea elementului de infrastructură (în exploatare/în construcţie);
    g) localizarea instalării (pe sol/pe acoperiş/pe alt element);
    h) materialul din care este confecţionat (metal/beton/altele);
    i) înălţimea maximă deasupra solului a pilonului/ turnului/elementului asimilat (m).    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016