Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.665 din 10 noiembrie 2014  privind sancţionarea cu interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare pentru clasa de asigurări B 15 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 1.665 din 10 noiembrie 2014 privind sancţionarea cu interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare pentru clasa de asigurări B 15 "Asigurări de garanţii" şi stabilirea unor măsuri în sarcina Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A.

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 18 noiembrie 2014

    Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul Procesului-verbal al şedinţei din data de 8 octombrie 2014, în cadrul căreia a fost analizat referatul de constatare întocmit în urma controlului permanent efectuat în conformitate cu prevederile art. 38^1 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A., cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 48, sectorul 1, J40/1814/11.03.1996, cod unic de înregistrare 8209593, înmatriculată în Registrul asigurătorilor cu RA-014/10.04.2003,
    a constatat următoarele:
    1. Unul dintre activele admise să acopere rezervele tehnice la data de 31 decembrie 2013 este grevat de sarcini, fie datorită neachitării preţului convenit în contractul de vânzare-cumpărare, fie datorită neefectuării procedurii de radiere a ipotecii la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
    Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. g) din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi h) din aceeaşi lege.
    2. Societatea nu a transmis toate informaţiile solicitate prin Notificarea nr. SA-DSS nr. 5523/20.08.2014.
    Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. c) şi d) din aceeaşi lege.
    3. În perioada trimestrului IV 2013-trimestrului II 2014 valoarea creanţelor admise să acopere rezervele tehnice brute nu a fost calculată pe bază prudenţială, societatea nedeţinând suficiente active admise să acopere rezervele tehnice conform normelor legale în vigoare.
    Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. d) din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Din analiza raportului anual aferent anului 2013 privind măsurile luate pe linia managementului riscurilor a rezultat faptul că acesta nu conţine toate informaţiile prevăzute de normele legale.
    Astfel au fost încălcate prevederile art. 58 alin. (2) lit. a), b), c), d), f), g) şi h) din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Societatea nu dispune de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, întrucât nu au fost stabilite toleranţa şi limitele pentru gestionarea riscurilor, nu dispune de metodologii adecvate şi de mecanisme eficiente pentru gestionarea acestora, în special în ceea ce priveşte riscul de credit şi riscul de subscriere ce decurg din contractele de asigurare aferente clasei XV, precum şi cele ce decurg din activitatea de investiţii a societăţii, iar conform propriilor teste de stres, societatea s-ar afla într-un deficit de lichiditate pentru gestionarea căruia măsurile propuse de societate nu s-au dovedit suficiente pentru asigurarea unui control real şi adecvat al riscurilor.
    Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. c^2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 26 din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

    Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

    ART. 1
    În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. b) şi d), art. 5 lit. k) şi art. 8 alin. (2) lit. a), j) şi l) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 21^2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A., cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 48, sectorul 1, J40/1814/11.03.1996, cod unic de înregistrare 8209593, înmatriculată în registrul asigurătorilor cu RA-014/10.04.2003, cu interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare pentru clasa de asigurări B 15 "Asigurări de garanţii" până la data la care societatea face dovada deţinerii unui sistem adecvat de control intern şi management al riscurilor, în corelaţie cu angajamentele asumate prin contractele de asigurare încheiate, precum şi interzicerea efectuării de noi investiţii în valori imobiliare şi interzicerea înstrăinării bunurilor şi/sau activelor societăţii de asigurare fără aprobarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
    ART. 2
    Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A., prin reprezentanţii săi legali, va duce la îndeplinire măsurile necesare remedierii deficienţelor constatate, precum şi următoarele măsuri:
    - în termen de maximum 10 de zile de la primirea deciziei, societatea va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară raportarea rectificativă a activelor admise şi explicaţii privind acoperirea rezervelor tehnice brute aferente activităţii de asigurări generale, în forma prevăzută de reglementările legale în vigoare cu recalcularea gradului de acoperire a rezervelor tehnice;
    - în termen de maximum 30 de zile de la primirea deciziei societatea va lua măsuri pentru restabilirea încadrării indicatorilor prudenţiali în limitele legale în vigoare ca urmare a aplicării măsurilor necesare remedierii deficienţelor constatate, cel puţin în ceea ce priveşte acoperirea rezervelor tehnice cu active admise.
    ART. 3
    În vederea urmăririi modului de îndeplinire a măsurilor stabilite, Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A. va transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară lunar, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, informări care vor cuprinde stadiul îndeplinirii măsurilor şi acţiunile întreprinse până la data fiecărei raportări, precum şi raportarea activelor admise şi explicaţii privind acoperirea rezervelor tehnice brute aferente activităţii de asigurări generale, în forma prevăzută de reglementările legale în vigoare, însoţită de situaţia în format Excel a contractelor de asigurare aferente soldului creanţelor aferente primelor brute subscrise.
    ART. 4
    (1) Împotriva prezentei decizii societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

                            Preşedintele Autorităţii
                          de Supraveghere Financiară,
                                 Mişu Negriţoiu

    Bucureşti, 10 noiembrie 2014.
    Nr. 1.665.

                                    ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016