Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.106 din 17 decembrie 2021  pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.165/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 1.106 din 17 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.165/2017

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 30 din 11 ianuarie 2022
    Având în vedere prevederile art. 173 alin. (6) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,
    directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.
    ART. I
    Instrucţiunile privind organizarea muncii persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.165/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 şi 904 bis din 17 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) situaţia zilnică sau lunară privind mişcarea efectivelor;"

    2. La articolul 5 alineatul (2), literele e), f), g), p), r), s) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) desemnează reprezentanţi din cadrul serviciului sau biroului evidenţă deţinuţi, în calitate de membri în comisia de selecţionare şi repartizare la muncă a persoanelor private de libertate;
f) ia măsuri astfel încât, înainte de întrunirea comisiei, cu cel puţin 48 de ore, să fie distribuite către fiecare membru al comisiei de selecţionare la muncă tabelele listate cu persoanele private de libertate care urmează a fi analizate;
g) urmăreşte respectarea baremelor de folosire a persoanelor private de libertate la activităţi gospodăreşti în interesul locului de deţinere şi înaintează propunerile formulate în scris de către lucrătorul de organizare a muncii către directorul locului de deţinere, astfel încât în orice moment să fie disponibile persoane private de libertate care să presteze astfel de activităţi, în vederea asigurării continuităţii folosirii la muncă, cu respectarea duratei muncii prestate şi a timpului legal de odihnă;
    .................................................................................................
p) verifică datele înscrise şi semnează fişele de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată în caz de liberare, transfer, transfer în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare sau întreruperea executării pedepsei a persoanelor private de libertate;
    .................................................................................................
r) înaintează trimestrial directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, spre semnare, fişele de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată;
s) avizează modul de calcul al drepturilor băneşti cuvenite persoanelor private de libertate şi semnează statele de plată pentru cele folosite la muncă remunerată, pe care le predă compartimentului financiar-contabil, lunar şi cu ocazia liberării, transferării, transferării în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare sau plecării în întreruperea executării pedepsei;
t) propune directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar selecţionarea unor persoane private de libertate din alte unităţi, pentru a fi folosite la muncă, dacă în cadrul unităţii în care se află nu au fost identificate persoane private de libertate care să îndeplinească condiţiile de selecţionare;"

    3. La articolul 5 alineatul (2), după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:
    "v) informează de îndată directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar cu privire la orice aspect care vizează siguranţa locului de deţinere de care a luat cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu."

    4. La articolul 5 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Ofiţerul organizarea muncii îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor de evidenţă deţinuţi din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi are următoarele atribuţii principale:"

    5. La articolul 5 alineatul (3), literele b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) verifică respectarea baremelor de folosire a persoanelor private de libertate la activităţi gospodăreşti în interesul locului de deţinere, centralizează necesarul de persoane private de libertate ce se impune a fi folosite la diferite activităţi în baza notelor de solicitare transmise de către compartimentele interesate şi formulează propuneri în scris către directorul locului de deţinere, cu avizul şefului serviciului sau biroului evidenţă deţinuţi şi organizarea muncii, astfel încât în orice moment să fie disponibile persoane private de libertate care să presteze astfel de activităţi, în vederea asigurării continuităţii folosirii la muncă, cu respectarea duratei muncii prestate şi a timpului legal de odihnă;
    .................................................................................................
f) verifică şi semnează lunar fişele de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată, completate cu datele corespunzătoare zilelor câştigate prin muncă şi a celor executate efectiv;"

    6. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor de organizare a muncii din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are următoarele atribuţii principale:
    a) verifică modul de întocmire de către şefii punctelor de lucru a documentelor de evidenţă a muncii, sub aspectul corectitudinii datelor înscrise, urmărind ca bonul de lucru să fie semnat atât de şeful punctului de lucru, cât şi de reprezentantul beneficiarului, iar în tabelul nominal de scoatere la muncă să fie înscrise ora începerii şi ora încetării lucrului, timpul aferent servirii mesei, ora sosirii în unitate, precum şi timpul efectiv prestat. În acest sens, cel puţin o dată pe săptămână, dar obligatoriu înainte de sfârşitul lunii, urmăreşte concordanţa datelor înscrise zilnic în registrul de intrări-ieşiri din cadrul secţiei de deţinere şi din postul de control cu cele înscrise în tabelul nominal de scoatere la muncă în ceea ce priveşte ora plecării/sosirii din/în unitate, a servirii mesei şi a întreruperii programului de lucru al persoanelor private de libertate folosite la muncă. Pentru certificarea verificării efectuate semnează în documentele anterior menţionate;
    b) întocmeşte tabelele cu persoanele private de libertate ce urmează a fi discutate în comisia de selecţionare şi repartizare la muncă, pe care le distribuie către fiecare membru, precum şi lucrătorului de la biroul/compartimentul de prevenire a criminalităţii şi terorismului, cu cel puţin 48 de ore înainte de întrunirea comisiei;
    c) participă la comisia de selecţionare la muncă a persoanelor private de libertate şi înscrie în procesul-verbal de selecţionare la muncă persoanele private de libertate analizate în comisie, urmărind ca cele selecţionate să îşi dea acordul scris prin semnarea unui angajament cu privire la drepturile, obligaţiile şi interdicţiile pe care le au pe timpul cât desfăşoară activităţile la care au fost repartizate;
    d) ţine evidenţa persoanelor private de libertate folosite la activităţi cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului, în conformitate cu baremele de folosire a acestora;
    e) informează şeful structurii de evidenţă şi ofiţerul organizarea muncii cu privire la numărul de persoane private de libertate care trebuie folosite la activităţi cu caracter gospodăresc necesare locului de deţinere, în vederea respectării dispoziţiilor legale referitoare la durata muncii prestate şi acordarea timpului legal de odihnă. Prin raportare la media lunară a efectivului de persoane private de libertate înregistrată în perioada anterioară, când situaţia se impune, formulează propuneri în scris de suplimentare/diminuare a necesarului de persoane private de libertate către directorul locului de deţinere, cu avizul şefului serviciului sau biroului evidenţă deţinuţi şi organizarea muncii;
    f) întocmeşte tabelele nominale de scoatere la muncă a persoanelor private de libertate;
    g) efectuează, a doua zi pentru ziua anterioară, pontajul individual al persoanelor private de libertate care muncesc sau al formaţiunii de lucru, în modulul specific din aplicaţia informatizată;
    h) efectuează pontajul persoanelor private de libertate clasificate în regim deschis, care desfăşoară activităţi lucrative nesupravegheate în afara locului de deţinere, în tabelele nominale de scoatere la muncă şi în modulul specific din aplicaţia informatizată;
    i) totalizează orele înscrise în tabelele nominale de scoatere la muncă a persoanelor private de libertate la începutul fiecărei luni pentru luna anterioară, în vederea acordării drepturilor cuvenite în urma muncii prestate;
    j) completează la sfârşitul lunii şi ori de câte ori este necesar, în caz de liberare, transfer, transfer în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare, întreruperea executării pedepsei, deces, fişa de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată cu datele corespunzătoare zilelor câştigate prin muncă şi executate;
    k) completează şi înaintează săptămânal şefului structurii de evidenţă fişa de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată, în vederea întocmirii lucrărilor necesare analizării în comisia de propuneri pentru liberare condiţionată;
    l) înaintează lunar şefului structurii de evidenţă, spre verificare şi semnare, fişa de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată;
    m) înaintează şefului structurii de evidenţă, spre verificare şi semnare, fişa de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată, în caz de liberare, transfer, transfer în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare sau întrerupere a executării pedepsei;
    n) verifică fişele de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată pentru persoanele private de libertate care au venit prin transfer de la alte unităţi penitenciare sau au revenit din transfer în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare ori din întreruperea executării pedepsei, în prima zi lucrătoare după data transferului sau a revenirii;
    o) întocmeşte situaţia mişcării zilnice a efectivelor de persoane private de libertate, prevăzută în anexa nr. 8;
    p) centralizează datele privind folosirea la muncă a persoanelor private de libertate şi realizările obţinute în cursul fiecărei luni, în vederea transmiterii situaţiilor lunare către structura de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    q) întocmeşte situaţia centralizatoare a prestărilor de servicii şi o înaintează spre verificare şefului structurii de evidenţă, urmând a fi înaintată compartimentului financiar în vederea emiterii facturilor, prevăzută în anexa nr. 11;
    r) lunar şi în cazul liberării, transferării, transferării în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare sau întreruperii executării pedepsei, calculează drepturile băneşti cuvenite acestora şi întocmeşte statele de plată pentru persoanele private de libertate folosite la muncă remunerată, pe care le înaintează spre avizare, în vederea predării la compartimentul financiar-contabilitate;
    s) la sfârşitul anului şcolar şi la finalizarea cursurilor de calificare şi recalificare profesională, înscrie zilele câştig acordate persoanelor private de libertate, în baza situaţiei nominale transmise de serviciul educaţie şi asistenţă psihosocială, în fişa de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată, precum şi în aplicaţia informatizată;
    t) soluţionează cererile, petiţiile şi sesizările privind folosirea la muncă a persoanelor private de libertate şi acordarea drepturilor subsecvente;
    u) informează de îndată şeful structurii de evidenţă şi organizarea muncii cu privire la orice aspect care vizează siguranţa locului de deţinere de care a luat cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
    v) verifică existenţa tuturor documentelor necesare comisiei de selecţionare la muncă, inclusiv a solicitărilor scrise transmise de sectoarele interesate, urmărind să fie precizate numărul necesar de persoane private de libertate, tipul activităţii şi perioada;
    w) colaborează cu sectoarele interesate pentru întocmirea planificării participării persoanelor private de libertate repartizate la activităţile lucrative, verifică existenţa acestora, precum şi respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 174 alin. (5) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament."

    7. La articolul 5, alineatul (5) se abrogă.
    8. La articolul 6, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Planificarea şi organizarea muncii persoanelor aflate în executarea pedepselor sau a măsurilor privative de libertate se realizează urmărindu-se implicarea în astfel de activităţi a unui număr cât mai mare de persoane private de libertate.
    ..................................................................................................
    (6) Se interzice folosirea persoanelor private de libertate la activităţile prevăzute la art. 83 alin. (1) din Lege în interesul personalului administraţiei penitenciare."

    9. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    10. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Anterior încheierii contractelor de prestări servicii cu beneficiarii persoane fizice/juridice se întocmeşte procesulverbal de negociere prin care sunt stabilite tariful pe unitatea de timp sau pe produs şi, după caz, condiţiile contractuale. Documentul întocmit se înregistrează atât la unitatea penitenciară, cât şi la beneficiarul forţei de muncă, conform anexei nr. 15."

    11. La articolul 9, alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    12. La articolul 9, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Contractul se încheie între directorul locului de deţinere şi operatorul economic, însă numai după avizarea de către directorul adjunct economico-administrativ, directorul adjunct pentru siguranţă şi regim, consilierul juridic şi persoana responsabilă cu securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului."

    13. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Beneficiarii persoane juridice care nu fac dovada solvabilităţii prin documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) pot fi contractaţi dacă nu au debite restante faţă de unitate şi numai în situaţia în care achită anticipat, pentru întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor, contravaloarea acestora."

    14. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (1^1), instituţiile publice nu au obligaţia plăţii avansului, a prezentării documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi pot fi contractate dacă nu au debite restante faţă de unitate.
(3) Beneficiarii persoane fizice sunt obligaţi să prezinte actul de identitate şi să achite în avans contravaloarea estimată a serviciilor, în cazul în care perioada de derulare a contractului este mai mică de o lună. Pentru contractele ce urmează să se deruleze pe o perioadă mai mare de o lună, beneficiarul va achita în avans, în luna în curs, contravaloarea estimată a lucrărilor ce urmează a fi realizate în luna următoare. Beneficiarul persoană fizică poate fi contractat dacă nu are debite restante faţă de unitate şi numai în situaţia în care achită anticipat, pentru întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor, contravaloarea acestora."

    15. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Contractul de prestări servicii întocmit conform alin. (1)-(3) se înaintează pentru avizare şi semnare însoţit de toate documentele necesare încheierii acestuia."

    16. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) În contractele de prestări servicii încheiate cu operatorii economici va fi stipulată obligaţia ca, pe cheltuiala lor, aceştia să asigure instruirea şi toate măsurile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru persoanele private de libertate şi personalul de pază şi supraveghere, cu respectarea prevederilor art. 106 şi art. 159 alin. (3) lit. c) din Regulament."

    17. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Fiecare contract se înregistrează la secretariatul locului de deţinere şi în modulul specific din aplicaţia informatizată de evidenţă a persoanelor private de libertate, în rubricile anume destinate, prin grija personalului desemnat de către directorul unităţii."

    18. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 13^1
    Contractele încheiate cu beneficiarii care au personalitate juridică se înregistrează la unitatea penitenciară şi la beneficiarul forţei de muncă."

    19. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Selecţionarea şi repartizarea persoanelor private de libertate la muncă, la activităţile prevăzute de Lege, se efectuează în raport cu următoarele criterii:
    a) starea de sănătate;
    b) regimul de executare;
    c) vârsta;
    d) conduita persoanei private de libertate, ţinându-se cont dacă aceasta prezintă un pericol pentru sine, pentru ceilalţi sau pentru siguranţa locului de deţinere, precum şi de alte situaţii legate de persoana privată de libertate, a cărei participare la muncă ar putea genera incidente, raportat la momentele şi locurile vulnerabile din interiorul/exteriorul locului de deţinere;
    e) calificarea profesională;
    f) deprinderi şi aptitudini;
    g) interdicţiile ce decurg din hotărârea de condamnare;
    h) cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată care pot influenţa comportamentul persoanei private de libertate;
    i) timpul avut la dispoziţie pentru cunoaşterea suficientă a persoanei private de libertate;
    j) asigurarea timpului necesar desfăşurării programelor destinate sprijinirii formării profesionale a persoanei private de libertate.
    (2) La evaluarea stării de sănătate a persoanei private de libertate, pe baza documentelor existente în dosarul de penitenciar, a datelor existente în evidenţa financiar-contabilă, precum şi pe baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanei private de libertate, se va avea în vedere dacă aceasta este încadrată într-o categorie cu grad de handicap ori dacă deţine o decizie medicală asupra capacităţii de muncă, emisă de instituţiile abilitate, care o încadrează într-un grad de invaliditate ce nu permite sau limitează timpul de muncă pentru desfăşurarea de activităţi lucrative în perioada executării pedepsei privative de libertate.
    (3) La evaluarea conduitei persoanei private de libertate se vor avea în vedere: situaţia disciplinară, atitudinea manifestată în relaţionarea cu personalul angajat şi alţi deţinuţi, precum şi interesul faţă de activităţile de reintegrare socială şi muncă.
    (4) Pentru activităţile desfăşurate în exteriorul locului de deţinere, indiferent de regimul de prestare a muncii, selecţionarea şi repartizarea persoanelor private de libertate se efectuează raportat la criteriile prevăzute la alin. (1).
    (5) Activitatea de selecţionare şi repartizare la muncă se realizează de către comisia prevăzută la art. 174 alin. (1) din Regulament.
    (6) La lucrările comisiei participă şi personalul responsabil cu securitatea muncii. În vederea verificării deprinderilor profesionale sau abilităţilor practice ale persoanelor private de libertate, la lucrările comisiei poate participa şi personal de specialitate.
    (7) Secretariatul comisiei va fi asigurat de persoana desemnată de directorul locului de deţinere din cadrul structurii de organizare a muncii."

    20. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Pentru analizarea în cadrul comisiei de selecţionare a persoanelor private de libertate la muncă, secretarul întocmeşte tabele cu persoanele private de libertate care vor fi analizate în următoarea comisie, în baza nevoilor identificate, a solicitărilor înaintate de către persoanele coordonatoare ale sectorului de activitate şi a cererilor deţinuţilor primite conform normelor în vigoare, având în vedere criteriile generale prevăzute la art. 14 alin. (1). Pentru activităţi cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului vor fi avute în vedere, suplimentar, criteriile şi interdicţiile prevăzute la art. 23, 24 şi 35.
    (2) Se interzic folosirea persoanelor private de libertate pentru gestionarea, distribuirea şi manipularea deşeurilor medicale, a medicamentelor şi substanţelor specifice desfăşurării activităţilor medicale şi accesul persoanelor private de libertate la acestea. Prevederile prezentului alineat se aplică tuturor unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, inclusiv penitenciarelor-spital.
    (3) Se interzic folosirea persoanelor private de libertate la întocmirea, completarea documentelor de evidenţă primară şi accesul acestora în locurile unde se desfăşoară activităţile lucrative prevăzute de anexa nr. 6. Prevederile prezentului alineat se aplică tuturor unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, inclusiv penitenciarelor-spital.
    (4) Tabelele prevăzute la alin. (1) se distribuie fiecărui membru al comisiei, cu cel puţin 48 de ore înainte de întrunirea comisiei, pentru a fi în măsură să prezinte în cadrul şedinţei de lucru, din cuprinsul documentelor pe care le gestionează, informaţii relevante privind fiecare persoană privată de libertate analizată în cadrul comisiei, în vederea luării unei hotărâri obiective.
    (5) Datele şi informaţiile sunt preluate de către fiecare membru, respectiv reprezentantul sectorului regim penitenciar, reprezentantul sectorului medical, reprezentantul structurii educaţie, reprezentantul structurii asistenţă psihosocială, reprezentantul serviciului sau biroului evidenţă şi organizarea muncii, din componentele specifice ale dosarului de penitenciar şi din aplicaţia informatizată privind evidenţa statistică şi nominală a persoanelor private de libertate."

    21. La articolul 16, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Secretarul comisiei înscrie persoanele private de libertate în procesul-verbal de selecţionare la muncă întocmit conform anexei nr. 2, consemnând menţiunile făcute cu ocazia analizării de către membrii comisiei, respectiv «selecţionat» sau «neselecţionat» şi motivul neselecţionării, locul de muncă, precum şi opiniile divergente. În urma selecţionării persoanelor private de libertate la activităţi care presupun munca în sectoarele cu risc epidemiologic, prevăzute în anexa nr. 6, secretarul comisiei întocmeşte tabelul cu persoanele private de libertate selecţionate, în vederea efectuării investigaţiilor medicale specifice prin grija sectorului medical, din fonduri asigurate de la buget cu această destinaţie.
    (2) Secretarul comisiei înscrie în procesul-verbal de selecţionare la muncă avizul responsabilului cu securitatea muncii, pozitiv sau negativ, cu privire la desfăşurarea activităţii într-un anumit loc de muncă şi, după caz, menţiunile personalului de specialitate pentru verificarea deprinderilor profesionale sau abilităţilor practice ale persoanelor private de libertate, prevederile alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător. Avizul responsabilului cu securitatea muncii are caracter consultativ.
    (3) Cu ocazia selecţionării, secretarul comisiei solicită persoanelor private de libertate selecţionate semnarea, în faţa comisiei, a angajamentului prevăzut în anexa nr. 3, care cuprinde drepturile, obligaţiile şi interdicţiile pe perioada desfăşurării activităţilor lucrative. Persoanelor private de libertate selecţionate la activităţi de voluntariat sau calamitate li se solicită semnarea, în faţa comisiei, a angajamentului prevăzut în anexa nr. 3a sau 3b, după caz.
    (4) În situaţia refuzului de muncă, secretarul comisiei completează procesul-verbal prevăzut de art. 174 alin. (8) din Regulament, conform anexei nr. 19. Procesul-verbal de refuz de muncă se înregistrează în aplicaţia informatizată de evidenţă şi se depune la dosarul individual al persoanei private de libertate."

    22. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) La solicitarea motivată a personalului locului de deţinere sau a persoanei private de libertate în cauză, directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar poate dispune suspendarea, cu caracter temporar, a folosirii la muncă a persoanei private de libertate, dacă există date sau informaţii potrivit cărora comportamentul acesteia ar afecta starea de ordine şi disciplină ori siguranţa locului de deţinere, dacă se constată că nu posedă deprinderile sau aptitudinile necesare locului de muncă, dacă nu manifestă interes pentru munca la care a fost repartizată.
    (2) Şeful secţiei de deţinere îl informează în scris pe directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar cu privire la persoanele private de libertate implicate în activităţi lucrative sau asimilate acestora cărora le-au fost întocmite rapoarte de incident sau cu privire la care există date sau informaţii care justifică reanalizarea oportunităţii menţinerii sau, după caz, a suspendării temporare de la muncă. Pe parcursul cercetării disciplinare, folosirea la muncă a persoanelor private de libertate pe numele cărora a fost întocmit raport de incident poate fi suspendată în situaţiile în care comportamentul acestora afectează starea de ordine şi disciplină ori siguranţa locului de deţinere.
    (3) Suspendarea folosirii la muncă se dispune, prin rezoluţie, de către directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar şi produce efecte până la data discutării în prima comisie de selecţionare la muncă, conform anexei nr. 17. În cazul în care folosirea la muncă a persoanei private de libertate a fost suspendată ca urmare a întocmirii unui raport de incident, analiza în comisia de selecţionare la muncă în vederea menţinerii/întreruperii la/de la muncă/schimbării locului de muncă se va face după soluţionarea raportului de incident.
    (4) Întreruperea folosirii la muncă, conform anexei nr. 18, sau schimbarea locului de muncă al persoanei private de libertate se aprobă de directorul locului de deţinere, la propunerea comisiei prevăzute la art. 174 alin. (1) din Regulament.
    (5) Motivele refuzului persoanei private de libertate de a continua munca la punctul de lucru la care a fost repartizată, consemnate în procesul-verbal prevăzut la art. 16 alin. (4), precum şi ale întreruperii de la muncă vor fi avute în vedere de către comisia de selecţionare la muncă la o viitoare analiză a acesteia."

    23. La articolul 18, alineatul (2) se abrogă.
    24. La articolul 18, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) La propunerile de transfer se înaintează nota de solicitare întocmită de conducerea penitenciarului de destinaţie, în care se menţionează şi activitatea la care urmează a fi folosite persoanele private de libertate cu privire la care s-a propus transferul.
    .................................................................................................
(6) Selecţionarea şi repartizarea la muncă a persoanelor private de libertate transferate se realizează de către comisia constituită în acest sens la nivelul unităţii de destinaţie, cu respectarea criteriilor de selecţionare specifice regimului de prestare a muncii, prevăzute de prezentele instrucţiuni."

    25. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în cadrul penitenciarelor-spital, persoanele condamnate folosite la activităţi cu caracter gospodăresc sunt cazate în alte spaţii decât cele destinate internării persoanelor cu afecţiuni medicale. Prin excepţie, în situaţiile în care se impune alocarea unui deţinut de sprijin unei persoane private de libertate internate în penitenciarul-spital, acesta poate fi cazat în salonul respectiv, cu aprobarea directorului unităţii sanitare."

    26. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) În cazul penitenciarelor-spital care nu pot caza persoane condamnate în vederea folosirii la muncă, penitenciarul aflat în proximitate asigură numărul necesar de persoane condamnate pentru desfăşurarea activităţilor gospodăreşti în cadrul penitenciarului-spital, la solicitarea scrisă a unităţii spitaliceşti.
    (2) Selecţionarea şi repartizarea la muncă se realizează de comisia constituită la nivelul penitenciarului, unitate în custodia căreia rămân persoanele condamnate repartizate la muncă, având în vedere solicitarea penitenciarului-spital şi cu respectarea criteriilor de selecţionare specifice regimului de prestare a muncii, prevăzute de prezentele instrucţiuni."

    27. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Activităţile educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, structurate şi semistructurate, ce au ca obiect educaţia pentru muncă, se pot desfăşura în spaţiile destinate formării profesionale şi reintegrării sociale a persoanelor condamnate, prevăzute la art. 9 şi 10 din Regulament.
(4) Beneficiarii demersurilor de educaţie pentru muncă sunt selecţionaţi cu prioritate pentru activităţile lucrative derulate la nivelul unităţii, în spaţiile prevăzute la alin. (3)."

    28. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    Selecţionarea persoanelor private de libertate la activităţile cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului, inclusiv pentru menţinerea stării de curăţenie şi igienă a camerelor de arest de la organele judiciare, este permisă cu respectarea baremelor prevăzute în anexa nr. 6, pe baza solicitării scrise prin care se motivează necesitatea."

    29. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 23^1
    Activităţile prevăzute în anexa nr. 6 se desfăşoară cu respectarea prevederilor Legii şi ale Regulamentului, coroborate cu dispoziţiile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă pentru persoanele private de libertate."

    30. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Activităţile cu caracter gospodăresc în interesul locului de deţinere şi regie proprie, desfăşurate de persoanele private de libertate, se organizează potrivit programului de lucru şi planificării acestora, întocmite de coordonatorul sectorului unde se desfăşoară activitatea. Documentele astfel întocmite vor fi avizate de către cei în drept şi aprobate de către directorul locului de deţinere, conform anexei nr. 16, după caz."

    31. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cursul lunii, atunci când se introduc noi persoane private de libertate în formaţiunea de lucru, coordonatorul sectorului unde se desfăşoară activitatea întocmeşte planificări distincte cu acestea, care constituie anexe la planificarea de bază."

    32. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Persoanele private de libertate repartizate să desfăşoare activităţi cu caracter gospodăresc în interesul locului de deţinere, în interiorul locului de deţinere, sunt menţionate nominal de către agentul supraveghetor în registrul intrări-ieşiri constituit la nivelul secţiei."

    33. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Serviciul de planton se poate organiza în spaţiile de deţinere unde sunt cazate cel puţin 10 persoane private de libertate, la solicitările prealabile primite din partea personalului medical, psihologilor sau şefilor de secţie."

    34. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Dispoziţiile aplicabile activităţii de sprijinire şi însoţire a persoanelor private de libertate cu afecţiuni invalidante, care se încadrează în gradul I de invaliditate sau în grad de handicap grav sau care se află în stare de neputinţă din cauza vârstei sau a altor afecţiuni medicale din prezentele instrucţiuni, se aplică în mod corespunzător tuturor unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor."

    35. La articolul 33, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Unei persoane private de libertate cu afecţiuni invalidante care se încadrează în gradul I de invaliditate sau în grad de handicap grav sau care se află în stare de neputinţă din cauza vârstei sau a altor afecţiuni medicale îi corespunde zilnic o persoană privată de libertate însoţitoare care, în funcţie de nevoile persoanei sprijinite, cu respectarea regimului de executare, va fi cazată în aceeaşi cameră şi va acorda sprijinul necesar pentru desfăşurarea activităţilor pentru care a fost instruită."

    36. La articolul 34, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Ţinerea evidenţei timpului aferent activităţii de sprijinire şi însoţire a persoanelor private de libertate cu afecţiuni invalidante, care se încadrează în gradul I de invaliditate sau în grad de handicap grav sau care se află în stare de neputinţă din cauza vârstei sau a altor afecţiuni medicale, se face pe baza tabelului nominal de scoatere la muncă, completat zilnic de supraveghetorii de pe secţie şi avizat de şeful secţiei de deţinere.
    (2) Timpul aferent însoţirii este organizat astfel încât să nu depăşească 40 de ore pe săptămână."

    37. La articolul 35 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Atunci când situaţia operativă impune folosirea persoanelor condamnate la activităţi de întărire a supravegherii la punctele de lucru şi pe perimetrele locurilor de deţinere, la selecţionarea şi repartizarea acestora se au în vedere criteriile generale prevăzute la art. 14 şi dispoziţiile art. 23 şi 24 şi îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:"

    38. La articolul 35, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În centrele de detenţie şi în centrele educative, pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1), pot fi folosite numai persoane condamnate cu vârsta de peste de 21 de ani, cu respectarea criteriilor de selecţionare prevăzute la alin. (1)-(3)."

    39. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Zilnic, şeful biroului/serviciului evidenţă şi organizarea muncii sau persoana desemnată de acesta înregistrează efectivele de persoane private de libertate scoase la muncă."

    40. La articolul 38 alineatul (3), literele c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) în cazul întreruperii folosirii la muncă a persoanei private de libertate sau al trecerii unei persoane private de libertate de la un punct de lucru la altul;
    .................................................................................................
f) în cazul persoanelor private de libertate care au revenit din transfer temporar sau au absentat o perioadă mai mare din cadrul formaţiunii de lucru din motive medicale sau din alte cauze. În această situaţie, analiza se va face în prima şedinţă a comisiei de selecţionare şi repartizare la muncă, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (2)."

    41. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Evidenţa primară a muncii se realizează prin bonuri de lucru, evidenţa orelor prestate prin tabelul nominal cu persoanele private de libertate scoase la muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10^1, tabelul nominal cu persoanele private de libertate care desfăşoară activităţi lucrative nesupravegheate în afara locului de deţinere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10. Evidenţa individuală a drepturilor corespunzătoare muncii prestate se realizează prin fişa de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată şi statul de plată privind sumele cuvenite persoanelor private de libertate pentru munca prestată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 a)."

    42. La articolul 40, alineatele (1), (2), (4), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) Tabelul nominal cu persoanele private de libertate scoase la muncă se întocmeşte de către lucrătorul de organizare a muncii în două exemplare, unul pentru zilele cu soţ, iar altul pentru zilele fără soţ, şi este aprobat de către directorul locului de deţinere pentru luna următoare şi, în cursul lunii, atunci când se introduc noi persoane private de libertate în formaţiunea de lucru, conform modelului stabilit în regulamentul prevăzut în art. 15 alin. (3) din Lege.
    (2) Prin grija şefului biroului sau serviciului evidenţă şi organizarea muncii, exemplarul corespunzător zilei în care se scot persoanele private de libertate la muncă se transmite şefului punctului de lucru, iar celălalt exemplar se preia de către acesta pentru efectuarea şi înregistrarea pontajului persoanelor private de libertate în aplicaţia informatizată de evidenţă a persoanelor private de libertate.
    .................................................................................................
    (4) Zilnic, şeful punctului de lucru consemnează în rubricile special destinate: ora plecării din unitate, ora începerii lucrului, timpul aferent servirii mesei, ora încetării lucrului şi ora sosirii în unitate. Timpul aferent servirii mesei este de 30 de minute şi nu se consideră „ore efectiv prestate“, indiferent de regimul de prestare a muncii. Datele înscrise zilnic sunt certificate prin semnătură de şeful punctului de lucru şi de către persoanele care sunt desemnate pentru supravegherea şi coordonarea activităţilor lucrative ale deţinuţilor.
    .................................................................................................
    (8) Pentru persoanele private de libertate care nu sunt prezente la muncă, în tabelul nominal de scoatere la muncă se consemnează motivul (liberat - Lib, liber - L, cursuri şcolare - CS, cursuri de calificare - CC, aflat în permisiune de ieşire din penitenciar - PI, scutit medical - SM, prezentaţi la instanţă - I, transferat în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare - TR CRAP, transferat - TR, oprit de la muncă - O, vizită - V, comunicări online - CO, refuz - R, audiere videoconferinţă - AV).
    (9) Se interzice efectuarea de modificări precum ştersături, completări, adăugări în tabelul nominal prevăzut în anexa nr. 10 şi 10^1, după caz. Intervalul rămas nelucrat până la sfârşitul lunii va fi barat de lucrătorul de organizare a muncii, în cazul persoanelor private de libertate care nu au finalizat luna, menţionându-se motivul pentru care nu a mai fost pontat."

    43. La articolul 42, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Factura şi situaţia centralizatoare a prestărilor de servicii se emit astfel:
    a) în ultima zi lucrătoare a lunii, pentru contractele pentru care a fost încasat avansul, în care a fost efectuată prestaţia. Plata contravalorii serviciilor se efectuează în termen de 20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de data de 21 a lunii în curs pentru luna anterioară;
    b) bilunar, pentru contractele fără avans, la data de 15 a lunii pentru ceea ce a fost prestat în perioada 1-15 a lunii, iar pentru cea de-a doua perioadă din lună, facturarea se face în ultima zi lucrătoare. Plata contravalorii serviciilor va avea termen scadent astfel: pentru cea emisă în prima jumătate a lunii, 15 zile calendaristice de la emitere şi pentru cea emisă în a doua jumătate a lunii, 20 de zile calendaristice."

    44. La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Factura şi situaţia centralizatoare emise conform alin. (4) se înaintează operatorului economic, spre verificare şi semnare, şi cuprind valoarea manoperei determinate pe baza tarifului negociat şi cota de TVA aplicată asupra manoperei."

    45. La articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Fişa de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de liberare condiţionată se semnează trimestrial de directorul adjunct pentru siguranţa pentru deţinerii şi regim penitenciar şi lunar de către şeful biroului sau serviciului evidenţă şi organizarea muncii şi lucrătorul de la organizarea muncii, precum şi cu ocazia modificărilor în situaţia juridică, liberării, transferării, transferării în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare şi întreruperii executării pedepsei."

    46. La articolul 47, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    (1) Pontajul persoanelor private de libertate clasificate în regim deschis care desfăşoară activităţi lucrative nesupravegheate în afara locului de deţinere se efectuează în baza tabelului nominal cu persoanele private de libertate folosite la activităţi lucrative nesupravegheate în afara locului de deţinere, prevăzut în anexa nr. 10, care se întocmeşte de către lucrătorul de organizare a muncii în două exemplare, unul pentru zilele cu soţ, iar altul pentru zilele fără soţ, se avizează de către directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, medicul unităţii, şeful biroului sau serviciului evidenţă şi organizarea muncii şi reprezentantul serviciului educaţie şi se aprobă de către directorul locului de deţinere.
    (2) Prin grija şefului biroului sau serviciului evidenţă şi organizarea muncii, exemplarul corespunzător zilei în care persoanele private de libertate se deplasează la muncă se transmite şefului de tură sau, după caz, şefului secţiei exterioare, iar celălalt exemplar se preia de către lucrătorul de organizare a muncii pentru efectuarea pontajului persoanelor private de libertate şi înregistrarea acestuia în aplicaţia informatizată."

    47. La articolul 48, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Bonul de lucru completat atât cu datele prevăzute de imprimat, cât şi pe verso cu date referitoare la orele prestate de persoanele private de libertate se înmânează unui reprezentant al locului de deţinere cel târziu în ultima zi lucrătoare din săptămână. În caz de liberare, transfer, transfer în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare, întreruperea executării pedepsei, la solicitarea şefului biroului sau serviciului evidenţă şi organizarea muncii, bonul de lucru se transmite de îndată, în formă scrisă sau prin poştă electronică.
(3) Lucrătorul de organizare a muncii efectuează pontajul persoanelor private de libertate în tabelul nominal prevăzut în anexa nr. 10, în baza datelor înscrise în bonurile de lucru de către reprezentantul beneficiarului. Intervalul rămas nelucrat până la sfârşitul lunii va fi barat de lucrătorul de organizare a muncii în cazul persoanelor private de libertate care nu au finalizat luna, menţionându-se motivul pentru care nu a mai fost pontat."

    48. La articolul 49, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) Formularele tipizate ale bonurilor de lucru se transmit reprezentantului beneficiarului, prin grija şefului serviciului evidenţă şi organizarea muncii şi/sau şefului de tură sau a şefului secţiei exterioare, după caz.
    .................................................................................................
    (4) Se interzic efectuarea de modificări precum ştersături, completări, adăugări în tabelul nominal prevăzut în anexele nr. 10 sau 10^1, după caz, precum şi deţinerea acestuia ori a bonului de lucru de către persoanele private de libertate. Intervalul rămas nelucrat până la sfârşitul lunii va fi barat de lucrătorul de organizare a muncii în cazul persoanelor private de libertate care nu au finalizat luna, menţionându-se motivul pentru care nu a mai fost pontat."

    49. La articolul 51, alineatele (2), (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Numărul zilelor lucrate în cursul lunii se stabileşte prin împărţirea numărului total de ore efectiv prestate de fiecare persoană privată de libertate la durata normală a timpului de lucru prevăzută de legislaţia muncii, respectiv 8 ore pe zi. Zilele de repaus şi cele în care persoanele private de libertate nu sunt scoase la muncă nu se iau în calcul drept zile lucrate.
(3) Numărul zilelor considerate executate ca urmare a muncii prestate, calculate la două zecimale, se determină prin aplicarea fracţiei prevăzute de lege pentru regimul de muncă şi durata normală a timpului de lucru prevăzută de legislaţia muncii, respectiv 8 ore pe zi, a persoanelor private de libertate la numărul zilelor lucrate.
    .................................................................................................
(6) Activităţile lucrative desfăşurate între orele 22,00-6,00, indiferent de durata acestora, sunt considerate muncă pe timp de noapte, pentru care persoanele private de libertate beneficiază de drepturile prevăzute de lege în mod corespunzător, raportat la durata normală a timpului de lucru prevăzută de legislaţia muncii, respectiv 8 ore pe zi."

    50. La articolul 53, alineatul (4) se abrogă.
    51. La articolul 53, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Statele de plată prevăzute în anexa nr. 14 a), împreună cu situaţia centralizatoare a sumelor cuvenite administraţiei, se predau compartimentului financiar conform art. 59 alin. (4)."

    52. La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 58
    (1) În cazul activităţilor de producţie bugetară, la sfârşitul lunii sau la finalizarea comenzii, responsabilul sectorului producţie bugetară ori din sectorul logistică, după caz, cu sprijinul structurilor de specialitate, întocmeşte un centralizator al produselor executate care cuprinde: denumirea produsului, beneficiarul, unitatea de măsură, cantitatea, fazele operaţionale, normele de timp calculate după fişa tehnică a fiecărui produs executat şi norma de timp totală, valoarea manoperei, preţul unitar al produsului, valoarea totală a produsului, precum şi o situaţie nominală cu persoanele private de libertate folosite la muncă în cadrul atelierului de producţie, care cuprinde: orele lucrate, orele realizate (conform centralizatorului cu produsele executate în cursul lunii), gradul de îndeplinire a normei de producţie şi venitul brut realizat. Aceasta se întocmeşte în mod obligatoriu şi la liberare, transfer, transfer în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare sau întreruperea executării pedepsei şi stă la baza emiterii statului de plată."

    53. La articolul 59, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Statul de plată se întocmeşte de lucrătorul de organizare a muncii, se verifică şi se semnează de şeful biroului sau serviciului de evidenţă şi organizarea muncii, se avizează de directorul adjunct economico-administrativ şi se aprobă de ordonatorul terţiar de credite.
(4) Statele de plată se predau compartimentului financiar până la data de 10 a fiecărei luni sau în cursul zilei respective pentru persoanele private de libertate care urmează a fi transferate, liberate, transferate în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare sau puse în libertate prin întreruperea executării pedepsei."

    54. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 64^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 64^1
    (1) Fiecărui detaşament de persoane private de libertate folosit la muncă i se atribuie câte un număr care va rămâne neschimbat, după cum urmează:
    Detaşamentul nr. 1 - Reparaţii curente (R.C.);
    Detaşamentul nr. 2 - Reparaţii capitale/investiţii (R.K.)*;
    Detaşamentul nr. 3 - G.A.Z. - vegetal (câmp/sere - distinct);
    Detaşamentul nr. 4 - G.A.Z. - zootehnie;
    Detaşamentul nr. 5 - G.A.Z. - activităţi micro-FNC, reparaţii utilaje agricole;
    Detaşamentul nr. 6 - Pază şi supraveghere;
    Detaşamentul nr. 7 - Popotă cadre;
    Detaşamentul nr. 8 - Deservire alte unităţi;
    Detaşamentul nr. 9 - Deservirea locului de deţinere interior/exterior, după caz (anexa nr. 6 pct. I, II, III, IV, VI-45, VIII);
    Detaşamentul nr. 10 - Deservire - activităţi de sprijin şi suport (anexa nr. 6 pct. V)
    Detaşamentul nr. 11 - Producţie bugetară*;
    Detaşamentul nr. 12 - Voluntariat;
    Detaşamentul nr. 13 - Calamitate;
    Detaşamentul nr. 14/15 - Prestări servicii persoane juridice (PJ)/persoane fizice (PF) şi în alte cazuri, în condiţiile legii.
    (2) Atunci când două sau mai multe detaşamente folosite în interesul locului de deţinere îşi desfăşoară activitatea la acelaşi gen de muncă sau în locuri diferite, tabelele nominale se întocmesc cu acelaşi număr de detaşament, la care se alătură câte o literă din alfabet, începând cu litera «a"

    55. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 65
    Soluţionarea litigiilor de orice natură ivite între părţi după încheierea contractului se face pe cale amiabilă, prin negocierea obiecţiilor ridicate de una dintre acestea şi prin evaluarea argumentelor prezentate, sau în instanţă, potrivit legii civile."

    56. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 66
    În vederea formulării cererii de chemare în judecată şi înaintării acesteia la instanţa judecătorească competentă, compartimentele emitente sau în evidenţa cărora se află pun la dispoziţia consilierului juridic al unităţii copii semnate şi ştampilate pentru conformitate cu originalul ale următoarelor documente:
    a) contractul încheiat între părţi;
    b) actele de evidenţă a muncii prestate, respectiv bonuri de lucru, situaţii centralizatoare ale prestărilor de servicii, facturi semnate de părţile contractante;
    c) documentele întocmite pentru încasarea sumelor în litigiu;
    d) situaţia centralizatoare calculată de serviciul financiar, din care să rezulte, detaliat, valoarea debitului şi a penalităţilor de întârziere pretinse;
    e) notificarea de punere în întârziere a debitorului persoană fizică sau, după caz, invitaţia pentru conciliere şi procesul-verbal încheiat în urma concilierii directe cu debitorul persoană juridică;
    f) alte acte ce au fost întocmite pe parcursul derulării contractului."

    57. În anexa nr. 1A, la articolul 6, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Factura şi situaţia centralizatoare a prestărilor de servicii se emit astfel:
    a) în ultima zi lucrătoare a lunii, pentru contractele pentru care a fost încasat avansul, în care a fost efectuată prestaţia. Plata contravalorii serviciilor se efectuează în termen de 20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de data de 21 a lunii în curs pentru luna anterioară;
    b) bilunar, pentru contractele fără avans, la data de 15 a lunii pentru ceea ce a fost prestat în perioada 1-15 a lunii, iar pentru cea de-a doua perioadă din lună, facturarea se face în ultima zi lucrătoare. Plata contravalorii serviciilor va avea termen scadent astfel: pentru cea emisă în prima jumătate a lunii, 15 zile calendaristice de la emitere şi pentru cea emisă în a doua jumătate a lunii, 20 de zile calendaristice.
(5^2) Factura şi situaţia centralizatoare emise conform alin. (4) se înaintează operatorului economic, spre verificare şi semnare, şi cuprind valoarea manoperei determinată pe baza tarifului negociat şi cota de TVA aplicată asupra manoperei."

    58. În anexa nr. 1A, la articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Plata contravalorii serviciilor se va efectua în numerar sau cu OP în contul bancar al prestatorului prevăzut la art. 1, de două ori pe lună, conform specificaţiilor prevăzute la alin. (5) al prezentului articol."

    59. În anexa nr. 1A, la articolul 6, alineatele (7), (8) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) În cazul în care beneficiarul nu achită sumele datorate la termenul scadent, se obligă a plăti dobânzi şi penalităţi contractuale de întârziere, conform art. 173 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, calculate prin aplicarea la suma de plată a coeficientului stabilit prin art. 174 alin. (5), respectiv art. 176 alin. (2) din aceeaşi lege.
(8) În situaţia neachitării la termenul scadent a facturilor emise, beneficiarul este de drept pus în întârziere, potrivit art. 1.523 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pentru valoarea totală a debitului, fără a mai fi necesară o notificare.
    .................................................................................................
(11) În perioada derulării contractului, în cazul facturării lunare sau bilunare, plata serviciilor prestate se va efectua până în data de 20 a lunii următoare. În caz contrar, se va proceda la rezilierea contractului conform alineatului precedent."

    60. După anexa nr. 1A se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1A^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.
    61. După anexa nr. 3 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 a şi 3 b, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3.
    62. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.
    63. La finalul anexei nr. 9 a) se introduce o notă, cu următorul cuprins:
    "NOTĂ:
    Se va semna de către cei în drept, respectiv directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, directorul economico-administrativ, şef serviciu/birou evidenţa şi organizarea muncii, lucrător organizarea muncii."

    64. După anexa nr. 10 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5.
    65. Anexa nr. 11 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6.
    66. Anexa nr. 14 b) se abrogă.
    67. După anexa nr. 14 b) se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 15-19, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 7-11.


    ART. II
    Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezenta decizie.
    *) Anexele nr. 1-11 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 bis, care se poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.


    ART. III
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
                    Dan Halchin

    Bucureşti, 17 decembrie 2021.
    Nr. 1.106.
    ANEXA 1-11

    ANEXE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016