Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 DECIZIE CIVILĂ nr. 870A din 18 octombrie 2017 pronunţată în Dosarul nr. 3.587/2/2017
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE CIVILĂ nr. 870A din 18 octombrie 2017  pronunţată în Dosarul nr. 3.587/2/2017    Twitter Facebook
Cautare document

 DECIZIE CIVILĂ nr. 870A din 18 octombrie 2017 pronunţată în Dosarul nr. 3.587/2/2017

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 933 din 27 noiembrie 2017
──────────
    Conţinută de Decizia nr. 153 din 15 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 933 din 27 noiembrie 2017.
──────────
    ROMÂNIA
    CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
    SECŢIA A IV-A CIVILĂ
    Şedinţa publică din data de 18.10.2017
    Dosar nr. 3.587/2/2017
    Curtea constituită din:
    Preşedinte: Liviu Eugen Făget
    Judecător: Liviu Gheorghe Zidaru
    Grefier: Florinela Jipa
    Pe rol se află soluţionarea cererii de apel formulată de apelanta Asociaţia Producătorilor de Muzică, împotriva Hotărârii arbitrale nr. 1/15.03.2017, pronunţată de ORDA în Dosarul nr. 2/2014, în contradictoriu cu intimata UCMR - Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor.
    Dezbaterile orale şi concluziile pe fond au avut loc în şedinţa publică de la 4.10.2017, încheiere ce face parte integrantă din prezenta, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da părţilor posibilitatea de a depune concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 11.10.2017 şi la 18.10.2017, când a hotărât următoarele:
    CURTEA,
    deliberând, constată:
    Prin cererea formulată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti la data de 10.05.2017, apelanta Asociaţia Producătorilor de Muzică a declarat apel împotriva Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15.03.2017, pronunţată de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în Dosarul nr. 2/2014, în contradictoriu cu intimata UCMR - Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor.
    În motivarea cererii sale, apelanta a criticat, în esenţă, dispoziţia privind obligarea sa la plata cheltuielilor arbitrale, arătându-se că, în condiţiile în care procedura arbitrală a fost suspendată până la soluţionarea dosarului de instanţă având ca obiect calitatea sa de organism de gestiune colectivă, iar ulterior, prin Decizia nr. 2.151/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a anulat decizia de acordare a acestei calităţi apelantei, dosarul arbitral a fost pe rol, singura activitate a completului arbitral (nou desemnat) fiind respingerea cererii de arbitrare, ca introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă.
    Apelanta susţine că fondul dosarului arbitral era reprezentat de stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi a comisionului cuvenit organismului colector, scopul hotărârii arbitrale fiind, în condiţiile art. 131 din Legea nr. 8/1996, stabilirea formei finale a metodologiilor. Ca atare, în condiţiile în care hotărârea arbitrală nu a stabilit aceste metodologii, ea nu este decât formal o hotărâre arbitrală, în sensul art. 603 NCPC, dar nu îndeplineşte condiţiile de fond stabilite de Legea specială - nr. 8/1996.
    Se apreciază că atât în temeiul art. 599 alin. 2 NCPC, cât şi în temeiul art. 133 alin. 5 cu referire la art. 131^2 alin. 7-8 din Legea nr. 8/1996, în condiţiile în care fondul litigiului arbitral nu a fost soluţionat, onorariul arbitrilor urmează a fi redus în mod corespunzător.
    Intimata, legal citată, nu a depus întâmpinare.
    Analizând actele dosarului, Curtea constată că apelul este nefondat.
    Prin Sentinţa arbitrală nr. 1 din 15.03.2017, pronunţată de corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de
    Autor, reclamanta Asociaţia Producătorilor de Muzică a solicitat, prevalându-se de calitatea sa de organism de gestiune colectivă, în contradictoriu cu UCMR-ADA, stabilirea unor criterii de repartizare a remuneraţiilor pentru radiodifuzarea operelor muzicale de către organismele de televiziune.
    La cererea intimatei UCMR-ADA, soluţionarea dosarului arbitral a fost suspendată până la soluţionarea irevocabilă a Dosarului nr. 9.555/2/2012, aflat pe rolul înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Prin Decizia nr. 2.151/2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost anulată Decizia ORDA nr. 115/2012, prin care s-a recunoscut calitatea de organism de gestiune colectivă în favoarea Asociaţiei Producătorilor de Muzică.
    În considerarea acestei soluţii, prin hotărârea arbitrală apelată s-a constatat că reclamanta Asociaţia Producătorilor de Muzică nu are calitate procesuală activă în cererea de arbitraj având ca obiect repartizarea remuneraţiilor, această repartizare presupunând, prin ipoteză, mai multe organisme de gestiune colectivă. S-a respins prin urmare cererea de arbitraj, ca formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.
    În ce priveşte cererea apelantei, de a se diminua cheltuielile arbitrale la 10% din onorariul achitat, în considerarea nesoluţionării cauzei pe fond, tribunalul arbitral a statuat că procedura arbitrală a fost finalizată prin pronunţarea hotărârii arbitrale, iar condiţiile art. 599 alin. 2 NCPC nu sunt îndeplinite.
    Ca urmare a respingerii cererii de reducere a onorariului, a fost obligată apelanta la 20.000 lei cheltuieli arbitrale către intimata UCMR-ADA.
    Prin apelul declarat nu se critică soluţia dată excepţiei lipsei calităţii procesuale active, ci apelanta urmăreşte, în continuare, reducerea onorariului arbitral, cauza urmând a fi analizată în aceste limite (art. 477 alin. 1 NCPC).
    Potrivit art. 599 alin. 2 NCPC, dacă arbitrajul se întrerupe fără a se pronunţa o hotărâre, onorariile arbitrilor pentru activitatea depusă se reduc în mod corespunzător.
    Totodată, potrivit art. 133 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe,
    "(1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alţi plătitori se face de organismul de gestiune colectivă al cărui repertoriu se utilizează.
(2) În situaţia în care există mai multe organisme de gestiune colectivă pentru acelaşi domeniu de creaţie, iar drepturile gestionate sunt din categoria celor prevăzute la art. 123^2, organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala acestora, următoarele:
    a) criteriile repartizării între organisme a remuneraţiei;
    b) organismul de gestiune colectivă care urmează să fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză;
    c) modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2) dacă organismele de gestiune colectivă beneficiare nu depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor protocolul menţionat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiilor, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor desemnează dintre acestea colectorul în domeniul titularilor de drepturi în cauză, pe baza reprezentativităţii, prin decizie a directorului general.
(4) Pentru situaţia prevăzută la alin. (3), colectorul unic desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu poate repartiza sumele colectate nici între organismele beneficiare, nici propriilor membri, decât după depunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a unui protocol încheiat între organismele beneficiare prin care se stabilesc criteriile privind repartizarea sumelor colectate. Cheltuielile de colectare, în acest caz, se evidenţiază distinct şi trebuie să fie justificate prin documente privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză.
(5) La expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectivă poate solicita Oficiului Român pentru Drepturile de Autor iniţierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneraţiei între categoriile de beneficiari. Procedura de arbitraj, precum şi etapele ulterioare sunt cele prevăzute la art. 131^2 alin. (3)-(9)."

    Potrivit art. 131^2,
    "(1) Negocierea metodologiilor se desfăşoară conform programului stabilit între cele două părţi, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei.
(2) Înţelegerea părţilor cu privire la metodologiile negociate se consemnează într-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi tuturor importatorilor şi fabricanţilor de suporturi şi aparate pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, conform art. 107.
    Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat, pentru iniţierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, în următoarele situaţii:
    a) entităţile care alcătuiesc o parte ce urmează să participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte părţi;
    b) cele două părţi aflate în negociere nu au putut conveni o formă unică a metodologiei în termenul prevăzut la alin. (1);
    c) organismele de gestiune colectivă nu au putut conveni încheierea unui protocol de repartizare a remuneraţiilor şi de stabilire a comisionului datorat colectorului unic.
(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoacă părţile în vederea desemnării, prin tragere la sorţi, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, şi a 3 arbitri de rezervă. Aceştia din urmă îi vor înlocui, în ordinea tragerii la sorţi, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorţi se face şi în cazul absenţei părţilor convocate.
(5) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la data desemnării arbitrilor, convoacă la sediul său arbitrii desemnaţi şi părţile, în vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabileşte: onorariul brut, prin negociere cu părţile, primul termen, dar nu mai târziu de 5 zile, precum şi locul arbitrajului şi informează părţile.
(6) Cele două părţi aflate în arbitraj, organismele de gestiune colectivă şi, respectiv, utilizatorii sau alţi plătitori contribuie în mod egal la plata onorariului. Sumele se depun la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, înainte de primul termen de arbitraj. Neplata în termen atrage decăderea părţii care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe şi de a formula concluzii pe durata arbitrajului.
(7) Arbitrii au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la primul termen al arbitrajului să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor hotărârea cuprinzând forma finală a metodologiilor supuse arbitrajului, în vederea comunicării către părţi. În mod excepţional arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbitrii îşi pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor numai după depunerea hotărârii arbitrale.
(8) Hotărârea arbitrală privind forma definitivă a metodologiilor se comunică părţilor de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului, prin decizie a directorului general, emisă în termen de cinci zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi nu se pot acorda reduceri la plata remuneraţiilor datorate, altele decât cele prevăzute în metodologiile publicate. "

    Contrar apelantei, nici din art. 599 alin. 2 NCPC şi nici din textele evocate ale Legii nr. 8/1996 nu rezultă că, în cazul admiterii unei excepţii peremptorii prin hotărârea arbitrală care, astfel, nu mai abordează fondul litigiului - anume metodologia de repartizare a remuneraţiilor între diferitele organisme de gestiune colectivă -, reclamantul din arbitraj ar avea dreptul să ceară o reducere a onorariului arbitral.
    Într-o manieră similară cererilor de chemare în judecată, cel care iniţiază o judecată arbitrală îşi asumă riscul ca, nefiind îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile, fondul cauzei să nu mai fie abordat, ci cererea să fie respinsă ca urmare a admiterii unei excepţii peremptorii (art. 248 alin. 1 NCPC). Culpa procesuală fiind a celui care a iniţiat cererea astfel respinsă, corespunde legii ca acesta să fie obligat, în principiu, la plata întregului onorariu cuvenit arbitrilor şi care a fost acceptat prin însăşi recurgerea la arbitraj, dispoziţiile art. 453 NCPC fiind pe deplin aplicabile.
    Curtea constată însă în drept că prevederile art. 451 alin. 2 NCPC permit instanţei să cenzureze doar cuantumul onorariului avocaţial vădit disproporţionat, plătit în cursul unei proceduri judiciare, acest text fiind însă în mod vădit inaplicabil onorariilor arbitrilor din procedurile arbitrale. Totodată, art. 599 alin. 2 NCPC este inaplicabil, întrucât acest text are în vedere situaţiile în care arbitrul nu este în măsură să îşi îndeplinească misiunea, iar arbitrajul nu poate fi finalizat.
    Situaţia din speţă este una specifică arbitrajului organizat de ORDA în temeiul Legii nr. 8/1996, schimbarea completului arbitral nefiind de natură să împiedice finalizarea judecării cauzei, iar soluţia de respingere a cererii ca introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă conturează o finalizare, iar nu o întrerupere a arbitrajului, în sensul art. 599 alin. 2 NCPC, iar art. 451 alin. 2 NCPC nu se aplică, potrivit considerentelor ce preced şi care nu vor mai fi reluate.
    Nu este fondată nici susţinerea că textele legii speciale ar avea semnificaţia că o „hotărâre arbitrală“ este doar cea care cuprinde metodologiile, ca urmare a admiterii acţiunii pe fond. Dimpotrivă, textele legii speciale au în vedere situaţia tipică, a soluţionării pe fond, dar aceasta nu înseamnă că hotărârea apelată nu ar fi o hotărâre arbitrală, riscul declanşării procedurii de către o persoană fără calitate fiind asumat ca atare de către apelantă.
    Aşa fiind, apelul va fi respins ca nefondat, potrivit art. 480 alin. 1 NCPC.
    În temeiul art. 451 alin. 2 şi art. 453 NCPC, va fi obligată apelanta la 1.200 lei cheltuieli de judecată către intimata UCMR-ADA, reprezentând o parte din onorariul de 2.975 lei, redus având în vedere complexitatea redusă a cauzei, care priveşte doar chestiunea cheltuielilor din faţa tribunalului arbitral, şi, mai ales, activitatea modică a avocatului părţii, care nu a depus întâmpinare, deşi aceasta era obligatorie, ci a formulat succinte concluzii pe fond la singurul termen de judecată acordat. În acest context nu are relevanţă că din aceste sume se plătesc anumite contribuţii şi taxe către stat, onorariul fiind disproporţionat în raport cu ceea ce partea căzută în pretenţii trebuie să suporte potrivit culpei sale procesuale, fiind vorba despre o răspundere extracontractuală.
    PENTRU ACESTE MOTIVE
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge apelul declarat de apelanta Asociaţia Producătorilor de Muzică, împotriva Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15.03.2017, pronunţată de ORDA în Dosarul nr. 2/2014, în contradictoriu cu intimata UCMR - Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, ca nefondat.
    Obligă apelanta-pârâtă la plata sumei de 1.200 lei cheltuieli de judecată către intimata-reclamantă, cu aplicarea art. 451 alin. 2 NCPC.
    Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.
    Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 18.10.2017.


                    Preşedinte,
                    Liviu Eugen Făget
                    Judecător,
                    Liviu Gheorghe Zidaru
                    Grefier,
                    Florinela Jipa


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016