Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 93 din 25 februarie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 93 din 25 februarie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 531 din 19 iunie 2020

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Cristian │- judecător │
│Deliorga │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Daniel Marius │- judecător │
│Morar │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Livia Doina │- judecător │
│Stanciu │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Benke Károly │- │
│ │magistrat-asistent-şef│
└───────────────┴──────────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Valentin Nicolae Groza în Dosarul nr. 5.226/107/2016 al Tribunalului Alba - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.576D/2017.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, se arată că textul criticat nu încalcă prezumţia de nevinovăţie şi respectă cerinţele de calitate a legii, acesta fiind redactat într-o manieră clară. Se subliniază că interpretarea legilor este o operaţiune raţională, utilizată de orice subiect de drept, în vederea aplicării şi respectării legii, având ca scop clarificarea înţelesului unei norme juridice sau a sferei sale de aplicare, un rol important în acest sens revenind instanţelor judecătoreşti.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 9 octombrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 5.226/107/2016, Tribunalul Alba - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Valentin Nicolae Groza într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de revocare a dispoziţiei primarului privind mutarea temporară a autorului excepţiei într-un alt compartiment al primăriei.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că sintagmele „în situaţia în care funcţionarul public poate influenţa cercetarea“ şi „mutare temporară“ nu sunt definite, ceea ce afectează previzibilitatea textului criticat. În acelaşi sens se menţionează că legea nu specifică dacă mutării temporare i se aplică dispoziţiile art. 91 din Legea nr. 188/1999.
    6. Se susţine că mutarea temporară reprezintă o sancţiune în legătură cu o bănuială a săvârşirii de către funcţionarul public a unei fapte penale, încălcându-se, astfel, prezumţia de nevinovăţie. Totodată, textul criticat este contrar principiului egalităţii în faţa legii, întrucât nu se aplică anumitor categorii de funcţionari, paralizează dreptul la apărare şi contravine dreptului la muncă al persoanei conform pregătirii profesionale şi capacităţii sale de muncă.
    7. Tribunalul Alba - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens se arată că textul criticat lasă la aprecierea conducătorului instituţiei să discearnă dacă funcţionarul public se află în situaţia de a putea influenţa cercetarea, fără a fi necesară indicarea unor criterii obiective din care să se deducă dacă funcţionarul public se află în ipoteza sus-menţionată. Nu este necesar să existe indicii din care să rezulte că ar influenţa cercetarea, întrucât vizează o măsură administrativă de protejare a urmăririi penale pentru a nu se ajunge în situaţia influenţării cercetării.
    8. Se arată că nu există nicio legătură între mutarea temporară reglementată de art. 86 alin. (5) şi art. 91 din Legea nr. 188/1999, acest din urmă text referindu-se la mutarea temporară în interesul autorităţii. Cele două texte consacră noţiuni diferite, astfel că nu era necesar să se precizeze dacă art. 91 alin. (4) se aplică sau nu în contextul art. 86 alin. (5) din lege. Se mai menţionează că nu este încălcată prezumţia de nevinovăţie, aceasta guvernând regulile procesului penal.
    9. În concluzie, se apreciază că textul criticat reglementează într-o manieră clară o măsură cu caracter provizoriu de prevenire şi protejare a urmăririi penale în deplin acord cu prevederile Constituţiei.
    10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    11. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
    12. Cu referire la critica de neconstituţionalitate privind neclaritatea sintagmei „în situaţia în care funcţionarul public poate influenţa cercetarea“ se arată că, atât potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, cât şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, legea trebuie să aibă o anumită supleţe, astfel că stabilirea prin lege a anumitor criterii sau elemente de care ar trebui să ţină cont angajatorul pentru a stabili dacă funcţionarul public ar putea influenţa cercetarea riscă să limiteze marja acestuia de apreciere, situaţiile practice fiind extrem de diverse. În ceea ce priveşte sintagma „mutare temporară“ se arată că aceasta se referă la o măsură administrativă temporară, luată doar în ipoteza descrisă de norma criticată numai când se apreciază că este necesară pentru bunul mers al cercetării penale, fără a fi afectată prezumţia de nevinovăţie.
    13. Referitor la pretinsa discriminare a funcţionarilor publici faţă de alte categorii de funcţionari cărora nu li se poate aplică o măsură similară celei criticate se arată că funcţionarii publici sunt o categorie aparte de funcţionari cu un statut special, reglementat în considerarea activităţilor desfăşurate de aceştia, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică.
    14. În ceea ce priveşte criticile formulate prin prisma încălcării dreptului la muncă se arată că acestea sunt neîntemeiate, din moment ce mutarea temporară se face în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice, iar legiuitorul are competenţa de a stabili condiţiile exercitării dreptului la muncă, sens în care se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la dreptul la muncă.
    15. Se mai arată că textul criticat nu afectează dreptul la apărare, funcţionarul public în cauză putând să atace în justiţie decizia angajatorului de mutare temporară şi să expună toate argumentele pentru care apreciază că soluţia la care s-a recurs este una nejustificată şi ilegală.
    16. Avocatul Poporului apreciază că textul legal criticat este constituţional. În acest sens, invocându-se jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi cea a Curţii Europene a Drepturilor Omului în privinţa cerinţelor de calitate a legii, se arată că textul legal criticat este suficient de clar şi precis. Se subliniază că interpretarea legilor este o operaţiune raţională utilizată de orice subiect de drept în vederea aplicării şi respectării legii, având ca scop clarificarea înţelesului unei norme juridice sau a sferei sale de aplicare, iar un rol important în această ecuaţie revine instanţelor judecătoreşti. Se indică faptul că textul legal criticat se aplică tuturor persoanelor aflate într-o situaţie similară, nefiind, aşadar, contrar art. 16 din Constituţie.
    17. Referitor la încălcarea art. 41 din Constituţie se arată că această critică nu poate fi reţinută, întrucât mutarea temporară are un caracter provizoriu, fiind justificată de faptul că funcţionarul se află în situaţia influenţării cercetării. Având în vedere natura administrativă a măsurii, nu se pune problema încălcării prezumţiei de nevinovăţie, care va trebui, însă, respectată pe tot parcursul desfăşurării întregului proces penal pornit împotriva respectivului funcţionar public, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
    18. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    19. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    20. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 86 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, care, la data sesizării, aveau următorul cuprins: „De la momentul punerii în mişcare a acţiunii penale, în situaţia în care funcţionarul public poate influenţa cercetarea, persoana care are competenţa numirii în funcţia publică are obligaţia să dispună mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii ori instituţiei publice“.
    21. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, însă, având în vedere Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, precum şi faptul că dispoziţiile legale criticate au fost aplicate în mod efectiv în cauza din faţa instanţei judecătoreşti a quo, Curtea constată că acestea continuă să producă efecte juridice în cauza autorului excepţiei de neconstituţionalitate. Prin urmare, Curtea urmează a se pronunţa pe fondul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulată.
    22. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind calitatea legii, ale art. 4 privind criteriile de nediscriminare, ale art. 15 alin. (1) privind universalitatea, ale art. 16 privind egalitatea în faţa legii, ale art. 23 alin. (11) privind prezumţia de nevinovăţie, astfel cum este interpretat şi aplicat, în temeiul art. 20 alin. (1) din Constituţie, prin prisma exigenţelor art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale art. 41 privind munca şi protecţia socială a muncii şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.
    23. Având în vedere natura criticilor, precum şi Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 4 mai 2010, potrivit căreia exercitarea atributelor de funcţie publică este parte componentă a dreptului de acces la funcţiile publice, prevăzut de art. 16 alin. (3) din Constituţie, Curtea reţine că normele de referinţă sunt reprezentate de dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind calitatea legii, ale art. 4 alin. (2) privind criteriile de nediscriminare, ale art. 15 alin. (1) privind universalitatea, ale art. 16 alin. (1) şi (3) privind egalitatea în faţa legii şi dreptul de acces la funcţia publică, ale art. 23 alin. (11) privind prezumţia de nevinovăţie, astfel cum este interpretat şi aplicat, în temeiul art. 20 alin. (1) din Constituţie, prin prisma exigenţelor art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale art. 41 alin. (1) privind munca şi protecţia socială a muncii şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.
    24. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că textul criticat reglementează o măsură administrativă necesară bunei desfăşurări a urmăririi penale şi, deşi nu prevede expres, intervine numai atunci când funcţionarul public a săvârşit o infracţiune în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu sau în legătură cu serviciul. O asemenea concluzie logică rezultă din însăşi natura mutării temporare a funcţionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii ori instituţiei publice, care are ca finalitate prevenirea unei conduite a funcţionarului de natură a influenţa cercetarea penală prin modul de exercitare a atribuţiilor sale de serviciu.
    25. Textul criticat lasă persoanei care are competenţa numirii în funcţia publică o marjă de apreciere în dispunerea măsurii mutării temporare, aceasta având competenţa de a aprecia dacă funcţionarul public în cauză poate influenţa cercetarea penală prin natura activităţilor desfăşurate şi a altor circumstanţe ce ţin de relaţionarea acestuia în cadrul autorităţii publice. Mutarea temporară este o măsură de prevenţie, astfel că nu este necesar ca rezultatul acţiunii - influenţarea - să se fi produs.
    26. Curtea constată că o asemenea măsură nu are caracter discriminatoriu, neputându-se susţine că funcţionarii publici faţă de care nu s-a pus în mişcare acţiunea penală sunt tot în aceeaşi situaţie obiectivă cu cei faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală. Punerea în mişcare a acţiunii penale semnifică faptul că procurorul a constatat că există probe din care rezultă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi nu există vreunul din cazurile de împiedicare prevăzute la art. 16 alin. (1) din Codul de procedură penală [a se vedea art. 309 alin. (1) din Codul de procedură penală]. Prin urmare, această situaţie obiectivă constituie o justificare obiectivă şi raţională pentru a aplica un tratament juridic diferit între funcţionarii publici antereferiţi. În consecinţă, textul criticat nu încalcă art. 4 alin. (2) şi art. 16 alin. (1) din Constituţie.
    27. Curtea reţine că nu este încălcată prezumţia de nevinovăţie prevăzută la art. 23 alin. (11) din Constituţie şi art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întrucât dispunerea măsurii mutării temporare nu răstoarnă şi nu afectează această prezumţie, ci ea are menirea de a asigura desfăşurarea în bune condiţii a urmăririi penale şi de a evita îngreunarea acesteia prin modul de exercitare a atribuţiilor de serviciu. Totodată, acesta nu valorifică/previzionează în cadrul raportului de serviciu al funcţionarului public o eventuală hotărâre de condamnare sau vreo bănuială cum că o anumită infracţiune ar fi fost săvârşită de funcţionarul public, ci pur şi simplu stabileşte o măsură de natură administrativă necesară bunei desfăşurări a anchetei penale. În jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că, din perspectiva stabilirii vinovăţiei pentru săvârşirea faptelor prevăzute de legea penală şi, implicit, pentru răsturnarea prezumţiei de nevinovăţie, procesul penal parcurge mai multe etape caracterizate prin diferite niveluri de probaţiune, de la bănuiala rezonabilă la dovedirea vinovăţiei dincolo de orice îndoială rezonabilă, şi că, pe tot acest parcurs, anterior ultimului moment procesual menţionat, prezumţia de nevinovăţie subzistă, fiind aplicabile prevederile art. 23 alin. (11) din Constituţie [Decizia nr. 362 din 30 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 3 octombrie 2017, paragraful 29].
    28. Cu privire la încălcarea art. 24 din Constituţie, Curtea a statuat că, în absenţa oricărei circumstanţieri, acest text constituţional are aplicabilitate şi în afara sferei judiciare, aşadar, inclusiv în cadrul procedurii disciplinare. Prin urmare, dreptul la apărare conţine numeroase prerogative, iar una dintre acestea este, incontestabil, posibilitatea persoanei de a beneficia de asistenţă juridică, în condiţiile reglementate prin legislaţia aplicabilă acestei forme de activitate juridică [Decizia nr. 653 din 17 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1002 din 18 decembrie 2017, paragraful 29]. Prin Decizia nr. 568 din 15 septembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 12 noiembrie 2015, paragraful 35, Curtea a reţinut că art. 24 din Constituţie garantează dreptul la apărare în tot cursul procesului, iar nu în cadrul unui control administrativ (a se vedea, în acest sens, şi Decizia nr. 122 din 15 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 3 aprilie 2007, şi Decizia nr. 419 din 21 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 15 noiembrie 2018, paragraful 22]. Or, în speţă, textul criticat se aplică într-o procedură administrativă, astfel că art. 24 din Constituţie nu are incidenţă în cauză. Este de menţionat că funcţionarul public mutat poate ataca actul administrativ de mutare, iar în cursul procedurilor judiciare dispoziţiile art. 24 din Constituţie se analizează coroborat cu cele ale art. 21 alin. (3) din Constituţie, întrucât se subsumează acestora din urmă. Astfel, art. 24 din Constituţie îşi găseşte aplicarea în cursul procedurii judiciare subsecvente procedurii administrative.
    29. Curtea reţine că mutarea temporară este o măsură care limitează atributul exercitării plenare a funcţiei publice de către funcţionarul public în cauză, prevăzut de art. 16 alin. (3) din Constituţie, precum şi dreptul la muncă al acestuia împreună cu corolarul său, şi anume dreptul la salariu, prevăzut de art. 41 alin. (1) din Constituţie, în sensul că reprezintă o ingerinţă a statului în desfăşurarea raportului de serviciu atât sub aspectul locului de muncă, cât şi sub cel al salarizării. Însă, astfel cum sa arătat, scopul urmărit este unul legitim, şi anume buna desfăşurare a urmăririi penale, iar măsura criticată este adecvată, putând în mod obiect îndeplini scopul legitim pentru care a fost edictată, este necesară, legiuitorul optând pentru măsura cea mai puţin intruzivă în raportul de serviciu în vederea îndeplinirii scopului urmărit, şi respectă un just echilibru între interesele concurente, respectiv cel general, reprezentat de existenţa unui cadru normativ coerent care să asigure că funcţiile statului sunt în mod corect şi complet îndeplinite - desfăşurarea atât a urmăririi penale, cât şi a activităţii autorităţii publice din care face parte funcţionarul public respectiv -, şi cel individual, reprezentat de exercitarea drepturilor şi obligaţiilor derivate din raportul de serviciu al funcţionarului public, inclusiv sub aspectul dreptului la o salarizare corespunzătoare. Prin urmare, Curtea constată că textul criticat nu încalcă art. 16 alin. (3) şi art. 41 alin. (1) din Constituţie.
    30. Cu privire la pretinsa lipsă de corelare dintre art. 86 alin. (5) şi art. 91 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, Curtea constată că acestea reglementează aspecte diferite ale mutării temporare. Astfel, art. 91 alin. (3) din lege prevede că „Mutarea temporară în cadrul altui compartiment se dispune motivat, în interesul autorităţii sau instituţiei publice, de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an, cu respectarea pregătirii profesionale şi a salariului pe care îl are funcţionarul public“. Cu privire la art. 91 alin. (3) din lege, Curtea, în jurisprudenţa sa [Decizia nr. 1.071 din 20 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 11 decembrie 2007], a statuat că nu încalcă, prin conţinutul său, exercitarea dreptului la muncă şi nu afectează nici libertatea alegerii profesiei sau a locului de muncă. Aceasta, deoarece mutarea funcţionarului public în cadrul altui compartiment al aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice are caracter temporar, nu poate depăşi o perioadă de maximum 6 luni într-un an, nu afectează statutul şi drepturile salariale anterior dobândite. Totodată, această decizie se dispune motivat şi se întemeiază pe raţiuni ce ţin de interesul acelei autorităţi sau instituţii publice, urmărind o mai eficientă funcţionare a sa. Or, art. 86 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 se întemeiază pe raţiuni ce ţin de interesul şi eficienţa desfăşurării urmăririi penale. În acest context, Curtea constată că nu există o conexiune între cele două texte, astfel că invocarea încălcării art. 1 alin. (5) din Constituţie nu poate fi reţinută.
    31. În fine, Curtea reţine că art. 53 din Constituţie nu este incident în cauză, neexistând vreo abatere normativă de la cadrul firesc al exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
    32. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Valentin Nicolae Groza în Dosarul nr. 5.226/107/2016 al Tribunalului Alba - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă şi constată că dispoziţiile art. 86 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Alba - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 25 februarie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent-şef,
                    Benke Károly

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016