Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 91 din 25 februarie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, ale Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale art. 38 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 91 din 25 februarie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, ale Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale art. 38 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 476 din 4 iunie 2020

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Cristian │- judecător │
│Deliorga │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Daniel Marius │- judecător │
│Morar │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Livia Doina │- judecător │
│Stanciu │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Benke Károly │- │
│ │magistrat-asistent-şef│
└───────────────┴──────────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, ale Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale art. 38 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, excepţie ridicată de Daniel Iolu, Nicu Neagu şi de Ionel Pavel în Dosarul nr. 5.130/120/2016 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.522D/2017.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 2.702D/2017, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, ale Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale art. 38 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, excepţie ridicată de Constantin Sontea şi de Constantin Diaconu în Dosarul nr. 5.131/120/2016 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă.
    4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    5. Având în vedere obiectul excepţiei de neconstituţionalitate în dosarele mai sus menţionate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 2.702D/2017 la Dosarul nr. 2.522D/2017. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 2.702D/2017 la Dosarul nr. 2.522D/2017, care a fost primul înregistrat.
    6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, în principal, ca inadmisibilă şi, în subsidiar, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
    7. Prin Încheierile din 21 septembrie şi 19 octombrie 2017, pronunţate în Dosarele nr. 5.130/120/2016 şi nr. 5.131/120/2016, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, ale Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale art. 38 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, excepţie ridicată de Daniel Iolu, Nicu Neagu şi de Ionel Pavel şi, respectiv de Constantin Sontea şi de Constantin Diaconu în cauze având ca obiect soluţionarea unor cereri prin care au solicitat să se constate că au desfăşurat activitate în grupa I de muncă până la 1 aprilie 2001 şi, ulterior acestei date, în condiţii speciale.
    8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că Legea nr. 226/2006 este neconstituţională în măsura în care dispoziţiile sale referitoare la încadrarea în condiţii speciale de muncă se aplică şi personalului a cărui activitate este prevăzută de art. 37^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 şi de art. 38 din Legea nr. 307/2006, şi anume personalului care a desfăşurat activitatea de pompier civil sau personalului angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private. Se mai arată că aceste dispoziţii sunt discriminatorii şi restrâng accesul reclamanţilor la grupa I de muncă şi la locurile de muncă în condiţii speciale.
    9. Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că reglementarea condiţiilor privind încadrarea în grupa I de muncă sau în locurile de muncă în condiţii speciale nu aduce atingere art. 41 şi 53 din Constituţie. Totodată, se consideră că dispoziţiile criticate întrunesc cerinţa proporţionalităţii în raport cu scopul urmărit, respectiv de a compensa constrângerile suportate de anumite categorii de persoane, fără a fi discriminatorii.
    10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    11. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât argumentele autorilor acesteia se referă la modalitatea în care reclamanţii au fost încadraţi de angajator în anumite categorii de locuri de muncă, aspect care ţine de interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale, şi nu de constituţionalitatea acestora.
    12. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. În acest sens, se arată că legiuitorul nu încalcă art. 41 alin. (2) din Constituţie în ipoteza în care ţine cont de munca desfăşurată în anumite condiţii de unele categorii de angajaţi, adoptând soluţii diferite de încadrare în condiţii speciale sau deosebite de muncă. Măsurile pe care statul trebuie să le adopte pentru o asemenea încadrare nu echivalează cu lipsa oricărei preocupări a acestuia de protecţie a altor categorii de angajaţi, în sensul art. 41 alin. (2) din Constituţie. Astfel, legiuitorul este în drept să stabilească locurile de muncă încadrate în condiţii speciale sau condiţii deosebite şi categoriile de persoane care beneficiază de aceste prevederi legale. Cu toate acestea, atât verificarea procedurii de obţinere a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale sau deosebite, cât şi modul de interpretare şi aplicare a normelor legale incidente în cauză sunt de resortul instanţei de judecată. Totodată, se arată că textele legale criticate nu impun restrângerea exerciţiului vreunui drept sau vreunei libertăţi constituţionale.
    13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierile de sesizare, îl reprezintă dispoziţiile art. 37^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, ale Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006, şi ale art. 38 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006. Dispoziţiile legale criticate în mod punctual aveau în redactarea contestată următorul cuprins:
    - Art. 37^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997: „Încadrarea personalului angajat al serviciilor de pompieri civili în condiţii speciale sau deosebite de muncă se realizează în condiţiile prevăzute de lege“;
    – Art. 38 din Legea nr. 307/2006:
    "(1) Personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private se încadrează în condiţii de muncă similare personalului serviciilor de urgenţă profesioniste.
(2) Personalul serviciilor de urgenţă voluntare/private are obligaţia să poarte uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive, ale căror descriere, condiţii de acordare şi folosire se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Consiliul local, administratorul sau conducătorul instituţiei asigură gratuit personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private uniforma şi echipamentul de protecţie adecvate misiunilor pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care pe timpul intervenţiei i s-au degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, îl despăgubeşte în mod corespunzător.“"


    16. Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 a fost abrogată prin Legea nr. 307/2006, Legea nr. 226/2006 a fost abrogată prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, iar Legea nr. 307/2006 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 17 aprilie 2019. Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a decis că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare. Prin urmare, în litigiul în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate din prezenta cauză, temeiul juridic al acţiunilor formulate de reclamanţi se află într-o strânsă legătură cu dispoziţiile normative criticate, iar pretenţiile acestora presupun coroborarea şi aplicarea în timp a legilor contestate în redactarea avută în diverse intervale temporale, astfel încât Curtea va reţine ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate textele legale astfel cum acestea au fost invocate.
    17. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 41 alin. (2) privind măsurile de protecţie socială şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi şi al unor libertăţi.
    18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autorii acesteia au/au avut calitatea de pompieri ai Societăţii Upet - S.A. din Târgovişte - Serviciul situaţii de urgenţă, ceea ce, în opinia lor, i-ar fi îndreptăţit să fie încadraţi în grupa I de muncă, până la 1 aprilie 2001, şi, ulterior acestei date, în activitate prestată în condiţii speciale. Or, pentru a obţine această recunoaştere nu îndeplinesc o condiţie prevăzută de Legea nr. 226/2006, potrivit căreia societatea la care îşi desfăşoară activitatea nu este cuprinsă în lista unităţilor prevăzute de lege care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale.
    19. Curtea constată că, în cauză, se ridică o problemă de interpretare şi aplicare a legii, în sensul că se pune problema coroborării art. 37^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 şi art. 38 din Legea nr. 307/2006 - care stabilesc condiţiile în care pompierii civili/personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private îşi desfăşoară activitatea - cu Legea nr. 226/2006 şi din această coroborare ar rezulta că societatea la care au lucrat/lucrează autorii excepţiei nu este cuprinsă în lista unităţilor prevăzute de lege care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale. În acest context, autorii excepţiei susţin că nu trebuie realizată această coroborare, astfel că Legea nr. 226/2006 ar fi neconstituţională în măsura în care dispoziţiile sale referitoare la încadrarea în condiţii speciale de muncă se aplică şi personalului a cărui activitate este prevăzută de art. 37^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 şi art. 38 din Legea nr. 307/2006.
    20. Curtea, prin Decizia nr. 559 din 18 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1078 din 19 decembrie 2018, paragrafele 16 şi 17, care a privit o excepţie de neconstituţionalitate formulată tot de foşti/actuali angajaţi ai Upet - S.A. din Târgovişte într-o chestiune similară, a statuat că natura problemei ridicate constă în identificarea normei aplicabile unei anumite situaţii. Or, judecătorul cauzei are competenţa de a identifica norma aplicabilă, de a analiza conţinutul său şi de a realiza o necesară adaptare a acesteia la faptele juridice pe care le-a stabilit. În aceste condiţii, criticile autorilor nu pot constitui motive de neconstituţionalitate a dispoziţiilor de lege criticate şi, prin urmare, nu intră sub incidenţa controlului de constituţionalitate exercitat de Curte, ci sunt de competenţa instanţei de judecată învestite cu soluţionarea litigiului, respectiv a celor ierarhic superioare în cadrul căilor de atac prevăzute de lege. A răspunde criticilor autorilor excepţiei în această situaţie ar însemna o ingerinţă a Curţii Constituţionale în activitatea de judecată, ceea ce ar contraveni prevederilor art. 126 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.
    21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, ale Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale art. 38 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, excepţie ridicată de Daniel Iolu, Nicu Neagu şi de Ionel Pavel în Dosarul nr. 5.130/120/2016 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă şi de Constantin Sontea şi de Constantin Diaconu în Dosarul nr. 5.131/120/2016 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 25 februarie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent-şef,
                    Benke Károly

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016