Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 82 din 16 februarie 2021  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 82 din 16 februarie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 459 din 29 aprilie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Oana-Cristina Puică│- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Dana-Cristina Bunea.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ioan Poenar în Dosarul nr. 1.793/195/2017 al Tribunalului Hunedoara - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 529D/2018.
    2. La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că dispoziţiile art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală - referitoare la procedura de judecată a contestaţiei în anulare - nu au legătură cu soluţionarea cauzei în care a fost ridicată excepţia, întrucât cauza respectivă vizează o contestaţie în anulare ce a fost respinsă în etapa verificării admisibilităţii în principiu a acestei căi extraordinare de atac.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
    4. Prin Încheierea din 29 martie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 1.793/195/2017, Tribunalul Hunedoara - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată de Ioan Poenar cu ocazia soluţionării contestaţiei împotriva unei sentinţe penale prin care a fost respinsă ca inadmisibilă contestaţia în anulare formulată împotriva unei încheieri prin care a fost soluţionată o contestaţie cu privire la durata procesului penal.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală încalcă principiile fundamentale privind folosirea căilor de atac, dreptul la un recurs efectiv şi dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală. În acest sens, autorul excepţiei arată că „dispoziţiile art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală, cu precizarea «împotriva unei sentinţe pentru care nu este prevăzută o cale de atac» sau «un act pe care legea nu îl prevede sau îl exclude», încalcă prevederile constituţionale şi convenţionale invocate, întrucât legislaţia internă nu dă dreptul la o cale de atac clară şi accesibilă Ministerului Public, contestatorului/apelantului“.
    6. Tribunalul Hunedoara - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât, potrivit prevederilor art. 129 din Constituţie, căile de atac se exercită în condiţiile legii. Prin urmare, legiuitorul are posibilitatea să aprecieze împotriva căror hotărâri se pot exercita căi de atac.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „(4) Sentinţa dată în contestaţia în anulare este supusă apelului, iar decizia dată în apel este definitivă.“
    11. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 129 privind folosirea căilor de atac şi ale art. 20 alin. (2) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, raportat la prevederile art. 13 referitor la dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale art. 2 privind dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală din Protocolul nr. 7 la Convenţie.
    12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, prin încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale, judecătorul de drepturi şi libertăţi a reţinut - cu privire la istoricul cauzei în care a fost ridicată excepţia - că autorul acesteia a exercitat calea extraordinară de atac a contestaţiei în anulare împotriva Încheierii penale nr. 130/CC/2017, pronunţată de Judecătoria Brad în Dosarul nr. 2.387/176/2017, având ca obiect soluţionarea unei contestaţii privind durata procesului penal, care a fost formulată într-o cauză aflată în cursul urmăririi penale. Contestaţia în anulare a fost respinsă, ca inadmisibilă, prin Sentinţa penală nr. 213/CC/2017, pronunţată de Judecătoria Brad în Dosarul nr. 1.793/195/2017. Autorul excepţiei a formulat apel împotriva Sentinţei penale nr. 213/CC/2017, pronunţată de Judecătoria Brad, calea de atac fiind însă calificată drept contestaţie de către Curtea de Apel Alba Iulia, care şi-a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului Hunedoara. Această contestaţie a fost respinsă, ca inadmisibilă, în baza prevederilor art. 425^1 alin. (1) şi alin. (7) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, prin Încheierea penală nr. 12 din 29 martie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 1.793/195/2017 al Tribunalului Hunedoara, dosar în care a fost ridicată prezenta excepţie de neconstituţionalitate.
    13. Curtea reţine că dispoziţiile art. 432 din Codul de procedură penală stabilesc procedura de judecare a contestaţiei în anulare, procedură care este aplicabilă ulterior verificării admisibilităţii în principiu. Aşadar, dispoziţiile art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală - referitoare la calea de atac în materia contestaţiei în anulare, care este apelul - vizează exclusiv hotărârile pronunţate în procedura de judecare a contestaţiilor în anulare care au fost admise în principiu.
    14. Cauza în care a fost ridicată prezenta excepţie de neconstituţionalitate vizează însă o hotărâre judecătorească prin a fost respinsă, ca inadmisibilă, o contestaţie în anulare cu ocazia verificării admisibilităţii în principiu, iar calea de atac exercitată a fost calificată drept contestaţie, cale de atac ordinară reglementată de prevederile art. 425^1 din Codul de procedură penală, competenţa revenind judecătorului de drepturi şi libertăţi, întrucât contestaţia în anulare a fost exercitată împotriva unei încheieri prin care a fost soluţionată o contestaţie privind durata procesului penal formulată într-o cauză aflată în cursul urmăririi penale.
    15. Prin urmare, cauza de faţă vizează etapa admiterii în principiu a contestaţiei în anulare, etapă care nu intră în sfera de aplicare a textului de lege criticat, ci este reglementată de prevederile art. 431 din Codul de procedură penală. Aceasta înseamnă că dispoziţiile art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală - ce reglementează procedura de judecare a contestaţiei în anulare - nu au legătură cu soluţionarea cauzei în care a fost ridicată prezenta excepţie de neconstituţionalitate. Or, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei [...]“.
    16. Ţinând cont de prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală este inadmisibilă.
    17. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ioan Poenar în Dosarul nr. 1.793/195/2017 al Tribunalului Hunedoara - Secţia penală.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Hunedoara - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 16 februarie 2021.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Oana-Cristina Puică

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016