Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 816 din 5 decembrie 2019  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi (2) şi ale art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 816 din 5 decembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi (2) şi ale art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 251 din 26 martie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel-Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Bianca Drăghici │- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Sorin-Ioan-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi (2) şi ale art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Marinela Andrei în Dosarul nr. 33.485/212/2017/a1.1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 96D/2018.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că autoarea excepţiei a depus la dosarul cauzei concluzii scrise, prin care solicită admiterea acesteia.
    4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că dispoziţiile legale criticate au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, Curtea Constituţională având jurisprudenţă în această materie, spre exemplu, Decizia nr. 169 din 29 martie 2018. Ca atare, excepţia de neconstituţionalitate este nefondată.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
    5. Prin Încheierea nr. 99 din 8 ianuarie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 33.485/212/2017/a1.1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi (2) şi ale art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia a fost ridicată de Marinela Andrei într-o cauză având ca obiect cererea de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru într-o contestaţie la executare.
    6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 10 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 sunt lipsite de suport legal, întrucât sunt incidente exclusiv în aplicarea dispoziţiilor noului Cod de procedură civilă, fiind încălcate motivele în baza cărora a fost adoptată ordonanţa de urgenţă, dacă prevederile acesteia s-ar aplica şi în dosarele în care sunt incidente dispoziţiile vechii legi de procedură, astfel cum prevede art. 25 din noul Cod de procedură civilă în privinţa executărilor silite începute sub guvernarea Codului de procedură civilă de la 1865.
    7. Cu privire la art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, autoarea apreciază că, în raport cu art. 10 alin. (2) şi art. 31 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, Curtea se va pronunţa, în caz de admitere a excepţiei, şi asupra neconstituţionalităţii altor prevederi din actul atacat, de care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate prevederile menţionate. Astfel, art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 reglementează exclusiv timbrarea motivelor de recurs prevăzute la art. 488 din noul Cod de procedură civilă, nu şi timbrarea motivelor de recurs prevăzute de art. 304 şi art. 304^1 din Codul de procedură civilă de la 1865; prin abrogarea Legii nr. 146/1997, prevăzută de art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, a fost lăsată fără suport legal posibilitatea timbrării motivelor de recurs prevăzute de art. 304 şi 304^1 din Codul de procedură civilă de la 1865, în vigoare în condiţiile reglementate de art. 24 şi 25 din noul Cod de procedură civilă. Ca atare, taxa judiciară de timbru legal datorată pentru cererea de recurs incidentă în acest dosar, în care s-a invocat excepţia de neconstituţionalitate, nu are suport legal, având în vedere că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 nu sunt incidente.
    8. În continuare, autoarea excepţiei consideră că s-a strecurat o neconcordanţă între nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 şi prevederile art. 58 din acelaşi act normativ, pe de o parte, iar, pe de altă parte, între art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 şi prevederile art. 24 şi 25 din noul Cod de procedură civilă, iar această neconcordanţa impune existenţa Legii nr. 146/1997, nu abrogarea ei, până la epuizarea proceselor şi executărilor silite începute anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă.
    9. Ca atare, în opinia autoarei excepţiei, dispoziţia legală criticată este neconstituţională, încălcând art. 124 alin. (1) din Constituţie, deoarece abrogă Legea nr. 146/1997, lege ce reprezintă suportul legal în privinţa timbrării cererii de recurs incidente în Dosarul nr. 33.485/212/2017 al Judecătoriei Constanţa, recursul incident fiind guvernat de art. 304^1 din Codul de procedură civilă de la 1865, prin raportare la art. 24 şi 25 din noul Cod de procedură civilă, taxa judiciară neputând fi stabilită astfel în numele legii.
    10. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă apreciază că argumentele de neconstituţionalitate învederate sunt neîntemeiate, întrucât acestea au fost analizate de către Curtea Constituţională prin Decizia nr. 669 din 17 noiembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) şi art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie invocată de aceeaşi autoare, chiar în contextul în care, uzând de argumente similare, de această dată invocă prevederile art. 124 alin. (1) din Constituţie, în timp ce, în dosarul anterior, aceasta s-a referit la art. 16 şi art. 21 alin. (1) din Constituţie.
    11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    12. Avocatul Poporului arată că îşi menţine punctul de vedere exprimat şi reţinut de Curtea Constituţională în Decizia nr. 503 din 7 octombrie 2014, Decizia nr. 533 din 9 octombrie 2014 şi Decizia nr. 669 din 17 noiembrie 2016, în sensul constituţionalităţii dispoziţiilor legale criticate.
    13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. l alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 10 alin. (1) şi (2) şi ale art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, având următorul cuprins:
    - Art. 10:
    "(1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:
    a) cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu - 20 lei;
    b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - 50 lei.
(2) În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, contestaţia la executare se taxează cu 100 lei.“; "

    – Art. 58:
    "La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
    a) Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/1995, cu modificările şi completările ulterioare.“ "


    16. În opinia autoarei excepţiei, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor din Constituţie cuprinse în art. 124 alin. (1) privind înfăptuirea justiţiei.
    17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 669 din 17 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 10 februarie 2017, a mai analizat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) şi ale art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de aceeaşi autoare, cu o critică similară, însă prin raportare la alte prevederi constituţionale, respectiv la art. 16 alin. (1), potrivit căruia „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări“, şi la art. 21 care consacră accesul liber la justiţie.
    18. Astfel, prin decizia menţionată Curtea a statuat conformitatea dispoziţiilor legale criticate cu prevederile Constituţiei, reţinând, în esenţă, că, deşi prin dispoziţiile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 se stabileşte cuantumul taxei judiciare de timbru, aceasta nu este de natură a afecta accesul liber la justiţie, deoarece, în jurisprudenţa sa, instanţa de contencios constituţional a stabilit în nenumărate rânduri că prestaţiile judecătoreşti nu trebuie şi nu pot fi în toate cazurile gratuite. Nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. Regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justiţie sunt cheltuieli publice, la a căror acoperire, potrivit art. 56 din Constituţie, cetăţenii sunt obligaţi să contribuie prin impozite şi taxe, stabilite în condiţiile legii.
    19. Referitor la critica de neconstituţionalitate potrivit căreia art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, prin abrogarea Legii nr. 146/1997, contravine principiului egalităţii în drepturi, Curtea a constatat că aceasta este neîntemeiată. În jurisprudenţa sa, în mod constant, Curtea a statuat că aplicarea unui regim juridic temporal diferit nu poate crea o stare de discriminare între diverse persoane, în funcţie de actul normativ incident fiecăreia. Faptul că prin succesiunea unor prevederi legale anumite persoane pot ajunge în situaţii apreciate subiectiv ca defavorabile, prin prisma propriilor interese, nu reprezintă o discriminare care să afecteze constituţionalitatea textelor respective (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 14 din 19 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 22 martie 2016, şi Decizia nr. 44 din 24 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 17 decembrie 1996). Ca atare, Curtea a statuat că dispoziţiile legale criticate nu fac decât să evite apariţia unui paralelism legislativ în momentul intrării în vigoare a noii reglementări în materia taxelor judiciare de timbru, aşa încât nu contravin art. 16 alin. (1) din Constituţie.
    20. Curtea nu a putut reţine aprecierea autoarei excepţiei, potrivit căreia ar exista neconcordanţă între nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 şi art. 58 din acelaşi act normativ, întrucât în preambulul ordonanţei sunt prezentate motivele care au determinat actualizarea şi modernizarea sistemului taxelor judiciare de timbru, unul dintre motive fiind chiar modificarea cadrului legal de desfăşurare a procesului civil, prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum şi punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul civil.
    21. De asemenea, Curtea a observat că norma tranzitorie cuprinsă în art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 prevede că pentru cererile şi acţiunile introduse până la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă timbrul judiciar se aplică, respectiv taxele judiciare de timbru se stabilesc şi se plătesc în cuantumul prevăzut de legea în vigoare la data introducerii lor.
    22. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.
    23. Distinct de cele menţionate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 124 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora justiţia se înfăptuieşte în numele legii, având în vedere că organele care înfăptuiesc justiţia sunt instanţele judecătoreşti, potrivit art. 126 alin. (1) din Legea fundamentală, indiferent dacă este vorba de judecată sau de executare silită, acestea trebuie să respecte legile, chiar dacă sunt de drept material sau de drept procesual.
    24. În final, Curtea observă că aspectele ce ţin de modul de interpretare şi de aplicare a normelor criticate nu pot fi convertite în vicii de neconstituţionalitate menite să justifice contrarietatea acestora cu prevederile din Legea fundamentală invocate.
    25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marinela Andrei în Dosarul nr. 33.485/212/2017/a1.1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 10 alin. (1) şi (2) şi cele ale art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 5 decembrie 2019.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Bianca Drăghici

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016