Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 814 din 7 mai 2020  pentru aprobarea Elementelor principale ale contractelor de servicii publice  de transport feroviar de călători    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 814 din 7 mai 2020 pentru aprobarea Elementelor principale ale contractelor de servicii publice de transport feroviar de călători

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 390 din 14 mai 2020
    Având în vedere necesitatea aprobării elementelor principale ale contractelor de servicii publice de transport feroviar de călători,
    văzând Avizul Consiliului Concurenţei nr. 5.746 din 6 mai 2020,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,
    în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători,
    în temeiul art. 5 alin. (10) şi art. 38 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
    preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară emite următoarea decizie:
    ART. 1
    Se aprobă Elementele principale ale contractelor de servicii publice de transport feroviar de călători, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi modul de aplicare a acestora, prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 2
    Prevederile prezentei decizii se aplică de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, conform prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. 4
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară,
                    Gigi Gavrilă

    Bucureşti, 7 mai 2020.
    Nr. 814.
    ANEXA 1

    ELEMENTELE PRINCIPALE
    ale contractelor de servicii publice de transport feroviar de călători
    ART. 1
    (1) Nivelul preliminat al compensaţiei aferente obligaţiei de serviciu public (O.S.P.) menţionate în Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) 2016/2.338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători, care urmează să fie asigurată în anul următor, va fi stabilit de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.) până la data de 1 octombrie a fiecărui an, în baza propunerilor fundamentate ale operatorilor de transport feroviar de călători.
    (2) A.R.F. va analiza informaţiile privind:
    a) execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor de transport feroviar de călători pentru exerciţiul financiar încheiat;
    b) prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul în curs şi execuţia preliminată a acestuia pentru fiecare operator de transport feroviar de călători;
    c) bugetul de venituri şi cheltuieli propus de operatorii de transport feroviar de călători pentru anul următor;
    d) alte date statistice privind activitatea operatorilor de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri şi cheltuieli, transmise de aceştia până la data de 25 septembrie a fiecărui an, în formatul solicitat de A.R.F.;
    e) nivelul realizat/estimat al costului mediu pe un tren-km din pachetul de servicii la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri şi cheltuieli;
    f) numărul de călători-km realizaţi/estimaţi la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri şi cheltuieli;
    g) nivelul venitului mediu la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători pe un tren-km aferent fiecărei categorii de trenuri din pachetul de servicii, exclusiv valoarea compensaţiei pentru pachetul social primit pentru perioadele analizate;
    h) numărul de călători-km estimaţi pe fiecare categorie de tren.


    ART. 2
    Diferenţa dintre costurile de operare şi veniturile înregistrate de operatorii de transport feroviar de călători din vânzarea legitimaţiilor de călătorie, la care se adaugă cota de profit conform prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, devine baza de evaluare a compensaţiei propuse pentru anul calendaristic următor, aferentă pachetului de servicii. Compensaţia propusă va fi repartizată pentru indicatorul tren-km şi călători-km, pe ranguri de tren, conform celor menţionate în anexa nr. 2 la decizie.

    ART. 3
    Sumele necesare asigurării compensaţiilor pentru serviciile cuprinse în pachetul de servicii se vor aloca din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (M.T.I.C.) în bugetul A.R.F., cu încadrarea în bugetul aprobat anual pentru transportul feroviar de călători, în condiţiile legii.

    ART. 4
    (1) Repartizarea compensaţiei fiecărui operator de transport feroviar se face de către A.R.F. după primirea bugetului aprobat de ordonatorul principal de credite şi ca urmare a rectificărilor bugetare ce modifică cuantumul compensaţiei anuale. Repartizarea compensaţiei se va face proporţional cu volumele de tren-km şi călători-km, pe ranguri de tren, prevăzute a fi realizate în cadrul obligaţiei de serviciu publice contractate, conform anexei nr. 2 la decizie.
    (2) Pentru anul 2020, ponderile celor doi indicatori luaţi în calcul sunt de 35% pentru indicatorul călători-km şi 65% pentru indicatorul tren-km.
    (3) Pentru anul 2020 ponderile aferente indicatorului călători-km luate în calcul sunt în proporţie de 20% pentru trenurile Interregio şi în proporţie de 80% pentru trenurile Regio.
    (4) În anul 2020 se stabilesc veniturile minime obligatorii de realizat ca reprezentând cota de 13% din veniturile aferente activităţii de transport de călători realizate pe rang de tren Regio şi 40% din veniturile aferente activităţii de transport de călători realizate pe rang de tren Interregio.
    (5) În anul 2020, nerealizarea veniturilor minime obligatorii stabilite la alin. (4) şi care vor fi prevăzute în contractele de servicii publice/actele adiţionale la acestea va avea ca efect penalizarea operatorului prin diminuarea compensaţiei primite cu suma nerealizată din valoarea veniturilor minime obligatorii de realizat, separate pe rang de tren.
    (6) Repartizarea compensaţiei ce va fi cuprinsă în contractele de servicii publice/actele adiţionale la acestea se va realiza de către A.R.F., cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor nr. 65/2016/1.712/2015 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
    (7) Operatorilor de transport feroviar de călători le revin obligaţiile prevăzute în sarcina acestora în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (23) şi (24) din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor nr. 65/2016/1.712/2015 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

    ART. 5
    (1) Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. va urmări, va certifica şi va transmite spre avizare lunar A.R.F. situaţia volumului de tren-km realizat de operatorii de transport feroviar de călători, pe rute de transport.
    (2) A.R.F. va verifica trimestrial situaţia volumului de călători-km realizat de operatorii de transport feroviar de călători, pe rute de transport, pe baza documentelor centralizatoare, emise de sistemele de ticketing pe care le deţine fiecare operator, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

    ART. 6
    Responsabilitatea pentru datele şi informaţiile transmise A.R.F. de operatorii de transport feroviar de călători revine acestora, în baza certificării fiecărui document prin semnăturile autorizate.


    ANEXA 2

    MODUL DE APLICARE
    a Elementelor principale ale contractelor
    de servicii publice de transport feroviar de călători
    Repartizarea compensaţiei ce va fi cuprinsă în contractele de servicii publice/actele adiţionale la acestea pentru a fi acordată de la bugetul de stat pentru susţinerea transportului feroviar public de călători se face după cum urmează:
    1. Valoarea totală a compensaţiei de la bugetul de stat se repartizează în funcţie de cei doi indicatori luaţi în calcul, trenkm şi, respectiv, călători-km, a căror pondere în total compensaţie poate diferi de la un an la altul, dar a căror valoare procentuală însumată este 100%:
    (procentul din valoarea totală a compensaţiei, acordat pentru indicatorul tren-km) + (procentul din valoarea totală a compensaţiei, acordat pentru indicatorul călători-km) = 100%
    Stabilirea compensaţiei în funcţie de indicatorii tren-km şi călători-km se face astfel:
    • valoarea compensaţiei pentru volumul total de tren-km = (procentul din valoarea totală a compensaţiei, acordat pentru indicatorul tren-km) x (valoarea totală a compensaţiei de la bugetul de stat);
    • valoarea compensaţiei pentru volumul total de călători-km = (procentul din valoarea totală a compensaţiei, acordat pentru indicatorul călători-km) x (valoarea totală a compensaţiei de la bugetul de stat).


    2. Stabilirea compensaţiei aferente indicatorului călători-km în funcţie de rangul trenului
    Întrucât se consideră că operarea trenurilor de rang inferior, respectiv trenuri Regio, are nevoie de o compensare diferenţiată faţă de trenurile de rang superior, respectiv Interregio, valoarea compensaţiei pentru volumul total de călători-km se distribuie diferenţiat pe ranguri de trenuri, Regio şi Interregio, în funcţie de cei doi indicatori luaţi în calcul, călători-km - tren Regio şi călători-km - tren Interregio, cu o pondere în valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km care poate diferi de la un an la altul, dar a căror valoare procentuală însumată este 100%.
    (procentul din valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km, acordat pentru indicatorul călători-km - tren Regio) + (procentul din valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km, acordat pentru indicatorul călători-km - tren Interregio) = 100%
    a) Pentru trenurile Regio, valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km - tren Regio se calculează astfel: valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km - tren Regio = (procentul din valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km, acordat pentru indicatorul călători-km - tren Regio)* (compensaţia pentru volumul total de călători-km).
    b) Pentru trenurile Interregio, valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km - tren Interregio se calculează astfel: valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km - tren Interregio = (procentul din valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km, acordat pentru indicatorul călători-km - tren Interregio)* (compensaţia pentru volumul total călători-km).


    3. Calculul valorii unitare a compensaţiei pentru indicatorul tren-km
    Această valoare este aceeaşi indiferent de rangul trenului şi se calculează astfel:
    valoarea unitară a compensaţiei pentru tren-km = valoarea compensaţiei pentru volumul total de tren-km/numărul total de tren-km.


    4. Calculul valorii unitare a compensaţiei pentru indicatorul călători-km în funcţie de rangul trenului
    a) Valoarea unitară a compensaţiei pentru indicatorul călători-km pentru trenurile Regio se calculează astfel: valoarea unitară a compensaţiei pentru indicatorul călători-km - tren Regio = valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km - tren Regio/numărul total de călători-km - tren Regio.
    b) Valoarea unitară a compensaţiei pentru indicatorul călători-km pentru trenurile Interregio se calculează astfel: valoarea unitară a compensaţiei pentru indicatorul călători-km - tren Interregio = valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km - tren Interregio/număr total călători-km - tren Interregio.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016