Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 674 din 29 septembrie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 674 din 29 septembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 125 din 5 februarie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cosmin-Marian │- │
│Văduva │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea DEBT COLLECTION AGENCY - S.R.L. în Dosarul nr. 11.646/303/2018/a1 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.313D/2018.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că nu se susţin criticile, întrucât beneficiul scutirii de la plata taxei judiciare de timbru este acordat creditorilor în virtutea calităţii lor de consumatori, în vreme ce banca nu are această calitate, pentru a beneficia, la rândul ei, de aceeaşi facilitate. Ca atare solicită respingerea, ca nefondată, a excepţiei.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 14 august 2018, pronunţată în Dosarul nr. 11.646/303/2018/a1, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (4) Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea DEBT COLLECTION AGENCY - S.R.L. într-o cauză având ca obiect reexaminare taxă judiciară de timbru.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea arată că prevederile criticate scutesc doar acţiunea debitorului de la obligaţia plăţii taxei judiciare de timbru, în vreme ce acţiunea creditorului rămâne la libera interpretare a instanţelor. În acest fel se ajunge la o inegalitate a drepturilor garantate de către Constituţie şi la o îngrădire a liberului acces la justiţie.
    6. Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi legea în ansamblul său, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016, care au următorul cuprins: „Acţiunea prevăzută de prezentul articol este scutită de plata taxei judiciare de timbru“.
    11. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, sunt încălcate prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi şi art. 21 privind liberul acces la justiţie.
    12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că art. 7 din Legea nr. 77/2016 stabileşte condiţiile în care se formulează de către creditori şi cele în care se soluţionează de către instanţe contestaţiile privind îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii de dare în plată. Întrucât acest articol nu prevede nicio normă derogatorie, instanţa judecătorească a aplicat dreptul comun în materie, respectiv art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, potrivit căruia „Se taxează cu 100 lei următoarele acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti: a) cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial“.
    13. Art. 8 din Legea nr. 77/2016 oferă debitorului, în alin. (1), dreptul de a cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către creditor, iar în alin. (4), criticat în cauză, îl scuteşte de la plata taxei judiciare de timbru pe care, altfel, ar fi fost obligat să o achite, potrivit dreptului comun.
    14. În mod indiscutabil, în cauză legiuitorul a tratat diferit două categorii de subiecţi de drept, în funcţie de criteriul calităţii pe care o au în raporturile contractuale dintre ele, debitor sau, după caz, creditor. Cu toate acestea, aşa cum în mod repetat au subliniat Curtea Constituţională şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, instituirea unui tratament diferenţiat nu reprezintă, în sine, un tratament discriminatoriu interzis de art. 16 alin. (1) din Constituţie. Cu alte cuvinte, dacă tratamentul diferenţiat urmăreşte un obiectiv legitim şi este proporţional cu acesta nu va fi sancţionat de către Curtea Constituţională.
    15. Prin urmare, aplicând aceste considerente în cauza de faţă, Curtea reţine că este rezonabilă presupunerea că raţiunea avută în vedere de legiuitor prin scutirea doar a consumatorilor de la achitarea taxei judiciare de timbru este intrinsec legată de scopul fundamental al Legii nr. 77/2016 care, în esenţă, este unul de natură socială, de protejare a părţii mai vulnerabile, consumatorul, din raportul juridic cu instituţia financiară de credit. În acest sens, Curtea Constituţională a decis că legiuitorul a intervenit într-un domeniu sensibil, acela al raporturilor dintre, pe de o parte, consumatori, categorie în care intră o largă sferă de persoane care, deşi situate într-un raport de egalitate juridică formală cu profesioniştii, totuşi, sub aspectul puterii lor economice, apreciate în mod individual, se află într-o evidentă relaţie de inferioritate, şi, pe de altă parte, profesioniştii al căror interes constă în executarea sumelor de bani rezultate din contractele de credit (Decizia nr. 95 din 28 februarie 2017, paragraful 39). Din acest motiv nu este arbitrară menţinerea regulii de drept comun în ceea ce priveşte achitarea taxei judiciare de timbru de către instituţia financiară parte a contractului de credit cu consumatorul.
    16. Cu referire la critica întemeiată pe prevederile art. 21 din Constituţie, este pe deplin aplicabil principiul dezvoltat de Curte potrivit căruia accesul la justiţie nu presupune gratuitatea actului de justiţie şi nici, implicit, realizarea unor drepturi pe cale judecătorească în mod gratuit, în cadrul mecanismului statului, deoarece funcţia de restabilire a ordinii de drept, ce se realizează de către autoritatea judecătorească, este de fapt un serviciu public ale cărui costuri sunt suportate de la bugetul de stat. În consecinţă, legiuitorul este îndreptăţit să instituie taxe judiciare de timbru pentru a nu afecta bugetul de stat prin costurile procedurii judiciare deschise de părţile aflate în litigiu (a se vedea, de pildă, Decizia nr. 943 din 19 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2007).
    17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea DEBT COLLECTION AGENCY - S.R.L. în Dosarul nr. 11.646/303/2018/a1 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 29 septembrie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Cosmin-Marian Văduva


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016