Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 671 din 29 octombrie 2019  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3, ale art. II şi ale art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 671 din 29 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3, ale art. II şi ale art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 93 din 7 februarie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Patricia Marilena │- │
│Ionea │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3, ale art. II şi ale art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepţia fost ridicată de Alexandru Ţăranu în Dosarul nr. 4.963/120/2017 al Tribunalului Dâmboviţa - Secţia I civilă şi constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 120D/2018.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, prin care solicită extinderea obiectului acesteia cu privire la întreaga Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru motive de neconstituţionalitate extrinsecă ce nu au fost menţionate în încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale.
    4. Preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea cererii formulate. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate, solicită respingerea acesteia ca neîntemeiată. În acest sens invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    5. Prin Încheierea din 18 ianuarie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 4.963/120/2017, Tribunalul Dâmboviţa - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3, ale art. II şi ale art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepţia a fost ridicată de Alexandru Ţăranu în cadrul unei acţiuni civile privind drepturi de asigurări sociale.
    6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor art. 15 alin. (1), ale art. 16 alin. (1), ale art. 47 alin. (2) şi ale art. 115 din Constituţie. În acest sens arată că aplicarea dispoziţiilor referitoare la actualizarea punctului de pensie, prevăzute de art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, după data de 22 ianuarie 2013, este neconstituţională, întrucât valoarea punctului în vigoare la data înscrierii la pensie după anul 2013 are deja în componenţă actualizarea cu rata medie a inflaţiei pe 2011. Prin urmare, în anul 2016, când a ieşit la pensie, a rezultat un indice de corecţie de doar 1,09.
    7. De asemenea arată că dispoziţiile art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 sunt neconstituţionale, întrucât în preambulul acestui act normativ nu apar referiri la actualizarea punctului de pensie.
    8. Autorul excepţiei susţine şi că dispoziţiile legale potrivit cărora „începând cu anul 2013, câştigul salarial mediu brut realizat, prevăzut la alin. (1), este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică“ sunt neconstituţionale, deoarece „scoaterea din cuprinsul bugetului de asigurări sociale a valorii punctului de pensie şi a indicelui de corecţie calculaţi după prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 nu are niciun fel de consecinţe negative pentru că ele nu intră în construcţia bugetară, construcţia bugetară făcându-se [...] pe o estimare a câştigului salarial brut şi deci calculul valorii punctului de pensie şi al indicelui de corecţie poate fi făcut prin raportare la indicatorii din anul precedent pentru anul următor de către Casa Naţională de Pensii Publice care deţine informaţia necesară furnizată lună de lună de Institutul Naţional de Statistică.“
    9. Autorul excepţiei susţine şi că dispoziţiile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 sunt neconstituţionale, întrucât valoarea punctului de pensie nu a fost corect stabilită, iar în cuprinsul actului normativ nu se precizează modalitatea prin care s-a ajuns la valoarea de 762,1 lei.
    10. Tribunalul Dâmboviţa - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.
    11. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    12. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale şi invocă cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 698 din 27 noiembrie 2014.
    13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. I pct. 3, ale art. II şi ale art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, dispoziţii potrivit cărora:
    Art. I, pct. 3:
    "Articolul 170 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 170
    (1) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011.
    (2) Începând cu anul 2013, câştigul salarial mediu brut realizat, prevăzut la alin. (1), este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
    (3) Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.
    (4) Punctajul mediu anual rezultat în urma aplicării indicelui de corecţie reprezintă punctajul mediu anual realizat de asigurat, care se utilizează la determinarea cuantumului pensiei.»“;"
"

    Art. II: „În anul 2013 valoarea punctului de pensie este de 762,1 lei.“;
    Art. III, alin. (1): „În anul 2013, indicele de corecţie care se aplică punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este 1,06.“

    16. Autorul excepţiei consideră că dispoziţiile de lege criticate contravin următoarelor prevederi din Constituţie: art. 15 alin. (1) referitor la universalitate, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor, art. 47 alin. (2) privind dreptul la pensie şi art. 115 privind delegarea legislativă.
    17. Examinând critica de neconstituţionalitate formulată în raport cu dispoziţiile art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, Curtea constată că, în esenţă, autorul excepţiei este nemulţumit de formula de calcul a indicelui de corecţie propusă de legiuitor, respectiv de faptul că aceasta se raportează la valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011, şi la câştigul salarial mediu brut realizat, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Autorul excepţiei consideră că, în acest mod, rezultă un cuantum mai mic al pensiei decât cel care ar fi rezultat din folosirea altui algoritm de calcul.
    18. Faţă de aceste critici, Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa, prevederile art. 47 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora „cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege“, au fost interpretate în sensul că acordă în exclusivitate legiuitorului atribuţia de a stabili condiţiile şi criteriile de acordare a acestor drepturi, inclusiv modalităţile de calcul al cuantumului lor. În acest sens este, spre exemplu, Decizia nr. 736 din 24 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 4 ianuarie 2007. Prin urmare, Curtea apreciază că simpla nemulţumire a asiguraţilor faţă de cuantumul pensiei care rezultă din elementele ce sunt incluse în modul de calcul al acestuia nu poate constitui un temei pentru a constata neconstituţionalitatea textului de lege analizat. De asemenea, Curtea reţine că modificarea unui text de lege care face obiect al unei excepţii de neconstituţionalitate ar contraveni dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.“
    19. Cât priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II şi ale art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, Curtea constată că autorul excepţiei a ieşit la pensie în anul 2016, dispoziţiile legale mai sus nefiindui aplicabile, întrucât stabileau valoarea punctului de pensie şi a indicelui de corecţie pentru anul 2013. Aşa fiind, având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia“, constată că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II şi ale art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 este inadmisibilă.
    20. În final, cât priveşte solicitarea formulată de autorul excepţiei referitoare la extinderea obiectului excepţiei asupra tuturor dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru motive de neconstituţionalitate extrinsecă ce nu au fost menţionate în încheierea de sesizare, Curtea constată că această cerere nu poate fi primită, deoarece, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra dispoziţiilor legale cuprinse în încheierea prin care instanţa de judecată sesizează instanţa de control constituţional cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, în caz contrar nefiind legal sesizată.
    21. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    1. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Alexandru Ţăranu în Dosarul nr. 4.963/120/2017 al Tribunalului Dâmboviţa - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    2. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II şi ale art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de acelaşi autor, în acelaşi dosar al Tribunalului Dâmboviţa - Secţia I civilă.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Dâmboviţa - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 29 octombrie 2019.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Patricia Marilena Ionea

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016