Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 617 din 10 octombrie 2019  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 617 din 10 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 46 din 23 ianuarie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Ioana Marilena │- │
│Chiorean │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicată de Nicu Mercan în Dosarul nr. 969/229/2016 al Tribunalului Ialomiţa şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.838D/2017.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a depus la dosar note scrise, prin care solicită respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, în principal, ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece se solicită interpretarea legii. În subsidiar, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Decizia civilă nr. 1.231/A din 20 noiembrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 969/229/2016, Tribunalul Ialomiţa a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 448/2006. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de apelantul-reclamant Nicu Mercan, în cadrul soluţionării acţiunii având ca obiect anularea procesului-verbal de contravenţie prin care a fost sancţionat pentru neplata taxei de peaj pentru o autoutilitară, taxă reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că textul de lege criticat este lipsit de precizie, claritate, accesibilitate şi previzibilitate, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi anume hotărârile pronunţate în cauzele Rotaru împotriva României, Wingrove împotriva Marii Britanii, Sunday Times împotriva Marii Britanii şi Grigoriades împotriva Greciei. Astfel, stilul unui act normativ trebuie să fie clar şi precis, iar tehnica de redactare trebuie să nu lase loc niciunui dubiu şi niciunui echivoc. Or, deşi titlul legii din care face parte textul criticat se referă la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, acest caracter unitar este încălcat prin excepţiile prevăzute la art. 28 din Legea nr. 448/2006, în sensul că scutirea de la plata rovinietei şi a peajului nu decurge din situaţia persoanei cu handicap, ci din deţinerea unui anumit obiect, autoturismul.
    6. Se mai susţine că textul de lege criticat contravine şi Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată de România prin Legea nr. 74/1999, şi art. 1 şi 4 din Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010, referitoare la obligaţia statelor de a asigura şi promova exercitarea deplină a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilităţi, fără niciun fel de discriminare pe criterii de dizabilitate. Autorul excepţiei consideră că „acest principiu este încălcat prin prevederile art. 148 alin. (1) din Constituţie, care conferă Parlamentului dreptul de a adopta legi, în scopul transferării unor atribuţii în ceea ce priveşte aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene“. Astfel s-a născut dreptul Parlamentului de a modifica Legea nr. 448/2006 şi de a acorda scutiri condiţionate într-un mod neclar, în sensul că beneficiază de scutire doar persoanele cu handicap deţinătoare de autoturisme, precum şi că scutirea se aplică pentru un singur autoturism.
    7. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate mai susţine că prevederea de lege criticată lasă deschisă posibilitatea unei puteri publice (Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) de a interpreta, modifica sau completa beneficiile scutirii pentru condiţiile impuse. O astfel de reglementare împiedică persoanele vizate să prevadă, într-un mod rezonabil, consecinţele aplicării Legii nr. 193/2015, prin care au fost modificate prevederile art. 28 din Legea nr. 448/2006. Aşadar, dispoziţiile de lege criticate discriminează, în condiţiile în care s-ar aplica doar pentru un singur tip de autovehicul, şi anume autoturism, şi doar pentru rovinietă, iar nu şi pentru peaj. Or, beneficiul scutirii de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, respectiv rovinieta şi peajul, ar trebui acordat persoanelor cu handicap, fără condiţiile prevăzute de textul de lege criticat, „dreptul fiind al persoanelor cu handicap, iar nu al unor maşini“. Cu alte cuvinte, facilităţile fiscale au fost acordate tocmai în considerarea calităţii de persoană cu handicap grav sau accentuat, iar nu în funcţie de maşină, astfel încât de aceste facilităţi fiscale ar trebui să beneficieze toate persoanele aflate în această situaţie.
    8. Tribunalul Ialomiţa şi-a exprimat opinia în sensul că dispoziţiile de lege nu conţin discriminări, iar autorul excepţiei nu aduce o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci doreşte modificarea sau completarea textului de lege criticat.
    9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    10. Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece autorul excepţiei solicită modificarea textului de lege criticat.
    11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    CURTEA,
    examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar de partea Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, având următorul conţinut:
    "(1) Persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din persoanele îndreptăţite potrivit prevederilor alin. (1)."

    14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 11 alin. (1) şi (2) privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 alin. (2) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 50 privind protecţia persoanelor cu handicap şi art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană.
    15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că s-a mai pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006, criticate din perspective identice de acelaşi autor ca şi în cauza de faţă, prin Decizia nr. 115 din 13 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 582 din 10 iulie 2018, respingând-o ca inadmisibilă.
    16. La paragrafele 22 şi 23 ale acestei decizii, Curtea a reţinut că autorul excepţiei nu pune în discuţie probleme de constituţionalitate a prevederilor art. 28 din Legea nr. 448/2006. Autorul şi-ar fi dorit ca instanţa judecătorească să le interpreteze în sensul că se aplică beneficiarilor, indiferent de numărul şi/sau de calitatea autovehiculelor deţinute, sau, alternativ, legiuitorul să nu fi introdus, în anul 2015, prevederea potrivit căreia scutirea de la plata tarifului de utilizare se aplică pentru un singur autoturism deţinut de oricare dintre persoanele îndreptăţite. În oricare dintre cele două situaţii însă, critica autorului excepţiei se situează în afara limitelor înăuntrul cărora Curtea Constituţională, în vederea garantării supremaţiei Constituţiei, potrivit art. 142 al acesteia, îşi poate exercita atribuţiile. O eventuală soluţionare, pe fond, a excepţiei de neconstituţionalitate ar echivala cu încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“, precum şi a dispoziţiilor constituţionale ale art. 126 alin. (1), potrivit cărora „Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege“, şi ale prevederilor alin. (3) al art. 126, potrivit cărora instanţele judecătoreşti sunt cele care interpretează şi aplică legea.
    17. De altfel, Curtea a reţinut că prevederile care fac obiectul controlului de constituţionalitate au mai fost supuse, în trecut, unor critici care ridicau, de asemenea, probleme situate în competenţa puterii legislative sau a celei judecătoreşti. Astfel, în paragraful 18 al Deciziei nr. 593 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 12 decembrie 2014, Curtea a reţinut că „autoarea excepţiei consideră că beneficiul scutirii de la plata tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale ar trebui acordat şi altor persoane cu handicap decât celor pentru care este necesară adaptarea autoturismului handicapului“. Având în vedere aspectele învederate de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea a reţinut că acestea vizează, pe de o parte, completarea actului normativ, iar, pe de altă parte, aspecte care ţin de interpretarea şi aplicarea legii, or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, aceasta se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. Prin urmare, a respins ca inadmisibile excepţiile de neconstituţionalitate astfel invocate.
    18. Ţinând cont de cele reţinute prin Decizia nr. 115 din 13 martie 2018, precitată, Curtea constată că şi în cauza de faţă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă.
    19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicată de Nicu Mercan în Dosarul nr. 969/229/2016 al Tribunalului Ialomiţa.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Ialomiţa şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 10 octombrie 2019.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Ioana Marilena Chiorean


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016