Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 607 din 10 octombrie 2019  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în ansamblul său    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 607 din 10 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 97 din 10 februarie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Bianca Drăghici │- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, în integralitatea sa, excepţie ridicată de Cabinetul Individual de Avocatură Belecciu Gilmar, prin avocat Gilmar Belecciu, în Dosarul nr. 29.033/212/2015* al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.744D/2017.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere că în această materie există precedent constituţional.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
    4. Prin Încheierea din 19 octombrie 2017, astfel cum a fost modificată prin Încheierea nr. 17.485 din 30 octombrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 29.033/212/2015*, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, în integralitatea sa. Excepţia a fost ridicată de Cabinetul Individual de Avocatură Belecciu Gilmar, prin avocat Gilmar Belecciu, într-o cauză având ca obiect o acţiune în constatarea nulităţii obligaţiei de plată a rovinietei.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că introducerea tarifului de utilizare şi a rovinietei este neconstituţională. Astfel, apreciază că taxa criticată, denumită rovinietă pentru utilizarea drumurilor, este o taxă de drum la fel ca cea inclusă în preţul benzinei şi contravine principiului prevăzut în art. 56 din Constituţia României - principiul justei aşezări a sarcinilor fiscale - şi principiului unicităţii taxei, reglementat de Codul fiscal, în sensul că pentru unul şi acelaşi serviciu prestat unei persoane, aceasta nu datorează taxa decât o singură dată, taxa atacată reprezentând o suprapunere în mod vădit cu taxa reglementată prin art. 175 şi art. 193 din Codul fiscal, a cărei finalitate este tot folosirea drumurilor publice naţionale.
    6. Autorul consideră că este injustă plata taxei pe valoarea adăugată la o taxă denumită rovinietă, ambele direcţionate către bugetul general al statului. În opinia sa, această situaţie constituie o îmbogăţire fără justă cauză a statului român.
    7. Autorul apreciază că rovinieta nu se încadrează în nicio definiţie admisă de Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel că, în opinia sa, „ne aflam în ipoteza unei simple taxe aplicată de un stat membru, desprinzându-se ideea că taxa pe valoarea adăugată este datorată doar în momentul în care o persoană impozabilă pune la dispoziţia unei alte persoane (fie ea impozabilă sau neimpozabilă) bunuri sau servicii de care aceasta să beneficieze în schimbul unei contraprestaţii“.
    8. Cu privire la critica de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, în ansamblul său, prin raportare la art. 115 alin. (4) din Constituţie, se arată că Guvernul poate adopta o ordonanţă de urgenţă numai dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: existenţa unei situaţii extraordinare, reglementarea acesteia să nu poată fi amânată şi urgenţa să fie motivată în cuprinsul ordonanţei. Faţă de aceste repere susţine că, în preambulul ordonanţei de urgenţă supuse controlului, caracterul de urgenţă este determinat de oportunitatea, raţiunea şi utilitatea reglementării, fără a se evidenţia însă existenţa unei situaţii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată. În final, autorul conchide că, în situaţia în care se va admite prezenta excepţie de neconstituţionalitate, este lipsită de utilitate examinarea celorlalte critici aduse actului normativ în raport cu prevederile art. 56 din Constituţia României.
    9. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată, iar dispoziţiile criticate nu intră în conflict cu prevederile art. 56 din Constituţie, având în vedere că, prin perceperea unui tarif de utilizare a drumurilor naţionale, nu se încalcă aceste prevederi constituţionale, contribuţia cetăţenilor prin plata tarifului de utilizare la formarea (parţială) a bugetului necesar pentru întreţinerea drumurilor naţionale îndeplinind condiţia de a fi prevăzută de lege şi corespunzând unui serviciu, respectiv aceluia de punere la dispoziţie a infrastructurii rutiere naţionale. În fapt, nemulţumirea reclamantului este determinată, în accepţiunea sa, de obligaţia de a achita de două ori un tarif pentru acelaşi serviciu, ceea ce ar contraveni prevederilor Codului fiscal, care reglementează principiul unicităţii taxei, însă o asemenea verificare nu poate face obiectul controlului de constituţionalitate, care vizează conformitatea unor prevederi din legi sau ordonanţe cu Constituţia, iar nu cu un act de rang inferior normei fundamentale. În ceea ce priveşte neconstituţionalitatea ordonanţei în ansamblul său, instanţa apreciază că excepţia nu este întemeiată, întrucât susţinerile reclamantului nu sunt pertinente, acesta făcând confuzie între ordonanţa de urgenţă a Guvernului şi ordonanţa de Guvern.
    10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    11. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată, având în vedere că atât prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, cât şi Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, în ansamblul său, au mai făcut obiectul controlului de constituţionalitate, inclusiv prin raportare la art. 56 din Constituţie (de exemplu, Decizia nr. 782 din 20 septembrie 2007, Decizia nr. 745 din 24 iunie 2008 şi Decizia nr. 1.204 din 20 septembrie 2011), Curtea Constituţională respingând criticile formulate. Totodată, se arată că prevederile constituţionale ale art. 115 alin. (4) nu au incidenţă în cauză, în condiţiile în care Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 a fost adoptată în temeiul Legii nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, în acord cu art. 115 alin. (1) şi (2) din Constituţie, iar nu ca Ordonanţă „de urgenţă“ a Guvernului, în sensul prevederilor constituţionale invocate de autor.
    12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit Încheierii de sesizare din 19 octombrie 2017, astfel cum a fost modificată prin Încheierea nr. 17.485 din 30 octombrie 2017, dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, în integralitatea sa. Însă, având în vedere notele autorului excepţiei depuse în motivarea criticii, Curtea reţine că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în ansamblul său.
    15. Autorul excepţiei consideră că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 56 privind contribuţiile financiare şi ale art. 115 alin. (4), potrivit căruia „Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora“.
    16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 257 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 27 iunie 2013, a statuat că dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 au ca obiect tarifarea utilizării şi a trecerii pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi instituie reguli speciale privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, pentru diferite categorii de autovehicule şi de proprietari şi utilizatori ai acestora, stabilind acelaşi regim juridic în cadrul fiecărei categorii şi prevăzând în mod diferit de la o categorie la alta, în funcţie de particularităţile acestora.
    17. De asemenea, Curtea reţine că, potrivit art. 1 alin. (1) lit. e) şi j) şi alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, tariful de utilizare reprezintă o anumită sumă a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, reţeaua de drumuri naţionale din România, concesionată Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.; rovinieta constituie înregistrarea în format electronic a tarifului de utilizare, iar rovinieta valabilă reprezintă înregistrarea în baza de date a SIEGMCR a informaţiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru un vehicul, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde data şi ora pentru care se efectuează verificarea. De asemenea, potrivit art. 1 alin. (1) lit. n) din ordonanţă, SIEGMCR - sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei - este sistemul informatic ce permite înregistrarea în format electronic a informaţiilor privind achitarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care tarifele au fost achitate, monitorizarea şi controlul achitării tarifului de utilizare şi de trecere.
    18. Totodată, Curtea observă că prin prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 se introduce tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România pentru toate vehiculele înmatriculate şi pentru toţi utilizatorii români şi străini. Neachitarea acestui tarif reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă, limitele acesteia fiind stabilite în funcţie de tipul vehiculului şi fiind cuprinse în anexa nr. 2 la ordonanţă (a se vedea în acest sens Decizia nr. 640 din 16 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1107 din 28 decembrie 2018, şi Decizia nr. 57 din 26 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2012).
    19. Referitor la critica formulată prin raportare la prevederile art. 56 din Constituţie, prin Decizia nr. 745 din 24 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 29 iulie 2008, Curtea a statuat că tariful de utilizare a drumurilor publice instituit prin ordonanţa criticată nu reprezintă o taxă, în sensul de obligaţie fiscală impusă unei anumite categorii de persoane şi care se face venit la bugetul de stat sau bugetele locale, deoarece, potrivit art. 12 alin. (1) din ordonanţa criticată, sumele încasate în urma aplicării tarifelor de utilizare se constituie venit la dispoziţia Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Totodată, aceste sume sunt utilizate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparaţie a drumurilor naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plăţi în numele autorităţii publice contractante, ca urmare a obligaţiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor naţionale şi autostrăzilor.
    20. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate a actului normativ în ansamblul său, prin raportare la art. 115 alin. (4) din Constituţie, Curtea constată netemeinicia acestei susţineri, având în vedere că Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 a fost adoptată, în acord cu prevederile constituţionale ale art. 115 alin. (1) şi (2), în temeiul art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 27 decembrie 2001, nu ca ordonanţă de urgenţă aşa cum în mod eronat susţine autorul excepţiei.
    21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Cabinetul Individual de Avocatură Belecciu Gilmar, prin avocat Gilmar Belecciu, în Dosarul nr. 29.033/212/2015* al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în ansamblul său, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 10 octombrie 2019.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Bianca Drăghici


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016