Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 598 din 15 iulie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 598 din 15 iulie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1135 din 25 noiembrie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valentina │- │
│Bărbăţeanu │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicată de Costel Colea şi Lutmila Croitoru în Dosarul nr. 35.359/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.586D/2017.
    2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 23 iunie 2020, în prezenţa doamnei avocat Georgeta Ismail, în calitate de apărător ales al părţii Asociaţia de Proprietari Bloc PM55 din Bucureşti, şi cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, în temeiul prevederilor art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, pentru o mai bună studiere a problemelor ce au format obiectul dezbaterii, Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 15 iulie 2020, când a pronunţat prezenta decizie.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    3. Prin Încheierea din 20 septembrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 35.359/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicată de Costel Colea şi Lutmila Croitoru, într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de obligare a asociaţiei de proprietari a blocului în care locuiesc la calcularea cotelor de energie termică pe o anumită perioadă în conformitate cu prevederile legale şi la restituirea sumelor încasate ilegal.
    4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că, deşi dreptul de proprietate asupra unui apartament dintr-un condominiu este garantat de art. 44 din Constituţie, acesta este înfrânt de obligativitatea tuturor hotărârilor adunării generale a asociaţiei de proprietari, chiar şi a celor luate cu nerespectarea legilor. Din textul de lege criticat rezultă doar obligativitatea hotărârilor adunării generale pentru toţi locatarii condominiului, fără a se distinge şi sfera de aplicabilitate a acestora, respectiv dacă sunt obligatorii şi au efecte doar asupra părţilor comune sau şi asupra apartamentelor proprietate privată, individuală. Totodată, textul de lege criticat nu precizează cât timp este obligatorie hotărârea adunării generale, în situaţia în care aceasta este în contradicţie sau devine ulterior contrară legilor naţionale sau legislaţiei europene.
    5. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă apreciază că dispoziţia legală criticată nu contravine prevederilor art. 1 alin (3) şi (5) şi art. 44 din Constituţie, câtă vreme aceasta reglementează posibilitatea efectivă a asociaţiei de proprietari de a-şi realiza rolul său în ceea ce priveşte administrarea şi gestionarea proprietăţii comune, iar legalitatea hotărârilor pronunţate poate fi supusă analizei instanţelor de judecată, în conformitate cu art. 26 din Legea nr. 230/2007.
    6. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    7. Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constituţionale, nefiind nesocotite dispoziţiile din Legea fundamentală invocate de autorii excepţiei de neconstituţionalitate.
    8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile apărătorului prezent, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din data de 23 iulie 2007, care, la data ridicării excepţiei de neconstituţionalitate, aveau următorul conţinut: „(4) Hotărârile adunării generale a asociaţiei de proprietari sunt obligatorii şi pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenţi la adunarea generală, precum şi pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociaţiei de proprietari“.
    11. Legea nr. 230/2007 a fost abrogată prin Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 30 iulie 2018. Cu toate acestea, excepţia este admisibilă, prin prisma semnificaţiei sintagmei „în vigoare“ din art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1997, astfel cum aceasta a fost stabilită prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, având în vedere că textul de lege criticat continuă să producă efecte juridice, fiind aplicabil în cauza în cursul soluţionării căreia a fost ridicată prezenta excepţie de neconstituţionalitate.
    12. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (3) care enumeră principiile statului român, art. 1 alin. (5) referitor la principiul legalităţii şi art. 44 privind dreptul de proprietate privată.
    13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit art. 2 din Legea nr. 230/2007, proprietarii apartamentelor dintr-un condominiu se pot asocia în asociaţii de proprietari ca urmare a faptului că, datorită stării de indiviziune forţată a părţilor comune, este necesară luarea anumitor măsuri cu privire la drepturile şi obligaţiile comune ce le revin tuturor asupra proprietăţii comune. Dispoziţiile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007, care consacră caracterul obligatoriu al hotărârilor adunării generale a asociaţiei de proprietari şi în ceea ce priveşte proprietarii din condominiu care nu au fost prezenţi la adunarea generală sau care nu sunt membri ai asociaţiei de proprietari, nu contravin dispoziţiilor art. 44 din Constituţie.
    14. În acest sens, Curtea observă că art. 24 din Legea nr. 230/2007 reglementează, în primele sale trei alineate modul de constituire a cvorumului necesar pentru ca asociaţia să adopte hotărâri în mod legal. Astfel, alin. (1) stabileşte regula adoptării hotărârilor cu prezenţa majorităţii proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari, personal sau prin reprezentant legal. Alin. (2) are în vedere ipoteza în care la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu, precizând că adunarea generală va fi suspendată şi va fi reconvocată în termen de maximum 10 zile de la data primei convocări. În fine, alin. (3) are ca scop evitarea blocajelor, sens în care prevede că, dacă la adunarea generală reconvocată există dovada că toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi, hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenţi, prin votul majorităţii acestora.
    15. Cu privire la acest din urmă alineat, Curtea a constatat, în jurisprudenţa sa, că, reglementând adoptarea hotărârilor adunării generale reconvocate cu votul majorităţii membrilor prezenţi, indiferent de numărul acestora, textul de lege menţionat asigură posibilitatea efectivă a asociaţiei de proprietari de a realiza administrarea şi gestionarea proprietăţii comune, fără ca prin aceasta să fie prejudiciate interesele proprietarilor care nu au participat la adunarea generală sau ale acelora care nu sunt membri ai asociaţiei de proprietari (a se vedea Decizia nr. 427 din 8 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din data de 18 august 2014, paragraful 24).
    16. De asemenea, prin Decizia nr. 761 din 12 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 2 iulie 2009, Curtea a apreciat că textele de lege referitoare la cvorumul şi majoritatea necesară pentru a lua hotărâri în cadrul asociaţiilor de proprietari sunt în perfect acord cu prevederile constituţionale care garantează dreptul de proprietate, întrucât nu împiedică niciun proprietar să participe ori să îşi exprime votul cu privire la hotărârile adunării. În acelaşi timp, în acord cu prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constituţie, potrivit cărora „conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege“, acestea permit ca hotărârile asociaţiei să fie luate cu majoritate, nu cu unanimitate, iar în cazul neîntrunirii cvorumului necesar la o primă convocare, adunarea să se poată reconvoca şi să ia hotărâri cu majoritatea numărului membrilor prezenţi. Aceste măsuri sunt necesare tocmai pentru a asigura posibilitatea efectivă a asociaţiei de proprietari de a-şi realiza rolul în ceea ce priveşte administrarea şi gestionarea proprietăţii comune, activitate ce ar fi mult îngreunată dacă adoptarea hotărârilor asociaţiei ar putea fi blocată prin simpla opoziţie a unui număr minoritar de membri.
    17. În cauza de faţă, litigiul în cursul soluţionării căruia a fost ridicată a fost generat de nemulţumirea autorilor excepţiei cu privire la hotărârea adunării generale a proprietarilor apartamentelor din blocul în care locuiesc prin care s-a impus tuturor proprietarilor interdicţia de a mai folosi repartitoarele de căldură în propriile apartamente, nesocotindu-se, în opinia acestora, dreptul de dispoziţie al titularilor dreptului de proprietate privată. Se arată că asociaţia de proprietari nu poate avea un drept de decizie cu privire la repartitoarele de căldură din apartamentele proprietarilor, orice proprietar având opţiunea prevăzută de lege în privinţa măsurării şi individualizării consumului propriu de energie termică cu ajutorul repartitoarelor de căldură/costuri. Faţă de această împrejurare evidenţiată în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit art. 26 din Legea nr. 230/2007, oricare dintre proprietari, indiferent dacă este sau nu membru al asociaţiei sau dacă a participat la adunarea generală, are dreptul de a ataca în justiţie hotărârile care sunt de natură să îi prejudicieze interesele, legea oferindu-i un mecanism eficient de apărare a dreptului de proprietate privată individuală, dacă acesta este afectat de o hotărâre adoptată de asociaţia de proprietari. Aşadar, dacă cele decise de asociaţia de proprietari printr-o anumită hotărâre sunt de natură să pună în discuţie proprietatea individuală, instanţele de judecată vor aprecia cu privire la legalitatea acesteia.
    18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Costel Colea şi Lutmila Croitoru în Dosarul nr. 35.359/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 15 iulie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Valentina Bărbăţeanu


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016