Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 585 din 8 octombrie 2019  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 585 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 154 din 26 februarie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Andreea Costin │- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său, excepţie ridicată de Oltiţa Manafu în Dosarul nr. 14.075/233/2017/a1 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.379D/2017.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 2.419D/2017 şi nr. 2.444D/2017 care au ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 719 din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său, excepţie ridicată de Marcel Petre Străuţ în Dosarul nr. 4.099/4/2017 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă şi de Damian Roşu şi Vasilica Roşu în Dosarul nr. 14.435/233/2017/a1 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă.
    4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    5. Având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 2.419D/2017 şi nr. 2.444D/2017 la Dosarul nr. 2.379D/2017, care a fost primul înregistrat.
    6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât autorii acesteia îşi exprimă, în realitate, nemulţumirea cu privire la absenţa reglementării cauţiunii printre formele de asistenţă judiciară.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
    7. Prin Încheierea nr. 587 din 16 august 2017, pronunţată în Dosarul nr. 14.075/233/2017/a1, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său. Excepţia a fost invocată de Oltiţa Manafu într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de reexaminare a încheierii prin care s-a respins cererea de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata cauţiunii pentru suspendarea executării silite.
    8. Prin Încheierea din 20 iulie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 4.099/4/2017, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 719 din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost invocată de Marcel Petre Străuţ într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare.
    9. Prin Încheierea nr. 632 din 12 septembrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 14.435/233/2017/a1, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său. Excepţia a fost invocată de Damian Roşu şi Vasilica Roşu întro cauză având ca obiect soluţionarea cererii de reexaminare a încheierii prin care s-a respins cererea de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata cauţiunii pentru suspendarea executării silite.
    10. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale în măsura în care nu permit acordarea de asistenţă juridică sub forma scutirii de la plata cauţiunii, fiind, astfel, încălcate accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil. De asemenea apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt lipsite de claritate, precizie şi previzibilitate.
    11. Judecătoria Galaţi - Secţia civilă apreciază că, deşi autorii excepţiei de neconstituţionalitate sunt nemulţumiţi de modul de aplicare a legii de către instanţe, aceasta nu atrage încălcarea dispoziţiilor constituţionale invocate. Interpretarea şi aplicarea diferită a dispoziţiilor legale de către instanţele de judecată nu pot face obiectul controlului de contencios constituţional.
    12. Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.
    13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    14. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
    15. Avocatul Poporului, în dosarele nr. 2.379D/2017 şi nr. 2.419D/2017, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât susţinerile de neconstituţionalitate tind la completarea textelor legale criticate şi nu au natura unor veritabile critici de neconstituţionalitate. În Dosarul nr. 2.444D/2017 apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.
    16. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    17. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    18. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierile de sesizare a Curţii Constituţionale, îl reprezintă dispoziţiile art. 719 din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său. Având în vedere criticile formulate, Curtea va reţine ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în ansamblul său. Dispoziţiile legale criticate punctual au următorul cuprins:
    - Art. 719 alin. (2):
    "Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauţiune, calculată la valoarea obiectului contestaţiei, după cum urmează:
    a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;
    b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei;
    c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei;
    d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 lei."


    19. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 privind statul de drept, ale art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, ale art. 15 privind universalitatea, ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, astfel cum acesta se interpretează potrivit art. 20 din Constituţie şi prin prisma art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ale art. 24 privind dreptul la apărare şi ale art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană.
    20. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că în jurisprudenţa sa a examinat constituţionalitatea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, prin prisma unor critici de neconstituţionalitate similare celor invocate în prezenta cauză, şi, prin Decizia nr. 868 din 18 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 26 martie 2019, paragraful 17, Decizia nr. 289 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 14 august 2018, paragraful 18, şi Decizia nr. 502 din 7 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 22 decembrie 2014, paragraful 18, a reţinut, referitor la critica de neconstituţionalitate privind absenţa reglementării cauţiunii dintre formele de ajutor public judiciar, că aceasta vizează, în realitate, o omisiune legislativă. Or, Curtea Constituţională nu poate analiza un text de lege din perspectiva a ceea ce el nu prevede in terminis, adică a lipsei de reglementare, şi nici printr-un examen comparativ al legislaţiei într-o anumită materie.
    21. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, chiar dacă autorii excepţiei de neconstituţionalitate nu arată în ce mod acestea încalcă drepturile fundamentale, Curtea reţine că aceştia sunt nemulţumiţi de absenţa reglementării cauţiunii dintre formele de asistenţă judiciară, ca şi în cazul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, precum şi de faptul că nu beneficiază de asistenţă judiciară sub forma scutirii de la plata cauţiunii stabilite de instanţa de judecată.
    22. Astfel formulate, susţinerile de neconstituţionalitate tind la completarea textelor legale criticate şi nu au natura unor veritabile critici de neconstituţionalitate. Curtea s-a pronunţat constant, de exemplu, prin Decizia nr. 159 din 10 noiembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 4 februarie 1999, în sensul că nu este competentă a soluţiona excepţii de neconstituţionalitate privind lacune legislative ori în cazul unor reglementări legale despre care se pretinde că ar fi incomplete ori nesatisfăcător redactate, deoarece ar presupune o intervenţie nemijlocită în activitatea de legiferare (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 924 din 23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009, şi Decizia nr. 895 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 10 august 2010).
    23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său, excepţie ridicată de Oltiţa Manafu în Dosarul nr. 14.075/233/2017/a1 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, de Marcel Petre Străuţ în Dosarul nr. 4.099/4/2017 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă şi de Damian Roşu şi Vasilica Roşu în Dosarul nr. 14.435/233/2017/a1 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 8 octombrie 2019.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Andreea Costin


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016