Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 582 din 14 iulie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 582 din 14 iulie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 991 din 27 octombrie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Ioana Marilena │- │
│Chiorean │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Sorin-Ioan-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, excepţie ridicată de Cosmina Mihaela Vieriu în Dosarul nr. 27.360/3/2017 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 976D/2018.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece aspectele invocate de autoarea acesteia constituie probleme de interpretare şi aplicare a legii, care nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 14 iunie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 27.360/3/2017, Curtea de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de intimata-pârâtă Cosmina Mihaela Vieriu în cadrul soluţionării apelului declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi împotriva Sentinţei civile nr. 123 din 6 februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Galaţi, prin care s-a respins ca nefondată acţiunea privind obligarea pârâtei la restituirea indemnizaţiei de instalare, primită cu ocazia numirii sale în funcţia de procuror stagiar în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 contravin prevederilor art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie, prin aceea că nu permit destinatarilor normei legale să se conformeze prescripţiilor acesteia. În acest sens, arată că a fost numită procuror stagiar şi a beneficiat de indemnizaţia de instalare acordată potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006. Precizează că, potrivit art. 22 alin. (1) şi art. 25 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, după încheierea perioadei de stagiu de 1 an, judecătorii şi procurorii stagiari sunt obligaţi să susţină examenul de capacitate, candidaţii admişi fiind numiţi de Preşedintele României în funcţia de judecător sau procuror. În acest context legislativ, obligaţia impusă de textul de lege criticat celor care au beneficiat de acordarea indemnizaţiei de instalare - şi anume obligaţia de a-şi exercita funcţia în care au fost numiţi în unitate pentru o perioadă de cel puţin 2 ani, în caz contrar trebuind să restituie această indemnizaţie - este imposibil de respectat, deoarece destinatarii vizaţi de textul criticat au obligaţia să participe la examenul de capacitate după expirarea perioadei de stagiu de 1 an. De altfel, nici în cazul în care după promovarea examenului de capacitate ar fi continuat activitatea în cadrul aceluiaşi parchet, condiţiile art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 nu ar fi fost îndeplinite, deoarece nu ar mai fi ocupat aceeaşi funcţie în care au fost numiţi, şi anume judecători sau procurori stagiari, ci ar fi devenit judecători sau procurori, după numirea de către Preşedintele României.
    6. Curtea de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că prevederile art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 îndeplinesc condiţiile de claritate şi previzibilitate specifice conţinutului şi formei juridice ale unui act normativ şi că, mai degrabă, chestiunea în discuţie vizează o problemă de interpretare şi aplicare a legii, iar nu una de constituţionalitate a textului de lege criticat.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare, având următorul conţinut: „Cel care a beneficiat de acordarea indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) este obligat să îşi exercite funcţia în care a fost numit în unitate pentru o perioadă de cel puţin 2 ani. În cazul nerespectării acestei obligaţii, drepturile acordate potrivit alin. (1)-(3) se restituie“. Prevederile art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006, la care fac trimitere dispoziţiile criticate, au următorul conţinut: „Absolvenţii, la încadrarea ca judecători, procurori sau personal asimilat acestora, imediat după terminarea studiilor superioare juridice sau, după caz, a Institutului Naţional al Magistraturii, în unităţi din altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de o indemnizaţie de instalare egală cu indemnizaţia de încadrare brută lunară corespunzătoare funcţiei în care sunt încadraţi.“.
    11. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile criticate contravin dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie referitoare la statul de drept şi la obligaţia respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor.
    12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că textul de lege criticat prevede că judecătorul sau procurorul care a beneficiat de indemnizaţia de instalare este obligat să îşi exercite funcţia în care a fost numit în unitate pentru o perioadă de cel puţin 2 ani, în caz contrar trebuind să restituie această indemnizaţie. Însă, având în vedere dispoziţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, judecătorii şi procurorii stagiari au obligaţia de a participa la examenul de capacitate după expirarea perioadei de stagiu de 1 an, situaţie în care, în urma rezultatelor examenului, pot fi repartizaţi în altă unitate. În consecinţă, autoarea excepţiei susţine că judecătorii şi procurorii stagiari care au beneficiat de indemnizaţiile prevăzute de art. 26 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 nu pot să îndeplinească ambele obligaţii stabilite în sarcina lor de art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 şi de art. 25 alin. (1) din Legea nr. 303/2004.
    13. Cu privire la criticile autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea constată că acestea reprezintă, în realitate, o chestiune de interpretare sistematică a mai multor norme de lege, în vederea aplicării textului de lege criticat, prin coroborare cu dispoziţiile Legii nr. 303/2004 referitoare la examenul de capacitate, iar nu o problemă de constituţionalitate a textului.
    14. Or, Curtea Constituţională se poate pronunţa numai asupra conformităţii unui text de lege cu prevederile şi principiile Constituţiei, iar nu asupra interpretării şi aplicării legii, care reprezintă atribuţii ale instanţelor judecătoreşti.
    15. De altfel, prin Decizia nr. 24 din 26 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 17 ianuarie 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a stabilit următoarele: „În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 în cazul absolvenţilor care, la încadrarea ca procurori imediat după terminarea studiilor superioare juridice sau, după caz, a Institutului Naţional al Magistraturii, în unităţi din altă localitate decât cea de domiciliu, au beneficiat de o indemnizaţie de instalare egală cu indemnizaţia de încadrare brută lunară corespunzătoare funcţiei în care au fost încadraţi, iar, ulterior, în executarea obligaţiei prevăzute de art. 25 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, s-au prezentat la examenul de capacitate, au promovat examenul şi au fost numiţi judecători sau, după caz, procurori, în unităţi din altă localitate decât cea în care au efectuat perioada de stagiu, indemnizaţia de instalare nu se restituie.“
    16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, excepţiei ridicată de Cosmina Mihaela Vieriu în Dosarul nr. 27.360/3/2017 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 14 iulie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Ioana Marilena Chiorean

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016