Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 562 din 8 septembrie 2020  privind modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 443/2016 privind aprobarea Procedurii de lucru pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 562 din 8 septembrie 2020 privind modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 443/2016 privind aprobarea Procedurii de lucru pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 867 din 23 septembrie 2020
    În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4), art. 97 alin. (4), art. 98, 99, art. 153 alin. (3), art. 170, 171 şi art. 180 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 65, art. 88 alin. (1) şi art. 208 alin. (9) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,
    directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.
    ART. I
    Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 443/2016 privind aprobarea Procedurii de lucru pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 7 iunie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Procedura de lucru pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare face obiectul unor evaluări şi poate fi revizuită anual sau ori de câte ori se consideră necesar."

    2. În anexă, la articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Propunerea de recompensare se formulează pentru toate persoanele private de libertate eligibile din punctul de vedere al creditelor acumulate până la sfârşitul lunii precedente celei în care se formulează propunerea şi care, din perspectiva sancţiunilor disciplinare, nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 208 alin. (8) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament."

    3. În anexă, la articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Recompensele prevăzute la art. 98 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă, de regulă, în mod gradual, asigurându-se accesul persoanelor private de libertate la toate tipurile de recompense, conform prevederilor art. 208-214 din Regulament. După valorificarea tuturor tipurilor de recompense, acordarea acestora se realizează prin alternarea recompenselor cu respectarea principiului gradualităţii şi proporţionalităţii în procesul de recompensare, evitându-se utilizarea consecutivă a aceluiaşi tip de recompensă."

    4. În anexă, la articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Formularea propunerilor de acordare a recompenselor prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. b)-g) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, este condiţionată de existenţa unui sold total pozitiv."

    5. În anexă, la articolul 3, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Pentru persoanele care desfăşoară activităţi de sprijin în vederea prevenirii suicidului în mediul de detenţie, propunerea de recompensare este formulată de şeful secţiei."

    6. În anexă, la articolul 3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Pentru persoanele private de libertate care contribuie la prevenirea unor situaţii de risc, propunerea de recompensare este formulată de persoana desemnată de directorul locului de deţinere, în baza informării scrise, înaintată de personalul de prevenire a criminalităţii şi terorismului."

    7. În anexă, la articolul 3, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Pentru persoanele private de libertate sosite prin transfer care au înregistrat soldul de credite necesar, propunerea de recompensare este formulată numai după ce persoana privată de libertate a desfăşurat în unitatea de destinaţie cel puţin o activitate care a generat credite."

    8. În anexă, la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru persoanele private de libertate care au sancţiuni disciplinare multiple şi care au fost recompensate odată cu ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior, formularea următoarei propuneri se face numai după ce acestea au acumulat cel puţin jumătate din numărul de credite necesar ridicării sancţiunilor disciplinare, prevăzute de anexa nr. 1. Se prezumă că severitatea sancţiunilor disciplinare aplicate reflectă gravitatea abaterilor disciplinare săvârşite de către persoanele private de libertate."

    9. În anexă, la articolul 4 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în cazul persoanelor private de libertate cu pedepse de până la un an, repartizate iniţial în regimul deschis şi care, la data analizei, execută pedeapsa în acest regim, dată fiind perioada scurtă de detenţie;"

    10. În anexă, la articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Includerea persoanelor private de libertate la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială creditate se realizează ţinând cont de priorităţile stabilite în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, în condiţiile responsabilizării individuale a persoanelor private de libertate, în vederea compensării nevoilor şi diminuării riscurilor identificate."

    11. În anexă, la articolul 8, alineatele (1), (3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) În secţiunea din aplicaţia informatică «Prevenirea sau înlăturarea situaţiilor de risc» pot fi introduse credite de către directorul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului, respectiv directorul unităţii.
    ….........................................................................................…
(3) După avizarea propunerii de către şeful Serviciului prevenirea criminalităţii şi terorismului, directorul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului aprobă şi operează în aplicaţia informatică numărul de credite corespunzător.
    ….........................................................................................…
(7) Pentru activităţile de prevenire a situaţiilor de risc, o persoană privată de libertate poate primi maximum 25 de credite în cursul unei luni."

    12. În anexă, la articolul 8, alineatul (4) se abrogă.
    13. În anexă, la articolul 16, literele c), f), k) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) şterge programarea persoanelor private de libertate în cazul transferului, liberării, decesului, ridicării de către organele de cercetare penală, întreruperii executării pedepselor;
    ….........................................................................................…
f) închide deciziile de recompensare în conformitate cu hotărârile consemnate în scris de comisie pe rapoartele de recompensare; recompensele aprobate sau neaprobate de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se închid la data primirii răspunsului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    ….........................................................................................…
k) listează raportul de recompensare, prevăzut la anexa nr. 14, şi se îngrijeşte de expedierea tabelului prevăzut la anexa nr. 17, până la data de 20 a fiecărei luni, către Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, care cuprinde propunerile de recompensare cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu durata mai mare de o zi;
l) constituie o mapă de aşteptare a rapoartelor de recompensare, corespunzător raportului de recompensare prevăzut la anexa nr. 14, cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu durata mai mare de o zi; după primirea aprobării face menţiuni pe rapoartele de recompensare aflate în mapa de aşteptare cu privire la numărul lucrării şi rezoluţia directorului general, după care le prezintă directorului unităţii pentru autentificare şi stabilirea datei plecării din unitate a persoanei recompensate;"

    14. În anexă, la articolul 16, după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:
    "q) în baza sesizării personalului din sectorul evidenţă deţinuţi, prevăzută la art. 22 lit. b), introduce în aplicaţia informatică, în secţiunea vizite, modulul recompense, recompensele aplicate în perioadele deduse prin conexare şi se asigură în condiţiile art. 5 de compensarea soldului de credite restaurat din arhivă conform prevederilor lit. p)."

    15. În anexă, la articolul 17, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) propun directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor recompensarea persoanelor private de libertate cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu durata mai mare de o zi;"

    16. În anexă, la articolul 18, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) în baza sesizării personalului din sectorul evidenţă deţinuţi, prevăzută la art. 22 lit. b), introduce în aplicaţia informatică, în secţiunea vizite, modulul sancţiuni, sancţiunile aplicate în perioadele deduse prin conexare şi se asigură în condiţiile art. 5 de compensarea soldului de credite restaurat din arhivă conform prevederilor art. 16 lit. p)."

    17. În anexă, la articolul 20, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) desemnează o persoană de la nivelul unităţii penitenciare pentru formularea propunerilor de recompensare pentru prevenirea situaţiilor de risc;"

    18. În anexă, la articolul 22, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) sesizează, în vederea actualizării creditelor, sancţiunilor şi recompenselor în aplicaţia informatică, situaţiile generate de dosarele conexate, zilele câştig din perioada de arest, precum şi în cazul persoanelor pentru care s-a dispus continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar."

    19. În anexă, la articolul 23, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) informează în scris directorul unităţii despre acordarea unor credite la nivelul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului, pentru prevenirea situaţiilor de risc, în vederea desemnării unei persoane care să formuleze propunerea de recompensare, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (6)."

    20. În anexă, după articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 23^1
    Personalul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului
    Personalul din cadrul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) directorul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului primeşte de la personalul din structura de prevenire a criminalităţii şi terorismului propunerile formulate de alocare a unui anumit număr de credite şi le repartizează în vederea verificării datelor;
    b) şeful Serviciului prevenirea criminalităţii şi terorismului avizează propunerea prevăzută la lit. a) ulterior verificării datelor şi o înaintează directorului Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului, în vederea aprobării;
    c) directorul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului decide cu privire la aprobarea propunerii prevăzute la lit. a), alocarea unui anumit număr de credite, ţinând cont de prevederile anexei nr. 9, şi operează în aplicaţia informatică."

    21. În anexă, la articolul 24, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) primeşte de la unităţile penitenciare, până la data de 20 a fiecărei luni, tabelele nominale cu persoanele private de libertate propuse pentru recompensare cu permisiunea de ieşire din penitenciar/învoire, prevăzute în anexa nr. 17;
b) analizează propunerile formulate de către comisiile de acordare a recompenselor din penitenciare şi face menţiuni privind acordarea sau neacordarea învoirii, până la finalul lunii în curs;"

    22. În anexă, la articolul 42, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) informează în scris directorul unităţii despre acordarea unor credite la nivelul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului pentru prevenirea situaţiilor de risc, în vederea desemnării unei persoane care să formuleze propunerea de recompensare, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (6)"

    23. Anexa nr. 1 la procedura de lucru se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.
    24. În anexa nr. 2 la procedura de lucru, ultimul rând se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌─────────────────────┬────────────────┐
│ │Necesită │
│ │existenţa unui │
│ │număr diferit de│
│ │credite, │
│ │proporţional cu │
│ │numărul de zile │
│Ridicarea sancţiunii │de izolare │
│«izolarea pentru │pentru care a │
│maximum 10 zile» │fost dispusă │
│Art. 174 alin. (2) │sancţiunea, după│
│lit. b) din lege^1 │cum urmează: │
│^1 Calculul numărului│• 65 credite - 1│
│de credite necesar │zi │
│acordării recompensei│• 70 credite - 2│
│cu ridicarea │zile │
│sancţiunii │• 75 credite - 3│
│disciplinare - │zile │
│izolarea pentru │• 80 credite - 4│
│maximum 10 zile, │zile │
│pentru situaţiile │• 85 credite - 5│
│prevăzute la art. 4 │zile │
│alin. (2), se │• 90 credite - 6│
│realizează prin │zile │
│rotunjire în sens │• 95 credite -7 │
│crescător. │zile │
│ │• 100 credite - │
│ │8 zile │
│ │• 105 credite - │
│ │9 zile │
│ │• 110 credite - │
│ │10 zile │
└─────────────────────┴────────────────┘

"

    25. În anexa nr. 3 la procedura de lucru, rândul nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───────────────────────────────────┬──┐
│Art. 101 alin. (1) lit. d) din lege│ │
│Suspendarea dreptului de a primi şi│ │
│de a cumpăra bunuri, cu excepţia │ │
│celor necesare pentru igiena │ │
│individuală sau exercitarea │– │
│drepturilor la apărare, │60│
│petiţionare, corespondenţă şi │ │
│asistenţă medicală, pe o perioadă │ │
│de cel mult 2 luni (indiferent de │ │
│perioadă) │ │
└───────────────────────────────────┴──┘

"

    26. În anexa nr. 3 la procedura de lucru, rândul nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────┬───────────────┐
│ │• – 80 credite │
│ │- 1 zi │
│ │• – 85 credite │
│ │- 2 zile │
│ │• – 90 credite │
│ │- 3 zile │
│ │• – 95 credite │
│ │- 4 zile │
│Art. 101 alin. (1) │• – 100 credite│
│lit. f) din lege │- 5 zile │
│Izolarea pentru │• – 105 credite│
│maximum 10 zile │- 6 zile │
│ │• – 110 credite│
│ │- 7 zile │
│ │• – 115 credite│
│ │- 8 zile │
│ │• – 120 credite│
│ │- 9 zile │
│ │• – 125 credite│
│ │- 10 zile │
└──────────────────────┴───────────────┘

"

    27. În anexa nr. 4 la procedura de lucru, ultimul rând se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────┬───────────────┐
│ │• – 65 credite │
│ │- 1 zi │
│ │• – 70 credite │
│ │- 2 zile │
│ │• – 75 credite │
│ │- 3 zile │
│ │• – 80 credite │
│ │- 4 zile │
│Art. 174 alin. (2) │• – 85 credite │
│lit. b) din lege │- 5 zile │
│Izolarea pentru │• – 90 credite │
│maximum 10 zile │- 6 zile │
│ │• – 95 credite │
│ │- 7 zile │
│ │• – 100 credite│
│ │- 8 zile │
│ │• – 105 credite│
│ │- 9 zile │
│ │• – 110 credite│
│ │- 10 zile │
└──────────────────────┴───────────────┘

"

    28. Anexa nr. 5 la procedura de lucru se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.
    29. În anexa nr. 7 la procedura de lucru, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Acordarea a 3 credite pentru o zi câştig ca urmare a activităţilor lucrative desfăşurate de către deţinuţi, indiferent de tipul muncii prestate:"

    30. Anexa nr. 9 la procedura de lucru se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta decizie.
    31. În anexa nr. 12 la procedura de lucru, la „Raport de recompensare“, paragraful „Comisia pentru acordarea recompenselor“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Comisia pentru acordarea recompenselor*^3):
    Având în vedere cele de mai sus, cu ocazia analizării propunerii de recompensare din data de ............, Comisia/Consiliul educativ:
    [ ] acordă recompensa propusă în forma solicitată, respectiv ...........................
    [ ] respinge propunerea şi acordă recompensa prevăzută la art. 98 alin. … lit. …/art. 170 alin. (1) lit. .................................
    [ ] respinge propunerea de recompensare*^4) ......................"

    32. Anexa nr. 15 la procedura de lucru se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta decizie.
    33. În totcuprinsuldeciziei, sintagma „prevenirea criminalităţii“ se înlocuieşte cu sintagma „prevenirea criminalităţii şi terorismului“.


    ART. II
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2020.                    Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
                    Tiberiu Ungureanu

    Bucureşti, 8 septembrie 2020.
    Nr. 562.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la procedura de lucru)
    Prevederile anexei nr. 1 se aplică în penitenciare.
    Numărul minim de credite necesar fiecărui tip de recompensă

┌────────────────────────┬─────────────┐
│Tipul recompensei │Nr. de │
│ │credite │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Art. 98 alin. (1) lit. │ │
│b) din Legea nr. 254/ │ │
│2013 privind executarea │ │
│pedepselor şi a │ │
│măsurilor privative de │ │
│libertate dispuse de │ │
│organele judiciare în │40 │
│cursul procesului penal,│ │
│cu modificările şi │ │
│completările ulterioare,│ │
│denumită în continuare │ │
│lege │ │
│Suplimentarea numărului │ │
│convorbirilor on-line │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │- │
│ │Suplimentarea│
│ │dreptului la │
│ │pachete - 40 │
│Art. 98 alin. (1) lit. │- │
│c) din lege │Suplimentarea│
│Suplimentarea dreptului │dreptului la │
│la pachete şi/sau vizite│vizite - 40 │
│ │- │
│ │Suplimentarea│
│ │dreptului la │
│ │pachete şi │
│ │vizite - 60 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Art. 98 alin. (1) lit. │ │
│d) din lege │ │
│Suplimentarea dreptului │ │
│la vizită intimă, cu │50 │
│îndeplinirea condiţiilor│ │
│prevăzute la art. 69, cu│ │
│excepţia alin. (1) lit. │ │
│d) din lege │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Art. 98 alin. (1) lit. │ │
│e) din lege │ │
│Permisiunea de ieşire │60 │
│din penitenciar pentru o│ │
│zi, dar nu mai mult de │ │
│15 zile pe an │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Art. 98 alin. (1) lit. │ │
│f) din lege │60 - 1 zi │
│Permisiunea de ieşire │65 - 2 zile │
│din penitenciar pe o │70 - 3 zile │
│durată de cel mult 5 │75 - 4 zile │
│zile, dar nu mai mult de│80 - 5 zile │
│25 de zile pe an │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │60 - 1 zi │
│Art. 98 alin. (1) lit. │65 - 2 zile │
│g) din lege │70 - 3 zile │
│Permisiunea de ieşire │75 - 4 zile │
│din penitenciar pe o │80 - 5 zile │
│durată de cel mult 10 │85 - 6 zile │
│zile, dar nu mai mult de│90 - 7 zile │
│30 de zile pe an │95 - 8 zile │
│ │100 - 9 zile │
│ │105 - 10 zile│
├────────────────────────┼─────────────┤
│Art. 99 alin. (5) din │ │
│lege │ │
│Permisiunea de ieşire │ │
│din penitenciar pe o │ │
│durată de cel mult 5 │ │
│zile, pentru │0 │
│participarea persoanei │ │
│condamnate la înhumarea │ │
│soţului sau soţiei, unui│ │
│copil, părinte, frate │ │
│sau soră ori bunic sau │ │
│bunică │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Ridicarea sancţiunii │Necesită │
│„avertisment“ │existenţa a │
│Art. 101 alin. (1) lit. │30 credite │
│a) din lege │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Ridicarea sancţiunii │ │
│„suspendarea dreptului │ │
│de a participa la │ │
│activităţi culturale, │Necesită │
│artistice, sportive │existenţa a │
│pentru o perioadă de cel│40 credite │
│mult o lună“ │ │
│Art. 101 alin. (1) lit. │ │
│b) din lege │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Ridicarea sancţiunii │ │
│„suspendarea dreptului │ │
│de a presta o muncă pe o│Necesită │
│perioadă de cel mult o │existenţa a │
│lună“ │40 credite │
│Art. 101 alin. (1) lit. │ │
│c) din lege │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Ridicarea sancţiunii │ │
│„suspendarea dreptului │ │
│de a primi şi de a │ │
│cumpăra bunuri, cu │ │
│excepţia celor necesare │Necesită │
│pentru igiena │existenţa a │
│individuală pentru o │60 credite │
│perioadă de cel mult 2 │ │
│luni“ │ │
│Art. 101 alin. (1) lit. │ │
│d) din lege │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Ridicarea sancţiunii │ │
│„suspendarea dreptului │ │
│de a primi vizite, pe o │Necesită │
│perioadă de cel mult 3 │existenţa a │
│luni“ │60 credite │
│Art. 101 alin. (1) lit. │ │
│e) din lege │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │Necesită │
│ │existenţa a │
│ │80 credite - │
│ │1 zi │
│ │85 credite - │
│ │2 zile │
│ │90 credite - │
│ │3 zile │
│Ridicarea sancţiunii │95 credite - │
│„izolarea pentru maximum│4 zile │
│10 zile“ │100 credite -│
│Art. 101 alin. (1) lit. │5 zile │
│f) din lege^1 │105 credite -│
│ │6 zile │
│ │110 credite -│
│ │7 zile │
│ │115 credite -│
│ │8 zile │
│ │120 credite -│
│ │9 zile │
│ │125 credite -│
│ │10 zile │
└────────────────────────┴─────────────┘


    Propunerea de recompensare cu recompensa prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. e) din lege se formulează atunci când persoana privată de libertate cumulează minimum 60 de credite.
    ^1 Calculul numărului de credite necesar acordării recompensei cu ridicarea sancţiunii disciplinare - izolarea pentru maximum 10 zile, pentru situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), se realizează prin rotunjire în sens crescător.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5 la procedura de lucru)
    Prevederile anexei nr. 5 se aplică în penitenciare şi centre de detenţie.
    Nomenclatorul activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială

┌────┬──────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Activităţi şi │Nr. de credite │
│crt.│programe │ │
├────┴──────────────────┴───────────────┤
│Aria de intervenţie Instruire şcolară │
├────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │Instruire şcolară │ │
│ │- învăţământ de │50 pentru │
│ │masă, clasele │semestru │
│ │I-XIII - adulţi │absolvit │
│ │Instruire şcolară │80 pentru │
│ │- învăţământ de │semestru │
│ │masă, clasele │absolvit │
│1. │I-XIII - minori şi│50 pentru │
│ │tineri │semestru │
│ │Învăţământ │absolvit │
│ │profesional - │80 pentru │
│ │adulţi │semestru │
│ │Învăţământ │absolvit │
│ │profesional - │ │
│ │minori şi tineri │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Program „A doua │50 pentru an de│
│ │şansă“ - adulţi │studiu absolvit│
│2. │Program „A doua │80 pentru an de│
│ │şansă“ - minori şi│studiu absolvit│
│ │tineri │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│3. │Universitar, │50 pentru an │
│ │postuniversitar │promovat │
├────┴──────────────────┴───────────────┤
│Aria de intervenţie Formare │
│profesională │
├────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │Cursuri de │30 pentru curs │
│ │iniţiere │absolvit │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Cursuri de │50 pentru curs │
│ │calificare, │nivel I │
│ │specializare, │absolvit │
│ │perfecţionare - │80 pentru curs │
│4. │adulţi │nivel II │
│ │Cursuri nivel I │absolvit │
│ │Cursuri nivel II │80 pentru curs │
│ │Cursuri de │absolvit │
│ │calificare - │(indiferent de │
│ │minori şi tineri │nivel) │
├────┴──────────────────┴───────────────┤
│Aria de intervenţie Educativ şi │
│recreativ │
│Programe educative │
├────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │Adaptare pentru │ │
│ │viaţa │ │
│5. │instituţionalizată│10 │
│ │(Se acordă o │ │
│ │singură dată.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│6. │Program de │30 │
│ │alfabetizare │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Programe │ │
│7. │educaţionale de │25 │
│ │tip informativ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Programe │ │
│8. │educaţionale de │20 │
│ │tip ocupaţional │ │
├────┴──────────────────┴───────────────┤
│Aria de intervenţie Programe de │
│asistenţă psihologică │
├────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │Program destinat │ │
│9. │agresorilor │40 │
│ │sexuali │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Programe de tipul │ │
│10. │asistenţei │30 │
│ │psihologice │ │
│ │specifice │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Programe de tipul │ │
│11. │asistenţei │25 │
│ │psihologice │ │
│ │generale │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Comunităţile │ │
│ │terapeutice │ │
│ │(Se acordă per │ │
│12. │ansamblu, pentru │20 │
│ │toate activităţile│ │
│ │incluse, într-o │ │
│ │lună.) │ │
├────┴──────────────────┴───────────────┤
│Aria de intervenţie Programe de │
│asistenţă socială │
├────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │Program de │ │
│ │pregătire pentru │ │
│13. │liberare │20 │
│ │(Se acordă o │ │
│ │singură dată.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Reducerea riscului│ │
│ │de recidivă │ │
│14. │(Se va realiza │25 │
│ │distincţia în │ │
│ │aplicaţia │ │
│ │informatică.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│15. │Programe de │25 │
│ │asistenţă socială │ │
├────┴──────────────────┴───────────────┤
│Activităţi circumscrise ariilor de │
│intervenţie educativ-recreativă, │
│asistenţă psihologică, asistenţă │
│socială, │
│asistenţă religioasă, formare │
│profesională │
├────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │Activităţi │ │
│16. │individuale │5 pentru o │
│ │derulate în cadrul│activitate │
│ │programelor │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │informare, │ │
│ │consiliere, │ │
│17. │medierea muncii │10 │
│ │(organizate pe │ │
│ │baza proiectului │ │
│ │de activitate) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │educaţie pe │ │
│ │platforma de │ │
│ │e-Learning pentru │ │
│ │prevenirea │ │
│ │tuberculozei │ │
│ │(5 credite se │ │
│ │acordă pentru │ │
│18. │parcurgerea │5 sau 10 │
│ │parţială a │ │
│ │activităţii - │ │
│ │indiferent de │ │
│ │numărul de module;│ │
│ │10 credite se │ │
│ │acordă pentru │ │
│ │finalizarea │ │
│ │tuturor modulelor)│ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi │ │
│ │desfăşurate pe │ │
│ │bază de proiecte │ │
│19. │standard, în │10 │
│ │interiorul sau │ │
│ │exteriorul locului│ │
│ │de deţinere │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi │ │
│ │religioase │ │
│ │derulate de │ │
│ │preotul angajat, │ │
│ │după caz, de │ │
│20. │reprezentanţii │10 │
│ │cultelor │ │
│ │recunoscute de │ │
│ │lege │ │
│ │(organizate pe │ │
│ │baza proiectului │ │
│ │de activitate) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi │ │
│ │psihologice │ │
│21. │(organizate pe │10 │
│ │baza proiectului │ │
│ │de activitate) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │asistenţă socială │ │
│22. │(organizate pe │10 │
│ │baza proiectului │ │
│ │de activitate) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Concursuri │ │
│ │tematice │ │
│ │(Se acordă │ │
│23. │participanţilor │5 pentru │
│ │din etapa finală, │finalişti │
│ │conform │ │
│ │proiectului de │ │
│ │activitate.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Competiţii │ │
│ │sportive în │ │
│ │interiorul │ │
│ │penitenciarului │ │
│24. │(Se acordă pentru │10 │
│ │finalişti, │ │
│ │stabiliţi conform │ │
│ │proiectului de │ │
│ │activitate.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │autogospodărire, │ │
│ │desfăşurate în │ │
│ │perioada de │ │
│ │pregătire pentru │ │
│ │liberare, în │ │
│ │vederea │ │
│25. │dezvoltării │20 │
│ │deprinderilor de │ │
│ │convieţuire │ │
│ │socială │ │
│ │(Se acordă per │ │
│ │ansamblu, pentru │ │
│ │toate activităţile│ │
│ │incluse într-o │ │
│ │lună.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Participarea │ │
│ │persoanelor │ │
│ │private de │ │
│ │libertate la │ │
│ │stagii de │ │
│ │practică, în │ │
│26. │calitate de │3 │
│ │subiecţi evaluaţi │ │
│ │(organizate pe │ │
│ │baza proiectului │ │
│ │de activitate şi a│ │
│ │protocolului de │ │
│ │cercetare) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Protagonist în │ │
│ │piesă de teatru - │ │
│ │activitate │ │
│ │desfăşurată în │ │
│ │comunitate │ │
│ │(Se acordă │30 │
│27. │iniţial, o singură│10 pentru o │
│ │dată pentru o │reprezentaţie │
│ │piesă, pe an.) │ │
│ │(Se acordă pentru │ │
│ │fiecare │ │
│ │reprezentaţie │ │
│ │susţinută │ │
│ │ulterior.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Participare la │ │
│ │competiţii │ │
│28. │sportive - │10 tuturor │
│ │activitate │participanţilor│
│ │desfăşurată în │ │
│ │comunitate │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Participare cu │ │
│ │exponate proprii │ │
│ │la expoziţii │ │
│ │artistice - │ │
│ │activitate │ │
│29. │desfăşurată în │20 │
│ │comunitate │ │
│ │(Se acordă o dată │ │
│ │pentru o │ │
│ │expoziţie, cu │ │
│ │aceleaşi │ │
│ │exponate.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi │ │
│ │sportive │ │
│ │interpenitenciare │ │
│ │(competiţii, │ │
│30. │campionate) │10 │
│ │(Se acordă pentru │ │
│ │finalişti, │ │
│ │stabiliţi conform │ │
│ │proiectului de │ │
│ │activitate.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi │ │
│ │cultural-artistice│ │
│ │interpenitenciare │ │
│ │(participare ca │ │
│ │protagonişti la │ │
│ │spectacole, │ │
│ │festival teatru) │30 │
│31. │(Se acordă │10 pentru o │
│ │iniţial, o singură│reprezentaţie │
│ │dată pentru o │ │
│ │piesă, pe an.) │ │
│ │(Se acordă pentru │ │
│ │fiecare │ │
│ │reprezentaţie │ │
│ │susţinută │ │
│ │ulterior.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │asistenţă │ │
│ │psihologică sau │ │
│32. │asistenţă socială │10 │
│ │interpenitenciare │ │
│ │(organizate pe │ │
│ │baza proiectului │ │
│ │de activitate) │ │
└────┴──────────────────┴───────────────┘    ANEXA 3

    (Anexa nr. 9 la procedura de lucru)
    Prevederile anexei nr. 9 se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.
    Nomenclator pentru prevenirea sau înlăturarea situaţiilor de risc

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Activităţi │Nr. de │
│crt.│ │credite│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Date verificate │ │
│ │referitoare la │ │
│ │identificarea şi │ │
│ │prevenirea faptelor, │ │
│ │situaţiilor şi │ │
│ │împrejurărilor de │între 5│
│1. │nerespectare de către │şi 25 │
│ │personalul Administraţiei│ │
│ │Naţionale a │ │
│ │Penitenciarelor şi al │ │
│ │unităţilor subordonate a │ │
│ │drepturilor persoanelor │ │
│ │private de libertate │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Date verificate │ │
│ │referitoare la │ │
│ │identificarea şi │ │
│ │prevenirea faptelor, │între │
│2. │situaţiilor şi │10 şi │
│ │împrejurărilor de │25 │
│ │supunere a persoanelor │ │
│ │private de libertate la │ │
│ │tortură, tratamente │ │
│ │inumane sau degradante │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Date verificate │ │
│ │referitoare la │ │
│ │identificarea persoanelor│între │
│3. │private de libertate care│15 şi │
│ │au avut sau continuă să │25 │
│ │aibă legături cu │ │
│ │organizaţii ori grupări │ │
│ │teroriste │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Date verificate │ │
│ │referitoare la │ │
│ │identificarea persoanelor│ │
│ │private de libertate care│între │
│4. │au avut sau continuă să │10 şi │
│ │aibă legături cu │25 │
│ │organizaţii ori grupări │ │
│ │de criminalitate │ │
│ │organizată │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Date verificate │ │
│ │referitoare la │ │
│ │identificarea persoanelor│ │
│ │private de libertate care│ │
│ │intenţionează organizarea│ │
│ │unor acţiuni violente │ │
│ │îndreptate împotriva │ │
│ │personalului │ │
│ │administraţiei │între 5│
│5. │penitenciare, │şi 25 │
│ │judecătorilor, │ │
│ │procurorilor, │ │
│ │poliţiştilor sau altor │ │
│ │persoane ale căror │ │
│ │funcţii implică │ │
│ │exerciţiul autorităţii │ │
│ │publice ori care se află │ │
│ │în diverse împrejurări în│ │
│ │mediul penitenciar │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Date verificate │ │
│ │referitoare la stări de │ │
│6. │pericol la adresa │între 5│
│ │persoanelor incluse în │şi 25 │
│ │Programul de protecţie a │ │
│ │martorilor │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Date verificate │ │
│ │referitoare la │ │
│ │identificarea faptelor │ │
│ │sau evenimentelor cu │între │
│7. │consecinţe periculoase │10 şi │
│ │pentru siguranţa │25 │
│ │detenţiei, precum şi a │ │
│ │oricăror situaţii sau │ │
│ │împrejurări din care pot │ │
│ │rezulta asemenea pericole│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Date verificate │ │
│ │referitoare la │ │
│ │identificarea şi │ │
│ │prevenirea acţiunilor │între 5│
│8. │specifice criminalităţii,│şi 25 │
│ │altele decât cele │ │
│ │detaliate la pct. 1-7, │ │
│ │precum şi corupţiei în │ │
│ │mediul penitenciar │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│9. │Prevenirea suicidului în │20 │
│ │mediul de detenţie │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘


    Creditele prevăzute la punctul 9 se acordă de către directorul unităţii persoanei private de libertate care desfăşoară activităţi de sprijin, la finalul perioadei de cel mult 72 de ore în care a avut în monitorizare o persoană cu risc de suicid, la propunerea formulată de şeful de secţie, dar pentru nu mai mult de trei astfel de situaţii (3 x 72 de ore) pentru aceeaşi persoană cu risc de suicid, pe parcursul a 60 de zile.

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 15 la procedura de lucru)
    Se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.
    MINISTERUL JUSTIŢIEI
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Locul de deţinere .............................
    Nr. ……………./Acronim loc de deţinere/…………………
    ANGAJAMENT
    Subsemnatul, .........................., născut la data de ................... în ........................., judeţul ...................., fiul lui .................. şi ................................, condamnat la ..........................., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de .........................., clasificat în regimul ...................., în urma recompensării cu permisiunea de ieşire din locul de deţinere/învoire în localitatea ....................., judeţul ........................, pe o durată de ............, începând cu data de ................... ora ........... până în data de ............................ ora ............., mă angajez ca în acest interval de timp să respect următoarele obligaţii şi interdicţii:
    Obligaţii
    • Respectarea strictă a zilei şi orei de înapoiere în locul de deţinere
    • Respectarea strictă a destinaţiei şi a motivului pentru care am primit permisiunea de ieşire din locul de deţinere
    • Încadrarea în normele de convieţuire socială şi respectarea dispoziţiilor legale
    • Prezentarea la autorităţile publice locale sau la organele de poliţie pentru aplicarea vizelor de confirmare a prezenţei în localitate, atât la sosire, cât şi la plecare, şi luare în supraveghere

    Interdicţii
    • Săvârşirea de contravenţii
    • Săvârşirea de infracţiuni
    • Achiziţionarea, primirea, deţinerea şi consumul de substanţe psihotrope
    • Achiziţionarea, primirea şi deţinerea de arme, muniţii, substanţe toxice sau explozive
    • Părăsirea localităţii de deplasare declarate
    • Frecventarea localurilor publice
    • Conducerea de autovehicule
    • Luarea legăturii cu partea vătămată în urma infracţiunii pentru care sunt condamnat sau cu membrii familiei acesteia (dacă este cazul)
    • Contactul cu mass-media fără acordul prealabil al administraţiei locului de deţinere
    • Revenirea în locul de deţinere sub influenţa băuturilor alcoolice
    • Revenirea în locul de deţinere cu produse alimentare sau alte bagaje, peste limitele prevăzute de art. 148 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare (Regulament).

    Având în vedere obligaţiile şi interdicţiile pe care m-am angajat să le respect, declar pe propria răspundere că, pe perioada cât beneficiez de recompensa cu permisiunea ieşirii din locul de deţinere, voi desfăşura următoarele activităţi (cu indicarea locului, a orei unde se deplasează în localitatea aprobată şi a numărului de telefon la care poate fi contactat):
    ....................................................................................

    Am luat cunoştinţă despre obligaţiile şi interdicţiile menţionate mai sus.
    Am fost instruit cu privire la aspectele prevăzute în art. 214 alin. (2) din Regulament.
    Data ……………….. Semnătura …………………
    Dat în faţa mea, ………….............................…………
                                                (gradul, numele şi prenumele)
    Semnătura …………………………
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016