Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 560 din 26 septembrie 2019  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 177 raportat la dispoziţiile art. 180 din Codul de procedură civilă din 1865    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 560 din 26 septembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 177 raportat la dispoziţiile art. 180 din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1010 din 16 decembrie 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Irina Loredana │- │
│Gulie │magistrat-asistent│
├───────────────────┴──────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 177 raportat la dispoziţiile art. 180 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Victor Belcin în Dosarul nr. 1.191/233/2008 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 775D/2018.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 776D/2018, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi prevederi legale, excepţie ridicată de acelaşi autor în Dosarul nr. 1.915/121/2015 al aceleiaşi instanţe şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 776D/2018.
    4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    5. Având în vedere excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele anterior menţionate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 776D/2018 la Dosarul nr. 775D/2018. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 pentru organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 776D/2018 la Dosarul nr. 775D/2018, care este primul înregistrat.
    6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în această materie.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
    7. Prin încheierile din 15 mai 2018, pronunţate în dosarele nr. 1.191/233/2008 şi nr. 1.915/121/2015, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 177 raportat la dispoziţiile art. 180 din Codul de procedură civilă din 1865. Excepţia a fost invocată de Victor Belcin în cauze având ca obiect soluţionarea unor acţiuni în pretenţii, constând în obligarea la plata unor sume de bani pentru prejudiciul creat de prepuşii Inspectoratului Judeţean de Poliţie al Judeţului Galaţi şi ai Primăriei Oraşului Galaţi, prin scoaterea ilegală a unor înscrisuri din arhivele Primăriei Oraşului Galaţi.
    8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile art. 177 şi 180 din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale, în măsura în care exclud de la procedura înscrierii în fals alte înscrisuri decât cele sub semnătură privată, precum şi alte elemente ale înscrisului decât semnătura sau scrierea.
    9. Judecătoria Galaţi - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
    10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.
    11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, republicată, reţine următoarele:
    12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 177 raportat la dispoziţiile art. 180 din Codul de procedură civilă din 1865, potrivit cărora:
    - Art. 177:
    "(1) Acela căruia i se opune un înscris sub semnătură privată este dator, fie să recunoască, fie să tăgăduiască scrisul ori semnătura.
(2) Moştenitorii sau urmaşii în drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi înscrisul pot declara că nu cunosc scrisul sau semnătura acestuia.;"

    – Art. 180:
    "(1) Dacă una din părţi declară că scrisul sau semnătura este falsă şi cealaltă parte nu este de faţă, instanţa va dispune înfăţişarea părţilor în persoană, la alt termen, când partea care a invocat înscrisul va arăta mijloacele sale de apărare şi va depune înscrisul pentru verificare.
(2) Părţile vor fi reprezentate şi prin mandatari cu procură specială, dacă dovedesc o împiedicare bine întemeiată."


    14. Deşi dispoziţiile legale criticate nu mai sunt în vigoare, având în vedere considerentele Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, şi dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, potrivit cărora „Dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare“, Curtea urmează să analizeze dispoziţiile legale criticate din Codul de procedură civilă din 1865.
    15. În opinia autorului excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (3) privind statul de drept şi alin. (5) referitor la principiul legalităţii, art. 15 alin. (1) referitor la universalitatea drepturilor, libertăţilor şi a obligaţiilor, art. 21 - Accesul liber la justiţie şi art. 24 - Dreptul la apărare.
    16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 178 şi 179 din Codul de procedură civilă din 1865 se referă la procedura verificării înscrisurilor sub semnătură privată (verificarea de scripte) ce urmează a fi prezentate ca probe în instanţă, în vederea validării funcţiei lor probatorii, iar prevederile art. 180 din Codul de procedură civilă din 1865 se referă la procedura înscrierii în fals a înscrisurilor folosite în proces.
    17. Procedura verificării de scripte reprezintă o modalitate de verificare a autenticităţii unui înscris, aplicabilă înscrisurilor sub semnătură privată, dat fiind faptul că un asemenea înscris are valoare probatorie doar dacă este recunoscut de către parte sau dacă este declarat veridic de către instanţă, în urma verificărilor făcute în ceea ce priveşte scrierea sau semnătura, potrivit procedurii prevăzute de art. 178 şi 179 din Codul de procedură civilă din 1865. Procedura înscrierii în fals reprezintă o altă modalitate de verificare a veridicităţii a unui înscris, aplicabilă oricărui înscris folosit în proces, atât în privinţa autenticităţii scrierii sau semnăturii acestuia cât şi a conţinutului, inclusiv a înscrisurilor autentice.
    18. În speţa dedusă soluţionării instanţei de judecată, autorul excepţiei de neconstituţionalitate, reclamant în cauză, a solicitat înscrierea în fals în privinţa unui înscris sub semnătură privată, respectiv un contract de închiriere, în privinţa semnăturii aplicate pe contract. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia arată că prevederile art. 177 şi 180 din Codul de procedură civilă din 1865 sunt neconstituţionale, în măsura în care exclud de la procedura înscrierii în fals alte înscrisuri decât cele sub semnătură privată, precum şi alte elemente ale înscrisului decât semnătura sau scrierea.
    19. Curtea Constituţională s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii procedurii reglementate de art. 177-183 din Codul de procedură civilă din 1865, prin Decizia nr. 1.616 din 16 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2011, în raport cu susţineri similare, şi a statuat că acestea nu contravin dreptului părţilor de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor legitime, de a beneficia de un proces echitabil şi de judecarea acestuia într-un termen rezonabil, ci reprezintă norme de procedură a căror reglementare este de competenţa exclusivă a legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie. De altfel, cu privire la competenţa instanţei de a hotărî asupra admisibilităţii unei probe, Curtea, prin Decizia nr. 665 din 12 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008, a statuat că în ceea ce priveşte competenţa recunoscută instanţei de a hotărî asupra admisibilităţii unei probe, în funcţie de pertinenţa şi concludenta sa, aceasta este un corolar firesc şi necesar al învestirii sale cu soluţionarea cauzei pe care este ţinută să o finalizeze printr-o hotărâre legală şi temeinică. Dincolo de raţiunile care impun şi justifică o atare prerogativă, consacrarea ei nu relevă însă niciun fine de neconstituţionalitate.
    20. Cele statuate în jurisprudenţa anterior menţionată îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.
    21. De altfel, prin criticile formulate se solicită, în realitate, modificarea textelor de lege criticate, în sensul în completării soluţiei legislative. Or, asemenea critici nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată.
    22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 177 raportat la art. 180 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Victor Belcin în Dosarul nr. 1.191/233/2008 şi nr. 1.915/121/2015 ale Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 26 septembrie 2019.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Irina Loredana Gulie

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016