Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 530 din 30 iunie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.16 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 530 din 30 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.16 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 992 din 27 octombrie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Atilla │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Simina │- │
│Popescu-Marin │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Sorin-Ioan-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.16 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, excepţie ridicată de Emil Nichifor în Dosarul nr. 1.251/327/2017 al Judecătoriei Tulcea - Secţia civilă şi penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 239D/2019.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că partea Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea a comunicat, la dosar, note scrise prin care susţine respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.
    4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 748 din 23 noiembrie 2017.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
    5. Prin Încheierea din 18 ianuarie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 1.251/327/2017, Judecătoria Tulcea - Secţia civilă şi penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.16 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. Excepţia a fost ridicată de Emil Nichifor într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de anulare a unui titlu de proprietate şi a unui proces-verbal de punere în posesie asupra unei suprafeţe de teren.
    6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate contravin dreptului de proprietate privată. Astfel, se arată că suprafeţele cuprinse în anexa criticată se suprapun în fapt peste suprafaţa de 4,7 ha asupra căreia a fost reconstituit dreptul de proprietate privată prin Hotărârea Comisiei Judeţene Tulcea nr. 1.866 din 23 noiembrie 2006, fiind emis titlul de proprietate la data de 26 februarie 2010, deci anterior intrării în vigoare a Legii nr. 72/2011. Intrarea în vigoare a Legii nr. 72/2011 şi instituirea dreptului de proprietate a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, prin anexa nr. 3.16 la Legea nr. 45/2009, nu reprezintă decât o ingerinţă a statului român în dreptul de proprietate privată al autorului excepţiei, ceea ce echivalează cu o expropriere. Or, nicio persoană nu poate fi expropriată decât pentru o cauză de utilitate publică (adică în situaţii excepţionale), stabilită potrivit legii, şi numai după stabilirea între expropriator şi proprietar a unei juste şi prealabile despăgubiri. Cu toate acestea, nici Legea nr. 45/2009, nici Legea nr. 72/2011 nu prevăd în cuprinsul lor necesitatea efectuării unor lucrări de interes naţional sau local şi nici nu declară o cauză de utilitate publică pentru ca suprafaţa de teren de 4,7 ha dobândită anterior edictării anexei nr. 3.16 în patrimoniul autorului excepţiei să ajungă, prin efectul prevederilor legale criticate, în patrimoniul reclamantei - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea. Astfel, în măsura în care legiuitorul a înţeles ca suprafaţa de 4,7 ha asupra căreia moştenitorii legali au dobândit dreptul de proprietate privată prin reconstituire să fie încadrată în anexa nr. 3.16 la Legea nr. 45/2009, modificată şi completată prin Legea nr. 72/2011, cu siguranţă acesta a procedat la o expropriere indirectă şi neconstituţională, fără dovedirea unei cauze de utilitate publică şi fără o justă şi prealabilă despăgubire.
    7. De asemenea, autorul excepţiei susţine că, din interpretarea dispoziţiilor art. 57 şi ale art. 31 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă că suprafeţele de teren cu destinaţie agricolă prevăzute în anexa nr. 3.16 ce face parte integrantă din lege, cu excepţia celor retrocedate potrivit legii, au fost trecute în proprietatea publică a statului român, aceste bunuri devenind inalienabile, insesizabile, imprescriptibile şi neputând fi scoase din proprietatea publică.
    8. Judecătoria Tulcea - Secţia civilă şi penală consideră că din perspectiva dispoziţiilor art. 15 alin. ( 2) şi art. 44 alin. (1) şi (2) din Constituţia României poate fi analizată neconstituţionalitatea dispoziţiilor cuprinse în anexa nr. 3.16 la Legea nr. 45/2009. Invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 330 din 27 noiembrie 2001 şi reţine că privarea de proprietate este de natură să constituie o ingerinţă precum cea definită de art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
    9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar de partea Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile cuprinse în anexa nr. 3.16 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 şi 399 bis din 7 iunie 2011. Potrivit art. 57 din Legea nr. 45/2009, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 40 din Legea nr. 72/2011, anexa nr. 3.16 face parte integrantă din Legea nr. 45/2009.
    13. Anexa nr. 3.16 cuprinde: „Datele de identificare a suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, judeţul Tulcea, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic“. Pentru municipiul Tulcea, categoria de folosinţă teren arabil, este menţionată suprafaţa totală de 241,11 ha, cu precizarea parcelei şi a tarlalei.
    14. În opinia autorului excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 44 privind dreptul de proprietate privată. Sunt invocate, de asemenea, prevederile art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind dreptul la respectarea bunurilor şi ale art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului privind dreptul de proprietate.
    15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că problema posibilei neconstituţionalităţi a unor prevederi cuprinse în anexele la Legea nr. 45/2009, în raport cu dispoziţiile din Constituţie şi din acte juridice internaţionale privind dreptul de proprietate privată, a mai fost supusă analizei Curţii Constituţionale, iar prin jurisprudenţa sa recentă, instanţa de contencios constituţional a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor anexei nr. 3.21 la Legea nr. 45/2009 (a se vedea Decizia nr. 748 din 23 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din data de 26 februarie 2018).
    16. Plecând de la considerentele reţinute cu acel prilej, din examinarea încheierii de sesizare şi a înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, Curtea reţine că, potrivit susţinerilor autorului excepţiei, acesta a beneficiat, în temeiul Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, de reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra unui teren, prin Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din Tulcea nr. 1.866 din 23 noiembrie 2006, fiind emise Titlul de proprietate nr. 102.975 din 26 februarie 2010 cu privire la suprafaţa de 4,7 ha, şi Procesul-verbal de punere în posesie nr. 3.166 din 3 februarie 2010.
    17. În acelaşi timp, Curtea reţine că prevederile anexei nr. 3.16 la Legea nr. 45/2009 cuprind datele de identificare a suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, judeţul Tulcea, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic sub următoarele aspecte: locul unde este situat terenul şi caracteristicile tehnice ale terenului (tarlaua, parcela, categoria de folosinţă, suprafaţa - ha). Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că aceste prevederi legale consacră apartenenţa la domeniul public a aceloraşi suprafeţe de teren asupra cărora a fost reconstituit anterior dreptul de proprietate privată, ceea ce reprezintă o ingerinţă asupra dreptului de proprietate privată, fără să existe o cauză de utilitate publică.
    18. Din analiza prevederile legale criticate, Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, terenurile retrocedate în mod legal sunt exceptate în mod expres din categoria terenurilor aparţinând domeniului public al statului, indispensabile cercetării-dezvoltării şi multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexele la Legea nr. 45/2009. În acest sens, potrivit prevederilor art. 57 din Legea nr. 45/2009, anexele nr. 1, 1.1 - 1.4, 2, 2.1 - 2.12, 3, 3.1 - 3.50, 4, 4.1 - 4.8, 5, 5.1 - 5.3, 6, 7, 7.1 - 7.19, 8, 8.1 - 8.17, 9, 9.1 - 9.6 fac parte integrantă din lege şi cuprind datele de identificare a suprafeţelor de teren aparţinând domeniului public al statului, indispensabile cercetării-dezvoltării şi multiplicării materialului biologic şi aflate în administrarea instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare de drept public, care au ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea în agricultură.
    19. Prin urmare, Curtea constată că prevederile anexelor la Legea nr. 45/2009, din care face parte şi anexa nr. 3.16, criticată în prezenta cauză, realizează o inventariere a terenurilor ce fac obiectul de reglementare a actului normativ criticat, însă, în temeiul art. 31 alin. (2) din acelaşi act normativ, în măsura în care asupra aceloraşi suprafeţe de teren cuprinse în anexe a fost reconstituit în mod legal un drept de proprietate privată, acestea sunt exceptate în mod expres de la apartenenţa la domeniul public. Astfel, nu pot fi reţinute susţinerile autorului excepţiei în legătură cu o pretinsă contrarietate cu protecţia constituţională a dreptului de proprietate privată, din moment ce ipoteza normativă a textului de lege criticat nu vizează, în mod expres, terenurile retrocedate potrivit legii, în privinţa cărora a fost recunoscut, în mod valabil, un drept de proprietate privată. În consecinţă, prevederile art. 44 din Constituţie şi ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi ale art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, invocate prin prisma art. 20 din Constituţie, nu sunt încălcate.
    20. De altfel, susţinerile autorului excepţiei de neconstituţionalitate se referă mai degrabă la o problemă de interpretare şi aplicare a legii, de competenţa instanţei judecătoreşti, iar nu la o problemă de constituţionalitate. Din acest punct de vedere, Curtea reţine că, în temeiul textelor de lege criticate, în măsura în care în privinţa suprafeţelor de teren cuprinse în anexa nr. 3.16 la Legea nr. 45/2009 a fost recunoscut în mod legal un drept de proprietate privată, aceste suprafeţe de teren sunt exceptate în mod expres din domeniul de reglementare al actului normativ criticat.
    21. Întrucât nu au apărut elemente noi, care să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în această materie, soluţia adoptată în precedent prin Decizia nr. 748 din 23 noiembrie 2017, precitată, precum şi considerentele pe care aceasta se întemeiază îşi menţin în mod corespunzător valabilitatea şi în cauza de faţă.
    22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Emil Nichifor în Dosarul nr. 1.251/327/2017 al Judecătoriei Tulcea - Secţia civilă şi penală şi constată că prevederile cuprinse în anexa nr. 3.16 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Tulcea - Secţia civilă şi penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 30 iunie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Simina Popescu-Marin


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016