Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 520 din 24 septembrie 2019  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Codul de procedură penală     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 520 din 24 septembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 43 din 22 ianuarie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristina Teodora │- │
│Pop │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Lenuţa Croitoru şi Ion Croitoru în Dosarul nr. 1.404/113/2017/a1 al Tribunalului Brăila - Secţia penală, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.291 D/2017.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca inadmisibilă. Se apreciază că obiectul prezentei excepţii de neconstituţionalitate ar fi, mai degrabă, art. 54 din Codul de procedură penală care priveşte competenţa judecătorului de cameră preliminară şi, de asemenea, dispoziţiile legale care privesc întreaga procedură de cameră preliminară. Se susţine că autorii excepţiei de neconstituţionalitate critică omisiunea legislativă referitoare la lipsa din cuprinsul normelor procesual penale anterior menţionate a unei dispoziţii legale care să prevadă dreptul judecătorului de cameră preliminară de a dispune încetarea procesului penal, în cazul intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 3 iulie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 1.404/113/2017/a1, Tribunalul Brăila - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Lenuţa Croitoru şi Ion Croitoru într-o cauză având ca obiect constatarea legalităţii sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală de către judecătorul de cameră preliminară.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale întrucât nu permit judecătorului de cameră preliminară să dispună încetarea procesului penal prin constatarea intervenirii prescripţiei răspunderii penale, potrivit art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, şi nici să procedeze la restituirea cauzei la procuror, astfel încât acesta să dispună, pentru acelaşi motiv, clasarea cauzei. Se arată, de asemenea, că, în lipsa unei soluţii de stingere a acţiunii penale, care să poată fi pronunţată de către judecătorul de cameră preliminară, procesul penal continuă cu încălcarea drepturilor fundamentale ale inculpatului invocate în susţinerea excepţiei, respectiv a dreptului la apărare şi a dreptului la un proces echitabil. Se susţine că, pentru motivele anterior arătate, aceleaşi dispoziţii constituţionale sunt încălcate şi prin intervenirea în cursul procedurii camerei preliminare a celorlalte motive de încetare a procesului penal enumerate la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, fiind dat ca exemplu decesul inculpatului.
    6. Tribunalul Brăila - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se susţine că lipsa competenţei judecătorului de cameră preliminară de a dispune încetarea procesului penal nu este de natură să determine neconstituţionalitatea prevederilor art. 17 alin. (2) din Codul de procedură penală, întrucât, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, reglementarea competenţei instanţelor judecătoreşti şi a procedurii de judecată este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care poate institui reguli speciale de procedură în cadrul procesului penal. Se mai arată că obiectul procedurii camerei preliminare este unul bine determinat, prin dispoziţiile art. 341 din Codul de procedură penală, şi că, potrivit art. 343 din Codul de procedură penală, aceasta are o durată relativ scăzută, de maximum 60 de zile.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă şi, în subsidiar, neîntemeiată. Pentru a fundamenta soluţia de inadmisibilitate, se face trimitere la deciziile Curţii Constituţionale nr. 99 din 13 februarie 2007, nr. 490 din 29 mai 2007 şi nr. 27 din 15 ianuarie 2008, despre care se afirmă că sunt aplicabile mutatis mutandis şi în prezenta cauză. În subsidiar, se susţine că, având în vedere obiectul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară nu poate să se pronunţe asupra vinovăţiei inculpatului şi nici cu privire la temeinicia rechizitoriului sau a probelor administrate în cursul urmăririi penale. Se arată că lipsa competenţei judecătorului de cameră preliminară de a pronunţa încetarea procesului penal pentru motivul intervenirii prescripţiei răspunderii penale nu încalcă niciunul dintre standardele dreptului la un proces echitabil sau ale dreptului la apărare, astfel cum acestea sunt reglementate la art. 21 alin. (3) şi art. 24 din Constituţie. Se susţine, de asemenea, că pentru motivele anterior menţionate, textul criticat nu contravine dispoziţiilor art. 1 alin. (5) şi ale art. 132 alin. (1) din Legea fundamentală.
    9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 17 alin. (2) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „În cursul judecăţii acţiunea penală se stinge prin rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, renunţare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitare sau încetare a procesului penal.“
    12. Se susţine că textul criticat contravine prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) cu privire la calitatea legii, ale art. 11 alin. (1) şi (2) privind dreptul internaţional şi dreptul intern, ale art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 cu privire la dreptul la apărare şi ale art. 132 alin. (1) referitor la statutul procurorilor, precum şi prevederilor art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale cu privire la dreptul la un proces echitabil.
    13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, într-adevăr, potrivit dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Codul de procedură penală, coroborate cu cele ale art. 342 şi următoarele din acelaşi cod, ce reglementează procedura camerei preliminare, judecătorul de cameră preliminară nu are posibilitatea de a pronunţa o soluţie de stingere a acţiunii penale, pentru vreunul dintre motivele prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, în speţă, pentru intervenirea prescripţiei răspunderii penale. Pentru acest motiv, în ipoteza anterior arătată, judecătorul de cameră preliminară este obligat să recurgă la un artificiu procedural, mai exact la începerea judecăţii, pentru a putea constatata că, în privinţa anumitor fapte din cuprinsul rechizitoriului, s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
    14. În aceste condiţii, autorul excepţiei de neconstituţionalitate critică omisiunea legislativă referitoare la inexistenţa unei soluţii de încetarea a procesului penale în cursul camerei preliminare, atunci când în cauza dedusă judecăţii intervine una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală. Or, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.“ Pentru aceste considerente, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Codul de procedură penală este inadmisibilă.
    15. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Lenuţa Croitoru şi Ion Croitoru în Dosarul nr. 1.404/113/2017/a1 al Tribunalului Brăila - Secţia penală.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Brăila - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 24 septembrie 2019.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Cristina Teodora Pop


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016