Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 502 din 30 iunie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 502 din 30 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1176 din 4 decembrie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristina Teodora │- │
│Pop │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Dana-Cristina Bunea.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal, excepţie ridicată de Nicolai Frunză în Dosarul nr. 4.668/105/2017 al Tribunalului Prahova - Secţia penală, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 366 D/2018.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, în ceea ce priveşte argumentul că cele două infracţiuni nu sunt corelate. Se susţine că instanţa de contencios constituţional a statuat, în jurisprudenţa sa, că nu se poate pronunţa asupra neconcordanţei dintre două norme juridice, ci numai asupra conţinutului dispoziţiilor legale criticate în raport cu prevederile Constituţiei. Se face trimitere la Decizia nr. 824 din 3 decembrie 2015. Se solicită, totodată, respingerea excepţiei ca inadmisibilă şi din perspectiva faptului că se solicită dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la încadrarea juridică în cazul pluralităţii de infractori, în vederea comiterii infracţiunii de contrabandă. În subsidiar se solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, fiind invocată, în acest sens, jurisprudenţa anterioară a Curţii Constituţionale cu incidenţă în privinţa dispoziţiilor legale criticate.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 12 martie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 4.668/105/2017, Tribunalul Prahova - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal, excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Nicolai Frunză într-o cauză având ca obiect stabilirea vinovăţiei autorului excepţiei, printre altele, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută la art. 367 alin. (1) din Codul penal, şi a infracţiunii de contrabandă, prevăzută la art. 270 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că incriminarea pluralităţii ocazionale de infractori, prevăzută la art. 274 din Legea nr. 86/2006, este o infracţiune distinctă de cea prevăzută la art. 270 din aceeaşi lege, prezentând, totodată, o modalitate subiectivă de comitere a infracţiunii, prin raportare la circumstanţa agravantă prevăzută la art. 77 alin. (1) lit. a) din Codul penal. În aceste condiţii, se apreciază că legiuitorul a incriminat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 o pluralitate ocazională de infractori, care constituie în acelaşi timp şi o circumstanţă agravantă, prevăzută la art. 77 alin. (1) lit. a) din Codul penal, dar reprezintă şi conţinutul constitutiv al infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută la art. 367 din Codul penal. Se susţine că cele două categorii de pluralităţi active, cea ocazională, prevăzută la art. 274 din Legea nr. 86/2006, şi cea constituită, reglementată la art. 367 din Codul penal, nu pot să coexiste. Se arată că, în cauza dedusă judecăţii, apare o condiţionare funcţională absolută între infracţiunea prevăzută la art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi cea reglementată la art. 367 alin. (2) din Codul penal, în sensul în care aceasta din urmă nu poate fi reţinută decât în situaţia comiterii anterioare a infracţiunii prevăzute la art. 274 din Legea nr. 86/2006. Se susţine că, în acest fel, săvârşirea unei infracţiuni este reţinută de două ori în sarcina aceleiaşi persoane, fără a exista o corelare între cele două dispoziţii legale sau o gradualitate a aplicării lor. Pentru aceste motive, se susţine încălcarea condiţiei legalităţii incriminării şi a principiului ne bis in idem.
    6. Tribunalul Prahova - Secţia penală, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal, care au următorul cuprins:
    - Art. 274 din Legea nr. 86/2006: „Faptele prevăzute la art. 270-273, săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.“;
    – Art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal:
    "(1) Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Când infracţiunea care intră în scopul grupului infracţional organizat este sancţionată de lege cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau cu închisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. […]"


    11. Se susţine că textele criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) cu privire la calitatea legii, ale art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale art. 21 alin. (3) cu privire la dreptul la un proces echitabil, ale art. 23 alin. (12) privind legalitatea incriminării şi ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare, precum şi dispoziţiilor art. 6 şi 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil şi la dreptul la un recurs efectiv.
    12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, într-adevăr, infracţiunea prevăzută la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României reprezintă o formă agravată a infracţiunilor prevăzute la art. 270-271 din Codul vamal al României, condiţia reţinerii acesteia fiind săvârşirea uneia dintre infracţiunile anterior menţionate de către una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună. Aşa cum rezultă din interpretarea gramaticală a textului analizat, în ipoteza săvârşirii infracţiunii prevăzute la art. 274 din Legea nr. 86/2006 de către două sau mai multe persoane, înarmate sau care comit faptele astfel incriminate împreună, legiuitorul nu a impus condiţia ca pluralitatea subiectului activ să îndeplinească anumite criterii sau cerinţe, fiind suficientă pentru realizarea conţinutului constitutiv al infracţiunii analizate simpla existenţă a doi sau mai mulţi coautori.
    13. Referitor la infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută la art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal, aceasta presupune, conform alin. (6) al aceluiaşi articol, existenţa unui grup structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp şi pentru a acţiona în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni.
    14. Aşa fiind, între cele două dispoziţii legale analizate există diferenţe atât din punctul de vedere al numărului minim de participanţi la săvârşirea lor, cât şi din perspectiva existenţei, în cazul infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, a unei structuri a participanţilor, a unei perioade de timp pentru care această structură a fost constituită şi a unei acţiuni coordonate în scopul comiterii infracţiunilor.
    15. Cu toate acestea, aspectele invocate de autorul excepţiei în susţinerea acesteia, referitoare la posibilitatea reţinerii, în concurs, a infracţiunilor prevăzute la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi la art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal sau la o eventuală absorbire a faptelor de constituire a unui grup infracţional organizat în conţinutul constitutiv al infracţiunii prevăzute la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, nu reprezintă veritabile critici de neconstituţionalitate, ci vizează interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale criticate de către organele judiciare.
    16. Or, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată [...]“, motiv pentru care excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal este inadmisibilă.
    17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal, excepţie ridicată de Nicolai Frunză în Dosarul nr. 4.668/105/2017 al Tribunalului Prahova - Secţia penală.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Prahova - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 30 iunie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Cristina Teodora Pop


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016