Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 488 din 17 septembrie 2019  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 488 din 17 septembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 339 din 27 aprilie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Fabian Niculae │- │
│ │magistrat-asistent│
├───────────────────┴──────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, excepţie ridicată de Maria Magdalena Pavel în Dosarul nr. 7.246/118/2016 al Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.650D/2017.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 10 octombrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 7.246/118/2016, Tribunalul Constanţa - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, excepţie ridicată de Maria Magdalena Pavel într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de anulare a unor acte frauduloase în materia insolvenţei.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia arată, în esenţă, că dispoziţiile criticate sunt neconstituţionale, întrucât impun instanţelor să numească un expert contabil doar un practician, îngrădind dreptul la muncă al celorlalţi experţi contabili ce nu au calitatea de practicieni în insolvenţă.
    6. Tribunalul Constanţa - Secţia a II-a civilă apreciază că prevederile legale criticate sunt constituţionale.
    7. Se arată că funcţia de expert contabil practician în insolvenţă în cadrul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România este o funcţie reglementată prin lege specială, distinctă, derogatorie de la Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. Normele care reglementează expertizele şi condiţiile ce trebuie îndeplinite de către expert pentru a accede la aceste categorii speciale se circumscriu specificului activităţii pe care experţii o întreprind în domeniul respectivei autorităţi de resort.
    8. Pentru a dobândi calitatea de expert judiciar este necesară îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute de art. 7-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000, care vizează inclusiv examinarea cunoştinţelor în specialitatea solicitată. Tot astfel, pentru celelalte categorii de experţi sunt reglementate condiţii de examinare cu referire la specificul domeniului de activitate respectiv.
    9. Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 în ceea ce priveşte expertizele întocmite de către experţii contabili care au în acelaşi timp şi calitatea de practicieni în insolvenţă conţin această condiţionare determinată de reglementările normative speciale din materia insolvenţei persoanei juridice.
    10. Impunerea acestor condiţii suplimentare de calificare a experţilor pentru a efectua expertize contabile în materia procedurii insolvenţei persoanei juridice respectă exigenţele principiului constituţional al art. 41, potrivit căruia „dreptul la muncă nu poate fi îngrădit“.
    11. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă. Experţii contabili care vor să acceadă la statutul de expert contabil practician în insolvenţă nu sunt îngrădiţi în dreptul lor de a-şi alege ocupaţia, iar solicitarea de a îndeplini condiţii suplimentare de cunoştinţe pentru a fi înscris în tabloul practicienilor în insolvenţă nu reprezintă o îngrădire a dreptului lor, ci o garanţie de calificare şi dobândire a cunoştinţelor tehnice specifice.
    12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    13. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că dispoziţiile legale criticate conţin o condiţie specială de acces la efectuarea unei expertize în cadrul unui dosar în care sunt incidente prevederile legii insolvenţei. Prin urmare, din perspectiva acestei condiţionări, expertizele pot fi efectuate de orice persoană care, pe lângă faptul că îndeplineşte condiţiile generale prevăzute de lege, îndeplineşte şi o condiţie suplimentară, şi anume aceea a deţinerii calităţii de practician în insolvenţă, adică o calificare suplimentară. Se menţionează jurisprudenţa relevantă a instanţei de contencios constituţional, respectiv deciziile nr. 545 din 7 decembrie 2004, nr. 41 din 24 ianuarie 2006 şi nr. 542 din 27 iunie 2006.
    14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 octombrie 2011, care au următorul cuprins:
    - Art. 39 alin. (2): „(2) Expertizele dispuse de organul de urmărire penală ori de instanţa de judecată în cazurile privind desfăşurarea unor activităţi de genul celor prevăzute la art. 1, inclusiv cele de reorganizare judiciară sau lichidare, sunt efectuate de către practicieni în insolvenţă definitivi şi compatibili.“

    17. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 41 privind munca şi protecţia socială a muncii.
    18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că libertatea alegerii profesiei, a meseriei şi a locului de muncă nu înseamnă că orice persoană, oricând şi în orice condiţii, poate exercita profesia sau meseria pe care o doreşte. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 233 din 25 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 5 iulie 2004, Decizia nr. 379 din 30 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 25 octombrie 2004, şi Decizia nr. 423 din 15 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 21 septembrie 2017, prin care Curtea a constatat că dreptul la muncă, dreptul la libera alegere a profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă şi dreptul la protecţie socială, consacrate de art. 41 din Constituţie, în concordanţă cu reglementările din instrumentele juridice internaţionale, sunt drepturi fundamentale şi generale. Curtea a reţinut că acestea nu sunt însă drepturi absolute, ci presupun îndeplinirea cerinţelor impuse de lege cu privire la exercitarea respectivei profesii, meserii sau ocupaţii.
    19. Considerentele deciziilor menţionate sunt valabile mutatis mutandis şi în dosarul de faţă. Astfel, opţiunea legiuitorului de a impune expertului desemnat să efectueze expertizele dispuse de organele de urmărire penală ori de instanţa de judecată şi calitatea de practician în insolvenţă apare ca fiind justificată, ţinând cont de materia insolvenţei persoanei juridice care presupune, de obicei, situaţii complicate legate de o anumită dinamică a procedurilor de insolvenţă şi de faliment.
    20. În aceste condiţii Curtea constată că nu sunt încălcate prevederile constituţionale ale art. 41.
    21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Maria Magdalena Pavel în Dosarul nr. 7.246/118/2016 al Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă şi constată că prevederile art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 17 septembrie 2019.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Fabian Niculae

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016