Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 486 din 17 septembrie 2019  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 486 din 17 septembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 254 din 27 martie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Fabian Niculae │- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, excepţie ridicată de Raimond Tiberius Duluman, împuternicit al asociaţiei în curs de constituire „Asociaţia Grupul de Implicare Cetăţenească Ciucaş“ în Dosarul nr. 8.376/197/2017 al Tribunalului Braşov - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.589D/2017.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta arată că dispoziţiile legale se justifică în ceea ce priveşte persoanele care vor să constituie o asociaţie ce are un scop nepatrimonial şi care nu au respectat legislaţia fiscală, mai ales că acestea urmează să beneficieze de nişte facilităţi ulterior. Libertatea de asociere nu este absolută, iar legiuitorul poate reglementa condiţiile în care se pot constitui anumite asociaţii. De asemenea, indică jurisprudenţa relevantă a instanţei de contencios constituţional, respectiv Decizia nr. 233 din 25 mai 2004.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 5 octombrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 8.376/197/2017, Tribunalul Braşov - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, excepţie ridicată de Raimond Tiberius Duluman într-un dosar având ca obiect soluţionarea unui apel formulat împotriva încheierii prin care sa respins acordarea personalităţii juridice unei asociaţii care dorea să se constituie din punct de vedere legal.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia arată, în esenţă, că dispoziţiile criticate sunt neconstituţionale în condiţiile în care nu există un motiv rezonabil pentru care inactivitatea fiscală a unei persoane juridice să conducă la restrângerea dreptului de asociere.
    6. Tribunalul Braşov - Secţia I civilă apreciază că, în conformitate cu prevederile legale, înscrierea în cazierul fiscal a reprezentanţilor persoanei juridice inactive fiscal este în măsură să restrângă dreptul de asociere consfinţit de art. 40 din Constituţie. Scopul interdicţiei stabilite de prevederile legale criticate este acela de a împiedica persoane care nu au avut o conduită fiscală diligentă să poată înfiinţa asociaţii sau fundaţii. Este de observat că situaţiile de inactivitate prevăzute de art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu excepţia situaţiei în care inactivitatea fiscală intervine ca urmare a înregistrării inactivităţii temporare la Oficiul Registrului Comerţului, vizează cazuri de nerespectare a legislaţiei fiscale sau a celei ce reglementează funcţionarea persoanelor juridice sau a celor fără personalitate juridică. Restrângerea dreptului de asociere prin instituirea unor interdicţii care au drept scop împiedicarea constituirii unei asociaţii de către o persoană care, în calitate de reprezentant al unei societăţi sau al unei asociaţii, nu a respectat prevederile fiscale constituie o ingerinţă justificată.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Situaţiile de inactivitate fiscală sunt stabilite de art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi constau în ipoteze în care nu a fost respectată legislaţia fiscală sau cea care reglementează funcţionarea persoanelor juridice sau a celor fără personalitate juridică, singura excepţie fiind inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului. Având în vedere cele de mai sus, restrângerea dreptului de asociere este justificată de necesitatea evitării înfiinţării unor organizaţii fără scop patrimonial, dar care ar urma să aibă anumite facilităţi în baza acestui statut, de către persoane care nu au respectat legislaţia fiscală.
    9. Avocatul Poporului arată că prevederile legale criticate sunt constituţionale. Acesta arată că măsura declarării unui contribuabil inactiv se încadrează în măsurile de realizare a disciplinei şi a responsabilităţii fiscale, reactivarea fiscală având loc odată cu îndeplinirea obligaţiilor fiscale legale.
    10. Astfel, opţiunea legiuitorului de a solicita cazierul fiscal al reprezentanţilor unor persoane juridice în vederea înfiinţării persoanelor juridice nonprofit, deşi aparent este o restrângere a dreptului de asociere, se justifică prin protejarea interesului public reprezentat de necesitatea păstrării disciplinei financiare a tuturor persoanelor cu activitate fiscală incidentă.
    11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 8 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, care au următorul conţinut:
    - Art. 8 alin. (1) lit. b): „(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii: [...] b) la solicitarea înscrierii asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora, după caz, de către aceştia;“
    – Art. 8 alin. (5): „(5) Se interzice autorizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise informaţii privind faptele şi situaţiile prevăzute la art. 4.“

    14. În opinia autorului excepţiei, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 40 privind dreptul la asociere. Din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se poate deduce în mod rezonabil că acesta a înţeles să invoce şi prevederile art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi din Constituţie.
    15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că libertatea de asociere, consacrată de art. 40 din Legea fundamentală, nu înseamnă că o persoană poate fi fondator sau membru într-o asociaţie în orice condiţii. Legiuitorul are libertatea de a reglementa condiţiile în care pot fi constituite, organizate şi în care funcţionează diferite tipuri şi forme de asociaţie, atât timp cât reglementarea adoptată nu conduce chiar la anihilarea libertăţii de asociere [a se vedea mutatis mutandis Decizia nr. 233 din 25 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 5 iulie 2004].
    16. Astfel, potrivit art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice, juridice şi a entităţilor fără personalitate juridică care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară. Mai mult decât atât, potrivit art. 2 şi art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, este posibil ca acestea să aibă acces la resurse publice (provenite de la bugetul de stat sau din bugetele locale).
    17. De asemenea, înscrierea în cazierul fiscal nu are caracter perpetuu, informaţiile din cazierul fiscal despre contribuabilii vizaţi fiind înlăturate din evidenţă, dacă se află în situaţiile prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 şi au fost stinse creanţele fiscale etc.
    18. În aceste condiţii, Curtea constată că soluţia aleasă de legiuitor a avut în vedere protejarea interesului public reprezentat de necesitatea păstrării disciplinei financiare a tuturor persoanelor cu activitate fiscală incidentă şi că, în acest context, nu sunt încălcate prevederile art. 40 din Constituţie. În ceea ce priveşte prevederile art. 53 din Constituţie, Curtea constată că acestea nu au incidenţă în cauză, având în vedere că nu s-a pus problema restrângerii exerciţiului unor drepturi ori al unor libertăţi în vreunul din acele cazuri enumerate limitativ de acest text constituţional.
    19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Raimond Tiberius Duluman, împuternicit al asociaţiei în curs de constituire „Asociaţia Grupul de Implicare Cetăţenească Ciucaş“, în Dosarul nr. 8.376/197/2017 al Tribunalului Braşov - Secţia I civilă şi constată că prevederile art. 8 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Braşov - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 17 septembrie 2019.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Fabian Niculae


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016