Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 45 din 4 februarie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 45 din 4 februarie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 368 din 7 mai 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Patricia Marilena │- │
│Ionea │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Excepţia a fost ridicată de Anca-Simona Rodovei, Ilie Pînzariu şi Liviu Filipovici în Dosarul nr. 1.979/40/2017 al Curţii de Apel Suceava - Secţia I civilă şi constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.391D/2018.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată. În acest sens invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 20 septembrie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 1.979/40/2017, Curtea de Apel Suceava - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Excepţia a fost ridicată de Anca-Simona Rodovei, Ilie Pînzariu şi Liviu Filipovici în cadrul apelului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 1.402 din 7 decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Botoşani - Secţia I civilă în Dosarul nr. 1.979/40/2017, având ca obiect acţiunea prin care aceştia au solicitat obligarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani la plata ajutoarelor salariale conform art. 20 alin. (1) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru activitatea depusă, în funcţie de vechimea efectivă ca poliţist, sumă actualizată cu indicele de inflaţie, precum şi a dobânzii legale aferente.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că dispoziţiile art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 creează un climat de instabilitate juridică şi încalcă principiul clarităţii şi previzibilităţii actelor normative, întrucât fac trimitere la o dispoziţie legală care nu mai este în vigoare. Astfel, arată că prin actele normative anuale de salarizare adoptate din 2010 şi până în 2017 s-a dispus neacordarea ajutoarelor salariale suplimentare prevăzute de art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010. Prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit că aceste măsuri au vizat exerciţiul dreptului la acordarea ajutoarelor, în sensul suspendării lor, şi nu existenţa acestui drept. La data de 1 iulie 2017, Legea-cadru nr. 284/2010 a fost abrogată prin art. 44 din noua Lege-cadru a salarizării nr. 153/2017, odată cu actele normative anuale de suspendare. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 care prevedeau suspendarea exerciţiul dreptului la acordarea ajutoarelor în anul 2017 nu au fost abrogate, dar efectele juridice nu se mai pot produce ca urmare a abrogării actului normativ care prevedea norma suspendată. Legea-cadru nr. 153/2017 nu mai prevede vreun drept de natura celor din art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, astfel că suspendarea reglementată de art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 se referă la drepturi care nu mai sunt consacrate de legislaţia actuală. De asemenea, articolul de lege criticat nu cuprinde vreo menţiune că se referă la ajutoarele prevăzute de art. 20 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010.
    6. Art. 58 alin. (1) şi art. 66 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea unor acte normative prevăd că suspendarea dispoziţiilor unui act normativ poate interveni numai pe durata existenţei acestuia, dar nu poate supravieţui normei pe care o suspendă. Art. 66 din aceeaşi lege recunoaşte abrogarea şi în cazul normelor suspendate, dar din momentul abrogării actului încetează suspendarea efectelor acestuia.
    7. Prin Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, Curtea Constituţională a statuat că prin adoptarea unei norme care face trimitere la o dispoziţie legală care nu mai este în vigoare se încalcă art. 1 alin. (5) din Constituţie.
    8. Autorii excepţiei consideră că, deşi ajutoarele suplimentare nu fac parte din categoria drepturilor fundamentale, atât timp cât nicio dispoziţie legală nu le-a abrogat, suspendarea exerciţiului dreptului nu echivalează cu însăşi înlăturarea lui.
    9. Totodată, arată că o consecinţă a adoptării art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 este soluţia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia nr. 5 din 5 martie 2018, paragrafele 95-97, în care a constatat prelungirea suspendării exerciţiului drepturilor şi pentru anul 2018, cât şi motivarea că, prin suspendarea repetată, titularii au pierdut însăşi speranţa legitimă de valorificare a lor.
    10. Autorii excepţiei susţin că respectarea principiului privind încrederea în statul de drept, care implică asigurarea aplicării legilor adoptate în spiritul şi litera lor, face necesar ca titularii drepturilor recunoscute să se poată bucura efectiv de acestea pentru perioada în care au fost prevăzute de lege.
    11. De asemenea amintesc că principiul securităţii juridice este consacrat în dreptul european, stabilindu-se necesitatea respectării lui atât de instituţiile comunitare, cât şi de statele membre, iar jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului a subliniat importanţa acestuia. Astfel, în Cauza Păduraru contra României (2005) s-a evidenţiat că, odată ce statul adoptă o soluţie, aceasta trebuie pusă în aplicare cu claritate şi coerenţă rezonabile pentru a evita pe cât posibil insecuritatea juridică şi incertitudinea pentru subiectele de drept vizate de către măsurile de aplicare a acestei soluţii.
    12. Prin urmare, autorii excepţiei consideră că lipsa de coerenţă, claritate şi previzibilitate a normei legale criticate înfrânge principiul securităţii raporturilor juridice corelat cu principiul încrederii juridice şi, implicit, duce la încălcarea art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie.
    13. Curtea de Apel Suceava - Secţia I civilă apreciază că dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor din Constituţie invocate de autorii excepţiei.
    14. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispoziţiile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017. Examinând critica formulată de autorii excepţiei, Curtea constată că aceasta vizează, în realitate, doar dispoziţiile art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, potrivit cărora „(1) În anul 2018 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă“.
    18. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că aceste dispoziţii de lege contravin prevederilor art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie privind statul român şi obligaţia respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor.
    19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate au mai fost supuse analizei de constituţionalitate. Astfel, analizând constituţionalitatea art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 în raport cu prevederile art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie, Curtea, prin Decizia nr. 403 din 6 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 9 octombrie 2019, paragrafele 100 şi 101, a reţinut, în esenţă, că textul de lege analizat se referă la norma de drept substanţial reglementată de art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 a cărei aplicabilitate în timp este reglementată de dispoziţiile criticate. De asemenea, Curtea a apreciat că nu este întemeiată susţinerea potrivit căreia prin adoptarea unei norme care face trimitere la o dispoziţie legală care nu mai este în vigoare se încalcă art. 1 alin. (5) din Constituţie, întrucât este greşit înţeleasă semnificaţia abrogării prin Legea-cadru nr. 153/2017 a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, începând cu data de 1 iulie 2017. Astfel, consecinţa acestei abrogări este previzibilă şi clară, respectiv dacă personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au trecut în rezervă sau direct în retragere, respectiv raporturile de serviciu au încetat, cu drept la pensie, după 1 iulie 2017, aceştia nu mai beneficiază de ajutoarele şi indemnizaţiile prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010.
    20. Tot prin Decizia nr. 403 din 6 iunie 2019, precitată, paragraful 94, Curtea, făcând trimitere la jurisprudenţa sa anterioară, a amintit că ajutoarele şi indemnizaţiile reprezintă beneficii acordate anumitor categorii socioprofesionale în virtutea statutului special al acestora. Aceste drepturi nu au un temei constituţional, iar legiuitorul este liber să dispună diminuarea ori chiar încetarea acordării acestora, fără a fi necesară întrunirea condiţiilor stabilite de art. 53 din Legea fundamentală.
    21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia Deciziei nr. 403 din 6 iunie 2019 îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.
    22. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Anca-Simona Rodovei, Ilie Pînzariu şi Liviu Filipovici în Dosarul nr. 1.979/40/2017 al Curţii de Apel Suceava - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Curţii de Apel Suceava - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 4 februarie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Patricia Marilena Ionea

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016