Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 388 din 10 martie 2020  privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 388 din 10 martie 2020 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 240 din 24 martie 2020
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 30, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 48 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) şi ale art. 50 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile pct. 3.20 lit. a) din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale,
    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.
    ART. 1
    (1) Prezenta decizie are ca obiect impunerea în sarcina furnizorilor de servicii poştale a obligaţiei de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, unele date statistice, în vederea elaborării de rapoarte, studii, analize şi alte asemenea documente în domeniul serviciilor poştale, precum şi a urmăririi şi controlului aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare.
    (2) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale şi în anexa nr. 10 la prezenta decizie.

    ART. 2
    Prin prezenta decizie se stabilesc anumiţi indicatori aferenţi furnizării de servicii poştale, prevăzuţi în anexele nr. 1-9, precum şi categoriile de informaţii corespunzătoare fiecărui indicator.

    ART. 3
    (1) Persoanele care au avut calitatea de furnizor de servicii poştale în perioada de raportare prevăzută la alin. (2) au obligaţia de a raporta, în mod corect şi complet, către ANCOM valorile aferente indicatorilor prevăzuţi la art. 2, în conformitate cu prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 336/2013 privind mijloacele şi modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor stabilite de prezenta decizie.
    (2) Pentru perioada de referinţă reprezentată de anul calendaristic anterior, furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a raporta anual, până la data de 15 martie, datele statistice prevăzute în anexele nr. 1-9.
    (3) În cazul persoanelor care nu au avut calitatea de furnizor de servicii poştale pe întreaga perioadă de raportare prevăzută la alin. (2), perioada de raportare este reprezentată de perioada în care au deţinut această calitate.
    (4) În cazul în care un furnizor de servicii poştale doreşte să renunţe la această calitate, acesta are obligaţia de a raporta în momentul depunerii cererii de renunţare datele statistice care fac obiectul prezentei decizii, în condiţiile stipulate de aceasta.

    ART. 4
    Persoanele prevăzute la art. 3 vor preciza şi vor justifica, în fiecare caz în parte, care dintre informaţiile raportate, aferente indicatorilor prevăzuţi la art. 2, reprezintă pentru acestea secrete comerciale.

    ART. 5
    Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează de către ANCOM potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. 7
    (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
    (2) Primele raportări în conformitate cu prezenta decizie pentru datele statistice prevăzute în anexele nr. 1-9 se vor realiza în anul 2020, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2019.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2), pentru perioada de referinţă reprezentată de anul 2019, furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a raporta datele statistice prevăzute în anexele nr. 1-9 până la data de 15 mai 2020.
    (4) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 314/2017 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 20 aprilie 2017, se abrogă.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
                    Sorin Mihai Grindeanu

    Bucureşti, 10 martie 2020.
    Nr. 388.
    ANEXA 1

    INFORMAŢII GENERALE, INVESTIŢII
    Perioada de raportare: anul ..........
    1.1. Date necesare identificării furnizorului şi comunicării eficiente cu acesta

┌─────┬──────────────┬───────────────────┐
│ │Numele/ │ │
│ │Denumirea │ │
│i111 │furnizorului │ │
│ │de servicii │ │
│ │poştale │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────┤
│i112 │Sediul social │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────┤
│i113 │Reprezentantul│ │
│ │legal │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Persoana de │ │
│ │contact │ │
│i114 │privind datele│ │
│ │statistice │ │
│ │transmise │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────┤
│i114a│Telefon │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Adresă de │ │
│i114b│poştă │ │
│ │electronică │ │
│ │(e-mail) │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────┤
│i115 │Adresă website│ │
├─────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Denumirea │ │
│i116 │grupului din │ │
│ │care faceţi │ │
│ │parte │ │
├─────┼──────────────┴───────────────────┤
│i117 │Principalii asociaţi/acţionari: │
├─────┼──────────────┬───┬───┬───┬───┬───┤
│ │ │1. │2. │3. │4. │5. │
├─────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│i117a│Numele/ │ │ │ │ │ │
│ │Denumirea │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Procentul de │ │ │ │ │ │
│ │părţi sociale/│ │ │ │ │ │
│ │acţiuni │ │ │ │ │ │
│i117b│deţinute din │ │ │ │ │ │
│ │totalul │ │ │ │ │ │
│ │capitalului │ │ │ │ │ │
│ │social │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───┴───┴───┴───┴───┤
│ │Numele/ │Statul în care │
│ │Denumirea │persoana ce │
│ │persoanelor │exercită controlul │
│ │fizice sau │asupra │
│i118 │juridice care │dumneavoastră are │
│ │exercită │situat domiciliul │
│ │controlul │sau sediul social, │
│ │asupra │după caz │
│ │dumneavoastră │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │1. │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │2. │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │3. │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Numele/ │Statul în care │
│ │Denumirea │operatorul economic│
│ │operatorilor │asupra căruia │
│i119 │economici │deţineţi controlul │
│ │asupra cărora │are situat sediul │
│ │deţineţi │social │
│ │controlul │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │1. │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │2. │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │3. │ │
└─────┴──────────────┴───────────────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    i111-i117 - se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare.
    i114, i114a, i114b - se vor raporta datele necesare unei comunicări eficiente cu furnizorul: numele şi prenumele unei persoane de contact privind datele statistice transmise, numărul de telefon fix/mobil, precum şi adresa de poştă electronică (e-mail) a acestei persoane.
    i117 - se vor raporta, după caz, primii 5 acţionari, în ordinea descrescătoare a procentului de părţi sociale/acţiuni deţinute din totalul capitalului social subscris.
    i118 - se vor raporta persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc asupra dumneavoastră una dintre următoarele condiţii:
    - deţin mai mult de jumătate din capitalul social subscris sau din active;
    – au puterea de a exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor;
    – au puterea de a desemna mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere, directoratului sau ai oricăror altor structuri care vă reprezintă legal;
    – au dreptul de a conduce afacerile dumneavoastră.

    i119 - se vor raporta operatorii economici asupra cărora îndepliniţi, în mod direct, una dintre următoarele condiţii:
    - deţineţi mai mult de jumătate din capitalul social subscris sau din active;
    – aveţi puterea de a exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor;
    – aveţi puterea de a desemna mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere, directoratului sau ai oricăror altor structuri care îi reprezintă legal pe respectivii operatori economici;
    – aveţi dreptul de a conduce afacerile respectivilor operatori economici.

    i118, i119 - controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte mijloace care, fie separat, fie combinate şi având în vedere circumstanţele de drept şi/sau de fapt relevante, conferă posibilitatea exercitării unei influenţe decisive care se poate manifesta, în special, prin dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă integrală sau parţială asupra activelor, prin alte drepturi sau contracte care conferă o influenţă hotărâtoare asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor deliberative; controlul este dobândit nu numai de titularul sau beneficiarul drepturilor, contractelor ori al altor mijloace care, fie separat, fie combinate şi având în vedere circumstanţele de drept şi/ori de fapt relevante, conferă posibilitatea exercitării unei influenţe decisive, ci şi de cel care, fără a fi titular sau beneficiar, are puterea de a exercita drepturi ce decurg din acestea.
    i118, i119 - în cazul în care este necesar se vor adăuga mai multe rânduri.


    1.2. Investiţii

┌────┬──────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Valoare│Observaţii│
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Total │ │ │
│ │investiţii │ │ │
│ │corporale în │ │ │
│i121│servicii │ │ │
│ │poştale │ │ │
│ │realizate în │ │ │
│ │România │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Total │ │ │
│ │investiţii │ │ │
│ │necorporale în│ │ │
│i122│servicii │ │ │
│ │poştale │ │ │
│ │realizate în │ │ │
│ │România │ │ │
└────┴──────────────┴───────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    Se vor raporta valori brute, în lei, fără TVA, aferente investiţiilor realizate pe parcursul perioadei de raportare.
    Se vor raporta investiţiile curente şi pe termen lung în imobilizări corporale, respectiv în imobilizări necorporale, realizate pe parcursul perioadei de raportare. Aceşti termeni vor avea înţelesul din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare. Valorile raportate nu includ informaţii privind investiţiile pe termen scurt, nici informaţii privind imobilizările financiare.
    i122 - se va raporta valoarea totală a investiţiilor necorporale (intangibile), cum ar fi: investiţii în activităţi de cercetare-dezvoltare, în formarea personalului, în publicitate, achiziţionarea de licenţe pentru aplicaţii software, achiziţionarea altor licenţe, patente, brevete, concesiuni, mărci comerciale (mărci înregistrate), know-how-uri etc.


    1.3. Servicii prestate în perioada de raportare

┌────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │Aţi prestat servicii │DA - │
│ │poştale sau servicii │continuaţi │
│i131│conexe serviciilor │raportarea/│
│ │poştale în perioada │NU - │
│ │de raportare? │încheiaţi │
│ │ │raportarea │
└────┴─────────────────────┴───────────┘┌─────┬──────────────┬────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Dacă „DA“, │
│ │ │ │ │se vor │
│ │ │ │ │completa, │
│ │Categorii de │Servicii│ │după caz, │
│ │servicii │prestate│Etape în lanţul de livrare poştală │una sau mai│
│ │prestate │ │ │multe │
│ │ │ │ │dintre │
│ │ │ │ │următoarele│
│ │ │ │ │anexe: │
├─────┼──────────────┼────────┼─────────┬───────┬─────────┬───────┼───────────┤
│ │Servicii │ │ │ │ │ │ │
│ │poştale │ │ │ │ │ │ │
│ │prestate în │ │ │ │ │ │ │
│ │nume propriu, │ │[] │[] │[] │[] │ │
│i132 │care au avut │DA/NU │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │
│ │ca obiect │ │ │ │ │ │ │
│ │trimiteri │ │ │ │ │ │ │
│ │poştale, din │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┤
│i132a│- trimiteri de│DA/NU │[] │[] │[] │[] │2, 3, 9 │
│ │corespondenţă │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │
├─────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┤
│i132b│- imprimate │DA/NU │[] │[] │[] │[] │2, 4, 9 │
│ │ │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │
├─────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │- pachete mici│ │ │ │ │ │ │
│ │(doar │ │ │ │ │ │ │
│ │operatorul │ │ │ │ │ │ │
│ │desemnat de │ │[] │[] │[] │[] │ │
│i132c│România ca │DA/NU │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│2, 5, 9 │
│ │parte a │ │ │ │ │ │ │
│ │Convenţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │Poştale │ │ │ │ │ │ │
│ │Universale) │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┤
│i132d│- colete │DA/NU │[] │[] │[] │[] │2, 6, 9 │
│ │ │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │
├─────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │- saci „M“ │ │ │ │ │ │ │
│ │(doar │ │ │ │ │ │ │
│ │operatorul │ │ │ │ │ │ │
│ │desemnat de │ │[] │[] │[] │[] │ │
│i132e│România ca │DA/NU │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│2, 7, 9 │
│ │parte a │ │ │ │ │ │ │
│ │Convenţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │Poştale │ │ │ │ │ │ │
│ │Universale) │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │- mandate │ │[] │[] │[] │[] │ │
│i132f│poştale pe │DA/NU │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│2, 7, 9 │
│ │suport hârtie │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┤
│i132g│- cecograme │DA/NU │[] │[] │[] │[] │2, 7, 9 │
│ │ │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │
├─────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │- publicitate │ │[] │[] │[] │[] │ │
│i132h│prin poştă │DA/NU │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│2, 7, 9 │
│ │adresată │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │- taloane de │ │ │ │ │ │ │
│ │plată a │ │ │ │ │ │ │
│ │drepturilor de│ │ │ │ │ │ │
│ │protecţie │ │ │ │ │ │ │
│ │socială şi │ │ │ │ │ │ │
│ │documente de │ │ │ │ │ │ │
│ │informare │ │ │ │ │ │ │
│i132i│întocmite de │DA/NU │[] │[] │[] │[] │2, 7, 9 │
│ │Casa Naţională│ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │
│ │de Pensii │ │ │ │ │ │ │
│ │Publice (doar │ │ │ │ │ │ │
│ │operatorul │ │ │ │ │ │ │
│ │desemnat ca │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizor de │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciu │ │ │ │ │ │ │
│ │universal) │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │Servicii │ │ │ │ │ │ │
│ │poştale │ │ │ │ │ │ │
│ │prestate în │ │ │ │ │ │ │
│ │calitate de │ │ │ │ │ │ │
│i133 │subcontractor,│DA/NU │[] │[] │[] │[] │2, 3, 4, 5,│
│ │în numele şi │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│6, 7, 9 │
│ │pe seama unui │ │ │ │ │ │ │
│ │alt furnizor │ │ │ │ │ │ │
│ │de servicii │ │ │ │ │ │ │
│ │poştale │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │Servicii │ │ │ │ │ │ │
│ │prestate în │ │ │ │ │ │ │
│ │calitate de │ │ │ │ │ │ │
│ │revânzător de │ │ │ │ │ │ │
│i134 │servicii │DA/NU │[] │[] │[] │[] │2, 3, 4, 5,│
│ │poştale │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│6, 7, 9 │
│ │prestate de un│ │ │ │ │ │ │
│ │furnizor de │ │ │ │ │ │ │
│ │servicii │ │ │ │ │ │ │
│ │poştale │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │Servicii │ │ │ │ │ │ │
│i135 │conexe │DA/NU │[] │[] │[] │[] │2, 8, 9 │
│ │serviciilor │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │
│ │poştale │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴───────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    În coloana „Servicii prestate“ se va completa în mod explicit cu una dintre valorile „DA“ sau „NU“, în funcţie de serviciile furnizate pe parcursul perioadei de raportare.
    În coloana „Etape în lanţul de livrare poştală“ se vor bifa toate etapele realizate pe parcursul perioadei de raportare.
    i135 - servicii care au ca obiect trimiterile de publicitate neadresată sau trimiterile hibrid.
    Pentru semnificaţia anumitor termeni sau pentru alte note şi instrucţiuni generale, vă rugăm să consultaţi anexa nr. 10 la decizie.    ANEXA 2

    REŢEAUA POŞTALĂ, RESURSE UMANE
    2.1. Reţeaua poştală
    2.1.1. Reţeaua poştală proprie

┌──────┬───────────┬──────────────┬─────┬──────────┐
│ │ │ │Număr│Observaţii│
├──────┼───────────┼──────────────┼─────┼──────────┤
│ │Puncte de │Oficii, │ │ │
│ │acces/ │agenţii, │ │ │
│i211a │contact │ghişee, │ │ │
│ │deservite │circumscripţii│ │ │
│ │de │poştale │ │ │
├──────┤personal, ├──────────────┼─────┼──────────┤
│i211b │care au │Puncte mobile │ │ │
├──────┤program de ├──────────────┼─────┼──────────┤
│ │lucru cu │Alte │ │ │
│i211c │publicul │subunităţi │ │ │
│ │ │poştale │ │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼─────┼──────────┤
│i212a │ │Cutii poştale │ │ │
├──────┤ ├──────────────┼─────┼──────────┤
│i212b │ │Căsuţe poştale│ │ │
├──────┤Puncte de ├──────────────┼─────┼──────────┤
│ │acces/ │Sisteme │ │ │
│i212c │contact │automate │ │ │
│ │nedeservite│utilizate, din│ │ │
│ │de personal│care: │ │ │
├──────┤ ├──────────────┼─────┼──────────┤
│ │ │- aflate în │ │ │
│i212c1│ │proprietatea │ │ │
│ │ │proprie │ │ │
└──────┴───────────┴──────────────┴─────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    i211-i212 - se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare.
    i211b - inclusiv vehiculele şi autovehiculele cu care se realizează prestarea serviciilor poştale.
    i212a - cutiile poştale sunt puncte de acces prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi introduse în reţeaua poştală.
    i212b - căsuţele poştale sunt puncte de contact prin intermediul cărora pot fi livrate trimiterile poştale.
    i212c - sisteme automate: sunt punctele de contact/acces pe care furnizorii le pun la dispoziţia utilizatorilor şi pe care aceştia din urmă le utilizează pentru preluarea şi/sau livrarea trimiterii poştale fără a interacţiona cu personalul furnizorului (în regim self-service).


    2.1.2. Listă furnizori ale căror reţele poştale au fost utilizate pe parcursul perioadei de raportare

┌───┬────────┬───┬───────────────────────────────────┬──────────┐
│ │Denumire│CUI│Etape în lanţul de livrare poştală │Observaţii│
│ │furnizor│ │ │ │
├───┼────────┼───┼─────────┬───────┬─────────┬───────┼──────────┤
│1 │ │ │[] │[] │[] │[] │ │
│ │ │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │
├───┼────────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
│2 │ │ │[] │[] │[] │[] │ │
│ │ │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │
├───┼────────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
│...│ │ │[] │[] │[] │[] │ │
│ │ │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │
└───┴────────┴───┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    În coloana „Etape în lanţul de livrare poştală“ se vor bifa toate etapele realizate pe parcursul perioadei de raportare.


    2.1.3. Listă furnizori de servicii poştale cărora le-a fost acordat accesul la reţeaua poştală proprie pe parcursul perioadei de raportare

┌───┬────────┬───┬───────────────────────────────────┬──────────┐
│ │Denumire│CUI│Etape în lanţul de livrare poştală │Observaţii│
│ │furnizor│ │ │ │
├───┼────────┼───┼─────────┬───────┬─────────┬───────┼──────────┤
│1 │ │ │[] │[] │[] │[] │ │
│ │ │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │
├───┼────────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
│2 │ │ │[] │[] │[] │[] │ │
│ │ │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │
├───┼────────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
│...│ │ │[] │[] │[] │[] │ │
│ │ │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │
└───┴────────┴───┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    În coloana „Etape în lanţul de livrare poştală“ se vor bifa toate etapele realizate pe parcursul perioadei de raportare.


    2.1.4. Listă furnizori de servicii poştale ale căror servicii le-aţi revândut pe parcursul perioadei de raportare

┌───┬────────┬───┬───────────────────────────────────┬──────────┐
│ │Denumire│CUI│Etape în lanţul de livrare poştală │Observaţii│
│ │furnizor│ │ │ │
├───┼────────┼───┼─────────┬───────┬─────────┬───────┼──────────┤
│1 │ │ │[] │[] │[] │[] │ │
│ │ │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │
├───┼────────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
│2 │ │ │[] │[] │[] │[] │ │
│ │ │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │
├───┼────────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
│...│ │ │[] │[] │[] │[] │ │
│ │ │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │
└───┴────────┴───┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    În coloana „Etape în lanţul de livrare poştală“ se vor bifa toate etapele realizate pe parcursul perioadei de raportare.


    2.1.5. Listă subcontractanţi cu care aţi colaborat pe parcursul perioadei de raportare

┌───┬──────────────┬───┬───────────────────────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Trafic │ │
│ │Denumire │CUI│Etape în lanţul de livrare poştală │subcontractat│Observaţii│
│ │subcontractant│ │ │(număr │ │
│ │ │ │ │trimiteri) │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┬───────┬─────────┬───────┼─────────────┼──────────┤
│1 │ │ │[] │[] │[] │[] │ │ │
│ │ │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│2 │ │ │[] │[] │[] │[] │ │ │
│ │ │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│...│ │ │[] │[] │[] │[] │ │ │
│ │ │ │Colectare│Sortare│Transport│Livrare│ │ │
└───┴──────────────┴───┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    Se vor menţiona toţi subcontractanţii, în ordinea descrescătoare a volumului trimiterilor prelucrate în calitate de subcontractanţi, indiferent de etapa/etapele în care au fost implicaţi.
    În coloana „Etape în lanţul de livrare poştală“ se vor bifa toate etapele realizate pe parcursul perioadei de raportare.    2.2. Resurse umane, colaboratori

┌──────┬───────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────┐
│ │ │30 iunie │31 decembrie │ │
├──────┼───────────┼──────┬──────────┼──────┬──────────┤ │
│ │ │ │implicaţi │ │implicaţi │ │
│ │ │Număr │în │Număr │în │ │
│ │ │total,│furnizarea│total,│furnizarea│Observaţii│
│ │ │din │de │din │de │ │
│ │ │care: │servicii │care: │servicii │ │
│ │ │ │de livrare│ │de livrare│ │
│ │ │ │de colete │ │de colete │ │
├──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │
│i221 │angajaţi, │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┤
│ │- angajaţi │ │ │ │ │ │
│ │care au │ │ │ │ │ │
│ │lucrat │ │ │ │ │ │
│i221a │exclusiv în│ │ │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │ │ │
│ │poştal, din│ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┤
│ │- angajaţi │ │ │ │ │ │
│i221a1│cu normă │ │ │ │ │ │
│ │întreagă │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┤
│ │- angajaţi │ │ │ │ │ │
│i221a2│cu │ │ │ │ │ │
│ │fracţiune │ │ │ │ │ │
│ │de normă │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┤
│i221a3│- angajaţi │ │ │ │ │ │
│ │temporar │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┤
│ │PFA cu care│ │ │ │ │ │
│ │aţi │ │ │ │ │ │
│ │colaborat │ │ │ │ │ │
│ │pe │ │ │ │ │ │
│ │parcursul │ │ │ │ │ │
│i222 │perioadei │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │
│ │raportare, │ │ │ │ │ │
│ │în scopul │ │ │ │ │ │
│ │furnizării │ │ │ │ │ │
│ │serviciilor│ │ │ │ │ │
│ │poştale │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┤
│ │ÎI cu care │ │ │ │ │ │
│ │aţi │ │ │ │ │ │
│ │colaborat │ │ │ │ │ │
│ │pe │ │ │ │ │ │
│ │parcursul │ │ │ │ │ │
│i223 │perioadei │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │ │ │
│ │în scopul │ │ │ │ │ │
│ │furnizării │ │ │ │ │ │
│ │serviciilor│ │ │ │ │ │
│ │poştale │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    i221 - se vor include atât angajaţii cu contract pe perioadă nedeterminată, cât şi cei cu contract pe perioadă determinată, atât angajaţii cu normă întreagă, cât şi cei cu fracţiune de normă, atât cei din domeniul poştal, cât şi din afara acestui domeniu.
    i221a1, i221a2, i221a3 - angajaţii cu normă întreagă şi cei cu fracţiune de normă care au contract pe perioadă determinată (temporar) se vor raporta doar la indicatorul i221a3.
    i222, i223 - PFA - „persoană fizică autorizată“ şi ÎI - „întreprindere individuală“, în sensul stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.    ANEXA 3

    * Pentru semnificaţia anumitor termeni sau pentru alte note şi instrucţiuni generale, vă rugăm să consultaţi anexa nr. 10 la decizie.
    TRIMITERI DE CORESPONDENŢĂ^1
    ^1 Trimitere de corespondenţă - comunicare în formă scrisă pe orice fel de suport fizic, care urmează să fie transportată şi livrată la adresa indicată de expeditor chiar pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia. Cărţile, cataloagele, ziarele, periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenţă.
    3.1. Trafic realizat în nume propriu - intern

┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│ │Trafic │Venituri │ │
│ ├──────┬─────┼──────┬─────┤ │
│ │Total,│În │Total,│În │Observaţii│
│ │din │număr│din │număr│ │
│ │care: │mare │care: │mare │ │
├────────┬────────────────────────────────────────┬──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i31 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │Total │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ ├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i31a │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i31a1 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │cu serviciul express │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ ├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i31a1a │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┬─────────┬────────┬───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i31b1a1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i31b1a1a│ │ │cu │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │
│i31b1a2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │cu │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i31b1a2a│ │serviciul│ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │valoare ├────────┼───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │declarată│ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i31b1b1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i31b1b1a│ │ │fără │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │
│i31b1b2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i31b1b2a│fără │ │ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │express │ │ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i31b2a1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i31b2a1a│ │ │cu │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │
│i31b2a2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │fără │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i31b2a2a│ │serviciul│ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │valoare ├────────┼───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │declarată│ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i31b2b1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i31b2b1a│ │ │fără │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │
│i31b2b2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i31b2b2a│ │ │ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    Trimiteri de corespondenţă în număr mare = trimiteri interne şi internaţionale din această categorie expediate în număr de minimum 5.000 de trimiteri, în decurs de o lună, de către acelaşi expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă; valoarea de 5.000 de trimiteri de corespondenţă/lună se calculează însumând toate categoriile de trimiteri de corespondenţă expediate, indiferent de destinaţie (internă/internaţională) sau de serviciile adiţionale (recomandată/cu valoare declarată/express/servicii speciale/etc.).
    La coloana „Trafic - în număr mare“ se va raporta exclusiv traficul aferent trimiterilor de corespondenţă interne care au făcut obiectul contractelor de trimiteri de corespondenţă în număr mare.
    La coloana „Trafic - în număr mare“ se va raporta traficul efectiv aferent trimiterilor de corespondenţă în număr mare, iar nu numărul de expedieri de trimiteri în număr mare (de exemplu, dacă există 2 expeditori sau integratori care au expediat, în decurs de o lună, în baza unor contracte încheiate în formă scrisă, câte 10.000 trimiteri, se va raporta valoarea 20.000, iar nu 2).
    La rândurile „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de categoria de greutate a trimiterilor.
    La coloanele „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent dacă trimiterile sunt expediate „bucată cu bucată“ sau în număr mare.

┌────────────┬────────────┬──────────┐
│ │Trimiteri │ │
│ │care au fost│ │
│ │livrate în: │ │
│ ├─┬─┬─┬─┬─┬──┤Observaţii│
│ │Z│Z│Z│Z│Z│>Z│ │
│ │+│+│+│+│+│+ │ │
│ │1│2│3│4│5│5 │ │
├────┬───────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──────────┤
│i311│Procent│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──────────┘┌────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐
│ │Trimiteri care au fost livrate │ │
│ │efectiv la: │ │
│ ├─────────┬───────────────┬───────┤ │
│ │ │Puncte de │ │ │
│ │Puncte de│contact │ │ │
│ │contact │nedeservite de │ │Observaţii│
│ │deservite│personal │Alte │ │
│ │de ├──────┬────────┤locaţii│ │
│ │personal │Total,│sisteme │ │ │
│ │ │din │automate│ │ │
│ │ │care: │ │ │ │
├────┬───────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│i312│Procent│ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┘
    3.2. Trafic realizat în nume propriu - internaţional intrat

┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Trafic │Venituri │ │
│ ├──────┬───┼──────┬───┤ │
│ │Total,│din│Total,│din│Observaţii│
│ │din │UE/│din │UE/│ │
│ │care: │SEE│care: │SEE│ │
├────────┬────────────────────────────────────────┬──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i32 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │Total │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ ├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i32a │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i32a1 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │cu serviciul express │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ ├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i32a1a │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┬─────────┬────────┬───────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i32b1a1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i32b1a1a│ │ │cu │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │
│i32b1a2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │cu │ │recomandată├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i32b1a2a│ │serviciul│ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │valoare ├────────┼───────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │declarată│ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i32b1b1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i32b1b1a│ │ │fără │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │
│i32b1b2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i32b1b2a│fără │ │ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │express │ │ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i32b2a1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i32b2a1a│ │ │cu │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │
│i32b2a2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │fără │ │recomandată├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i32b2a2a│ │serviciul│ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │valoare ├────────┼───────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │declarată│ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i32b2b1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i32b2b1a│ │ │fără │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │
│i32b2b2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i32b2b2a│ │ │ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┴──────┴──────┴───┴──────┴───┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    La rândurile „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de categoria de greutate a trimiterilor.
    La coloanele „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de locul de unde au fost expediate trimiterile.

┌────────────┬────────────┬──────────┐
│ │Trimiteri │ │
│ │care au fost│ │
│ │livrate în: │ │
│ ├─┬─┬─┬─┬─┬──┤Observaţii│
│ │Z│Z│Z│Z│Z│>Z│ │
│ │+│+│+│+│+│+ │ │
│ │1│2│3│4│5│5 │ │
├────┬───────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──────────┤
│i321│Procent│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──────────┘┌────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐
│ │Trimiteri care au fost livrate │ │
│ │efectiv la: │ │
│ ├─────────┬───────────────┬───────┤ │
│ │ │Puncte de │ │ │
│ │Puncte de│contact │ │ │
│ │contact │nedeservite de │ │Observaţii│
│ │deservite│personal │Alte │ │
│ │de ├──────┬────────┤locaţii│ │
│ │personal │Total,│sisteme │ │ │
│ │ │din │automate│ │ │
│ │ │care: │ │ │ │
├────┬───────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│i322│Procent│ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┘
    3.3. Trafic realizat în nume propriu - internaţional ieşit

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┐
│ │Trafic │Venituri │ │
│ ├────────────┬────────────┼────────────┬────────────┤ │
│ │Total, din │către UE/SEE│Total, din │către UE/SEE│ │
│ │care: │ │care: │ │Observaţii│
│ ├──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┤ │
│ │Total,│În │Total,│În │Total,│În │Total,│În │ │
│ │din │număr│din │număr│din │număr│din │număr│ │
│ │care: │mare │care: │mare │care: │mare │care: │mare │ │
├────────┬──────────────────────────────────────────┬──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i33 │ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Total │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ ├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i33a │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i33a1 │ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu serviciul express │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ ├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i33a1a │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┬───────────┬────────┬───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i33b1a1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i33b1a1a│ │ │cu │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i33b1a2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │cu │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i33b1a2a│ │serviciul │ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │valoare ├────────┼───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │declarată │ │ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i33b1b1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i33b1b1a│ │ │fără │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i33b1b2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i33b1b2a│fără │ │ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├───────────┼────────┼───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │express │ │ │ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i33b2a1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i33b2a1a│ │ │cu │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i33b2a2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │fără │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i33b2a2a│ │serviciul │ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │valoare ├────────┼───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │declarată │ │ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i33b2b1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i33b2b1a│ │ │fără │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i33b2b2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i33b2b2a│ │ │ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    Trimiteri de corespondenţă în număr mare = trimiteri interne şi internaţionale din această categorie expediate în număr de minimum 5.000 de trimiteri, în decurs de o lună, de către acelaşi expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă; valoarea de 5.000 de trimiteri de corespondenţă/lună se calculează însumând toate categoriile de trimiteri de corespondenţă expediate, indiferent de destinaţie (internă/internaţionale ieşite) sau de serviciile adiţionale (recomandată/cu valoare declarată/express/servicii speciale/etc.).
    La coloana „Trafic - în număr mare“ se va raporta exclusiv traficul aferent trimiterilor de corespondenţă internaţionale ieşite care au făcut obiectul contractelor de trimiteri de corespondenţă în număr mare.
    La coloana „Trafic - în număr mare“ se va raporta traficul efectiv aferent trimiterilor de corespondenţă în număr mare, iar nu numărul de expedieri de trimiteri în număr mare (de exemplu, dacă există 2 expeditori sau integratori care au expediat, în decurs de o lună, în baza unor contracte încheiate în formă scrisă, câte 10.000 trimiteri, se va raporta valoarea 20.000, iar nu 2).
    La rândurile „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de categoria de greutate a trimiterilor.
    La coloanele „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent dacă trimiterile sunt expediate „bucată cu bucată“ sau în număr mare.
    La coloanele „Total, din care:“ => „Total, din care:“, se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de destinaţia trimiterilor.


    3.4. Trafic realizat în calitate de subcontractor

┌──────────────────────────┬──────┬────────┬──────────┐
│ │Trafic│Venituri│Observaţii│
├─────┬─────────────┬──────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │
│i341 │ │din │ │ │ │
│ │Trafic intern│care: │ │ │ │
├─────┤ ├──────┼──────┼────────┼──────────┤
│i341a│ │≤ 2 kg│ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │
│i342 │Trafic │din │ │ │ │
│ │internaţional│care: │ │ │ │
├─────┤intrat ├──────┼──────┼────────┼──────────┤
│i342a│ │≤ 2 kg│ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │
│i343 │Trafic │din │ │ │ │
│ │internaţional│care: │ │ │ │
├─────┤ieşit ├──────┼──────┼────────┼──────────┤
│i343a│ │≤ 2 kg│ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────┴──────┴────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    La rândurile „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de categoria de greutate a trimiterilor.


    3.5. Trafic realizat în calitate de revânzător

┌──────────────────────────┬──────┬────────┬──────────┐
│ │Trafic│Venituri│Observaţii│
├─────┬─────────────┬──────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │
│i351 │ │din │ │ │ │
│ │Trafic intern│care: │ │ │ │
├─────┤ ├──────┼──────┼────────┼──────────┤
│i351a│ │≤ 2 kg│ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │
│i352 │Trafic │din │ │ │ │
│ │internaţional│care: │ │ │ │
├─────┤intrat ├──────┼──────┼────────┼──────────┤
│i352a│ │≤ 2 kg│ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │
│i353 │Trafic │din │ │ │ │
│ │internaţional│care: │ │ │ │
├─────┤ieşit ├──────┼──────┼────────┼──────────┤
│i353a│ │≤ 2 kg│ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────┴──────┴────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    La rândurile „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de categoria de greutate a trimiterilor.    ANEXA 4

    * Pentru semnificaţia anumitor termeni sau pentru alte note şi instrucţiuni generale, vă rugăm să consultaţi anexa nr. 10 la decizie.
    IMPRIMATE^1)
    ^1) Imprimate - trimiterile poştale realizate prin tipărire sau alt mijloc de multiplicare, care nu conţin comunicări cu caracter personal sau individual; în această categorie se includ, de exemplu, ziare, periodice, cărţi, cataloage, hărţi geografice, partituri muzicale.
    4.1. Trafic realizat în nume propriu - intern

┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│ │Trafic │Venituri │ │
│ ├──────┬─────┼──────┬─────┤ │
│ │Total,│În │Total,│În │Observaţii│
│ │din │număr│din │număr│ │
│ │care: │mare │care: │mare │ │
├────────┬────────────────────────────────────────┬──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i41 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │Total │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ ├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i41a │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i41a1 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │cu serviciul express │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ ├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i41a1a │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┬─────────┬────────┬───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i41b1a1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i41b1a1a│ │ │cu │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │
│i41b1a2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │cu │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i41b1a2a│ │serviciul│ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │valoare ├────────┼───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │declarată│ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i41b1b1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i41b1b1a│ │ │fără │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │
│i41b1b2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i41b1b2a│fără │ │ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │express │ │ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i41b2a1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i41b2a1a│ │ │cu │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │
│i41b2a2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │fără │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i41b2a2a│ │serviciul│ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │valoare ├────────┼───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │declarată│ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i41b2b1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i41b2b1a│ │ │fără │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │
│i41b2b2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i41b2b2a│ │ │ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    Imprimate în număr mare = trimiteri interne şi internaţionale din această categorie expediate în număr de minimum 500 de trimiteri, în decurs de o lună, de către acelaşi expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă; valoarea de 500 de imprimate/lună se calculează însumând toate categoriile de imprimate expediate, indiferent de destinaţie (internă/internaţională) sau de serviciile adiţionale (recomandată/cu valoare declarată/express/servicii speciale/etc.).
    La coloana „Trafic - în număr mare“ se va raporta exclusiv traficul aferent imprimatelor interne care au făcut obiectul contractelor de imprimate în număr mare.
    La coloana „Trafic - în număr mare“ se va raporta traficul efectiv aferent imprimatelor în număr mare, iar nu numărul de expedieri de trimiteri în număr mare (de exemplu, dacă există 2 expeditori sau integratori care au expediat, în decurs de o lună, în baza unor contracte încheiate în formă scrisă, câte 1.000 de trimiteri, se va raporta valoarea 2.000, iar nu 2).
    La rândurile „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de categoria de greutate a trimiterilor.
    La coloanele „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent dacă trimiterile sunt expediate „bucată cu bucată“ sau în număr mare.

┌────────────┬────────────┬──────────┐
│ │Trimiteri │ │
│ │care au fost│ │
│ │livrate în: │ │
│ ├─┬─┬─┬─┬─┬──┤Observaţii│
│ │Z│Z│Z│Z│Z│>Z│ │
│ │+│+│+│+│+│+ │ │
│ │1│2│3│4│5│5 │ │
├────┬───────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──────────┤
│i411│Procent│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──────────┘┌────────────┬─────────┬───────────────────────┬──────────┐
│ │ │Trimiteri care au fost │ │
│ │ │livrate efectiv la: │ │
│ ├─────────┼───────────────┬───────┤ │
│ │ │Puncte de │ │ │
│ │Puncte de│contact │ │ │
│ │contact │nedeservite de │ │Observaţii│
│ │deservite│personal │Alte │ │
│ │de ├──────┬────────┤locaţii│ │
│ │personal │Total,│sisteme │ │ │
│ │ │din │automate│ │ │
│ │ │care: │ │ │ │
├────┬───────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│i412│Procent│ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┘
    4.2. Trafic realizat în nume propriu - internaţional intrat

┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Trafic │Venituri │ │
│ ├──────┬───┼──────┬───┤ │
│ │Total,│din│Total,│din│Observaţii│
│ │din │UE/│din │UE/│ │
│ │care: │SEE│care: │SEE│ │
├────────┬────────────────────────────────────────┬──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i42 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │Total │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ ├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i42a │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i42a1 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │cu serviciul express │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ ├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i42a1a │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┬─────────┬────────┬───────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i42b1a1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i42b1a1a│ │ │cu │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │
│i42b1a2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │cu │ │recomandată├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i42b1a2a│ │serviciul│ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │valoare ├────────┼───────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │declarată│ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i42b1b1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i42b1b1a│ │ │fără │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │
│i42b1b2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i42b1b2a│fără │ │ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │express │ │ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i42b2a1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i42b2a1a│ │ │cu │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │
│i42b2a2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │fără │ │recomandată├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i42b2a2a│ │serviciul│ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │valoare ├────────┼───────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │declarată│ │ │Total,│ │ │ │ │ │
│i42b2b1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i42b2b1a│ │ │fără │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │
│i42b2b2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i42b2b2a│ │ │ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┴──────┴──────┴───┴──────┴───┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    La rândurile „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de categoria de greutate a trimiterilor.
    La coloanele „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de locul de unde au fost expediate trimiterile.

┌────────────┬────────────┬──────────┐
│ │Trimiteri │ │
│ │care au fost│ │
│ │livrate în: │ │
│ ├─┬─┬─┬─┬─┬──┤Observaţii│
│ │Z│Z│Z│Z│Z│>Z│ │
│ │+│+│+│+│+│+ │ │
│ │1│2│3│4│5│5 │ │
├────┬───────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──────────┤
│i421│Procent│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──────────┘┌────────────┬─────────┬───────────────────────┬──────────┐
│ │ │Trimiteri care au fost │ │
│ │ │livrate efectiv la: │ │
│ ├─────────┼───────────────┬───────┤ │
│ │ │Puncte de │ │ │
│ │Puncte de│contact │ │ │
│ │contact │nedeservite de │ │Observaţii│
│ │deservite│personal │Alte │ │
│ │de ├──────┬────────┤locaţii│ │
│ │personal │Total,│sisteme │ │ │
│ │ │din │automate│ │ │
│ │ │care: │ │ │ │
├────┬───────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│i422│Procent│ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┘
    4.3. Trafic realizat în nume propriu - internaţional ieşit

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┐
│ │Trafic │Venituri │ │
│ ├────────────┬────────────┼────────────┬────────────┤ │
│ │Total, din │către UE/SEE│Total, din │către UE/SEE│ │
│ │care: │ │care: │ │Observaţii│
│ ├──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┤ │
│ │Total,│În │Total,│În │Total,│În │Total,│În │ │
│ │din │număr│din │număr│din │număr│din │număr│ │
│ │care: │mare │care: │mare │care: │mare │care: │mare │ │
├────────┬──────────────────────────────────────────┬──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i43 │ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Total │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ ├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i43a │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i43a1 │ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu serviciul express │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ ├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i43a1a │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┬───────────┬────────┬───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i43b1a1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i43b1a1a│ │ │cu │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i43b1a2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │cu │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i43b1a2a│ │serviciul │ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │valoare ├────────┼───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │declarată │ │ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i43b1b1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i43b1b1a│ │ │fără │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i43b1b2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i43b1b2a│fără │ │ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├───────────┼────────┼───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │express │ │ │ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i43b2a1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i41b2a1a│ │ │cu │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i43b2a2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │fără │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i43b2a2a│ │serviciul │ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │valoare ├────────┼───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │declarată │ │ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i43b2b1 │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i43b2b1a│ │ │fără │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├───────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i43b2b2 │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │recomandată├──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i43b2b2a│ │ │ │ │≤ 2 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    Imprimate în număr mare = trimiteri interne şi internaţionale din această categorie expediate în număr de minimum 500 de trimiteri, în decurs de o lună, de către acelaşi expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă; valoarea de 500 de imprimate/lună se calculează însumând toate categoriile de imprimate expediate, indiferent de destinaţie (internă/internaţionale ieşite) sau de serviciile adiţionale (recomandată/cu valoare declarată/express/servicii speciale/etc.).
    La coloana „Trafic - în număr mare“ se va raporta exclusiv traficul aferent imprimatelor internaţionale ieşite care au făcut obiectul contractelor de imprimate în număr mare.
    La coloana „Trafic - în număr mare“ se va raporta traficul efectiv aferent imprimatelor în număr mare, iar nu numărul de expedieri de trimiteri în număr mare (de exemplu, dacă există 2 expeditori sau integratori care au expediat, în decurs de o lună, în baza unor contracte încheiate în formă scrisă, câte 1.000 trimiteri, se va raporta valoarea 2.000, iar nu 2).
    La rândurile „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de categoria de greutate a trimiterilor.
    La coloanele „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent dacă trimiterile sunt expediate „bucată cu bucată“ sau în număr mare.
    La coloanele „Total, din care:“ => „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de destinaţia trimiterilor.


    4.4. Trafic realizat în calitate de subcontractor

┌──────────────────────────┬──────┬────────┬──────────┐
│ │Trafic│Venituri│Observaţii│
├─────┬─────────────┬──────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │
│i441 │ │din │ │ │ │
│ │Trafic intern│care: │ │ │ │
├─────┤ ├──────┼──────┼────────┼──────────┤
│i441a│ │≤ 2 kg│ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │
│i442 │Trafic │din │ │ │ │
│ │internaţional│care: │ │ │ │
├─────┤intrat ├──────┼──────┼────────┼──────────┤
│i442a│ │≤ 2 kg│ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │
│i443 │Trafic │din │ │ │ │
│ │internaţional│care: │ │ │ │
├─────┤ieşit ├──────┼──────┼────────┼──────────┤
│i443a│ │≤ 2 kg│ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────┴──────┴────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    La rândurile „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de categoria de greutate a trimiterilor.


    4.5. Trafic realizat în calitate de revânzător

┌──────────────────────────┬──────┬────────┬──────────┐
│ │Trafic│Venituri│Observaţii│
├─────┬─────────────┬──────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │
│i451 │ │din │ │ │ │
│ │Trafic intern│care: │ │ │ │
├─────┤ ├──────┼──────┼────────┼──────────┤
│i451a│ │≤ 2 kg│ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │
│i452 │Trafic │din │ │ │ │
│ │internaţional│care: │ │ │ │
├─────┤intrat ├──────┼──────┼────────┼──────────┤
│i452a│ │≤ 2 kg│ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ │Total,│ │ │ │
│i453 │Trafic │din │ │ │ │
│ │internaţional│care: │ │ │ │
├─────┤ieşit ├──────┼──────┼────────┼──────────┤
│i453a│ │≤ 2 kg│ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────┴──────┴────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    La rândurile „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de categoria de greutate a trimiterilor.    ANEXA 5

    * Pentru semnificaţia anumitor termeni sau pentru alte note şi instrucţiuni generale, vă rugăm să consultaţi anexa nr. 10 la decizie.
    PACHETE MICI^1
    ^1 Pachet mic - trimiteri poştale ce conţin bunuri cu sau fără valoare comercială la care se pot ataşa orice documente care au caracter de corespondenţă, în greutate de până la 2 kg inclusiv, şi care urmează fluxul tehnologic utilizat pentru trimiterile de corespondenţă, astfel cum prevăd Convenţia Poştală Universală şi Regulamentul poştei de scrisori.
    5.1. Trafic realizat în nume propriu - intern

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│ │Trafic │Venituri │ │
│ ├──────┬─────┼──────┬─────┤ │
│ │Total,│În │Total,│În │Observaţii│
│ │din │număr│din │număr│ │
│ │care: │mare │care: │mare │ │
├────────┬──────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i51 │Total │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┬────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i51a1 │cu │cu serviciul contra ramburs │ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i51a2 │express │fără serviciul contra ramburs │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼─────────┬────────┬─────────┬───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │cu │ │ │ │ │ │
│i51b1a1a│ │ │ │cu │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │
│i51b1a1b│ │ │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu alte │ │recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │cu │ │ │ │ │ │
│i51b1a2a│ │ │ │fără │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │
│i51b1a2b│ │cu │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciul│ │ │recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │contra ├────────┼─────────┼───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ramburs │ │ │cu │ │ │ │ │ │
│i51b1b1a│ │ │ │cu │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │
│i51b1b1b│ │ │fără │ │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alte │ │recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │cu │ │ │ │ │ │
│i51b1b2a│ │ │ │fără │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │
│i51b1b2b│ │ │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │fără │ │ │ │recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │express │ │ │ │cu │ │ │ │ │ │
│i51b2a1a│ │ │ │cu │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │
│i51b2a1b│ │ │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu alte │ │recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │cu │ │ │ │ │ │
│i51b2a2a│ │ │ │fără │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │
│i51b2a2b│ │fără │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciul│ │ │recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │contra ├────────┼─────────┼───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ramburs │ │ │cu │ │ │ │ │ │
│i51b2b1a│ │ │ │cu │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │
│i51b2b1b│ │ │fără │ │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alte │ │recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │cu │ │ │ │ │ │
│i51b2b2a│ │ │ │fără │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │
│i51b2b2b│ │ │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │recomandată│ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    Pachete mici în număr mare = trimiteri interne şi internaţionale din această categorie expediate în număr de minimum 500 de trimiteri, în decurs de o lună, de către acelaşi expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă; valoarea de 500 de pachete mici/lună se calculează însumând toate pachetele mici expediate, indiferent de destinaţie (internă/internaţională) sau de serviciile adiţionale (recomandată/cu valoare declarată/express/servicii speciale/etc.).
    La coloana „Trafic - în număr mare“ se va raporta exclusiv traficul aferent pachetelor mici interne care au făcut obiectul contractelor de pachete mici în număr mare.
    La coloana „Trafic - în număr mare“ se va raporta traficul efectiv aferent pachetelor mici în număr mare, iar nu numărul de expedieri de trimiteri în număr mare (de exemplu, dacă există 2 expeditori sau integratori care au expediat, în decurs de o lună, în baza unor contracte încheiate în formă scrisă, câte 1.000 trimiteri, se va raporta valoarea 2.000, iar nu 2).
    Anexa nr. 5 va fi completată numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Poştale Universale.
    La coloanele „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent dacă trimiterile sunt expediate „bucată cu bucată“ sau în număr mare.

┌────┬────────────────────┬──────────┐
│ │Trimiteri care au │ │
│ │fost livrate în: │ │
│ ├───────┬─┬─┬─┬─┬─┬──┤Observaţii│
│ │ │Z│Z│Z│Z│Z│>Z│ │
│ │ │+│+│+│+│+│+ │ │
│ │ │1│2│3│4│5│5 │ │
├────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──────────┤
│i511│Procent│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──────────┘┌────────────┬─────────┬───────────────────────┬──────────┐
│ │ │Trimiteri care au fost │ │
│ │ │livrate efectiv la: │ │
│ ├─────────┼───────────────┬───────┤ │
│ │ │Puncte de │ │ │
│ │Puncte de│contact │ │ │
│ │contact │nedeservite de │ │Observaţii│
│ │deservite│personal │Alte │ │
│ │de ├──────┬────────┤locaţii│ │
│ │personal │Total,│sisteme │ │ │
│ │ │din │automate│ │ │
│ │ │care: │ │ │ │
├────┬───────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│i512│Procent│ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┘
    5.2. Trafic realizat în nume propriu - internaţional intrat

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Trafic │Venituri │ │
│ ├──────┬───┼──────┬───┤ │
│ │Total,│din│Total,│din│Observaţii│
│ │din │UE/│din │UE/│ │
│ │care: │SEE│care: │SEE│ │
├────────┬──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i52 │Total │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┬────────────────────────────────────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i52a1 │cu │cu serviciul contra ramburs │ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├────────────────────────────────────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i52a2 │express │fără serviciul contra ramburs │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼─────────┬────────┬─────────┬───────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │cu │ │ │ │ │ │
│i52b1a1a│ │ │ │cu │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │
│i52b1a1b│ │ │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu alte │ │recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │cu │ │ │ │ │ │
│i52b1a2a│ │ │ │fără │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │
│i52b1a2b│ │cu │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciul│ │ │recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │contra ├────────┼─────────┼───────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ramburs │ │ │cu │ │ │ │ │ │
│i52b1b1a│ │ │ │cu │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │
│i52b1b1b│ │ │fără │ │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alte │ │recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │cu │ │ │ │ │ │
│i52b1b2a│ │ │ │fără │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │
│i52b1b2b│ │ │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │fără │ │ │ │recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │express │ │ │ │cu │ │ │ │ │ │
│i52b2a1a│ │ │ │cu │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │
│i52b2a1b│ │ │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu alte │ │recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │cu │ │ │ │ │ │
│i52b2a2a│ │ │ │fără │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │
│i52b2a2b│ │fără │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciul│ │ │recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │contra ├────────┼─────────┼───────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ramburs │ │ │cu │ │ │ │ │ │
│i52b2b1a│ │ │ │cu │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │
│i52b2b1b│ │ │fără │ │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alte │ │recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │cu │ │ │ │ │ │
│i52b2b2a│ │ │ │fără │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │
│i52b2b2b│ │ │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │recomandată│ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴──────┴───┴──────┴───┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    La coloanele „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de locul de unde au fost expediate trimiterile.

┌────┬────────────────────┬──────────┐
│ │Trimiteri care au │ │
│ │fost livrate în: │ │
│ ├───────┬─┬─┬─┬─┬─┬──┤Observaţii│
│ │ │Z│Z│Z│Z│Z│>Z│ │
│ │ │+│+│+│+│+│+ │ │
│ │ │1│2│3│4│5│5 │ │
├────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──────────┤
│i521│Procent│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──────────┘┌────────────┬─────────┬───────────────────────┬──────────┐
│ │ │Trimiteri care au fost │ │
│ │ │livrate efectiv la: │ │
│ ├─────────┼───────────────┬───────┤ │
│ │ │Puncte de │ │ │
│ │Puncte de│contact │ │ │
│ │contact │nedeservite de │ │Observaţii│
│ │deservite│personal │Alte │ │
│ │de ├──────┬────────┤locaţii│ │
│ │personal │Total,│sisteme │ │ │
│ │ │din │automate│ │ │
│ │ │care: │ │ │ │
├────┬───────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│i522│Procent│ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┘
    5.3. Trafic realizat în nume propriu - internaţional ieşit

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┐
│ │Trafic │Venituri │ │
│ ├────────────┬────────────┼────────────┬────────────┤ │
│ │Total, din │către UE/SEE│Total, din │către UE/SEE│ │
│ │care: │ │care: │ │Observaţii│
│ ├──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┤ │
│ │Total,│În │Total,│În │Total,│În │Total,│În │ │
│ │din │număr│din │număr│din │număr│din │număr│ │
│ │care: │mare │care: │mare │care: │mare │care: │mare │ │
├────────┬──────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i53 │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┬────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i53a1 │cu │cu serviciul contra ramburs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i53a2 │express │fără serviciul contra ramburs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼─────────┬────────┬─────────┬───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i53b1a1a│ │ │ │cu │serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i53b1a1b│ │ │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu alte │ │recomandată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i53b1a2a│ │ │ │fără │serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i53b1a2b│ │cu │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciul│ │ │recomandată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │contra ├────────┼─────────┼───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ramburs │ │ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i53b1b1a│ │ │ │cu │serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i53b1b1b│ │ │fără │ │serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alte │ │recomandată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i53b1b2a│ │ │ │fără │serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i53b1b2b│ │ │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fără │ │ │ │recomandată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │express │ │ │ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i53b2a1a│ │ │ │cu │serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i53b2a1b│ │ │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu alte │ │recomandată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i53b2a2a│ │ │ │fără │serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i53b2a2b│ │fără │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciul│ │ │recomandată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │contra ├────────┼─────────┼───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ramburs │ │ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i53b2b1a│ │ │ │cu │serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i53b2b1b│ │ │fără │ │serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alte │ │recomandată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i53b2b2a│ │ │ │fără │serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│recomandată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │declarată│fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i53b2b2b│ │ │ │ │serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │recomandată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    Pachete mici în număr mare = trimiteri interne şi internaţionale din această categorie expediate în număr de minimum 500 de trimiteri, în decurs de o lună, de către acelaşi expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă; valoarea de 500 de pachete mici/lună se calculează însumând toate pachetele mici expediate, indiferent de destinaţie (internă/internaţională) sau de serviciile adiţionale (recomandată/cu valoare declarată/express/servicii speciale/etc.).
    La coloana „Trafic - în număr mare“ se va raporta exclusiv traficul aferent pachetelor mici internaţionale ieşite care au făcut obiectul contractelor de pachete mici în număr mare.
    La coloana „Trafic - în număr mare“ se va raporta traficul efectiv aferent pachetelor mici în număr mare, iar nu numărul de expedieri de trimiteri în număr mare (de exemplu, dacă există 2 expeditori sau integratori care au expediat, în decurs de o lună, în baza unor contracte încheiate în formă scrisă, câte 1.000 trimiteri, se va raporta valoarea 2.000, iar nu 2).
    La coloanele „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent dacă trimiterile sunt expediate „bucată cu bucată“ sau în număr mare.
    La coloanele „Total, din care:“ => „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de destinaţia trimiterilor.


    5.4. Trafic realizat în calitate de subcontractor

┌──────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Trafic │Venituri │Observaţii│
├────┬─────────────┼──────┬───┼──────┬───┼──────────┤
│i541│Trafic intern│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │Total,│din│Total,│din│ │
│ │ │din │UE/│din │UE/│ │
│ │ │care: │SEE│care: │SEE│ │
├────┼─────────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │Trafic │ │ │ │ │ │
│i542│internaţional│ │ │ │ │ │
│ │intrat │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │Total,│din│Total,│din│ │
│ │ │din │UE/│din │UE/│ │
│ │ │care: │SEE│care: │SEE│ │
├────┼─────────────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │Trafic │ │ │ │ │ │
│i543│internaţional│ │ │ │ │ │
│ │ieşit │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴──────┴───┴──────┴───┴──────────┘    5.5. Trafic realizat în calitate de revânzător

┌──────────────────┬──────┬────────┬──────────┐
│ │Trafic│Venituri│Observaţii│
├────┬─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i551│Trafic intern│ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │Trafic │ │ │ │
│i552│internaţional│ │ │ │
│ │intrat │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │Trafic │ │ │ │
│i553│internaţional│ │ │ │
│ │ieşit │ │ │ │
└────┴─────────────┴──────┴────────┴──────────┘
    ANEXA 6

    * Pentru semnificaţia anumitor termeni sau pentru alte note şi instrucţiuni generale, vă rugăm să consultaţi anexa nr. 10 la decizie.
    COLETE POŞTALE^1
    ^1 Colet poştal - trimitere poştală cu greutatea maximă de 31,5 kg, ce conţine bunuri cu sau fără valoare comercială.
    6.1. Trafic realizat în nume propriu - intern

┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│ │Trafic │Venituri │ │
│ ├──────┬─────┼──────┬─────┤ │
│ │Total,│În │Total,│În │Observaţii│
│ │din │număr│din │număr│ │
│ │care: │mare │care: │mare │ │
├────────┬──────────────────────────────────────┬───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i61 │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │din │ │ │ │ │ │
│ │Total │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61a │ │≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61b │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┬────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i61a1 │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │cu serviciul contra ramburs │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61a1a │ │ │≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61a1b │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │cu │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │express │ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i61a2 │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │fără serviciul contra │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ramburs ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61a2a │ │ │≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61a2b │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼─────────┬────────┬─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i61b1a1 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61b1a1a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61b1a1b│ │ │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu alte │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i61b1a2 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61b1a2a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61b1a2b│ │cu │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciul│ │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┤ │contra ├────────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ramburs │ │ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i61b1b1 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61b1b1a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61b1b1b│ │ │fără │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alte │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i61b1b2 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61b1b2a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61b1b2b│ │ │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │fără │ │ │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │express │ │ │ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i61b2a1 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61b2a1a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61b2a1b│ │ │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu alte │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i61b2a2 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61b2a2a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61b2a2b│ │fără │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciul│ │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┤ │contra ├────────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ramburs │ │ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i61b2b1 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61b2b1a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61b2b1b│ │ │fără │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alte │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i61b2b2 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61b2b2a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i61b2b2b│ │ │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │20 kg │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    Colete poştale în număr mare = trimiteri interne şi internaţionale din această categorie expediate în număr de minimum 50 de trimiteri, în decurs de o lună, de către acelaşi expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă; valoarea de 50 de trimiteri de colete/lună se calculează însumând toate coletele poştale expediate, indiferent de destinaţie (internă/internaţională) sau de serviciile adiţionale (recomandată/cu valoare declarată/express/servicii speciale/etc.).
    La coloana „Trafic - în număr mare“ se va raporta exclusiv traficul aferent coletelor poştale interne care au făcut obiectul contractelor de colete poştale în număr mare.
    La coloana „Trafic - în număr mare“ se va raporta traficul efectiv aferent coletelor poştale în număr mare, iar nu numărul de expedieri de trimiteri în număr mare (de exemplu, dacă există 2 expeditori sau integratori care au expediat, în decurs de o lună, în baza unor contracte încheiate în formă scrisă, câte 100 trimiteri, se va raporta valoarea 200, iar nu 2).
    La coloanele „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent dacă trimiterile sunt expediate „bucată cu bucată“ sau în număr mare.

┌────────────┬────────────────────────┬──────────┐
│ │Trimiteri care au fost │ │
│ │livrate în: │ │
│ ├───┬───┬───┬───┬───┬────┤Observaţii│
│ │Z+1│Z+2│Z+3│Z+4│Z+5│> │ │
│ │ │ │ │ │ │Z+5 │ │
├────┬───────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──────────┤
│i611│Procent│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴──────────┘┌────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐
│ │Trimiteri care au fost livrate │ │
│ │efectiv la: │ │
│ ├─────────┬───────────────┬───────┤ │
│ │ │Puncte de │ │ │
│ │Puncte de│contact │ │ │
│ │contact │nedeservite de │ │Observaţii│
│ │deservite│personal │Alte │ │
│ │de ├──────┬────────┤locaţii│ │
│ │personal │Total,│sisteme │ │ │
│ │ │din │automate│ │ │
│ │ │care: │ │ │ │
├────┬───────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│i612│Procent│ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┘
    6.2. Trafic realizat în nume propriu - internaţional intrat

┌───────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Trafic │Venituri │ │
│ ├──────┬───┼──────┬───┤ │
│ │Total,│din│Total,│din│Observaţii│
│ │din │UE/│din │UE/│ │
│ │care: │SEE│care: │SEE│ │
├────────┬──────────────────────────────────────┬───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i62 │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │din │ │ │ │ │ │
│ │Total │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62a │ │≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62b │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┬────────────────────────────┼───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i62a1 │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │cu serviciul contra ramburs │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62a1a │ │ │≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62a1b │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │cu │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├────────────────────────────┼───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │express │ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i62a2 │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │fără serviciul contra │care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ramburs ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62a2a │ │ │≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62a2b │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼─────────┬────────┬─────────┼───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i62b1a1 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62b1a1a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62b1a1b│ │ │ │ │> 10≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu alte │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i62b1a2 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62b1a2a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62b1a2b│ │cu │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciul│ │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┤ │contra ├────────┼─────────┼───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ramburs │ │ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i62b1b1 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62b1b1a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62b1b1b│ │ │fără │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alte │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i62b1b2 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62b1b2a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62b1b2b│ │ │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │fără │ │ │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │express │ │ │ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i62b2a1 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62b2a1a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62b2a1b│ │ │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu alte │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i62b2a2 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62b2a2a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62b2a2b│ │fără │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciul│ │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┤ │contra ├────────┼─────────┼───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ramburs │ │ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i62b2b1 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62b2b1a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62b2b1b│ │ │fără │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alte │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i62b2b2 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62b2b2a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────────┤
│i62b2b2b│ │ │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │20 kg │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┴───┴──────┴───┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    La coloanele „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de locul de unde au fost expediate trimiterile.

┌────────────┬────────────────────────┬──────────┐
│ │Trimiteri care au fost │ │
│ │livrate în: │ │
│ ├───┬───┬───┬───┬───┬────┤Observaţii│
│ │Z+1│Z+2│Z+3│Z+4│Z+5│> │ │
│ │ │ │ │ │ │Z+5 │ │
├────┬───────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──────────┤
│i621│Procent│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴──────────┘┌────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐
│ │Trimiteri care au fost livrate │ │
│ │efectiv la: │ │
│ ├─────────┬───────────────┬───────┤ │
│ │ │Puncte de │ │ │
│ │Puncte de│contact │ │ │
│ │contact │nedeservite de │ │Observaţii│
│ │deservite│personal │Alte │ │
│ │de ├──────┬────────┤locaţii│ │
│ │personal │Total,│sisteme │ │ │
│ │ │din │automate│ │ │
│ │ │care: │ │ │ │
├────┬───────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│i622│Procent│ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┘
    6.3. Trafic realizat în nume propriu - internaţional ieşit

┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┐
│ │Trafic │Venituri │ │
│ ├────────────┬────────────┼────────────┬────────────┤ │
│ │Total, din │către UE/SEE│Total, din │către UE/SEE│ │
│ │care: │ │care: │ │Observaţii│
│ ├──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┤ │
│ │Total,│În │Total,│În │Total,│În │Total,│În │ │
│ │din │număr│din │număr│din │număr│din │număr│ │
│ │care: │mare │care: │mare │care: │mare │care: │mare │ │
├────────┬──────────────────────────────────────┬───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i63 │ │kg), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Total │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63a │ │≤ 10 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63b │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │20 kg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┬────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i63a1 │ │ │kg), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cu serviciul contra ramburs │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63a1a │ │ │≤ 10 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63a1b │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu │ │20 kg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │express │ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i63a2 │ │ │kg), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │fără serviciul contra │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ramburs ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63a2a │ │ │≤ 10 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63a2b │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │20 kg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼─────────┬────────┬─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i63b1a1 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63b1a1a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63b1a1b│ │ │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu alte │ │20 kg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i63b1a2 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63b1a2a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63b1a2b│ │cu │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciul│ │ │20 kg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │contra ├────────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ramburs │ │ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i63b1b1 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63b1b1a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63b1b1b│ │ │fără │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alte │ │20 kg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i63b1b2 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63b1b2a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63b1b2b│ │ │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fără │ │ │ │20 kg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤serviciul├─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │express │ │ │ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i63b2a1 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63b2a1a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63b2a1b│ │ │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu alte │ │20 kg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i63b2a2 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63b2a2a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63b2a2b│ │fără │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciul│ │ │20 kg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │contra ├────────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ramburs │ │ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i63b2b1 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cu │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63b2b1a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63b2b1b│ │ │fără │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alte │ │20 kg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │servicii├─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │speciale│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│i63b2b2 │ │ │ │ │kg), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fără │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │serviciul│care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │valoare ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63b2b2a│ │ │ │declarată│≤ 10 kg│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│i63b2b2b│ │ │ │ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │20 kg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    Colete poştale în număr mare = trimiteri interne şi internaţionale din această categorie expediate în număr de minimum 50 de trimiteri, în decurs de o lună, de către acelaşi expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă; valoarea de 50 de colete/lună se calculează însumând toate coletele poştale expediate, indiferent de destinaţie (internă/internaţionale ieşite) sau de serviciile adiţionale (recomandată/cu valoare declarată/express/servicii speciale/etc.).
    La coloana „Trafic - în număr mare“ se va raporta exclusiv traficul aferent coletelor poştale internaţionale ieşite care au care au făcut obiectul contractelor de colete poştale în număr mare .
    La coloana „Trafic - în număr mare“ se va raporta traficul efectiv aferent coletelor poştale în număr mare, iar nu numărul de expedieri de trimiteri în număr mare (de exemplu, dacă există 2 expeditori sau integratori care au expediat, în decurs de o lună, câte 100 trimiteri, se va raporta valoarea 200, iar nu 2).
    La coloanele „Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent dacă trimiterile sunt expediate „bucată cu bucată“ sau în număr mare.
    La coloanele „Total, din care:“ => “Total, din care:“ se vor raporta traficul/veniturile totale din categoria respectivă, indiferent de destinaţia trimiterilor.


    6.4. Trafic realizat în calitate de subcontractor

┌───────────────────┬───────┬──────┬─────┬────────┬─────┬──────────┐
│ │ │Trafic│ │Venituri│ │Observaţii│
├─────┬─────────────┼───────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│ │ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i641 │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │ │din │ │ │ │ │ │
│ │Trafic intern│care: │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│i641a│ │≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│i641b│ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├─────┴─────────────┴───────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│ │Total,│din │Total, │din │ │
│ │din │UE/ │din │UE/ │ │
│ │care: │SEE │care: │SEE │ │
├─────┬─────────────┬───────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│ │ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i642 │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │Trafic │din │ │ │ │ │ │
│ │internaţional│care: │ │ │ │ │ │
├─────┤intrat ├───────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│i642a│ │≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│i642b│ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │20 kg │ │ │ │ │ │
├─────┴─────────────┴───────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│ │Total,│către│Total, │către│ │
│ │din │UE/ │din │UE/ │ │
│ │care: │SEE │care: │SEE │ │
├─────┬─────────────┬───────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│ │ │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │(0-31,5│ │ │ │ │ │
│i643 │ │kg), │ │ │ │ │ │
│ │Trafic │din │ │ │ │ │ │
│ │internaţional│care: │ │ │ │ │ │
├─────┤ieşit ├───────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│i643a│ │≤ 10 kg│ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│i643b│ │> 10 ≤ │ │ │ │ │ │
│ │ │20 kg │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────────┴───────┴──────┴─────┴────────┴─────┴──────────┘    6.5. Trafic realizat în calitate de revânzător

┌───────────────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┐
│ │ │Trafic│Venituri│Observaţii│
├─────┬─────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ │Total │ │ │ │
│ │ │(0-31,5│ │ │ │
│i651 │ │kg), │ │ │ │
│ │ │din │ │ │ │
│ │Trafic intern│care: │ │ │ │
├─────┤ ├───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i651a│ │≤ 10 kg│ │ │ │
├─────┤ ├───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i651b│ │> 10 ≤ │ │ │ │
│ │ │20 kg │ │ │ │
├─────┼─────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ │Total │ │ │ │
│ │ │(0-31,5│ │ │ │
│i652 │ │kg), │ │ │ │
│ │Trafic │din │ │ │ │
│ │internaţional│care: │ │ │ │
├─────┤intrat ├───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i652a│ │≤ 10 kg│ │ │ │
├─────┤ ├───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i652b│ │> 10 ≤ │ │ │ │
│ │ │20 kg │ │ │ │
├─────┼─────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ │Total │ │ │ │
│ │ │(0-31,5│ │ │ │
│i653 │ │5 kg), │ │ │ │
│ │Trafic │din │ │ │ │
│ │internaţional│care: │ │ │ │
├─────┤ieşit ├───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i653a│ │≤ 10 kg│ │ │ │
├─────┤ ├───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i653b│ │> 10 ≤ │ │ │ │
│ │ │20 kg │ │ │ │
└─────┴─────────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┘
    ANEXA 7

    SACI „M“, MANDATE POŞTALE PE SUPORT HÂRTIE, CECOGRAME,
    PUBLICITATE PRIN POŞTĂ ADRESATĂ, TALOANE DE PLATĂ A DREPTURILOR DE PROTECŢIE SOCIALĂ
    ŞI DOCUMENTE DE INFORMARE ÎNTOCMITE DE CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE^1
    ^1 Pentru semnificaţia anumitor termeni sau pentru alte note şi instrucţiuni generale, vă rugăm să consultaţi anexa nr. 10 la decizie.
    7.1. Saci „M“^2
    ^2 Sac «M» - trimitere poştală cu o greutate maximă de 30 kg conţinând imprimate şi/sau obiecte ataşate sau asociate printr-un alt mijloc imprimatelor cu care acestea sunt expediate, respectiv discuri, benzi magnetice, casete, eşantioane comerciale expediate de fabricanţi şi distribuitori, articole comerciale care nu fac obiectul drepturilor vamale sau materiale de informare care nu pot fi vândute, alte obiecte care au un raport cu imprimatele pe care le însoţesc, adresate aceluiaşi destinatar, la aceeaşi adresă de livrare;

┌───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────┐
│ │Trafic │Venituri │ │
│ ├──────┬───────────┼──────┬───────────┤ │
│ │Total,│Cu │Total,│Cu │Observaţii│
│ │din │serviciul │din │serviciul │ │
│ │care: │recomandată│care: │recomandată│ │
├─────┬─────────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│i711 │Trafic intern│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │Trafic │ │ │ │ │ │
│i712 │internaţional│ │ │ │ │ │
│ │intrat, din │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│i712a│- din UE/SEE │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │Trafic │ │ │ │ │ │
│i713 │internaţional│ │ │ │ │ │
│ │ieşit, din │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│713a │- către UE/ │ │ │ │ │ │
│ │SEE │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────────┘    7.2. Mandate poştale pe suport hârtie^3
    ^3 Mandat poştal pe suport hârtie - serviciul poştal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicaţiilor expeditorului, transferul şi remiterea unei sume de bani, fără nicio deducere, destinatarului.

┌───────────────────┬──────┬────────┬──────────┐
│ │Trafic│Venituri│Observaţii│
├─────┬─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i721 │Trafic intern│ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │Trafic │ │ │ │
│i722 │internaţional│ │ │ │
│ │intrat, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i722a│- din UE/SEE │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │Trafic │ │ │ │
│i723 │internaţional│ │ │ │
│ │ieşit, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i723a│- către UE/ │ │ │ │
│ │SEE │ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────┴────────┴──────────┘


    Tabelul 7.1 va fi completat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Uniunii Poştale Universale.

    7.3. Cecograme^4
    ^4 Cecograme - trimiteri poştale în greutate de până la 7 kg inclusiv, precum trimiterile poştale cecografice prezentate deschise, clişeele care poartă însemne ale cecografiei, înregistrările sonore şi pe hârtie specială destinate numai pentru folosinţa nevăzătorilor.

┌───────────────────┬──────┬────────┬──────────┐
│ │Trafic│Venituri│Observaţii│
├─────┬─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i731 │Trafic intern│ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │Trafic │ │ │ │
│i732 │internaţional│ │ │ │
│ │intrat, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i732a│- din UE/SEE │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │Trafic │ │ │ │
│i733 │internaţional│ │ │ │
│ │ieşit, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i733a│- către UE/ │ │ │ │
│ │SEE │ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────┴────────┴──────────┘    7.4. Publicitate prin poştă adresată^5
    ^5 Publicitate prin poştă adresată - trimiterile poştale, interne şi internaţionale, depuse în număr minim de 500 de bucăţi, la acelaşi punct de acces, în acelaşi timp, care au fost transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, conţinând mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi a numărului de identificare ale destinatarului, precum şi a altor modificări care nu au alterat natura mesajului. Nu constituie trimiteri de publicitate prin poştă (adresată) chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un conţinut diferit şi nici trimiterile poştale care au conţinut şi alte trimiteri, în afară de publicitate prin poştă, în acelaşi ambalaj.

┌───────────────────┬──────┬────────┬──────────┐
│ │Trafic│Venituri│Observaţii│
├─────┬─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i741 │Trafic intern│ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │Trafic │ │ │ │
│i742 │internaţional│ │ │ │
│ │intrat, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i742a│- din UE/SEE │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │Trafic │ │ │ │
│i743 │internaţional│ │ │ │
│ │ieşit, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i743a│- către UE/ │ │ │ │
│ │SEE │ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────┴────────┴──────────┘    7.5. Taloane de plată a drepturilor de protecţie socială şi documente de informare întocmite de Casa Naţională de Pensii Publice^6
    ^6 Se va raporta doar de către operatorul desemnat ca furnizor de serviciu universal.

┌────────────────┬──────┬────────┬──────────┐
│ │Trafic│Venituri│Observaţii│
├────┬───────────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │Taloane de │ │ │ │
│ │plată a │ │ │ │
│i751│drepturilor│ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │protecţie │ │ │ │
│ │socială │ │ │ │
├────┼───────────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │Documente │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │informare │ │ │ │
│i752│întocmite │ │ │ │
│ │de Casa │ │ │ │
│ │Naţională │ │ │ │
│ │de Pensii │ │ │ │
│ │Publice │ │ │ │
└────┴───────────┴──────┴────────┴──────────┘
    ANEXA 8

    SERVICII CONEXE SERVICIILOR POŞTALE (SERVICII INTEGRATE)^1
    ^1 Pentru semnificaţia anumitor termeni sau pentru alte note şi instrucţiuni generale, vă rugăm să consultaţi anexa nr. 10 la decizie.
    8.1. Trimiteri de publicitate neadresată^2
    ^2 Publicitate neadresată - trimiteri de publicitate (cataloage, foi volante, broşuri, pliante şi alte materiale promoţionale) pe care nu a fost indicată o adresă, acestea fiind distribuite pe baza unor criterii profesionale, demografice, geografice etc.

┌───────────────────┬──────┬────────┬──────────┐
│ │Trafic│Venituri│Observaţii│
├─────┬─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i811 │Trafic intern│ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │Trafic │ │ │ │
│i812 │internaţional│ │ │ │
│ │intrat, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i812a│- din UE/SEE │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │Trafic │ │ │ │
│i813 │internaţional│ │ │ │
│ │ieşit, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i813a│- către UE/ │ │ │ │
│ │SEE │ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────┴────────┴──────────┘    8.2. Trimiteri hibrid^3
    ^3 Trimiteri hibrid - trimiteri prezentate de către expeditor în formă fizică sau electronică (poştă electronică, SMS, fax etc.) şi în cazul cărora furnizorul a procesat mesajul (decompactare, decriptare, arhivare etc.), transportul acestuia realizându-se în principal în format electronic către punctele din reţeaua furnizorului de servicii poştale mai apropiate de destinatar, de unde trimiterile sunt distribuite destinatarului în formă fizică sau în formă electronică în cazul trimiterilor prezentate în formă fizică.

┌───────────────────┬──────┬────────┬──────────┐
│ │Trafic│Venituri│Observaţii│
├─────┬─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i821 │Trafic intern│ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │Trafic │ │ │ │
│i822 │internaţional│ │ │ │
│ │intrat, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i822a│- din UE/SEE │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│ │Trafic │ │ │ │
│i823 │internaţional│ │ │ │
│ │ieşit, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i823a│- către UE/ │ │ │ │
│ │SEE │ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────┴────────┴──────────┘
    ANEXA 9

    RECLAMAŢII^1
    ^1 Pentru semnificaţia anumitor termeni sau pentru alte note şi instrucţiuni generale, vă rugăm să consultaţi anexa nr. 10 la decizie.

┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────┬──────────┐
│ │Număr │ │ │
│ ├──────┬───────────┬───────────┤Valoare │ │
│ │Total,│Întemeiate,│Cu acordare│despăgubiri│Observaţii│
│ │din │din care: │de │ │ │
│ │care: │ │despăgubiri│ │ │
├─────────┬─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│i901 │Total reclamaţii înregistrate, din │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┬───────────┬─────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Trafic │ │ │ │ │ │
│i901a1a │ │ │intern, din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │ │ │ │
├─────────┤ │ ├─────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │- pentru │ │ │ │ │ │
│i901a1a1 │ │ │colete │ │ │ │ │ │
│ │ │ │poştale │ │ │ │ │ │
├─────────┤ │ ├─────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Trafic │ │ │ │ │ │
│i901a1b │ │ │internaţional│ │ │ │ │ │
│ │ │ │intrat, din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │ │ │ │
├─────────┤ │ ├─────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │- pentru │ │ │ │ │ │
│i901a1b1 │ │din sfera │colete │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciului│poştale, din │ │ │ │ │ │
│ │ │universal │care: │ │ │ │ │ │
├─────────┤ │ ├─────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│i901a1b1a│ │ │- din UE/SEE │ │ │ │ │ │
├─────────┤ │ ├─────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Trafic │ │ │ │ │ │
│i901a1c │ │ │internaţional│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ieşit, din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │ │ │ │
├─────────┤ │ ├─────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │- pentru │ │ │ │ │ │
│i901a1c1 │ │ │colete │ │ │ │ │ │
│ │ │ │poştale, din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │ │ │ │
├─────────┤ │ ├─────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│i901a1c1a│reclamaţii │ │- către UE/ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │SEE │ │ │ │ │ │
├─────────┤prestarea ├───────────┼─────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │serviciilor│ │Trafic │ │ │ │ │ │
│i901a2a │poştale │ │intern, din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │ │ │ │
├─────────┤ │ ├─────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │- pentru │ │ │ │ │ │
│i901a2a1 │ │ │colete │ │ │ │ │ │
│ │ │ │poştale │ │ │ │ │ │
├─────────┤ │ ├─────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Trafic │ │ │ │ │ │
│i901a2b │ │ │internaţional│ │ │ │ │ │
│ │ │ │intrat, din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │ │ │ │
├─────────┤ │ ├─────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │- pentru │ │ │ │ │ │
│i901a2b1 │ │din afara │colete │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciului│poştale, din │ │ │ │ │ │
│ │ │universal │care: │ │ │ │ │ │
├─────────┤ │ ├─────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│i901a2b1a│ │ │- din UE/SEE │ │ │ │ │ │
├─────────┤ │ ├─────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Trafic │ │ │ │ │ │
│i901a2c │ │ │internaţional│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ieşit, din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │ │ │ │
├─────────┤ │ ├─────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │- pentru │ │ │ │ │ │
│i901a2c1 │ │ │colete │ │ │ │ │ │
│ │ │ │poştale, din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │ │ │ │
├─────────┤ │ ├─────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│i901a2c1a│ │ │- către UE/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SEE │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┴───────────┴─────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│i901b │- alte reclamaţii │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────────────────────────────────┴──────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:
    Alte reclamaţii - de exemplu, pentru informarea incorectă şi incompletă a utilizatorului, nerespectarea orarului de funcţionare, conduita personalului angajat, aspectul punctului de acces/contact etc.
    În coloana „Valoare despăgubiri“ se va raporta valoarea despăgubirilor acordate, aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a anului precedent, în lei, fără TVA. În cazul în care s-au acordat despăgubiri în altă monedă, valoarea acestora se va raporta în lei, fiind calculată la cursul mediu publicat de Banca Naţională a României pentru perioada de raportare.


    ANEXA 10

    Definiţii, note, instrucţiuni generale
    În cadrul anexelor nr. 1-9 la decizie sunt aplicabile definiţiile relevante prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale.
    Trafic intern - trimiteri poştale expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.
    Trafic internaţional intrat - trimiteri poştale expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.
    Trafic internaţional ieşit - trimiteri poştale expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.
    Serviciul express - serviciul poştal care presupune, în mod cumulativ: eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi care atestă data, ora şi minutul depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului; predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală; predarea rapidă a trimiterii poştale; răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare stabiliţi în conformitate cu prevederile pct. 3.14.7 şi 3.14.8 din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 313/2017.
    Serviciul de trimitere cu valoare declarată -– serviciul poştal a cărui particularitate constă în asigurarea trimiterii poştale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de expeditor, şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poştale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.
    Serviciul de trimitere contra ramburs - serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate.
    Serviciul de trimitere recomandată - serviciul poştal ale cărui particularităţi constau în oferirea unei garanţii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poştale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.
    Serviciul confirmare de primire - serviciul poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar.
    Serviciul schimbare destinaţie - serviciul poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării înainte de predarea trimiterii, la solicitarea expresă a expeditorului comunicată furnizorului întrun termen convenit în prealabil cu acesta, a destinatarului sau a adresei de livrare, precum şi în posibilitatea opririi predării trimiterii poştale.
    Serviciul livrare specială - serviciul poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea trimiterii poştale, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poştală, potrivit indicaţiilor expeditorului privind fie data şi ora predării, la adresa indicată, fie ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari.
    Noţiunea de servicii speciale cuprinde următoarele servicii: contra ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială, confirmare de primire. Valorile se vor include la această categorie în cazul în care trimiterile au ataşat cel puţin unul dintre aceste 4 servicii.
    UE/SEE - Uniunea Europeană/Spaţiul Economic European.
    Fiecare trimitere poştală va fi numărată o singură dată şi se va include în cadrul unui singur indicator, în funcţie de serviciile ataşate.
    În coloanele „Venituri“ se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent, în lei, fără TVA.
    În coloanele „Observaţii“ se vor completa, după caz, orice precizări consideraţi a fi necesare în legătură cu valorile completate, cum ar fi: explicaţii pentru evoluţii cu caracter special (creşteri/scăderi mari etc).
    Pentru indicatorii privind procentul trimiterilor care ajung la destinatar în „Z+x“ zile, pentru fiecare categorie de trimiteri în parte:
    Suma procentelor din coloanele Z+1, Z+2, Z+3, Z+4, Z+5 şi >Z+5 trebuie să fie 100%.
    Trimiteri care au fost livrate în Z+1: se va completa procentul trimiterilor din categoria respectivă livrate în cel mult 1 zi lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces, calculat prin împărţirea numărului de trimiteri care au fost livrate în Z+1 la totalul trimiterilor din categoria respectivă.
    Trimiteri care au fost livrate în Z+2: se va completa procentul trimiterilor din categoria respectivă livrate în 2 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces, calculat prin împărţirea numărului de trimiteri care au fost livrate în Z+2 la totalul trimiterilor din categoria respectivă.
    Trimiteri care au fost livrate în Z+3: se va completa procentul trimiterilor din categoria respectivă livrate în 3 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces, calculat prin împărţirea numărului de trimiteri care au fost livrate în Z+3 la totalul trimiterilor din categoria respectivă.
    Trimiteri care au fost livrate în Z+4: se va completa procentul trimiterilor din categoria respectivă livrate în 4 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces, calculat prin împărţirea numărului de trimiteri care au fost livrate în Z+4 la totalul trimiterilor din categoria respectivă.
    Trimiteri care au fost livrate în Z+5: se va completa procentul trimiterilor din categoria respectivă livrate în 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces, calculat prin împărţirea numărului de trimiteri care au fost livrate în Z+5 la totalul trimiterilor din categoria respectivă.
    Trimiteri care au fost livrate în >Z+5: se va completa procentul trimiterilor din categoria respectivă livrate în mai mult de 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces, calculat prin împărţirea numărului de trimiteri care au fost livrate în >Z+5 la totalul trimiterilor din categoria respectivă.
    Data depunerii trimiterii poştale - data la care trimiterea poştală a fost colectată prin intermediul punctelor de acces, dacă aceasta a fost colectată înainte de ultima operaţiune de ridicare a trimiterilor poştale stabilită pentru respectivul punct de acces. În cazul în care colectarea are loc după acest moment-limită, se consideră dată a depunerii trimiterii poştale data următoarei zile lucrătoare celei la care trimiterea poştală este colectată prin intermediul punctelor de acces.
    Livrare - operaţiunea de predare de către furnizorul de servicii poştale a trimiterilor poştale; pentru calculul Z+x zile se va lua în considerare momentul în care s-a încercat pentru prima dată livrarea, indiferent dacă aceasta s-a realizat efectiv sau nu, din motive independente de furnizorul de servicii poştale.
    Pentru indicatorii privind procentul trimiterilor poştale livrate la punctele de contact deservite de personal/punctele de contact nedeservite de personal/alte locaţii (de exemplu, la adresa destinatarului):
    Suma procentelor din coloanele „Puncte de contact deservite de personal“, „Puncte de contact nedeservite de personal (total)“ şi „Alte locaţii (de exemplu, la adresa destinatarului)“ trebuie să fie 100%.
    Trimiteri care au fost livrate la puncte de contact deservite de personal: se va completa procentul trimiterilor din categoria respectivă livrate la punctele de contact deservite de personal (oficii, agenţii, ghişee, circumscripţii poştale, puncte mobile sau alte subunităţi poştale), calculat prin împărţirea numărului de trimiteri care au fost livrate la puncte de contact deservite de personal la totalul trimiterilor din categoria respectivă.
    Trimiteri care au fost livrate la puncte de contact nedeservite de personal: se va completa procentul trimiterilor din categoria respectivă livrate la punctele de contact nedeservite de personal (căsuţe poştale, sisteme automate), calculat prin împărţirea numărului de trimiteri care au fost livrate la puncte de contact nedeservite de personal la totalul trimiterilor din categoria respectivă.
    Având în vedere că sistemele automate fac parte din categoria punctelor de contact nedeservite de personal, procentul din coloana „sisteme automate“ trebuie să fie cel mult egal cu cel din coloana „Total, din care:“ aferentă punctelor de contact nedeservite de personal.
    Trimiteri care au fost livrate la alte locaţii: se va completa procentul trimiterilor din categoria respectivă livrate la alte locaţii decât punctele de contact ale furnizorului deservite sau nu de personal, calculat prin împărţirea numărului de trimiteri care au fost livrate la alte locaţii la totalul trimiterilor din categoria respectivă. De exemplu: trimiterile livrate la adresa destinatarului, personal sau depuse la cutia poştală a acestuia.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016