Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 380 din 18 iunie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 380 din 18 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 938 din 13 octombrie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mihaela Ionescu │- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Dana-Cristina Bunea.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal, excepţie ridicată de Constantin Onos şi de Boris Netcov în Dosarul nr. 47.515/3/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.053D/2018.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât, pe de o parte, se solicită dezlegarea unei probleme de drept cu privire la încadrarea juridică în cazul pluralităţii de infractori în vederea comiterii infracţiunii de contrabandă, iar, pe de altă parte, se solicită stabilirea încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată autorii excepţiei. În subsidiar, solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere jurisprudenţa anterioară a Curţii Constituţionale, în care a fost examinată modalitatea de incriminare potrivit dispoziţiilor art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal, respectiv art. 274 din Legea nr. 86/2006, şi s-a stabilit că acestea sunt în acord cu normele constituţionale, aparţinând politicii penale a statului modalitatea de incriminare a faptelor penale.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 19 iunie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 47.515/3/2015, Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale art. 367 alin. (1) şi alin. (2) din Codul penal. Excepţia a fost ridicată de Constantin Onos şi de Boris Netcov într-o cauză penală în care aceştia au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat (în varianta normativă a constituirii), prevăzută de art. 367 alin. (1) şi alin. (2) din Codul penal, contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 86/2006, coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate în concurs real şi formal, prevăzut de art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din Codul penal.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii susţin, în esenţă, că, din cronologia textelor de lege reţinute în sarcina lor, rezultă că acestea se raportează la o suprapunere de incriminare între cele două modalităţi care acoperă pluralitatea de infractori, respectiv pluralitatea organizată, preconstituită stabilită în legea specială şi pluralitatea ocazională, care, în dispoziţiile Codului vamal, capătă o incriminare distinctă în alin. (3) al art. 270 din Codul penal. Arată că, în speţă, pentru acelaşi act material, activitatea infracţională a primit două încadrări juridice distincte, o dată fiind calificată drept o pluralitate preconstituită, în sensul că face parte din acţiunea infracţională desfăşurată în cadrul grupului infracţional compus din cel puţin trei persoane, iar, pe de altă parte, se discută despre o pluralitate ocazională, aşa cum este stabilită în dispoziţiile art. 274 din Legea nr. 86/2006, realizată de cel puţin două persoane. Solicită instanţei de control constituţional să pronunţe o decizie interpretativă în sensul de a stabili că, în cazul pluralităţii de infractori, în vederea comiterii infracţiunii de contrabandă, normele care reglementează această instituţie sunt constituţionale numai în măsura în care nu permit aplicarea concomitentă a dispoziţiilor art. 367 alin. (1) şi a dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006, fără ca acestea să poată fi aplicate simultan pentru aceeaşi acţiune ilicită a infracţiunii prevăzute de art. 270 din Legea nr. 86/2006.
    6. Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală opinează că excepţiile invocate de inculpaţi nu sunt întemeiate, întrucât aspectele invocate reprezintă chestiuni de politică penală a statului. Elaborarea de legi, printre care şi Codul penal, este atributul Parlamentului, acesta fiind singurul organ abilitat să stabilească conţinutul normelor de incriminare, formele şi modalitatea răspunderii penale.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.
    8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, şi ale art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal, care au următorul conţinut:
    - Art. 274 din Legea nr. 86/2006:
    "Faptele prevăzute la art. 270-273, săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi."

    – Art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal:
    "(1) Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Când infracţiunea care intră în scopul grupului infracţional organizat este sancţionată de lege cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau cu închisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi."


    11. În susţinerea neconstituţionalităţii normelor penale criticate, autorii excepţiei invocă încălcarea atât a prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5), potrivit cărora respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie, ale art. 20 privind tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale art. 21 alin. (3), potrivit cărora părţile au dreptul la un proces echitabil, ale art. 23 alin. (12), potrivit cărora nicio pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiţiile şi în temeiul legii, şi ale art. 24 privind dreptul la apărare, cât şi a dispoziţiilor art. 6 - Dreptul la un proces echitabil şi art. 7 - Nicio pedeapsă fără lege din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
    12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorii excepţiei nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal, ci sunt nemulţumiţi, în realitate, de modul de interpretare şi aplicare a acestor dispoziţii de lege de către organele judiciare. Or, Curtea a statuat, în jurisprudenţa sa, că nu este competentă să se pronunţe cu privire la aspectele ce ţin de aplicarea legii de către organele judiciare (Decizia nr. 1.402 din 2 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 9 decembrie 2010, Decizia nr. 357 din 22 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 406 din 9 iunie 2011, Decizia nr. 785 din 17 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 3 februarie 2016, paragraful 17, Decizia nr. 145 din 17 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 10 iunie 2016, paragraful 19, şi Decizia nr. 698 din 29 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2017, paragraful 23).
    13. Curtea a reţinut, totodată, că a răspunde criticilor autorilor excepţiei într-o atare situaţie ar însemna o ingerinţă a instanţei de control constituţional în activitatea de judecată, ceea ce ar contraveni prevederilor art. 126 din Constituţie, potrivit cărora justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege (Decizia nr. 598 din 12 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 19 iulie 2012, Decizia nr. 149 din 14 martie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 21 iulie 2017, paragraful 14, Decizia nr. 332 din 11 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 16 august 2017, paragraful 14, Decizia nr. 421 din 15 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 26 septembrie 2017, paragraful 13, Decizia nr. 466 din 27 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 27 septembrie 2017, paragraful 16, Decizia nr. 735 din 23 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 martie 2018, paragraful 18, Decizia nr. 779 din 28 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 24 mai 2018, paragraful 22, Decizia nr. 783 din 5 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 26 martie 2018, paragraful 16, şi Decizia nr. 820 din 12 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 23 aprilie 2018, paragraful 21).
    14. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal, excepţie ridicată de Constantin Onos şi de Boris Netcov în Dosarul nr. 47.515/3/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 18 iunie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Mihaela Ionescu


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016