Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 361 din 16 iunie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 26 şi pct. 27 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 361 din 16 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 26 şi pct. 27 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Ioana Marilena │- │
│Chiorean │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 pct. 26 şi pct. 27 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, excepţie ridicată de Societatea VH 11 Gold Wedding - S.R.L. din Arad în Dosarul nr. 9.061/55/2017 al Tribunalului Arad - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi litigii de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 550D/2018.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 11 aprilie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 9.061/55/2017, Tribunalul Arad - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi litigii de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 26 şi pct. 27 din Legea nr. 61/1991. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de petenta Societatea VH 11 Gold Wedding - S.R.L. în cadrul soluţionării apelului declarat împotriva unei sentinţe civile a Judecătoriei Arad prin care s-a respins plângerea împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii prevăzute de Legea nr. 61/1991.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că sintagmele „la intensitate mare“ şi „la intensitate de natură a tulbura liniştea locatarilor“, din cuprinsul prevederilor criticate, nu sunt definite de lege, fiind astfel lipsite de previzibilitate şi accesibilitate. Or, în materie contravenţională, normele trebuie să aibă o redactare clară şi precisă pentru ca destinatarii lor să-şi poate adapta corespunzător conduita. De aceea, este necesar ca prevederile legale să instituie un nivel maxim al unităţilor de măsură a sunetului (decibeli), dincolo de care folosirea aparaturii muzicale cauzează tulburarea liniştii locuitorilor. În măsura în care normele legale nu stabilesc astfel de valori, constatarea contravenţiei reprezintă efectul percepţiei subiective a agentului constatator.
    6. Tribunalul Arad - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi litigii de muncă şi asigurări sociale nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate, considerând că aceasta este obligatorie numai atunci când excepţia este invocată din oficiu.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este precizat în încheierea de sesizare, îl constituie prevederile art. 3 pct. 26 şi 27 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2011. Curtea observă că Legea nr. 61/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 7 februarie 2014 şi, ca urmare a renumerotării textelor, art. 3 pct. 26 şi 27 din lege a devenit art. 2 pct. 26 şi 27 din Legea nr. 61/1991. Ulterior sesizării Curţii Constituţionale, Legea nr. 61/1991 a fost din nou republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 18 februarie 2020, păstrându-se numerotarea textelor. Prin urmare, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă art. 2 pct. 26 şi pct. 27 din Legea nr. 61/1991, cu următorul cuprins:
    "Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
    [...]
    26) tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora;
    27) organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban;."

    11. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (5) privind principiul obligativităţii respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil, art. 23 alin. (11) privind prezumţia de nevinovăţie, art. 24 privind dreptul la apărare şi art. 124 alin. (2) privind unicitatea, egalitatea şi imparţialitatea justiţiei. Sunt invocate, totodată, dispoziţiile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.
    12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autoarea excepţiei critică sintagmele „la intensitate mare“ şi „la intensitate de natură a tulbura liniştea locatarilor“ din cuprinsul prevederilor criticate, deoarece sunt lipsite de previzibilitate şi accesibilitate, fiind necesară stipularea în textele criticate a unui nivel maxim al unităţilor de măsură a sunetului (decibeli). Or, susţinerile autoarei excepţiei vizează, în realitate, aspecte referitoare la completarea legii, fără relevanţă constituţională, iar Curtea Constituţională nu are atribuţii de modificare şi completare a prevederilor de lege supuse controlului de constituţionalitate. În acest sens, sunt prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992. Dacă ar proceda la sancţionarea pretinsei omisiuni legislative care nu are relevanţă constituţională, Curtea Constituţională ar nesocoti competenţa exclusivă a Parlamentului, care este, potrivit art. 61 alin. (1) din Constituţie, unica autoritate legiuitoare a ţării.
    13. De altfel, cu privire la susţineri similare, Curtea s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor art. 2 pct. 26 din Legea nr. 61/1991 prin Decizia nr. 305 din 7 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 2 august 2019, respingând, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a acestora, reţinând că susţinerile autorului excepţiei vizează aspecte referitoare la completarea legii.
    14. Mai mult, referitor la criticile potrivit cărora constatarea contravenţiei reprezintă efectul percepţiei subiective a agentului constatator, Curtea constată că nici acestea nu constituie probleme de constituţionalitate a textelor de lege criticate, ci reprezintă aspecte privind interpretarea şi aplicarea legii de către instanţa de judecată chemată să analizeze plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de textele de lege criticate.
    15. Având în vedere toate acestea, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă, urmând a fi respinsă ca atare.
    16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 26 şi pct. 27 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, excepţie ridicată de Societatea VH 11 Gold Wedding - S.R.L. din Arad în Dosarul nr. 9.061/55/2017 al Tribunalului Arad - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi litigii de muncă şi asigurări sociale.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Arad - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi litigii de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 16 iunie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Ioana Marilena Chiorean


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016