Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 356 din 16 iunie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.045 din Codul de procedură civilă     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 356 din 16 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.045 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 883 din 28 septembrie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Andreea Costin │- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.045 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Marian Ceobanu, Marielena Ceobanu, Ana Elena Ceobanu şi Emanuel Gabriel Ceobanu în Dosarul nr. 2.329/280/2017 al Tribunalului Argeş - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.492D/2017.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, şi solicită menţinerea jurisprudenţei în materie.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 20 septembrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 2.329/280/2017, Tribunalul Argeş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.045 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Marian Ceobanu, Marielena Ceobanu, Ana Elena Ceobanu şi Emanuel Gabriel Ceobanu într-o cauză având ca obiect soluţionarea apelului formulat împotriva încheierilor prin care au fost respinse cererile de recuzare, precum şi împotriva sentinţei prin care s-a admis cererea de evacuare. În cadrul apelului s-a formulat o cerere de suspendare a executării sentinţei menţionate şi de suspendare a executării provizorii până la soluţionarea căii de atac.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţia legală criticată este neconstituţională având în vedere faptul că întrucât hotărârea prin care s-a admis cererea de evacuare a fost pusă în executare se încalcă dreptul la apărare, la un proces echitabil şi dreptul la o justă soluţionare a cauzei. Se mai susţine că prin refuzul suspendării hotărârii de evacuare, în ipoteza admiterii apelului, partea nu va mai putea folosi imobilul.
    6. Tribunalul Argeş - Secţia civilă apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, fiind incidente într-o procedură specială derogatorie de la dreptul comun.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
    9. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.
    10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 1.045 - Suspendarea executării din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:
    "(1) Executarea hotărârii de evacuare nu va putea fi suspendată. Cu toate acestea, în cazul evacuării pentru neplata chiriei sau a arenzii se va putea dispune suspendarea executării hotărârii în cadrul contestaţiei la executare sau a apelului exercitat de către pârât numai dacă acesta consemnează în numerar, la dispoziţia creditorului, chiria sau arenda la care a fost obligat, suma stabilită pentru asigurarea ratelor de chirie sau arendă datorate până la data cererii de suspendare, precum şi cea aferentă ratelor de chirie sau arendă ce ar deveni exigibile în cursul judecăţii procesului.
(2) Suspendarea încetează de drept dacă, la expirarea termenului pentru care chiria sau arenda a fost astfel acoperită, debitorul nu cere şi nu depune suma ce se va fixa de instanţa de executare pentru acoperirea unor noi rate, în condiţiile prevăzute la alin. (1)."

    13. Deşi autorii excepţiei de neconstituţionalitate nu menţionează expres textele de referinţă la care se raportează, din motivarea criticilor de neconstituţionalitate rezultă că înţeleg să invoce drept norme de referinţă dispoziţiile constituţionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi ale art. 24 privind dreptul la apărare.
    14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate sunt cuprinse în capitolul II - Procedura de evacuare din titlul XI - Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept al cărţii a VI-a - Proceduri speciale din Codul de procedură civilă. Din ansamblul normelor care reglementează procedura de evacuare din imobile folosite sau ocupate fără drept referitoare la modalitatea de citare, dezbateri sumare, caracterul facultativ al întâmpinării, termenul scurt de apel, inadmisibilitatea formulării cererii reconvenţionale, caracterul executoriu al hotărârii pronunţate în primă instanţă sau la imposibilitatea suspendării hotărârii de evacuare rezultă că aceasta este o procedură specială cu caracter urgent.
    15. Aşadar, potrivit art. 1.042 din Codul de procedură civilă, hotărârea de evacuare este executorie şi poate fi atacată numai cu apel în termen de 5 zile de la pronunţare, dacă părţile au fost citate, sau de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor, iar împotriva executării hotărârii de evacuare, potrivit art. 1.044 din cod, cei interesaţi pot introduce contestaţie la executare potrivit legii. Potrivit art. 1.045 din Codul de procedură civilă executarea hotărârii de evacuare nu va putea fi suspendată. Totuşi, legiuitorul permite suspendarea executării hotărârii de evacuare în cazul în care aceasta s-a dispus pentru neplata chiriei sau a arenzii, fie în cadrul apelului formulat de pârât, fie în cadrul contestaţiei la executare, dar numai în condiţiile speciale prevăzute de text, respectiv numai dacă acesta consemnează în numerar, la dispoziţia creditorului, chiria sau arenda la care a fost obligat, suma stabilită pentru asigurarea chiriei sau arenzii datorate până la data cererii de suspendare, precum şi cea aferentă chiriei sau arenzii ce ar deveni exigibile în cursul judecăţii procesului. Per a contrario, în cazul evacuării pentru alte motive suspendarea executării nu ar putea fi acordată.
    16. Reglementarea criticată facilitează redobândirea cât mai grabnică de către proprietar a posesiei imobilului închiriat sau arendat. Astfel, Curtea apreciază că dispoziţiile legale criticate nu încalcă dreptul la un proces echitabil sau dreptul la apărare, având în vedere că procedura specială menţionată este una contradictorie în cadrul căreia părţile au posibilitatea de a se prevala de toate garanţiile pe care le implică acestea, prin propunerea, încuviinţarea şi administrarea tuturor probelor pertinente şi utile cauzei. Dispoziţiile legale criticate au fost adoptate de legiuitor în cadrul competenţei sale, astfel cum este consacrată prin prevederile constituţionale ale art. 126 alin. (2) şi art. 129 potrivit cărora „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege“, iar „împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii“ [a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 25 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 31 martie 2015].
    17. Prin urmare, textul de lege criticat nu conţine norme care prin natura lor ar îngrădi posibilitatea autorilor excepţiei de a se apăra, aceştia putându-se prevala de toate garanţiile dreptului la apărare în cadrul unui proces echitabil, iar exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru stabilit de legiuitor cu respectarea anumitor exigenţe. Rezultă că procedura evacuării conţine prevederi care asigură dreptul părţilor la un proces echitabil, prin garantarea tuturor drepturilor procesuale.
    18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii:
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.045 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Marian Ceobanu, Marielena Ceobanu, Ana Elena Ceobanu şi Emanuel Gabriel Ceobanu în Dosarul nr. 2.329/280/2017 al Tribunalului Argeş - Secţia civilă.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Argeş - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 16 iunie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Andreea Costin


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016