Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 352 din 16 iunie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 644 alin. (1) din Codul de procedură civilă     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 352 din 16 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 644 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1075 din 13 noiembrie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valentina │- │
│Bărbăţeanu │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 644 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Oltiţa Manafu în Dosarul nr. 26376/233/2016 al Judecătoriei Galaţi – Secţia civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.405D/2017.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Galaţi a transmis note scrise, prin care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.
    4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, în principal, ca inadmisibilă, întrucât autoarea acesteia critică modul de interpretare şi aplicare a textului de lege supus controlului de constituţionalitate, iar, în subsidiar, ca neîntemeiată, apreciind că reglementarea criticată nu contravine dispoziţiilor din Legea fundamentală invocate.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    5. Prin Încheierea din 9 iunie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 26.376/233/2016, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 644 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Oltiţa Manafu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executarea silită.
    6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, se susţine că participarea executorului la executarea silită fără a avea calitatea de parte în contestaţia la executare şi fără a răspunde pentru actele de executare pe care le încheie afectează dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil, dreptul la un recurs efectiv şi aduce atingere prevederilor constituţionale referitoare la statul de drept, principiul universalităţii şi principiul egalităţii şi nediscriminării.
    7. Judecătoria Galaţi - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, având în vedere că, prin Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi prin Statutul profesiei executorului judecătoresc, au fost stabilite îndatoririle şi răspunderea executorilor judecătoreşti pentru încălcarea obligaţiilor profesionale.
    8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătând, în acest sens, că, în cadrul executării silite, ca şi în cazul contestaţiei la executare, organul de executare nu are interese proprii şi, în consecinţă, nu are calitatea de parte în proces şi nu este necesar să fie citat ca atare, iar problema unei asemenea calităţi a organului de executare s-ar putea pune numai atunci când se face contestaţie la executare pentru motivul că organul de executare refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege.
    10. Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituţionale, precizând, în esenţă, că soluţia legislativă criticată este justificată de poziţia executorului judecătoresc în procesul civil, şi anume aceea de participant, fără a avea pretenţii şi apărări proprii de formulat în cadrul executării silite.
    11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 644 alin. (1) din Codul de procedură civilă, care au următoarea redactare:
    - Art. 644 alin. (1):
    "(1) Participanţii la executarea silită sunt:
    1. părţile;
    2. terţii garanţi;
    3. creditorii intervenienţi;
    4. instanţa de executare;
    5. executorul judecătoresc;
    6. Ministerul Public;
    7. agenţii forţei publice;
    8. martorii asistenţi, experţii, interpreţii şi alţi participanţi, în condiţiile anume prevăzute de lege."


    14. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor din Constituţie cuprinse la art. 1 - Statul român, art. 11 - Dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15 - Universalitatea, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 -, Accesul liber la justiţie, art. 24 - Dreptul la apărare şi art. 148 - Integrarea în Uniunea Europeană. Se invocă, de asemenea, şi prevederile din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale cuprinse în art. 1 - Obligaţia de a respecta drepturile omului, art. 6 - Dreptul la un proces echitabil, art. 13 - Dreptul la un remediu efectiv, art. 14 - Interzicerea discriminării şi art. 17 - Interzicerea abuzului de drept.
    15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autoarea acesteia critică faptul că executorul judecătoresc nu are calitatea de parte în proces, ci este considerat, potrivit textului de lege supus controlului de constituţionalitate, doar participant la executarea silită, ceea ce, în opinia acesteia, ar echivala cu imposibilitatea angajării răspunderii executorului pentru actele de executare încheiate. Curtea constată că nu poate fi reţinută o astfel de critică, întrucât legea pune la dispoziţia persoanei interesate o serie de mecanisme procedurale pentru verificarea legalităţii actelor îndeplinite de acesta.
    16. Astfel, dispoziţiile art. 60 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 2011, prevăd că actele executorilor judecătoreşti sunt supuse, în condiţiile legii, controlului instanţelor judecătoreşti competente, cei interesaţi sau vătămaţi prin actele de executare putând formula contestaţie la executare, potrivit Codului de procedură civilă.
    17. Totodată, întreaga activitate a acestora este supusă controlului profesional, exercitat, pe de o parte, de Ministerul Justiţiei, prin inspectori generali de specialitate, şi, pe de altă parte, de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, prin consiliul său de conducere, inclusiv sub aspectul calităţii actelor şi lucrărilor efectuate de executorii judecătoreşti, precum şi al comportării acestora în raporturile de serviciu, cu autorităţile publice şi cu persoanele fizice şi juridice, astfel cum prevăd art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 188/2000.
    18. De asemenea, art. 704 din Codul de procedură civilă prevede că nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anulării actului nelegal, ipoteză în care executorul judecătoresc poate fi chemat direct în judecată, conferindu-i-se astfel calitatea de parte în proces.
    19. Prin Decizia nr. 572 din 21 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 18 ianuarie 2018, paragraful 19, Curtea a apreciat că legiuitorul a optat pentru includerea executorului judecătoresc printre participanţii la executarea silită, fără să îi confere acestuia calitatea de parte în cadrul procedurii judiciare, tocmai în considerarea faptului că persoana nemulţumită de conduita acestuia şi de modalitatea în care a adus la îndeplinire actele de executare silită ce intră în competenţa sa are posibilitatea legală de a acţiona împotriva acestuia prin intermediul procedurilor reglementate de Codul de procedură civilă şi Legea nr. 188/2000.
    20. Curtea constată, aşadar, că nu pot fi reţinute criticile formulate de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile art. 644 alin. (1) din Codul de procedură civilă nefiind de natură să contravină dispoziţiilor din Legea fundamentală invocate în motivarea excepţiei.
    21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Oltiţa Manafu în Dosarul nr. 26.376/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 644 alin. (1) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 16 iunie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Valentina Bărbăţeanu


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016