Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 322 din 14 ianuarie 2021  privind modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 859/2016 pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 322 din 14 ianuarie 2021 privind modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 859/2016 pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 70 din 22 ianuarie 2021
    Potrivit prevederilor art. 151 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,
    directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.
    ART. I
    Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 859/2016 pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 10 ianuarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) stabilirea unor preţuri unitare la nivel naţional, pentru unele produse alimentare şi articole de igienă individuală comercializate în punctele comerciale din incinta unităţilor penitenciare."

    2. La articolul 4, după litera g) se introduce o nouă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) magazin similar de pe piaţa locală - orice magazin care se situează în aceeaşi categorie, care desfăşoară activitate economică şi funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. La anexa nr. 1, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Directorul unităţii penitenciare numeşte, prin decizie, o comisie care urmăreşte, ori de câte ori există o sesizare scrisă sau cu ocazia acordării unei audienţe, ca nivelul preţurilor produselor comercializate prin punctul comercial, altele decât cele din anexa la caietul de sarcini, să se încadreze în media preţurilor produselor identice din magazinele similare de pe piaţa locală."

    4. La anexa nr. 1, articolul 2 se abrogă.
    5. La anexa nr. 1 articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) În urma verificărilor efectuate în baza sesizării, comisia prevăzută la art. 1 întocmeşte un proces-verbal de analiză comparativă între preţurile medii determinate conform art. 3 alin. (2) şi preţurile produselor menţionate în sesizare, comercializate prin punctul comercial şi evidenţiază, dacă este cazul, produsele la care s-au constatat diferenţe în plus la preţurile practicate de operatorul economic."

    6. La anexa nr. 2, la articolul 1 etapa 9 - Semnarea contractului numărul curent 3 coloana a treia, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) anexa nr. 1 la Decizie - Modul de calcul şi de respectare a mediei preţurilor practicate în cadrul punctelor comerciale din incinta unităţii penitenciare, verificate ori de câte ori există o sesizare."

    7. La anexa nr. 2 articolul 1 etapa 11 - Constituirea garanţiei de bună execuţie numărul curent 1, coloana a patra se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În termen de maximum 15 zile calendaristice de la semnarea contractului"

    8. La anexa nr. 2, în anexa nr. 1, la punctul 3, litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "p) să respecte prevederile anexelor la prezentul caiet de sarcini şi să comercializeze toată gama de produse solicitate la care au dreptul deţinuţii; de la punctul comercial să fie achiziţionate şi produse dintre cele prevăzute de normele în vigoare privind categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate direct sau pe bază de solicitare scrisă, în cazul bunurilor de folosinţă îndelungată sau al celor care nu se regăsesc printre cele comercializate în mod curent; să nu comercializeze produsele cuprinse în listele anexate caietului de sarcini la preţuri ce depăşesc media preţurilor comunicate de Serviciul Logistică din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;"

    9. La anexa nr. 2, în anexa nr. 1, la punctul 3, după litera v) se introduc două noi litere, literele w) şi x), cu următorul cuprins:
    "w) să diferenţieze preţurile produselor din Lista produselor cu preţuri uniforme la nivel naţional şi Lista produselor cu preţuri maximale la nivel local, prin aplicarea de etichete de culori distincte;
x) să comercializeze produse identice, având aceeaşi marcă şi cantitate, conform Listei produselor cu preţuri maximale la nivel local."

    10. La anexa nr. 2, în anexa nr. 1, la punctul 6, paragraful 3 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
    "Verificarea preţurilor din magazin raportat la cele din anexa la caietul de sarcini se face bilunar sau ori de câte ori este nevoie, de comisia prevăzută la art. 1, aprobată de conducerea unităţii penitenciare, constituită din 3 membri, din care:
    - un reprezentant al structurii operative, acesta fiind desemnat din rândul şefilor de secţie, în calitate de preşedinte;
    – un reprezentant al structurii medicale care va verifica, în principal: condiţiile de igienă, autorizaţiile de funcţionare, carnetele de sănătate ale angajaţilor;
    – achizitorul unităţii.
    Cu ocazia numirii membrilor titulari ai comisiei vor fi stabiliţi, nominal, şi membrii supleanţi."

    11. La anexa nr. 2, în anexa nr. 1, la punctul 6, paragraful 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Pentru restul produselor care nu se regăsesc în anexa la caietul de sarcini verificarea se face ori de câte ori există o sesizare, prin compararea preţurilor din magazin cu media preţurilor produselor identice de la magazinele similare, de pe piaţa locală."

    12. La anexa nr. 2, în anexa nr. 1, anexa la caietul de sarcini se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
    13. La anexa nr. 2, în anexa nr. 2 punctul III subpunctul 3.2, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) să respecte prevederile din: caietul de sarcini, documentaţia descriptivă şi modul de calcul şi de respectare a mediei preţurilor practicate în cadrul punctelor comerciale din incinta unităţii penitenciare."

    14. La anexa nr. 2, în anexa nr. 2, la punctul III subpunctul 3.2, după litera g) se introduc trei noi litere, literele h)-j), cu următorul cuprins:
    "h) să efectueze plata impozitului pe clădiri aferent folosirii spaţiului închiriat în conformitate cu prevederile art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
i) să diferenţieze preţurile produselor din Lista produselor cu preţuri uniforme la nivel naţional şi Lista produselor cu preţuri maximale la nivel local, prin aplicarea de etichete de culori distincte;
j) să comercializeze produse identice, având aceeaşi marcă şi cantitate, conform Listei produselor cu preţuri maximale la nivel local."    ART. II
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
                    Tiberiu Firinel Ungureanu

    Bucureşti, 14 ianuarie 2021.
    Nr. 322.
    ANEXA 1

    (Anexă la caietul de sarcini)
    I. Lista produselor cu preţuri uniforme la nivel naţional

┌─────┬─────────────────────┬────┬─────┐
│Nr. │ │ │Preţ │
│crt. │Produs │U.M.│(lei/│
│ │ │ │U.M.)│
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│ │ │250 │ │
│ │ │g │ │
│1. │Cafea ├────┼─────┤
│ │ │500 │ │
│ │ │g │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│2. │Apă │ │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│ │ │2 l │ │
│2.1. │Apă plată ├────┼─────┤
│ │ │2,5 │ │
│ │ │l │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│ │ │2 l │ │
│2.2. │Apă minerală ├────┼─────┤
│ │carbogazoasă │2,5 │ │
│ │ │l │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│3. │Băuturi răcoritoare │ │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│ │ │0,5 │ │
│3.1. │Băuturi răcoritoare │l │ │
│ │carbogazoase ├────┼─────┤
│ │ │2 l │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│ │ │0,5 │ │
│3.2. │Băuturi răcoritoare │l │ │
│ │necarbogazoase ├────┼─────┤
│ │ │2 l │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│ │ │1 kg│ │
│4. │Zahăr ├────┼─────┤
│ │ │500 │ │
│ │ │g │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│5. │Ulei │1 l │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│ │ │1 l │ │
│6. │Oţet ├────┼─────┤
│ │ │500 │ │
│ │ │ml │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│7. │Smântână │ │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│ │ │200 │ │
│ │Smântână (12%-20% │g │ │
│7.1. │grăsime) ├────┼─────┤
│ │ │400 │ │
│ │ │g │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│8. │Brânză │ │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│ │ │150 │ │
│ │ │g │ │
│8.1. │Telemea vacă ├────┼─────┤
│ │ │350 │ │
│ │ │g │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│ │ │200 │ │
│ │ │g │ │
│8.2. │Telemea oaie ├────┼─────┤
│ │ │350 │ │
│ │ │g │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│ │ │130 │ │
│ │ │g │ │
│ │ ├────┼─────┤
│9. │Iaurt (1,5%-3,5% │140 │ │
│ │grăsime) │g │ │
│ │ ├────┼─────┤
│ │ │400 │ │
│ │ │g │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│ │ │150 │ │
│ │ │g │ │
│10. │Caşcaval ├────┼─────┤
│ │ │250 │ │
│ │ │g │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│11. │Unt (65-80% grăsime) │200 │ │
│ │ │g │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│12. │Lapte (1,5-3,5% │1 l │ │
│ │grăsime) │ │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│13. │Mezeluri │ │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│ │ │350 │ │
│ │ │g │ │
│13.1.│Parizer ├────┼─────┤
│ │ │500 │ │
│ │ │g │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│ │ │200 │ │
│ │ │g │ │
│ │ ├────┼─────┤
│13.2.│Cârnaţi │350 │ │
│ │ │g │ │
│ │ ├────┼─────┤
│ │ │1 kg│ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│13.3.│Crenvurşti │1 kg│ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│ │ │100 │ │
│ │ │g │ │
│ │ ├────┼─────┤
│13.4.│Salam │300 │ │
│ │ │g │ │
│ │ ├────┼─────┤
│ │ │500 │ │
│ │ │g │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│ │ │100 │ │
│ │ │g │ │
│13.5.│Şuncă ├────┼─────┤
│ │ │500 │ │
│ │ │g │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│14. │Conserve carne │300 │ │
│ │ │g │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│15. │Conserve peşte │170 │ │
│ │ │g │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│16. │Ciocolată │100 │ │
│ │ │g │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│ │ │100 │ │
│ │ │g │ │
│17. │Biscuiţi simpli ├────┼─────┤
│ │ │200 │ │
│ │ │g │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│18. │Biscuiţi cu cremă │36 g│ │
│ │(tip „Eugenia“) │ │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│19. │Săpun solid │90 g│ │
│ │semitoaletă │ │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│20. │Pastă dinţi │100 │ │
│ │ │ml │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│21. │Spumă ras │200 │ │
│ │ │ml │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│22. │Hârtie igienică (2 │rolă│ │
│ │straturi) │ │ │
├─────┼─────────────────────┼────┼─────┤
│23. │Aparat de ras unică │buc.│ │
│ │folosinţă (2 lame) │ │ │
└─────┴─────────────────────┴────┴─────┘


    NOTE:
    A. Achizitorul din cadrul unităţilor penitenciare îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1. se deplasează la două magazine de pe piaţa locală;
    2. întocmeşte pentru fiecare magazin câte o listă cu preţul cel mai mic al produselor din tabelul de mai sus, în funcţie de unităţile de măsură specificate, fără a lua în calcul preţurile promoţionale, ofertele şi alte tipuri de reduceri care au loc la anumite intervale de timp sau cu anumite ocazii;
    3. după stabilirea preţurilor din listă, achizitorul întocmeşte un proces-verbal, care se aprobă de către conducerea unităţii penitenciare, după care acesta se transmite Serviciului Logistică din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    4. periodic, la 3 luni, achizitorul reia activităţile mai sus menţionate, în vederea actualizării preţurilor produselor.

    B. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea proceselor-verbale din unităţile penitenciare subordonate, Serviciul Logistică din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1. stabileşte preţul final al produselor din listă, care se determină ca medie aritmetică a preţurilor cuprinse în procesele-verbale transmise de către unităţile penitenciare arondate;
    2. după stabilirea preţurilor din listă întocmeşte o notă internă care se aprobă de către conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    3. lista cu preţurile medii ale produselor se transmite unităţilor penitenciare subordonate. În termen de 24 de ore, fiecare unitate penitenciară notifică operatorul economic cu privire la preţurile comunicate de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
    4. operatorul economic are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării, să asigure comercializarea a cel puţin unui sortiment de produs, la preţurile şi unităţile de măsură specificate în listă. Astfel, preţurile produselor din listă devin obligatorii şi se aplică unitar în toate punctele comerciale din cadrul unităţilor penitenciare. Operatorii economici au posibilitatea de a comercializa şi produse exprimate în unităţi de măsură diferite faţă de cele din listă;
    5. periodic, la 3 luni, Serviciul Logistică reia activităţile mai sus menţionate, actualizând preţurile produselor din listă.


    II. Lista produselor cu preţuri maximale la nivel local

┌─────┬──────────────┬────────┬────┬─────┐
│Nr. │ │Denumire│ │Preţ │
│crt. │Produs │şi marcă│U.M.│(lei/│
│ │ │produs │ │U.M.)│
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│ │ ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
│1. │Cafea ├────────┼────┼─────┤
│ │ │3. │ │ │
│ │ ├────────┼────┼─────┤
│ │ │4. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│2. │Apă │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│ │ ├────────┼────┼─────┤
│2.1. │Apă plată │2. │ │ │
│ │ ├────────┼────┼─────┤
│ │ │3. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│ │Apă minerală ├────────┼────┼─────┤
│2.2. │carbogazoasă │2. │ │ │
│ │ ├────────┼────┼─────┤
│ │ │3. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│3. │Băuturi │ │ │ │
│ │răcoritoare │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│ │Băuturi ├────────┼────┼─────┤
│3.1. │răcoritoare │2. │ │ │
│ │carbogazoase ├────────┼────┼─────┤
│ │ │3. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│ │Băuturi ├────────┼────┼─────┤
│3.2. │răcoritoare │2. │ │ │
│ │necarbogazoase├────────┼────┼─────┤
│ │ │3. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│4. │Zahăr ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│5. │Ulei ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│6. │Oţet ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│7. │Smântână │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│7.1. │Smântână (12% │1. │ │ │
│ │grăsime) │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│7.2. │Smântână (20% │1. │ │ │
│ │grăsime) │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│8. │Brânză │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│8.1. │Telemea vacă ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│8.2. │Telemea oaie ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │Iaurt (3-3,5% │1. │ │ │
│9. │grăsime) ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│10. │Caşcaval ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │Unt (65-80% │1. │ │ │
│11. │grăsime) ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │Lapte │1. │ │ │
│12. │(1,5-3,5% ├────────┼────┼─────┤
│ │grăsime) │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│13. │Mezeluri │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│13.1.│Parizer ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│13.2.│Cârnaţi ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│13.3.│Crenvurşti ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│13.4.│Salam ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│13.5.│Şuncă ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│13.6.│Şuncă presată ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│14. │Fructe │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│14.1.│Mere │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│14.2.│Banane │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│14.3.│Portocale │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│15. │Legume │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│15.1.│Roşii │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│15.2.│Castraveţi │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│15.3.│Ardei gras │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│15.4.│Ceapă │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│15.5.│Varză │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│15.6.│Usturoi │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │Ghiveci de │1. │ │ │
│16. │legume ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│17. │Conserve carne├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│18. │Conserve peşte├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│ │ ├────────┼────┼─────┤
│19. │Ciocolată │2. │ │ │
│ │ ├────────┼────┼─────┤
│ │ │3. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│ │ ├────────┼────┼─────┤
│20. │Biscuiţi │2. │ │ │
│ │ ├────────┼────┼─────┤
│ │ │3. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │Biscuiţi cu │1. │ │ │
│21. │cremă (tip ├────────┼────┼─────┤
│ │„Eugenia“) │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │Săpun solid │1. │ │ │
│22. │semitoaletă ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│23. │Pastă dinţi ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │ │1. │ │ │
│24. │Spumă ras ├────────┼────┼─────┤
│ │ │2. │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │Hârtie │ │ │ │
│25. │igienică (2 │1. │ │ │
│ │straturi) │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼────┼─────┤
│ │Aparat de ras │ │ │ │
│26. │unică │1. │ │ │
│ │folosinţă (2 │ │ │ │
│ │lame) │ │ │ │
└─────┴──────────────┴────────┴────┴─────┘


    NOTE:
    a) Lista cu produse este obligatorie pentru toate unităţile penitenciare, excepţie făcând unităţile penitenciare atipice, care în funcţie de specificul unităţii şi al persoanelor custodiate o pot completa cu un număr de produse, specifice acestora.
    b) Se consideră unităţi penitenciare atipice: unităţile penitenciare care au secţii de femei, centrele care custodiază minori şi tineri, penitenciarele-spital şi Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna.
    c) La demararea procedurii de licitaţie publică, achizitorul din cadrul unităţilor penitenciare îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1. se deplasează la 3 magazine similare de pe piaţa locală;
    2. întocmeşte pentru fiecare magazin similar câte o listă cu preţul produselor, conform tabelului de mai sus, fără a lua în calcul preţurile promoţionale, ofertele şi alte tipuri de reduceri care au loc la anumite intervale de timp sau cu anumite ocazii;
    3. stabileşte preţul final al produselor din listă, care se determină ca medie aritmetică a preţurilor comercializate în cele 3 magazine, calculat pentru fiecare produs în parte;
    4. după stabilirea preţurilor din listă, achizitorul întocmeşte un proces-verbal, care se aprobă de către conducerea unităţii penitenciare;
    5. lista produselor cu preţurile medii ale produselor centralizată este valabilă pe o perioadă de 6 luni de la încheierea contractului;
    6. după stabilirea preţurilor medii care devin preţuri maximale pentru operatorul economic, lista de produse se anexează caietului de sarcini înainte de derularea procedurilor de licitaţie publică „cu strigare“, iar operatorul economic are obligaţia să o respecte în următoarele 6 luni. Lista de produse cuprinde preţurile maximale la comercializare, pe care operatorul nu le poate depăşi, având însă posibilitatea de a le comercializa şi la preţuri mai mici;
    7. periodic, la 6 luni, până la expirarea contractului, achizitorul reia activităţile mai sus menţionate, lista de produse fiind revizuită şi actualizată. Prin excepţie, la legume şi fructe, verificarea preţurilor se face lunar la magazinele similare, în funcţie de sezon.    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016