Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 285 din 20 iulie 2020  privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2020  ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 285 din 20 iulie 2020 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2020 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 637 din 20 iulie 2020
    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 2.743.336 din 13 iulie 2020, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.801 din 15 iulie 2020,
    în temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    prim-ministrul emite prezenta decizie.
    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Calendarul principalelor activităţi pe anul 2020 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ce va fi actualizat prin consensul membrilor Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase

    Bucureşti, 20 iulie 2020.
    Nr. 285.
    ANEXA 1

    CALENDARUL
    principalelor activităţi pe anul 2020 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

┌────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Obiectiv │Activitate │Termen │Structuri │
│crt.│ │ │ │responsabile │
├────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│ASIGURAREA UNUI CADRU NORMATIV COERENT ŞI UNITAR DE ACŢIUNE, LA NIVEL │
│NAŢIONAL, ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE NAŢIONALE (ICN) │
│ŞI EUROPENE (ICE) │
├────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │ │• Elaborarea │ │ │
│ │ │proiectului de │ │ │
│ │ │Hotărâre a │ │ │
│ │ │Guvernului pentru │ │ │
│ │ │modificarea şi │ │ │
│ │ │completarea │ │ │
│ │ │Hotărârii │ │ │
│ │ │Guvernului nr. 35/ │Trim. III │ │
│ │ │2019 pentru │2020 │ │
│ │ │desemnarea │ │ │
│ │ │autorităţilor │ │ │
│ │ │publice │ │ │
│ │ │responsabile în │ │ │
│ │ │domeniul protecţiei│ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │
│ │ │critice naţionale │ │ │
│ │ │şi europene │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │• Aprobarea │ │ │
│ │ │proiectului de │ │ │
│ │ │Hotărâre a │ │ │
│ │ │Guvernului pentru │ │ │
│ │ │aprobarea unei noi │Trim. IV 2020│ │
│ │ │Strategii naţionale│ │ │
│ │ │privind protecţia │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │
│ │ │critice │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │• Aprobarea │ │ │
│ │ │proiectului de │ │ │
│ │ │Hotărâre a │ │ │
│ │ │Guvernului pentru │ │ │
│ │ │modificarea şi │ │ │
│ │ │completarea │ │ │
│ │ │Hotărârii │ │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │1.110/2010 privind │Trim. III │ │
│ │ │componenţa, │2020 │ │
│ │ │atribuţiile şi │ │ │
│ │ │modul de organizare│ │ │
│ │ │ale Grupului de │ │ │
│ │ │lucru │ │ │
│ │ │interinstituţional │ │• Centrul naţional│
│ │ │pentru protecţia │ │de coordonare a │
│ │ │infrastructurilor │ │protecţiei │
│ │Realizarea │critice │ │infrastructurilor │
│1. │concordanţei ├───────────────────┼─────────────┤critice (CNCPIC) │
│ │cadrului legal şi │• Aprobarea │ │• Grupul de lucru │
│ │procedural │proiectului de │ │interinstituţional│
│ │ │Hotărâre a │ │• Autorităţile │
│ │ │Guvernului pentru │ │publice │
│ │ │modificarea şi │ │responsabile (APR)│
│ │ │completarea │Trim. III │ │
│ │ │Hotărârii │2020 │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │1.198/2012 privind │ │ │
│ │ │desemnarea │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │
│ │ │critice naţionale │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │• Aprobarea │ │ │
│ │ │proiectului de │ │ │
│ │ │Hotărâre a │ │ │
│ │ │Guvernului pentru │ │ │
│ │ │aprobarea Normelor │ │ │
│ │ │metodologice pentru│Trim. III │ │
│ │ │identificarea │2020 │ │
│ │ │obiectivelor │ │ │
│ │ │strategice de │ │ │
│ │ │interes naţional, │ │ │
│ │ │aflate în stadiul │ │ │
│ │ │de proiectare │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │• Elaborarea │ │ │
│ │ │proiectului de │ │ │
│ │ │Decizie a │ │ │
│ │ │prim-ministrului │ │ │
│ │ │pentru modificarea │ │ │
│ │ │şi completarea │ │ │
│ │ │anexei nr. 1 la │ │ │
│ │ │Decizia │ │ │
│ │ │prim-ministrului │ │ │
│ │ │nr. 53/2011 privind│Trim. III │ │
│ │ │aprobarea │2020 │ │
│ │ │componenţei │ │ │
│ │ │Grupului de lucru │ │ │
│ │ │interinstituţional │ │ │
│ │ │pentru protecţia │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │
│ │ │critice, precum şi │ │ │
│ │ │a Regulamentului de│ │ │
│ │ │organizare şi │ │ │
│ │ │funcţionare al │ │ │
│ │ │acestuia │ │ │
├────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│COORDONAREA UNITARĂ A PROCESULUI DE IDENTIFICARE ŞI DESEMNARE A │
│INFRASTRUCTURILOR CRITICE NAŢIONALE/EUROPENE ŞI DE ELABORARE A PLANURILOR DE│
│SECURITATE ALE PROPRIETARILOR/OPERATORILOR/ADMINISTRATORILOR DE ICN/ICE │
├────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │ │• Revizuirea │ │ │
│ │ │Metodologiei pentru│ │ │
│ │ │aplicarea │ │ │
│ │ │pragurilor critice │ │ │
│ │ │aferente │ │ │
│ │ │criteriilor │ │ │
│ │ │intersectoriale şi │ │ │
│ │ │stabilirea │ │ │
│ │ │nivelului de │ │ │
│ │ │criticitate, │ │ │
│ │ │aprobată prin │ │ │
│ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │1.154/2011^1 │ │ │
│ │ │• Revizuirea │ │ │
│ │ │normelor │ │ │
│ │ │metodologice pentru│ │ │
│ │ │realizarea/ │ │ │
│ │ │echivalarea/ │ │ │
│ │ │revizuirea │ │ │
│ │ │planurilor de │ │ │
│ │ │securitate ale │ │• Centrul naţional│
│ │ │proprietarilor/ │ │de coordonare a │
│ │Revizuirea │operatorilor/ │ │protecţiei │
│ │documentelor │administratorilor │ │infrastructurilor │
│ │specifice │de infrastructură │ │critice │
│ │procesului de │critică naţională/ │ │• Grupul de lucru │
│1. │identificare şi │europeană, a │Trim. IV 2020│interinstituţional│
│ │desemnare a │structurii-cadru a │ │• Autorităţile │
│ │infrastructurilor │planului de │ │publice │
│ │critice naţionale/│securitate al │ │responsabile │
│ │europene │proprietarului/ │ │• Proprietarii/ │
│ │ │operatorului/ │ │Operatorii/ │
│ │ │administratorului │ │Administratorii de│
│ │ │deţinător de │ │ICN/ICE │
│ │ │infrastructură │ │ │
│ │ │critică naţională/ │ │ │
│ │ │europeană şi a │ │ │
│ │ │atribuţiilor │ │ │
│ │ │ofiţerului de │ │ │
│ │ │legătură pentru │ │ │
│ │ │securitate din │ │ │
│ │ │cadrul │ │ │
│ │ │compartimentului │ │ │
│ │ │specializat │ │ │
│ │ │desemnat la nivelul│ │ │
│ │ │autorităţilor │ │ │
│ │ │publice │ │ │
│ │ │responsabile şi la │ │ │
│ │ │nivelul │ │ │
│ │ │proprietarului/ │ │ │
│ │ │operatorului/ │ │ │
│ │ │administratorului │ │ │
│ │ │de infrastructură │ │ │
│ │ │critică naţională/ │ │ │
│ │ │europeană │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │• Parcurgerea │ │ │
│ │ │etapelor │ │ │
│ │ │obligatorii ale │ │ │
│ │ │procesului de │ │ │
│ │ │identificare şi │ │ │
│ │ │desemnare a ICN/ICE│ │ │
│ │ │• Centralizarea │ │ │
│ │ │listelor cu │ │ │
│ │ │potenţiale ICN/ICE │ │ │
│ │Coordonarea │rezultate în urma │ │ │
│ │revizuirii │procesului de │ │ │
│ │periodice a │identificare şi │ │ │
│ │procesului de │desemnare │ │• Centrul naţional│
│ │identificare şi │• Formularea │ │de coordonare a │
│ │desemnare a │propunerilor şi │ │protecţiei │
│ │infrastructurilor │transmiterea │ │infrastructurilor │
│2. │critice naţionale/│listelor la CNCPIC │Trim. IV 2020│critice │
│ │europene din │sub semnătura │ │• Grupul de lucru │
│ │responsabilitatea │conducătorului │ │interinstituţional│
│ │fiecărei APR şi │fiecărei autorităţi│ │• Autorităţile │
│ │actualizarea │publice │ │publice │
│ │listelor cu │responsabile │ │responsabile │
│ │infrastructurile │• Elaborarea │ │ │
│ │critice naţionale │proiectului de │ │ │
│ │ │Hotărâre a │ │ │
│ │ │Guvernului pentru │ │ │
│ │ │modificarea/ │ │ │
│ │ │completarea │ │ │
│ │ │Hotărârii │ │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │1.198/2012 privind │ │ │
│ │ │desemnarea │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │
│ │ │critice naţionale │ │ │
├────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│CREŞTEREA NIVELULUI DE PROTECŢIE A INFRASTRUCTURILOR CRITICE NAŢIONALE/ │
│EUROPENE │
├────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │Organizarea │ │ │ │
│ │cadrului general │ │ │ │
│ │pentru │• Actualizarea/ │ │• Centrul naţional│
│ │desfăşurarea în │Revizuirea │ │de coordonare a │
│ │condiţii de │planurilor de │ │protecţiei │
│ │eficienţă a │securitate ale │ │infrastructurilor │
│ │procesului de │operatorilor de │ │critice (CNCPIC) │
│1. │evaluare şi │către proprietarii/│Permanent │• Grupul de lucru │
│ │revizuire a │operatorii/ │ │interinstituţional│
│ │planurilor de │administratorii de │ │• Autorităţile │
│ │securitate ale │infrastructuri │ │publice │
│ │proprietarilor/ │critice naţionale │ │responsabile │
│ │operatorilor/ │ │ │ │
│ │administratorilor │ │ │ │
│ │de ICN/ICE │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │• Continuarea │ │• Centrul naţional│
│ │ │demersurilor în │În funcţie de│de coordonare a │
│ │ │vederea realizării │resursele │protecţiei │
│ │ │mecanismului de │financiare │infrastructurilor │
│ │ │comunicare şi │alocate │critice │
│ │ │avertizare timpurie│ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │• Organizarea şi │ │ │
│ │ │desfăşurarea de │ │ │
│ │ │exerciţii de │ │• Autorităţile │
│ │ │testare a │ │publice │
│ │Dezvoltarea │viabilităţii │ │responsabile │
│ │instrumentelor │planurilor de │Permanent │• Proprietarii/ │
│ │instituţionale şi │securitate ale │ │Operatorii/ │
│ │a mecanismelor │proprietarilor/ │ │Administratorii de│
│ │operaţionale │operatorilor/ │ │ICN/ICE │
│2. │pentru realizarea │administratorilor │ │ │
│ │unui management │de ICN/ICE │ │ │
│ │eficient al ├───────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │protecţiei │ │ │• Centrul naţional│
│ │infrastructurilor │• Participarea în │ │de coordonare a │
│ │critice naţionale │comun la activităţi│ │protecţiei │
│ │ │de pregătire şi │ │infrastructurilor │
│ │ │verificare privind │ │critice │
│ │ │modul de │ │• Grupul de lucru │
│ │ │implementare a │Permanent │interinstituţional│
│ │ │măsurilor de │ │• Autorităţile │
│ │ │protecţie a │ │publice │
│ │ │infrastructurilor │ │responsabile │
│ │ │critice naţionale/ │ │• Proprietari/ │
│ │ │europene │ │Operatori/ │
│ │ │ │ │Administratori de │
│ │ │ │ │ICN/ICE │
├────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│COORDONARE ŞI CONTROL │
├────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │ │• Elaborarea, la │ │ │
│ │ │nivelul fiecărei │ │ │
│ │ │autorităţi publice │ │ │
│ │ │responsabile, a │ │ │
│ │ │planurilor de │ │ │
│ │ │control pentru anul│Anual │ │
│ │ │următor şi │ │ │
│ │ │înaintarea lor spre│ │ │
│ │ │aprobarea │ │ │
│ │ │conducătorului │ │ │
│ │ │autorităţii publice│ │ │
│ │ │responsabile │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │• Elaborarea, la │ │ │
│ │ │nivelul CNCPIC, a │ │ │
│ │ │planului de control│ │ │
│ │ │în domeniul │ │ │
│ │ │protecţiei │ │ │
│ │ │infrastructurilor │Trim. III │ │
│ │Verificarea │critice la nivel │2020 │• Centrul naţional│
│ │capacităţii APR şi│naţional şi │ │de coordonare a │
│ │POA de a gestiona │înaintarea spre │ │protecţiei │
│ │în mod eficient │aprobare │ │infrastructurilor │
│1. │activităţile de │prim-ministrului │ │critice │
│ │protecţie a │Guvernului │ │• Grupul de lucru │
│ │infrastructurilor ├───────────────────┼─────────────┤interinstituţional│
│ │critice naţionale │• Organizarea şi │ │• Autorităţile │
│ │şi europene din │executarea de │ │publice │
│ │responsabilitate │controale tematice │ │responsabile │
│ │ │şi inopinate pentru│ │ │
│ │ │sprijinirea şi │Conform │ │
│ │ │îndrumarea │calendarului │ │
│ │ │metodologică şi │aprobat de │ │
│ │ │procedurală a │prim-ministru│ │
│ │ │personalului │ │ │
│ │ │desemnat OLS şi a │ │ │
│ │ │compartimentelor │ │ │
│ │ │specializate │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │• Verificarea │ │ │
│ │ │modului de │ │ │
│ │ │implementare a │ │ │
│ │ │sarcinilor │Conform │ │
│ │ │stabilite prin │calendarului │ │
│ │ │planurile de măsuri│aprobat │ │
│ │ │rezultate în urma │ │ │
│ │ │controalelor │ │ │
│ │ │executate │ │ │
├────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│CREŞTEREA NIVELULUI DE PREGĂTIRE │
├────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │ │• Identificarea │ │ │
│ │ │nevoilor de │ │ │
│ │ │pregătire a OLS şi │ │ │
│ │ │iniţierea │ │ │
│ │ │demersurilor pentru│ │• Centrul naţional│
│ │ │asigurarea │ │de coordonare a │
│ │ │pregătirii acestora│ │protecţiei │
│ │Realizarea │• Continuarea │ │infrastructurilor │
│ │pregătirii în │activităţilor de │ │critice │
│1. │sistem integrat a │pregătire continuă │Permanent │• Autorităţile │
│ │specialiştilor în │a ofiţerilor de │ │publice │
│ │domeniul de │legătură pentru │ │responsabile │
│ │referinţă │securitatea │ │• Proprietari/ │
│ │ │infrastructurilor │ │Operatori/ │
│ │ │critice naţionale/ │ │Administratori │
│ │ │europene prin │ │ │
│ │ │includerea în │ │ │
│ │ │programele de │ │ │
│ │ │pregătire a unor │ │ │
│ │ │teme specifice │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │• Nominalizarea │ │ │
│ │ │prin Hotărâre a │ │ │
│ │ │Grupului de lucru │ │• Centrul naţional│
│ │ │interinstituţional │ │de coordonare a │
│ │ │privind protecţia │ │protecţiei │
│ │Autorizarea │infrastructurilor │ │infrastructurilor │
│ │ofiţerilor de │critice a comisiei │Conform │critice │
│2. │legătură pentru │de autorizare a │planificării │• Grupul de lucru │
│ │securitatea ICN/ │ofiţerilor de │ │interinstituţional│
│ │ICE │legătură pentru │ │• Autorităţile │
│ │ │securitatea ICN/ICE│ │publice │
│ │ ├───────────────────┤ │responsabile │
│ │ │• Stabilirea │ │ │
│ │ │calendarului pentru│ │ │
│ │ │autorizarea OLS │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │
│ │comunicării şi │ │ │ │
│ │cooperării cu │• Organizarea şi │ │ │
│ │societatea civilă,│participarea la │ │ │
│ │mediul academic, │conferinţe, │ │ │
│ │comunitatea │simpozioane, mese │ │ │
│ │ştiinţifică, │rotunde, ateliere │ │• Centrul naţional│
│ │sectorul privat şi│de lucru etc. │ │de coordonare a │
│ │alte organisme │pentru diseminarea │Conform │protecţiei │
│3. │neguvernamentale │informaţiilor şi │programului │infrastructurilor │
│ │pentru creşterea │valorificarea │activităţilor│critice │
│ │schimbului de │experienţei în │ │• Autorităţile │
│ │informaţii în │domeniul protecţiei│ │publice │
│ │domeniul │infrastructurilor │ │responsabile │
│ │protecţiei │critice, inclusiv │ │ │
│ │infrastructurilor │pentru facilitarea │ │ │
│ │critice şi │absorbţiei de │ │ │
│ │promovarea │fonduri europene │ │ │
│ │culturii de │ │ │ │
│ │securitate │ │ │ │
├────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│ASIGURAREA SECRETARIATULUI TEHNIC AL GRUPULUI DE LUCRU INTERINSTITUŢIONAL │
│PENTRU PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE │
├────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │ │• Identificarea │ │ │
│ │ │priorităţilor │ │ │
│ │ │• Preluarea, în │ │ │
│ │Elaborarea │conţinutul │ │ │
│ │proiectului │documentului, a │ │ │
│ │Calendarului │activităţilor ce nu│ │• Centrul naţional│
│ │principalelor │au fost finalizate │ │de coordonare a │
│ │activităţi ale │în anul curent │ │protecţiei │
│1. │Grupului de lucru │• Prezentarea │Decembrie │infrastructurilor │
│ │interinstituţional│proiectului în │2020 │critice │
│ │pentru protecţia │cadrul şedinţei │ │• Grupul de lucru │
│ │infrastructurilor │Grupului de lucru │ │interinstituţional│
│ │critice pe anul │interinstituţional │ │ │
│ │2021 │pentru protecţia │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │
│ │ │critice pentru │ │ │
│ │ │adoptarea │ │ │
│ │ │documentului │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Organizarea şi │ │ │ │
│ │desfăşurarea │• Stabilirea │ │ │
│ │şedinţelor lunare │agendei │ │• Centrul naţional│
│ │ale Grupului de │• Organizarea │Ultima decadă│de coordonare a │
│2. │lucru │şedinţei │a fiecărei │protecţiei │
│ │interinstituţional│• Elaborarea │luni │infrastructurilor │
│ │şi realizarea │documentaţiei │ │critice │
│ │informărilor de │ │ │ │
│ │stadiu │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │• Stadiul │ │ │
│ │ │realizării │ │ │
│ │ │sarcinilor │ │• Centrul naţional│
│ │ │stabilite în │ │de coordonare a │
│ │ │şedinţele Grupului │Lunar │protecţiei │
│ │ │de lucru │ │infrastructurilor │
│ │ │interinstituţional │ │critice │
│ │ │pentru protecţia │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │
│ │ │critice │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │• Evaluarea │ │ │
│ │ │stadiului │ │ │
│ │ │îndeplinirii │ │ │
│ │Monitorizarea │obiectivelor │ │ │
│3. │stadiului │stabilite prin │ │ │
│ │îndeplinirii │Planul de │ │• Centrul naţional│
│ │obiectivelor │implementare a │ │de coordonare a │
│ │ │Strategiei │ │protecţiei │
│ │ │naţionale privind │ │infrastructurilor │
│ │ │protecţia │ │critice │
│ │ │infrastructurilor │Anual │• Grupul de lucru │
│ │ │critice pe baza │ │interinstituţional│
│ │ │datelor comunicate │ │• Autorităţile │
│ │ │la Centrul naţional│ │publice │
│ │ │de coordonare a │ │responsabile │
│ │ │protecţiei │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │
│ │ │critice de către │ │ │
│ │ │autorităţile │ │ │
│ │ │publice │ │ │
│ │ │responsabile │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │• Elaborarea, pe │ │ │
│ │ │baza datelor │ │ │
│ │ │comunicate de │ │ │
│ │ │autorităţile │ │ │
│ │ │publice │ │ │
│ │ │responsabile, a │ │• Centrul naţional│
│ │ │raportului anual │ │de coordonare a │
│ │ │către │ │protecţiei │
│ │ │prim-ministrul │ │infrastructurilor │
│ │ │Guvernului cu │Anual │critice │
│ │Informarea │privire la stadiul │ │• Grupul de lucru │
│ │prim-ministrului │derulării │ │interinstituţional│
│ │cu privire la │activităţilor pe │ │• Autorităţile │
│ │evoluţiile │linia protecţiei │ │publice │
│4. │înregistrate în │infrastructurilor │ │responsabile │
│ │domeniul │critice naţionale/ │ │ │
│ │protecţiei │europene şi │ │ │
│ │infrastructurilor │înaintarea acestuia│ │ │
│ │critice │către │ │ │
│ │ │primul-ministru │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │• Elaborarea │ │• Centrul naţional│
│ │ │raportului-sinteză │ │de coordonare a │
│ │ │privind tipurile de│ │protecţiei │
│ │ │riscuri, ameninţări│Decembrie │infrastructurilor │
│ │ │şi vulnerabilităţi │2020 │critice │
│ │ │identificate la │ │• Autorităţile │
│ │ │nivelul fiecărei │ │publice │
│ │ │infrastructuri │ │responsabile │
│ │ │critice naţionale │ │ │
├────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│COOPERARE INTERNAŢIONALĂ │
├────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │ │• Participarea la │ │ │
│ │Intensificarea │activităţi │ │• Centrul naţional│
│ │schimbului de date│organizate sub │ │de coordonare a │
│ │şi informaţii │egida CE şi NATO │Conform │protecţiei │
│ │specifice │sau la invitaţia │calendarului │infrastructurilor │
│1. │domeniului │statelor membre şi │de │critice │
│ │protecţiei │organismelor │desfăşurare │• Autorităţile │
│ │infrastructurilor │internaţionale în │ │publice │
│ │critice │domeniul protecţiei│ │responsabile │
│ │ │infrastructurilor │ │ │
│ │ │critice │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Informarea CE cu │• Elaborarea de │ │ │
│ │privire la numărul│către CNCPIC a │ │ │
│ │de ICE desemnate │informării şi │ │• Centrul naţional│
│ │pe fiecare sector,│transmiterea │Conform │de coordonare a │
│2. │precum şi cu │acesteia către CE │termenelor │protecţiei │
│ │privire la numărul│pe canalul oficial │stabilite │infrastructurilor │
│ │de state membre │al punctelor │ │critice │
│ │dependente de │naţionale de │ │ │
│ │fiecare ICE │contact │ │ │
│ │desemnată │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │• Elaborarea de │ │ │
│ │ │către APR │ │ │
│ │ │deţinătoare de ICE │ │ │
│ │ │a unor rapoarte │ │ │
│ │ │sinteză cu date │ │ │
│ │ │generale privind │ │ │
│ │Elaborarea şi │tipurile de │ │ │
│ │transmiterea către│riscuri, ameninţări│ │ │
│ │CE a unui raport │şi puncte │ │ │
│ │sinteză cu date │vulnerabile │ │ │
│ │generale privind │identificate în │ │• Centrul naţional│
│ │tipurile de │fiecare dintre │ │de coordonare a │
│ │riscuri, │sectoarele în care │ │protecţiei │
│ │ameninţări şi │a fost desemnată o │Conform │infrastructurilor │
│3. │puncte vulnerabile│ICE şi transmiterea│termenelor │critice │
│ │identificate în │acestora la CNCPIC │stabilite │• Autorităţile │
│ │fiecare dintre │• Elaborarea de │ │publice │
│ │sectoarele în care│către CNCPIC a │ │responsabile │
│ │a fost desemnată o│raportului-sinteză,│ │ │
│ │ICE şi care se │înaintarea către │ │ │
│ │află pe teritoriul│prim-ministrul │ │ │
│ │naţional │Guvernului pentru │ │ │
│ │ │aprobare şi │ │ │
│ │ │transmiterea │ │ │
│ │ │acestuia către CE │ │ │
│ │ │pe canalul oficial │ │ │
│ │ │al punctelor │ │ │
│ │ │naţionale de │ │ │
│ │ │contact │ │ │
└────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────┘


    ^1 Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2011 pentru aprobarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale ce stau la baza identificării potenţialelor infrastructuri critice naţionale şi privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale şi stabilirea nivelului de criticitate.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016