Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 277 din 4 iunie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 277 din 4 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1086 din 16 noiembrie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristina Cătălina │- │
│Turcu │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicată de Marilena Sava şi Constantin Sava în Dosarul nr. 22.704/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.852D/2017.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate deoarece textul de lege criticat nu aduce atingere prevederilor constituţionale invocate.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 10 martie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 22.704/233/2016, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Excepţia a fost ridicată de Marilena Sava şi Constantin Sava într-o cauză având ca obiect obligarea autorilor la plata cheltuielilor de întreţinere restante şi a penalităţilor de întârziere aferente.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii arată, în esenţă, că textul de lege criticat permite asociaţiei de proprietari aplicarea de penalităţi până la 0,2% pe fiecare zi de întârziere şi, astfel, discriminează persoanele constituite în asociaţii în raport cu persoanele care nu sunt constituite în asociaţii „şi care în cazul neachitării la termen a facturilor la utilităţi sunt ţinute la plata unei dobânzi penalizatoare în cuantum de 0,04% pe zi de întârziere - dobândă prevăzută de Codul de procedură fiscală“. Prin aplicarea de penalităţi într-un cuantum ce poate atinge 0,2% pe fiecare zi de întârziere în condiţiile în care asociaţia poate fi ţinută la plata unor dobânzi de maximum 0,03%-0,04% către furnizori, aceasta îşi depăşeşte limitele capacităţii sale de folosinţă. Faptul că foloseşte banii din fondurile de penalităţi pentru lucrările de reparaţie sau pentru alte cheltuieli administrative, care în mod normal ar trebui suportate de către toţi proprietarii şi nu doar de cei care au întârziat cu plata cotelor de contribuţii, creează premisele unei situaţii discriminatorii, precum şi o depăşire a scopului pentru care asociaţia a fost constituită.
    6. Judecătoria Galaţi - Secţia civilă apreciază că textul de lege criticat se aplică în egală măsură tuturor persoanelor vizate în norma legală criticată. Se arată că plafonul instituit este justificat, iar cuantumul penalităţilor nu poate depăşi suma la care s-au aplicat. Se invocă cele reţinute prin deciziile Curţii Constituţionale nr. 196 din 12 februarie 2009 şi nr. 207 din 12 aprilie 2016.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, făcând referire la considerentele Deciziei nr. 364 din 14 mai 2015.
    9. Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constituţional, deoarece acesta nu conţine nicio dispoziţie discriminatorie, iar aplicarea unui procent de penalităţi diferit în funcţie de modul de constituire al asociaţiei de proprietari nu reprezintă un tratament discriminatoriu între aceştia. Pe cale de consecinţă, în măsura în care reglementarea supusă controlului se aplică tuturor celor aflaţi în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, critica este neîntemeiată.
    10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, care aveau următorul conţinut:
    - Art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007: „(1) Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat.“.

    13. Legea nr. 230/2007 a fost abrogată prin art. 110 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 30 iulie 2018. Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare, prin urmare Curtea se va pronunţa asupra art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007.
    14. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor cuprinse în art. 16 Egalitatea în drepturi din Constituţie.
    15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorii acesteia compară situaţia lor, ca membri ai unei asociaţii de proprietari, cu situaţia persoanelor care nu fac parte dintr-o asociaţie de proprietari şi care, în opinia lor, plătesc penalităţi mai mici decât cele prevăzute în textul de lege criticat, respectiv penalităţile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
    16. Referitor la situaţia cheltuielilor făcute de o asociaţie de proprietari prin comparaţie cu proprietarii care nu sunt constituiţi în cadrul unei asociaţii de proprietari, Curtea observă că ambele categorii plătesc facturile către furnizorii de servicii sau utilităţi, cu aceleaşi dobânzi sau penalităţi în situaţia în care întârzie la plată, precum şi cheltuielile comune pentru curăţenie, încălzire, lumină, întreţinere şi reparaţii ale spaţiilor comune, astfel încât situaţiile acestora sunt similare cu privire la aceste tipuri de cheltuieli. Ceea ce diferenţiază categoriile menţionate de proprietari sunt însă cheltuielile specifice asociaţiei de proprietari. Astfel cum rezultă din art. 17 alin. (5), art. 18 alin. (8), art. 19 alin. (4) şi art. 22 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2008, asociaţiile de proprietari pot să aibă cheltuieli reprezentând remuneraţia preşedintelui şi a cenzorilor asociaţiei. De asemenea, asociaţia de proprietari este obligată la plata remuneraţiilor contabilului, casierului, precum şi ale persoanelor fizice atestate pentru funcţia de administrator ori a persoanelor juridice specializate şi autorizate pentru administrare.
    17. Potrivit Deciziei Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, problema încălcării principiului egalităţii şi nediscriminării se pune atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri identice sau asemănătoare fără a exista o motivare obiectivă şi rezonabilă. Din această perspectivă, Curtea constată că persoanele care fac parte dintr-o asociaţie de proprietari, pe lângă beneficiile incontestabile oferite de această formă de asociere, sunt supuse şi unui sistem propriu de penalizări, potrivit textului de lege criticat, care nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat. Totodată, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 230/2007, sumele rezultate din aplicarea penalităţilor de întârziere vor face obiectul fondului de penalităţi al asociaţiei de proprietari şi se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociaţiei de proprietari de către terţi şi pentru cheltuieli cu reparaţiile asupra proprietăţii comune sau alte cheltuieli de natură administrativă.
    18. În concluzie, Curtea reţine că textul de lege criticat care permite asociaţiei de proprietari aplicarea de penalităţi până la 0,2% pe fiecare zi de întârziere a fost adoptat în considerarea situaţiei specifice a asociaţiei de proprietari fără a crea o discriminare între persoanele constituite în asociaţii în raport cu persoanele care nu sunt constituite în asociaţii.
    19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marilena Sava şi Constantin Sava în Dosarul nr. 22.704/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 4 iunie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Cristina Cătălina Turcu


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016