Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 266 din 4 iunie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 475 alin. (3)-(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 266 din 4 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 475 alin. (3)-(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 707 din 6 august 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Ioniţa Cochinţu │- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 475 alin. (3)-(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Societatea First Dinasty Group - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 31.831/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.157D/2017.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, menţionând în acest sens jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale în materie. Faţă de această împrejurare, solicită menţinerea jurisprudenţei, întrucât nu au intervenit elemente noi, care să conducă la schimbarea acesteia.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 6 martie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 31.831/300/2016, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 475 alin. (3)-(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Societatea First Dinasty Group - S.R.L. din Bucureşti într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii privind desfăşurarea activităţilor în regim de restaurant în lipsa acordului de funcţionare.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile art. 475 alin. (3)-(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt lipsite de claritate şi previzibilitate şi pot conduce la o aplicare abuzivă. Acestea instituie obligaţia obţinerii şi eliberării autorizaţiei pentru desfăşurarea unor activităţi economice, fără însă să fie specificat în mod concret care este obiectul verificării pe care o fac autorităţile publice pentru eliberarea acestei autorizaţii. De asemenea, dispoziţiile criticate nu sunt corelate cu actele normative care se circumscriu noţiunii de „în condiţiile prevăzute de lege“, acestea nefiind precizate/indicate clar, context în care este permis autorităţilor publice locale să stabilească orice alte cerinţe, respectiv avize din partea altor autorităţi, şi care sunt anevoios de îndeplinit pentru emiterea autorizaţiei în discuţie. Prin urmare, implicaţiile situaţiei expuse sunt contrare dispoziţiilor art. 135 din Constituţie, deoarece statul impune eliberarea autorizaţiilor prin reguli discreţionare, care nu servesc interesului public, fiind astfel limitat nejustificat un drept constituţional.
    6. Mai mult, se apreciază că instituirea unei noi autorizaţii este nejustificată, în contextul în care există deja un ansamblu legislativ amplu pentru diverse autorizări, respectiv reguli de urbanism (Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii), igienico-sanitare, sanitar-veterinare (Hotărârea Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor), de securitate la incendiu (Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor), de protecţie civilă (Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă) etc.
    7. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
    8. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
    10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.
    12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 475 alin. (3)-(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, care au următorul cuprins:
    "(3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
    a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv;
    b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.
(4) Nivelul taxei prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această taxă se stabileşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi se face venit la bugetul local al sectorului în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea.
(5) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (3), în cazul în care persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află sediul sau punctul de lucru."

    13. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) în componenta privind calitatea legii şi ale art. 135 privind economia.
    14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile criticate sunt clare, precise şi previzibile. Astfel este prevăzut în mod concret faptul că persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective. Nivelul taxei datorate se stabileşte prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi această taxă se face venit la bugetul local al localităţii/sectorului în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea. De asemenea, se prevede că autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor respective, în cazul în care persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află sediul sau punctul de lucru.
    15. În ceea ce priveşte instituirea unor taxe pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea unor activităţi de restaurante, baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, precum şi activităţi recreative şi distractive, Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa, a statuat că stabilirea în sarcina comercianţilor care desfăşoară anumite activităţi obligaţia plăţii către bugetul local a unei taxe pentru eliberarea sau vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică este conformă cu prevederile Legii fundamentale (a se vedea Decizia nr. 52 din 31 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2008).
    16. Astfel, dispoziţiile criticate dau expresie prevederilor art. 56 alin. (1) din Legea fundamentală, potrivit cărora cetăţenii au obligaţia să contribuie la cheltuielile publice, prin impozite şi taxe. Totodată, în conformitate cu art. 139 alin. (2) din Constituţie, impozitele şi taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judeţene „în limitele şi în condiţiile legii“. Din aceste prevederi constituţionale rezultă dreptul exclusiv al legiuitorului de a stabili taxele şi impozitele datorate bugetului, astfel încât nu se poate susţine că dispoziţiile criticate contravin art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituţie privind obligaţia statului de a asigura libertatea comerţului, având în vedere faptul că accesul liber al persoanei la o activitate economică şi la libera iniţiativă se realizează „în condiţiile legii“.
    17. Curtea observă că eventuala aplicare abuzivă a dispoziţiilor criticate nu se constituie într-un aspect de neconstituţionalitate ale normei juridice. Faptul că autoarea excepţiei atribuie celor îndrituiţi cu aplicarea legii un anumit comportament nu constituie o chestiune de constituţionalitate, ci o problemă de aplicare a legii, care excedează controlului instanţei de contencios constituţional (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 26 din 11 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2007).
    18. În ceea ce priveşte menţionarea în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate a unor acte normative care constituie un ansamblu legislativ amplu pentru diverse autorizări, Curtea a statuat, în mod constant în jurisprudenţa sa, că examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispoziţiile constituţionale pretins încălcate, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei. Procedându-se altfel, s-ar ajunge, inevitabil, la concluzia că, deşi fiecare dintre dispoziţiile legale este constituţională, numai coexistenţa lor ar pune în discuţie constituţionalitatea uneia dintre ele. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 409 din 3 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 26 august 2014, paragraful 23, şi Decizia nr. 463 din 12 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 21 iunie 2011.
    19. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea First Dinasty Group - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 31.831/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 475 alin. (3)-(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 4 iunie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Ioniţa Cochinţu


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016