Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 238 din 18 decembrie 2019  privind modificarea anexei nr. 2 la Procedura de efectuare a investigaţiilor, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 161/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 238 din 18 decembrie 2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Procedura de efectuare a investigaţiilor, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 161/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1057 din 31 decembrie 2019
    În baza art. 55, art. 57 alin. (1) lit. h), art. 58, art. 60-62 şi art. 83 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
    luând în considerare prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare,
    având în vedere prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date,
    având în vedere dispoziţiile Legii nr. 284/2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale,
    văzând prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    în considerarea atribuţiilor legale ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind efectuarea de investigaţii, în cazurile şi condiţiile prevăzute în competenţa acesteia, prin personalul împuternicit în acest scop, potrivit legii,
    în baza Referatului comun al Direcţiei plângeri nr. 3.708 din 22 noiembrie 2019 şi al Direcţiei control nr. 294 din 22 noiembrie 2019 privind propunerea de modificare a anexei nr. 2 la Procedura de efectuare a investigaţiilor, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 161/2018,
    în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (5) şi (6), ale art. 10 alin. (1) lit. a)-d), ale art. 12 şi art. 14-19 din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.
    ART. I
    Anexa nr. 2 la Procedura de efectuare a investigaţiilor, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 161/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 23 octombrie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. II
    La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice dispoziţii contrare se abrogă.

    ART. III
    Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
                    Ancuţa Gianina Opre


    Bucureşti, 18 decembrie 2019.
    Nr. 238.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la procedură)
    PROCES-VERBAL DE CONSTATARE/SANCŢIONARE
    Nr. ......................
    Încheiat astăzi: .......................... , ..............................
                                                       (data) (localitatea, judeţul, ţara)
    Subsemnatul(a), ……......................................... având funcţia de ………..................…….., Legitimaţie de control nr. ...........,
                                                   (numele şi prenumele), (numele şi prenumele),
    ...................... având funcţia de ......................, Legitimaţie de control nr. ......, .................
              (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)
    având funcţia de ..................., Legitimaţie de control nr. ............., în cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza Deciziei preşedintelui Autorităţii nr. ….. şi a împuternicirii aprobate de preşedintele Autorităţii, înregistrată cu nr. .............. din ..................., pentru efectuarea unei investigaţii (Se completează/Se barează, după caz.), la:
    domnul/doamna, ...............(numele) (prenumele).............., domiciliat(ă) în ......................... str. ...................... nr. .......,
    bl. ....., sc. ......., ap .... , posesor al cărţii/buletinului de identitate seria ......... nr. ......, cod numeric personal ..................... având ocupaţia/funcţia de .................... la .................. cu sediul în ......................, str. ……….......... nr. ....., bl. ......, sc. ...... , ap ...... (Se completează ocupaţia, funcţia şi locul de muncă numai în cazul în care aceste date sunt relevante pentru obiectul controlului.),^1
    domnul/doamna, .............(numele) (prenumele)............., domiciliat(ă) în ............................ str. ............................ nr. .......,
    bl. ..... , sc. ....... , ap .... , posesor al paşaportului (alt document de trecere a frontierei de stat) seria ......... nr. ........., statul emitent ........................, data eliberării .............., tichet de înscriere a contravenţiilor seria ........ nr. ..... ^2
    ......(denumirea)........, cu sediul în ................, str. .............. nr. ....., bl. ….., sc. ......, ap. ......., înmatriculată la registrul
    comerţului cu nr. ................., cod de identificare fiscală ..............., reprezentat(ă) prin domnul/doamna, ..........(numele)............ ..........(prenumele).........., domiciliat(ă) în ................................ str. ............................. nr. ......., bl. ....., sc. ....... , ap .... , posesor al cărţii/buletinului de identitate seria ....... nr. ...... , cod numeric personal ..........................^3, având funcţia de ............................., în vederea verificării ....................................
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    (obiectul controlului, conform împuternicirii)
    Am constatat următoarele:
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

    S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte (Se menţionează fapta, data şi locul comiterii acesteia, precum şi temeiul legal.):
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Pentru faptele constatate se aplică următoarele sancţiuni/măsuri corective (Se menţionează distinct fiecare sancţiune aplicată şi/sau măsura corectivă, după caz.):
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Alte menţiuni (Obiecţii)/Nu au fost formulate obiecţii (Se completează/Se barează, după caz.):
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    Anexe (documente certificate pentru conformitate cu originalul; înregistrări; plan de remediere pentru autorităţile/ organismele publice; autorizaţie judiciară etc.):
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Constatările de mai sus au rezultat în urma verificărilor şi discuţiilor purtate cu reprezentanţi ai operatorului/împuternicitului:
    1. Numele şi prenumele ....................................................
    Funcţia ..............................................................................
    ...........................................................................................
    Semnătura ........................................................................

    2. Numele şi prenumele ....................................................
    Funcţia ..............................................................................
    ...........................................................................................
    Semnătura ........................................................................

    3. Numele şi prenumele ....................................................
    Funcţia ..............................................................................
    ...........................................................................................
    Semnătura ........................................................................

    Prezentul proces-verbal, conţinând …….. pagini completate, a fost întocmit într-un exemplar a cărui fotocopie s-a înmânat astăzi, ………………, domnului/doamnei (reprezentant al operatorului/împuternicitului) ……......................................................... .
    Prezentul proces-verbal, conţinând …….. pagini completate, a fost întocmit într-un exemplar, la sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucureşti, a cărui fotocopie se va comunica operatorului prin poştă cu confirmare de primire.
    (Se completează opţiunea corespunzătoare, iar cealaltă se barează.)
    Contravenientul^4 nu este de faţă \u-3928? sau refuză \u-3928?.
    Se confirmă de către:
    Martor: (numele) ...................... (prenumele) .................... , domiciliat(ă) în ................. , str. ................. nr. ....... , bl. ...... , sc. ....... , ap ......... , posesor al cărţii/buletinului de identitate seria ......... nr. ............., cod numeric personal.......................
    ............(semnătura).............
    Motivele care au condus la întocmirea procesului-verbal în lipsa unui martor:.......................................
    .................................................................................
    .................................................................................
    .................................................................................
    .................................................................................

    În aceste cazuri, procesul-verbal se comunică persoanei contravenientului în termen de cel mult două luni de la data încheierii procesului-verbal, prin poştă, cu confirmare de primire \u-3928?.
    Prin afişare la domiciliul/sediul contravenientului \u-3928?
    Fapt pentru care s-a încheiat procesul-verbal de afişare anexat, semnat de martorul ..........(nume) (prenume)..........,
    domiciliat(ă) în ................. , str. ........... nr. ....... , bl. ...... , sc. ....... , ap ......... , posesor al cărţii/buletinului de identitate seria ......... nr. ........, cod numeric personal .......................
    ...........(semnătura)........
    Prin executor judecătoresc \u-3928?
    Prezentul proces-verbal de constatare/sancţionare constituie titlu de creanţă şi înştiinţare de plată.
    Vă înştiinţăm că aveţi obligaţia de a achita amenda prevăzută în prezentul proces-verbal de constatare/sancţionare.
    Cu excepţia amenzilor aplicate în baza art. 83 din Regulamentul (UE) 2016/679, aveţi posibilitatea de a achita, potrivit art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de (Se barează legea neaplicabilă, după caz.):
    - Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare;
    – Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
    – Legea nr. 284/2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.

    ..............................................................................................................................................................................................
    Potrivit prevederilor art. 17 alin. (3) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată, coroborat cu art. 25 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia ca în 15 zile de la înmânare/comunicare să achitaţi amenda contravenţională, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.
    Amenda se va achita în contul Trezoreriei Statului unde aveţi sediul fiscal, cod cont 20A350102, în termen de 15 zile de la înmânare, respectiv de la comunicare, urmând ca în acelaşi termen să transmiteţi o copie de pe chitanţă sau ordinul de plată Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
    Pentru contravenţiile constatate în baza prezentului proces-verbal, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea nr. 102/2005, republicată, se poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului competent, în termen de 15 zile de la înmânare, respectiv de la comunicare.
    Împuternicit al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
    .......................................
    .......................................
    .......................................
    Reprezentant al operatorului/împuternicitului contravenient,
    .......................................
    .......................................
    .......................................
    Am primit fotocopia procesului-verbal^5.
    Contravenient,
    ^1 Se completează în cazul în care operatorul/împuternicitul/reprezentantul este persoană fizică, iar celelalte opţiuni se barează.
    ^2 Se completează în cazul în care operatorul/împuternicitul/reprezentantul este persoană fizică cetăţean străin, persoană fără cetăţenie sau cetăţean român, cu domiciliul în străinătate, iar celelalte opţiuni se barează.
    ^3 Se completează în cazul în care operatorul/împuternicitul/reprezentantul este persoană juridică, iar celelalte opţiuni se barează.
    ^4 Se bifează şi se completează opţiunea corespunzătoare, iar celelalte se barează.
    ^5 Se semnează de către contravenient sau se barează de către agentul constatator, după caz.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016