Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 231 din 6 aprilie 2021  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi ale art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 231 din 6 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi ale art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 613 din 22 iunie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristina Teodora │- │
│Pop │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi ale art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Grigore Avram în Dosarul nr. 4.607/112/2017/a1 al Curţii de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 800 D/2018.
    2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 16 martie 2021, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Irina-Ioana Kuglay, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, în temeiul dispoziţiilor art. 57 şi ale art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea a dispus amânarea pronunţării pentru data de 6 aprilie 2021, când a pronunţat prezenta decizie.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    3. Prin Încheierea penală din 17 aprilie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 4.607/112/2017/a1, Curtea de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi ale art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Grigore Avram într-o cauză având ca obiect soluţionarea de către judecătorul de cameră preliminară a unei contestaţii formulate împotriva unei încheieri penale prin care au fost respinse cererile şi excepţiile formulate de către acesta, a fost constatată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a fost dispusă începerea judecăţii.
    4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, cu privire la dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 se arată că acestea permit procurorului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ca, încălcând normele de competenţă după materie şi după calitatea persoanei, să continue urmărirea penală în cauze disjunse şi să sesizeze instanţa de judecată prin rechizitoriu pentru fapte care nu sunt de competenţa sa. Se arată că, astfel, soluţia legislativă prevăzută la art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 încalcă principiul constituţional al egalităţii în drepturi prevăzut la art. 16 din Constituţie. Se susţine, de asemenea, că, potrivit formulării textului criticat, rămâne la stricta latitudine a procurorului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie dacă în cauzele disjunse continuă sau nu urmărirea penală, aspect ce lasă loc arbitrariului. Or, se susţine că, atâta vreme cât pentru unii inculpaţi se efectuează în continuare urmărirea penală de către procurorul specializat, în vreme ce pentru alţi inculpaţi se dispune declinarea de competenţă către procurorul competent conform normelor penale cu caracter general, textul criticat creează o veritabilă discriminare, contrară prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie. Se arată că discriminarea este cu atât mai evidentă cu cât nu este reglementat niciun criteriu conform căruia unele cauze disjunse sunt soluţionate de către procurorul din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în timp ce alte cauze, în aceleaşi situaţii - tot disjunse - sunt declinate către procurorul competent. Totodată, se susţine că textul criticat contravine prevederilor constituţionale ale art. 20 şi ale art. 21 alin. (3) cu raportare la art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, sens în care sunt invocate considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 302 din 4 mai 2017, paragrafele 50, 51, 57 şi 58.
    5. Referitor la dispoziţiile art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală, se susţine că acestea contravin aceloraşi prevederi constituţionale. Se arată că, în situaţia invocării unei excepţii de neconstituţionalitate şi a pronunţării unei decizii de admitere de către Curtea Constituţională, în contextul în care soluţionarea cauzei deduse judecăţii nu se suspendă, justiţiabilul are la dispoziţie calea extraordinară de atac a revizuirii, reglementată de prevederile art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală. Raportat însă la actuala structură a procesului penal, odată epuizată faza camerei preliminare şi începută faza judecăţii, dispoziţia legală anterior menţionată îşi pierde orice aplicabilitate, în cazul în care excepţia vizează aspecte ce ţin strict de procedura verificării legalităţii probelor, a actelor de urmărire penală sau a sesizării instanţei. Se susţine că, prin aplicarea dispoziţiilor legale criticate, se ajunge la situaţia inedită în care un justiţiabil invocă neconstituţionalitatea unor prevederi legale ce îi sunt aplicabile, Curtea Constituţională constată justeţea susţinerilor şi declară textul neconstituţional, însă, cu toate acestea, prevederile neconstituţionale au produs efecte faţă de justiţiabil şi nu mai pot fi înlăturate. Pentru aceste motive, se susţine că dispoziţiile art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală contravin dreptului la un proces echitabil reglementat la art. 21 alin. (3) din Constituţie coroborat cu art. 6 din Convenţie. Se arată că, pentru asigurarea garanţiilor de constituţionalitate specifice dreptului fundamental anterior menţionat, textul criticat ar trebui să lase la latitudinea judecătorului în faţa căruia a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate necesitatea suspendării judecăţii soluţionării cauzei şi nu să interzică o astfel de măsură în toate situaţiile în care se invocă excepţii de neconstituţionalitate.
    6. Curtea de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori, referitor la prevederile art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, apreciază că acordarea competenţei procurorului specializat de a efectua urmărirea penală în cauzele disjunse nu este de natură să încalce dispoziţiile constituţionale invocate, ci oferă doar o modalitate eficientă de efectuare cu celeritate a urmăririi penale. De asemenea, se susţine că textul de lege criticat nu contravine dispoziţiilor constituţionale invocate, ci exprimă opţiunea legiuitorului cu privire la criteriile instituite pentru identificarea competenţei organelor de urmărire penală. Se arată că reglementarea unui astfel de criteriu nu are drept consecinţă stabilirea aleatorie sau subiectivă a competenţei Direcţiei Naţionale Anticorupţie, ci, dimpotrivă, crearea posibilităţii ca această competenţă să poată fi riguros determinată. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală, se arată că scopul acestora constă în asigurarea dreptului la un proces echitabil prin soluţionarea cu celeritate a cauzelor, soluţia contrară permiţând prelungirea nejustificată a cauzelor prin invocarea unei serii nesfârşite de cereri şi excepţii.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002 şi ale art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins:
    - Art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002: „În cazul în care dispune disjungerea în cursul urmăririi penale, procurorul din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie poate continua efectuarea urmăririi penale şi în cauza disjunsă.“
    – Art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală: „Ridicarea unei excepţii de neconstituţionalitate nu suspendă judecarea cauzei.“

    11. Se susţine că textele criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 cu privire la egalitatea în drepturi, ale art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale art. 21 referitoare la accesul liber la justiţie, ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare şi ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.
    12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, referitor la admisibilitatea acesteia, Curtea constată că dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 reglementează ipoteza în care procurorul din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie dispune disjungerea cauzei în cursul urmăririi penale, arătând că acesta poate continua efectuarea urmăririi penale şi în cauza disjunsă.
    13. Curtea reţine că emiterea de către procuror a rechizitoriului sau a ordonanţei de clasare sau de renunţare la urmărirea penală, acte prin care procurorul soluţionează cauzele, conform art. 327 din Codul de procedură penală, aparţin fazei de urmărire penală, întrucât acestea fac parte din capitolul V - „Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei“ al titlului I - „Urmărirea penală“ a părţii speciale a Codului de procedură penală. Totodată, Curtea constată că acordul de recunoaştere a vinovăţiei, reglementat la capitolul I (art. 478-488) al titlul IV intitulat „Proceduri speciale“ al aceleiaşi părţi speciale, ca element de justiţie negociată, ce constituie o excepţie de la principiul legalităţii, reprezintă o formă specială de efectuare a urmăririi penale, în cauzele în care sunt îndeplinite condiţiile legale pentru aplicarea acestei proceduri, iar actul încheierii lui constituie un act de urmărire penală prin care procurorul soluţionează cauza şi sesizează instanţa de judecată.
    14. Întrucât, în dosarul în care a fost invocată prezenta excepţie de neconstituţionalitate, disjungerea de către procuror a cauzei a fost urmată de încheierea unor acorduri de recunoaştere a vinovăţiei şi apoi, după ce acestea au fost respinse de către instanţă, s-a întocmit rechizitoriul, Curtea constată că dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, care vizează ipoteza disjungerii cauzei de către procurorul din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a continuării urmăririi penale în cauza disjunsă, sunt aplicabile în prezenta cauză, instanţa de contencios constituţional urmând a se pronunţa pe fondul excepţiei de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.
    15. Dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 au fost introduse în legislaţia procesual penală prin art. 58 pct. 2 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, soluţia legislativă analizată constituind o prorogare a competenţei Direcţiei Naţionale Anticorupţie asupra unor cauze care, în urma operaţiunii de disjungere, potrivit obiectului lor nu mai sunt de competenţa acestui parchet specializat.
    16. Referitor la competenţa materială şi după calitatea persoanei a organelor de urmărire penală, Curtea Constituţională a pronunţat Decizia nr. 302 din 4 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 17 iulie 2017, prin care a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală, care nu reglementează în categoria nulităţilor absolute încălcarea dispoziţiilor referitoare la competenţa materială şi după calitatea persoanei a organului de urmărire penală, este neconstituţională.
    17. Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea a reţinut, la paragraful 43 al deciziei anterior menţionate, că procurorul are competenţa funcţională de a efectua urmărirea penală în cauzele prevăzute de lege şi de a conduce şi controla nemijlocit activitatea de urmărire penală a poliţiei judiciare şi a organelor de cercetare penală speciale, prevăzute de lege; în exercitarea funcţiei de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale, procurorul şi organele de cercetare penală, pe care le supraveghează, au ca atribuţie strângerea probelor al căror rol şi scop este acela de a servi ca temei de trimitere sau netrimitere în judecată; procurorul sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi şi instanţa de judecată; exercită acţiunea penală; exercită acţiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege; încheie acordul de recunoaştere a vinovăţiei, în condiţiile legii; formulează şi exercită contestaţiile şi căile de atac prevăzute de lege împotriva hotărârilor judecătoreşti; îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
    18. Tot prin Decizia nr. 302 din 4 mai 2017, paragrafele 46-48, Curtea a reţinut că, potrivit art. 56 alin. (6) din Codul de procedură penală, procurorul competent să efectueze ori, după caz, să conducă şi să supravegheze urmărirea penală este cel de la parchetul corespunzător instanţei care, potrivit legii, judecă în primă instanţă cauza, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel. Având în vedere aceste aspecte, Curtea a constatat că urmărirea penală în cazul infracţiunilor de o complexitate redusă este prevăzută în competenţa parchetelor ce funcţionează pe lângă judecătorii, pe când, în cazul infracţiunilor complexe, competenţa de a efectua urmărirea penală este dată unor parchete ce funcţionează pe lângă instanţe de grad superior.
    19. Totodată, Curtea a reţinut că accederea în funcţie, precum şi întregul parcurs profesional al procurorilor sunt reglementate prin dispoziţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Astfel, promovarea procurorilor se face, potrivit art. 43 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, numai prin concurs organizat la nivel naţional, în limita posturilor vacante existente. De asemenea, potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, pot participa la concursul de promovare la parchetele imediat superioare procurorii care au avut calificativul „foarte bine“ la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc anumite condiţii minime de vechime.
    20. Aşa fiind, Curtea a apreciat că nu poate fi de acceptat ca un parchet ierarhic inferior să efectueze sau să supravegheze urmărirea penală în cauze care, potrivit legii, sunt date în competenţa unui parchet ierarhic superior. De altfel, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 325 din Codul de procedură penală permit preluarea de către un parchet, în vederea efectuării sau supravegherii urmăririi penale, a cauzelor care nu sunt date, potrivit legii, în competenţa sa, dar numai în cazul în care parchetul care preia cazul este un parchet ierarhic superior celui care are competenţa de a efectua sau supraveghea urmărirea penală.
    21. Prin aceeaşi decizie, paragrafele 50 şi 51, Curtea a reţinut că tocmai importanţa urmăririi penale ca fază distinctă a procesului penal a determinat înfiinţarea unor organe de urmărire penală cu competenţe speciale. Spre exemplu, prin Legea nr. 508/2004 a fost înfiinţată Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în cadrul Ministerului Public, ca structură specializată în combaterea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în prezent activitatea acesteia fiind reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016; iar prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 a fost înfiinţată Direcţia Naţională Anticorupţie, ca structură cu personalitate juridică, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu competenţa de a cerceta infracţiuni de corupţie şi cele asimilate acestora. În acest context, Curtea a reţinut că înfiinţarea unor structuri specializate presupune şi o anumită competenţă specializată a acestora, strict determinată de lege, astfel că efectuarea sau supravegherea urmăririi penale în cauze care excedează acestei competenţe determină o deturnare a scopului normelor legale ce au stat la baza înfiinţării acestor structuri specializate.
    22. Prin aceeaşi decizie, paragrafele 55-58, Curtea a constatat că reglementarea competenţelor organelor judiciare reprezintă un element esenţial ce decurge din principiul legalităţii, principiu ce se constituie într-o componentă a statului de drept. Aceasta deoarece o regulă esenţială a statului de drept este aceea că atribuţiile/competenţele autorităţilor sunt definite prin lege. Curtea a constatat că principiul legalităţii presupune, în principal, că organele judiciare acţionează în baza competenţei pe care legiuitorul le-a conferit-o, iar, subsecvent, presupune că acestea trebuie să respecte atât dispoziţiile de drept substanţial, cât şi pe cele de drept procedural incidente, inclusiv a normelor de competenţă. Pe de altă parte, Curtea a statuat că legea trebuie să precizeze cu suficientă claritate întinderea şi modalităţile de exercitare a puterii de apreciere a autorităţilor în domeniul respectiv, ţinând cont de scopul legitim urmărit, pentru a oferi persoanei o protecţie adecvată împotriva arbitrarului (Decizia nr. 348 din 17 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 16 iulie 2014, paragraful 17). Cu toate acestea, Curtea a constatat că sarcina legiuitorului nu poate fi considerată îndeplinită doar prin adoptarea unor reglementări relative la competenţa organelor judiciare şi că, având în vedere importanţa regulilor de competenţă în materia penală, legiuitorului îi incumbă obligaţia de a adopta prevederi care să determine respectarea acesteia în practică, prin reglementarea unor sancţiuni adecvate aplicabile în caz contrar. Aceasta deoarece aplicarea efectivă a legislaţiei poate fi obstrucţionată prin absenţa unor sancţiuni corespunzătoare, precum şi printr-o reglementare insuficientă sau selectivă a sancţiunilor relevante.
    23. Astfel, Curtea a apreciat că, deşi este recunoscut faptul că nulitatea absolută nu poate interveni în cazul oricărei încălcări a normelor de procedură, aceasta trebuie să fie incidentă atunci când normele de procedură încălcate reglementează un domeniu cu implicaţii decisive asupra procesului penal. Referitor la normele de competenţă, Curtea a observat că, pentru buna desfăşurare a activităţii organelor judiciare, se impune respectarea fermă a competenţei lor materiale şi după calitatea persoanei. Nerespectarea normelor legale privind competenţa materială şi după calitatea persoanei produce o vătămare care constă în dereglarea mecanismului prin care este administrată justiţia. Aceasta este şi explicaţia pentru care încălcarea dispoziţiilor legale privind această competenţă se sancţiona în reglementarea anterioară cu nulitatea absolută.
    24. Or, Curtea a statuat că eliminarea din categoria nulităţilor absolute a nerespectării dispoziţiilor referitoare la competenţa materială şi după calitatea persoanei a organului de urmărire penală permite aplicarea în procesul penal a unui criteriu subiectiv de apreciere din partea organului de urmărire penală. Astfel, prin nereglementarea unei sancţiuni adecvate în cazul nerespectării de către organul de urmărire penală a competenţei sale materiale şi după calitatea persoanei, legiuitorul a creat premisa aplicării aleatorii a normelor de competenţă pe care le-a adoptat.
    25. În fine, prin Decizia nr. 302 din 4 mai 2017, paragrafele 59 şi 62, Curtea a reţinut că incidenţa nulităţii relative în cazul nerespectării dispoziţiilor referitoare la competenţa materială şi după calitatea persoanei a organului de urmărire penală determină în sarcina celui ce o invocă obligaţia dovedirii unui interes procesual propriu în respectarea dispoziţiei legale încălcate, a dovedirii unei vătămări a drepturilor sale prin nerespectarea dispoziţiei, a dovedirii imposibilităţii înlăturării acestei vătămări altfel decât prin desfiinţarea actului. Or, Curtea a constatat că dovedirea unei vătămări a drepturilor unei persoane exclusiv prin nerespectarea de către organul de urmărire penală a dispoziţiilor referitoare la competenţa după materie şi după persoană se transformă într-o probă greu de realizat de către cel interesat, ce echivalează, în fapt, cu o veritabilă probatio diabolica, şi implicit determină încălcarea dreptului fundamental la un proces echitabil. Curtea a subliniat faptul că tocmai de aceea legiuitorul codurilor de procedură penală anterioare a prevăzut sub sancţiunea nulităţii absolute nerespectarea normelor de competenţă materială şi după calitatea persoanei a organului de urmărire penală, vătămarea procesuală fiind, în această situaţie, prezumată juris et de iure.
    26. Având în vedere aceste aspecte, Curtea a constatat că, prin eliminarea din categoria nulităţilor absolute a nerespectării dispoziţiilor referitoare la competenţa materială şi după calitatea persoanei a organului de urmărire penală, legiuitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia ce decurge din respectarea principiului legalităţii, ceea ce contravine art. 1 alin. (3) şi (5) şi art. 21 alin. (3) din Constituţie.
    27. Aşadar, dacă anterior pronunţării de către instanţa de contencios constituţional a Deciziei nr. 302 din 4 mai 2017, încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la competenţa materială şi după calitatea persoanei a organului de urmărire penală atrăgea, conform art. 282 raportat la art. 281 alin. (1) din Codul de procedură penală, nulitatea relativă a actelor încheiate de organele de urmărire penală, conform art. 147 alin. (4) din Constituţie, de la data publicării deciziei anterior menţionate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nerespectarea prevederilor legale anterior menţionate este sancţionată cu nulitatea absolută.
    28. Referitor la operaţiunea de disjungere a cauzei, aceasta este reglementată la art. 46 din Codul de procedură penală, care prevede la alin. (1) că, pentru motive temeinice privind mai buna desfăşurare a judecăţii, instanţa poate dispune disjungerea cauzei cu privire la unii dintre inculpaţi sau la unele dintre infracţiuni. Potrivit art. 63 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispoziţia se aplică, în mod corespunzător, şi în cursul urmăririi penale.
    29. Astfel, disjungerea este operaţiunea de separare a cauzelor, opusă celei de reunire, ce poate fi realizată cu privire la unii dintre inculpaţi sau la anumite fapte dintre cele reţinute de organele judiciare, în vederea unei eficiente desfăşurări a judecăţii. Disjungerea reprezintă o soluţie procesuală facultativă, care poate fi dispusă, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, din oficiu sau la cerere. Potrivit doctrinei, disjungerea nu este admisibilă în cazul reunirii obligatorii a cauzelor, motiv pentru care, raportând prevederile art. 46 din Codul de procedură penală la cele ale art. 43 din acelaşi cod, se deduce că reunirea cauzelor constituie regula, iar disjungerea acestora reprezintă excepţia. În mod evident, cauzele penale care fac obiectul operaţiunilor de reunire sau al celor de disjungere sunt cauze al căror obiect se află într-o directă legătură, dată fie de natura faptelor săvârşite, fie de calitatea făptuitorilor ori de relaţia factuală dintre aceştia.
    30. În acest sens, prin Decizia nr. 119 din 10 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 30 iunie 2020, Curtea a constatat că, potrivit art. 46 din Codul de procedură penală, pentru motive temeinice privind mai buna desfăşurare a judecăţii, instanţa poate dispune disjungerea acesteia cu privire la unii dintre inculpaţi sau la unele dintre infracţiuni. Prin aceeaşi decizie, Curtea a statuat că reunirea şi disjungerea cauzelor sunt două instituţii corelative prevăzute la art. 43 şi art. 46 din Codul de procedură penală şi că disjungerea cauzelor nu este posibilă în ipoteza prevăzută la art. 43 alin. (1) din Codul de procedură penală şi poate fi dispusă în cazurile prevăzute la art. 43 alin. (2) din Codul de procedură penală, atunci când, pentru motive legate de buna desfăşurare a judecăţii, instanţa nu dispune reunirea acestora. Prin aceeaşi decizie, Curtea a statuat că disjungerea cauzelor are ca efect judecarea separată a acţiunii penale în ceea ce priveşte anumite acţiuni sau anumiţi inculpaţi, indiferent dacă sunt sau nu însoţite de acţiuni civile şi că aceasta constituie o operaţiune juridică distinctă de disjungere a acţiunii civile prevăzută la art. 26 din Codul de procedură penală, care are ca efect soluţionarea separată a acţiunii civile de acţiunea penală, atunci când ambele privesc acelaşi inculpat şi aceeaşi faptă.
    31. În aceste condiţii, dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 - conform cărora, în cazul în care se dispune disjungerea cauzei în cursul urmăririi penale, procurorul din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie poate continua efectuarea urmăririi penale şi în cauza disjunsă - prevăd o regulă specială, derogatorie de la legea generală, care permite procurorului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie să continue urmărirea penală în cauza disjunsă, chiar dacă, potrivit regulilor generale aplicabile, competenţa soluţionării acesteia ar reveni altui organ de urmărire penală. Această normă procesual penală constituie o excepţie de la dispoziţiile art. 46 din Codul de procedură penală, constând într-o prorogare de competenţă în favoarea procurorului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie în cazul disjungerii cauzei, determinată de locul special al structurii de parchet anterior menţionată în cadrul Ministerului Public şi de competenţa acestuia reglementată atât la art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cât şi prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002.
    32. În acest sens, Curtea constată că în expunerea de motive a Legii nr. 503/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, se arată că rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie este acela de a realiza „politica globală anticorupţie“, aceasta fiind organizată ca „o structură puternică în ofensiva declanşată pe toate planurile în lupta împotriva corupţiei“, aspecte ce denotă importanţa acordată de legiuitor Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi activităţii sale specifice. Potrivit art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, Direcţia Naţională Anticorupţie are atribuţii referitoare la efectuarea urmăririi penale în cazul infracţiunilor de corupţie prevăzute, în mod distinct, în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, printre aceste atribuţii numărându-se conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţiile procurorului de către ofiţerii de poliţie judiciară aflaţi sub autoritatea exclusivă a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie; conducerea, supravegherea şi controlul activităţilor de ordin tehnic ale urmăririi penale, efectuate de specialişti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie; sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru luarea măsurilor prevăzute de lege şi pentru judecarea cauzelor privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, care sunt în competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile prevăzute de lege.
    33. Aşadar, dacă dispoziţia procesual penală criticată şi-a găsit raţiunea în momentul intrării în vigoare a Codului de procedură penală, ale cărui dispoziţii relativizau competenţa organelor de urmărire penală, prin sancţionarea acesteia conform prevederilor art. 282 din acelaşi cod, după pronunţarea de către Curtea Constituţională a Deciziei nr. 302 din 4 mai 2017, menţinerea acestei prorogări de competenţă în legislaţia procesual penală nu mai este posibilă, întrucât aceasta este contrară dispoziţiilor procesual penale ce reglementează competenţa organelor de urmărire penală care constituie regula generală în această materie şi a căror nerespectare este sancţionată cu nulitatea absolută. Or, este de esenţa statului de drept ca ordonarea puterii publice să se realizeze într-un mod coerent şi previzibil, astfel că unităţile de parchet specializate trebuie să acţioneze conform şi în limitele competenţei lor speciale, orice prorogare de competenţă fiind exclusă, competenţa specializată reglementată în privinţa acestora determinând cadrul şi măsura activităţii lor. Aşa fiind, normele atributive de competenţă prevăzute în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 trebuie să se circumscrie rolului şi scopului Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
    34. În aceste condiţii, dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, care prevăd posibilitatea procurorului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie de a continua efectuarea urmăririi penale şi în cauza disjunsă, atunci când procedează la disjungerea cauzei în cursul urmăririi penale, în condiţiile în care obiectul cauzei disjunse nu se încadrează în sfera de aplicare a prevederilor art. 3 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, sunt contrare Deciziei Curţii Constituţionale nr. 302 din 4 mai 2017.
    35. Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie este strict reglementată, iar norma criticată delimitează scopul dispoziţiilor legale care au stat la baza înfiinţării acestei structuri. Prin urmare, prevederile art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 încalcă principiul legalităţii, astfel cum acesta a fost analizat de instanţa de contencios constituţional prin Decizia nr. 302 din 4 mai 2017 şi este reglementat la art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie.
    36. În plus, dispoziţia legală criticată introduce arbitrariul în aplicarea dispoziţiilor procesual penale ce reglementează competenţa organelor de urmărire penală, lăsând la dispoziţia procurorului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie asumarea sau nu a competenţei de a efectua urmărirea penală în fiecare caz care se încadrează în ipoteza normei criticate, respectiv posibilitatea de apreciere a oportunităţii menţinerii spre soluţionare a cauzei penale disjunse, al cărei obiect atrage competenţa organelor de urmărire penală de la parchetele de pe lângă instanţele de drept comun.
    37. De asemenea, această apreciere distorsionează, în mod implicit, competenţa instanţelor de a soluţiona în primă instanţă cauzele penale disjunse, conform art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002. Astfel, decizia unilaterală subiectivă a procurorului de a păstra cauza disjunsă spre soluţionare schimbă practic instanţa competentă să judece fondul acesteia, întrucât, conform art. 36 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Direcţia Naţională Anticorupţie sunt judecate în primă instanţă de către tribunal, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor instanţe ierarhic superioare, în timp ce, aceeaşi cauză disjunsă, potrivit obiectului său, ar putea fi judecată de către judecătorie, dacă urmărirea penală ar fi efectuată potrivit regulilor generale de procedură.
    38. Aşadar, conform textului criticat, aprecierea subiectivă a procurorului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie în privinţa menţinerii cauzei disjunse spre soluţionare sau a trimiterii acesteia parchetului competent conform dispoziţiilor Codului de procedură penală, în condiţiile în care soluţionarea sa nu este de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, conform art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, lipseşte de previzibilitate dispoziţiile legale supuse controlului, inculpatul neputând să anticipeze, prin interpretarea coroborată a dispoziţiilor procesual penale incidente în cauză, chiar apelând la serviciile unui avocat, felul în care se va desfăşura soluţionarea cauzei penale în care are calitatea anterior menţionată. Or, în aceste condiţii, prevederile art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 încalcă dreptul la un proces echitabil, astfel cum acesta este reglementat la art. 21 alin. (3) din Constituţie şi la art. 6 din Convenţie.
    39. Cum dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 reglementează o normă specială de drept procesual penal, încălcarea principiului legalităţii şi lipsa de previzibilitate a acesteia determină implicit încălcarea, prin textul criticat, a dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5).
    40. Curtea observă că o soluţie legislativă similară este reglementată prin art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 22 noiembrie 2016. În acest sens, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a stabilit că erorile de apreciere în redactarea actelor normative nu trebuie să se perpetueze în sensul de a deveni ele însele un precedent în activitatea de legiferare şi că, din contră, acestea trebuie corectate (a se vedea Decizia nr. 390 din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 17 iulie 2014, paragraful 32). Prin prezenta decizie Curtea se pronunţă în limitele sesizării sale astfel că nu poate extinde obiectul sesizării la un alt act normativ, controlul de constituţionalitate al art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 urmând a fi realizat într-un cadru procesual corespunzător.
    41. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală, Curtea reţine că acestea au mai constituit obiectul unor critici de neconstituţionalitate similare, fiind pronunţate, în acest sens, mai multe decizii, de exemplu, Decizia nr. 676 din 29 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 20 ianuarie 2020, Decizia nr. 814 din 7 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 22 februarie 2018, Decizia nr. 449 din 22 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 6 noiembrie 2017, şi Decizia nr. 296 din 9 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 20 octombrie 2020, prin care excepţia de neconstituţionalitate invocată a fost respinsă, ca neîntemeiată.
    42. Curtea constată că, prin Decizia nr. 296 din 9 iunie 2020, precitată, a reţinut că prin dispoziţiile Legii nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României au fost aduse modificări procedurii de soluţionare a excepţiilor de neconstituţionalitate, respectiv etapei judecătoreşti a procedurii. Astfel, a fost eliminată suspendarea de drept a soluţionării cauzei de fond pe durata derulării procedurii în faţa Curţii Constituţionale şi a fost introdus un nou motiv de revizuire a hotărârilor definitive: în materie civilă - declararea neconstituţionalităţii legii, ordonanţei ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau ordonanţă care a făcut obiectul unei excepţii invocate în cauza respectivă sau a altor dispoziţii din actul atacat, care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare, respectiv în materie penală - soluţia pronunţată în cauză s-a întemeiat pe dispoziţia legală declarată neconstituţională sau pe alte dispoziţii din actul atacat, care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare. Aşadar, prin dispoziţiile art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 au fost abrogate normele referitoare la suspendarea ope legis a cauzelor în care era sesizată Curtea Constituţională, şi anume dispoziţiile cuprinse în art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, în art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală din 1968 şi în art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
    43. De asemenea, Curtea a reţinut că opţiunea legiuitorului de abrogare a măsurii suspendării de drept se întemeiază pe faptul că invocarea excepţiilor de neconstituţionalitate de către părţi era folosită de multe ori ca modalitate de a întârzia judecarea cauzelor. În condiţiile în care scopul măsurii suspendării de drept a judecării cauzelor la instanţele de fond a fost acela de a asigura părţilor o garanţie procesuală în exercitarea dreptului la un proces echitabil şi a dreptului la apărare, prin eliminarea posibilităţii judecării cauzei în temeiul unei dispoziţii legale considerate a fi neconstituţionale, realitatea a dovedit că această măsură s-a transformat, în majoritatea cazurilor, într-un instrument menit să tergiverseze soluţionarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. Reglementarea a încurajat abuzul de drept procesual şi arbitrariul într-o formă care nu putea fi sancţionată, atâta vreme cât suspendarea procesului era privită ca o consecinţă imediată şi necesară a exercitării liberului acces la justiţie. Astfel, scopul primordial al controlului de constituţionalitate - interesul general al societăţii de a asana legislaţia în vigoare de prevederile afectate de vicii de neconstituţionalitate - a fost pervertit într-un scop eminamente personal, al unor părţi litigante care au folosit excepţia de neconstituţionalitate drept pretext pentru amânarea soluţiei pronunţate de instanţa în faţa căreia a fost dedus litigiul.
    44. Or, Curtea a constatat că, prin adoptarea Legii nr. 177/2010, voinţa legiuitorului a fost aceea de a elimina invocarea excepţiei de neconstituţionalitate în alt scop decât cel prevăzut de Constituţie şi lege, preîntâmpinând, pentru viitor, exercitarea abuzivă de către părţi a acestui drept procesual. De asemenea, Curtea a reţinut că intervenţia legiuitorului, prin care a fost abrogată măsura suspendării de drept a cauzelor în care s-a dispus sesizarea Curţii Constituţionale, constituie tocmai expresia asumării şi a respectării obligaţiei ce revine statului cu privire la crearea cadrului legislativ corespunzător prevederilor art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Noua reglementare asigură accesul persoanei la justiţie, atât la instanţa de drept comun, cât şi la instanţa constituţională, părţile beneficiind în continuare de toate mijloacele de apărare care le sunt recunoscute prin lege şi, implicit, de posibilitatea de a-şi realiza, în mod real, drepturile şi a-şi satisface interesele în faţa justiţiei. Abrogarea măsurii suspendării de drept a cauzelor nu impietează asupra efectivităţii dreptului de acces la un tribunal, neconstituind un obstacol în valorificarea acestui drept, de natură a-i pune în discuţie însăşi substanţa. Mai mult, măsura adoptată asigură echilibrul procesual între persoane cu interese contrare, fiind menită să garanteze egalitatea de arme a acestora, prin determinarea cadrului legal de exercitare a drepturilor lor legitime.
    45. Totodată, Curtea a observat că abrogarea măsurii suspendării de drept a cauzelor a fost însoţită de reglementarea unor noi cauze de revizuire în materie civilă, respectiv penală, de natură să asigure părţilor garanţiile specifice dreptului la un proces echitabil. Astfel, în cazul în care excepţia de neconstituţionalitate este admisă şi legea, ordonanţa ori dispoziţia dintr-o lege sau ordonanţă ori alte dispoziţii din actul atacat, care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare, au fost declarate neconstituţionale, iar, până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei Curţii Constituţionale, hotărârea prin care s-a soluţionat cauza în care a fost invocată excepţia a devenit definitivă, persoanele prevăzute de lege pot cere revizuirea acestei hotărâri. Lipsa reglementării unei căi de atac ar fi lipsit de fundament însuşi controlul de constituţionalitate, întrucât ar fi pus părţile în imposibilitatea de a beneficia de efectele deciziei Curţii, deci ale controlului de constituţionalitate pe care ele l-au declanşat, împrejurare ce ar fi echivalat cu o veritabilă sancţiune aplicabilă acestora.
    46. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să modifice această jurisprudenţă, atât soluţia, cât şi considerentele deciziei mai sus invocate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.
    47. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi în privinţa soluţiei de la pct. 1 al dispozitivului şi cu unanimitate de voturi în privinţa soluţiei de la pct. 2 al dispozitivului,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    1. Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Grigore Avram în Dosarul nr. 4.607/112/2017/a1 al Curţii de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori şi constată că dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie sunt neconstituţionale.
    2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Grigore Avram în Dosarul nr. 4.607/112/2017/a1 al Curţii de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori şi constată că dispoziţiile art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Curţii de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 6 aprilie 2021.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Cristina Teodora Pop


    OPINIE SEPARATĂ
    În dezacord cu soluţia pronunţată cu majoritate de voturi de Curtea Constituţională la punctul 1 din dispozitivul deciziei, formulăm prezenta opinie separată, considerând că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie se impunea a fi respinsă ca inadmisibilă, pentru lipsa legăturii excepţiei cu soluţionarea cauzei, întrucât aceste dispoziţii legale nu sunt aplicabile în speţă.
    1. Dosarul nr. 4.607/112/2017/a1 al Curţii de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori, în care a fost invocată prezenta excepţie de neconstituţionalitate, are ca obiect soluţionarea de către judecătorul de cameră preliminară a unei contestaţii formulate împotriva Încheierii nr. 16/CP/2018 din 20 februarie 2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud prin care au fost respinse cererile şi excepţiile ridicate de inculpatul Grigore Avram (s.n. respectiv autorul excepţiei de neconstituţionalitate) şi a fost constatată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriu.
    2. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate ridicate în Dosarul nr. 4.607/112/2017/a1 al Curţii de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori îl constituie prevederile art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, care au următorul cuprins:
    - Art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002: „În cazul în care dispune disjungerea în cursul urmăririi penale, procurorul din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie poate continua efectuarea urmăririi penale şi în cauza disjunsă.“

    3. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 autorul arată că acestea sunt neconstituţionale, întrucât permit procurorului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ca, încălcând normele de competenţă după materie şi după calitatea persoanei, să continue urmărirea penală în cauze disjunse şi să sesizeze instanţa de judecată prin rechizitoriu pentru fapte care nu sunt de competenţa sa. Se arată că, astfel, soluţia legislativă prevăzută la art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 încalcă principiul constituţional al egalităţii în drepturi prevăzut la art. 16 din Constituţie. Se susţine, de asemenea, că, potrivit formulării textului criticat, rămâne la stricta latitudine a procurorului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie dacă în cauzele disjunse continuă sau nu urmărirea penală, aspect ce lasă loc arbitrarului. Or, se susţine că, atâta vreme cât pentru unii inculpaţi se efectuează în continuare urmărire penală de către procurorul specializat, în vreme ce pentru alţi inculpaţi se dispune declinarea de competenţă către procurorul competent conform normelor penale cu caracter general, textul criticat creează o veritabilă discriminare contrară prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie. Se mai arată că discriminarea este cu atât mai evidentă cu cât nu este reglementat niciun criteriu conform căruia unele cauze disjunse sunt soluţionate de către procurorul din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în timp ce alte cauze, în aceleaşi situaţii - tot disjunse - sunt declinate către procurorul competent. Totodată, se susţine că textul criticat contravine prevederilor constituţionale ale art. 20 şi art. 21 alin. (3) cu raportare la art. 6 din Convenţie, sens în care sunt invocate considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 302 din 4 mai 2017, paragrafele 50, 51, 57 şi 58.
    4. Cu privire la criticile de neconstituţionalitate astfel formulate, constatăm că, din interpretarea gramaticală a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 rezultă că acestea reglementează ipoteza în care cauza este disjunsă de către procuror, în cursul urmăririi penale, în vederea unei bune administrări a actului de justiţie, iar, în urma disjungerii, urmărirea penală continuă cel puţin în una din cauzele disjunse, aceasta nefiind terminată.
    Per a contrario, textul criticat nu este aplicabil în situaţia în care urmărirea penală este terminată, iar procurorul emite soluţii pentru toate faptele şi persoanele pe care le-a cercetat, situaţie existentă în prezenta cauză, astfel cum vom arăta în cele ce urmează.
    4.1. Conform art. 327 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală „Rezolvarea cauzelor“ - articol cuprins în capitolul V cu titlul „Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei“ al titlului I al părţii speciale a Codului de procedură penală, capitol distinct de capitolul IV ce reglementează „Efectuarea urmăririi penale“ - când urmărirea penală este completă, procurorul emite rechizitoriul prin care dispune trimiterea în judecată [art. 327 lit. a)] sau emite ordonanţă prin care clasează sau renunţă la urmărirea penală [art. 327 lit. b)]. De asemenea, potrivit art. 328 alin. (3) din Codul de procedură penală, procurorul întocmeşte un singur rechizitoriu, chiar dacă urmărirea penală în cauza pe care o soluţionează s-a desfăşurat cu privire la mai multe fapte sau la mai multe persoane şi chiar dacă se dau acestora rezolvări diferite, conform art. 327 anterior menţionat.
    Aşa fiind, la terminarea urmăririi penale, procurorul soluţionează cauza printr-un singur act, prin care dispune cu privire la toate faptele şi cu privire la toate persoanele, acest act constând fie într-un rechizitoriu, atunci când dispune atât trimiterea în judecată, cât şi clasarea sau renunţarea la urmărire penală, fie într-o ordonanţă, atunci când nu dispune trimiterea în judecată.

    4.2. O situaţie particulară, în care procurorul nu poate emite toate soluţiile prin care finalizează urmărirea penală printr-un singur act, fiind obligat să întocmească în plus un act separat, este aceea în care trimiterea în judecată este realizată printr-un acord de recunoaştere a vinovăţiei, încheiat conform art. 478 şi urm. din Codul de procedură penală. Acesta reprezintă un act de sesizare a instanţei cu formă proprie, atipică, determinată de particularităţile acordului de recunoaştere a vinovăţiei, care este un element de justiţie negociată, reprezentând rezultatul unui acord de voinţă încheiat între procuror şi inculpat. Astfel, în cazul în care urmărirea penală se desfăşoară cu privire la mai multe persoane, iar cu unul dintre inculpaţi încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei, procurorul nu poate finaliza urmărirea penală printr-un singur act, motiv pentru care este obligat să emită două acte diferite, respectiv un acord de recunoaştere a vinovăţiei şi un rechizitoriu, prin care dispune trimiterea în judecată sau, după caz, o ordonanţă de clasare sau de renunţare la urmărirea penală. De altfel, această soluţie este prevăzută la art. 483 alin. (2) din Codul de procedură penală, care statuează că, în situaţia în care se încheie acordul numai cu privire la unele dintre fapte sau numai cu privire la unii dintre inculpaţi, iar pentru celelalte fapte sau inculpaţi se dispune trimiterea în judecată, sesizarea instanţei se face separat. De asemenea, aceeaşi normă procesual penală prevede că procurorul înaintează instanţei numai actele de urmărire penală care se referă la faptele şi persoanele care au făcut obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

    5. În prezenta cauză - astfel cum rezultă din Încheierea nr. 16/CP/2018 din 20 februarie 2020 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud pronunţată în Dosarul nr. 4.607/112/2017/a1, depusă de reprezentantul Ministerului Public la dosarul acestei cauze pentru termenul din data de 16 martie 2021, cu ocazia concluziilor orale susţinute cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, - procurorul a finalizat urmărirea penală cu privire la toate faptele şi la toate persoanele, cauza aflându-se, prin urmare, în stadiul procesual prevăzut la art. 327 din Codul de procedură penală, adică acela în care urmărirea penală este terminată. În acest sens, menţionăm că DNA - Serviciul Teritorial Cluj a emis Ordonanţa nr. 163/P/2016 din 5 iulie 2017, prin care a dispus:
    - soluţia de clasare faţă de inculpatul Grigore Avram, pentru o parte din faptele săvârşite de acesta;
    – disjungerea cauzei în privinţa celorlalte fapte comise de toţi inculpaţii cercetaţi în cauză (s.n. inclusiv faţă de inculpatul Grigore Avram) şi formarea unor dosare separate, în care au fost încheiate acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.
    Prin urmare, disjungerea cauzei a avut loc doar în vederea încheierii acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei (s.n. inclusiv cu autorul excepţiei din prezenta cauză), respectiv a actului specific acestei proceduri şi nu pentru continuarea urmăririi penale.
    5.1. Concret, în privinţa autorului prezentei excepţii de neconstituţionalitate, la data de 6 iulie 2017, DNA - Serviciul Teritorial Cluj, în Dosarul nr. 88/P/2017, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei, sesizând Tribunalul Bistriţa-Năsăud pentru confirmarea acestuia. Prin Sentinţa penală nr. 97/F/2017 din data de 16 octombrie 2017, Tribunalul Bistriţa-Năsăud a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei astfel încheiat. Împotriva sentinţei penale anterior menţionate autorul prezentei excepţii de neconstituţionalitate, în calitate de inculpat, a formulat apel. Prin Decizia penală nr. 1.642/A/2017, Curtea de Apel Cluj a admis apelul astfel declarat şi a desfiinţat în întregime Sentinţa penală nr. 97/F/2017 din data de 16 octombrie 2017 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, întrucât a constatat că pentru una dintre faptele pentru care a fost încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei a intervenit prescripţia răspunderii penale. După pronunţarea Deciziei penale nr. 1.642/A/2017 din 12 decembrie 2017 a Curţii de Apel Cluj, prin care a fost respins acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de procuror cu autorul excepţiei de neconstituţionalitate, dosarul a fost restituit procurorului, care nu a continuat urmărirea penală în cauză, întrucât aceasta fusese finalizată, ci a sesizat Tribunalul Bistriţa-Năsăud prin Rechizitoriul din data de 19 decembrie 2017 emis în Dosarul nr. 88/P/2017.
    5.2. Aşadar, în cauza în care a fost invocată prezenta excepţie de neconstituţionalitate, în privinţa autorului acestei excepţii, operaţiunea de disjungere a cauzei, subsecventă emiterii ordonanţei de clasare, nu a fost realizată în scopul continuării urmăririi penale pentru o parte din faptele reţinute de organele de urmărire penală în sarcina autorului excepţiei, ipoteză reglementată prin dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, ci în scopul încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, respectiv a actului separat de sesizare a instanţei cu un astfel de acord. Ulterior respingerii acordului, fără ca în cauză să se fi continuat urmărirea penală, aşadar tot în cadrul prevăzut de art. 327 din Codul de procedură penală, acela al soluţionării cauzei cu privire la o urmărire penală terminată, sesizarea instanţei a avut loc prin rechizitoriul întocmit la data de 19 decembrie 2017.

    6. Aşa fiind, dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 nu au legătură cu soluţionarea cauzei în care a fost invocată prezenta excepţie de neconstituţionalitate, întrucât aceste dispoziţii legale nu sunt aplicabile în speţă.
    Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, „legătura cu soluţionarea cauzei“, în sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, care constituie o condiţie de admisibilitate a excepţiei, presupune atât aplicabilitatea textului criticat în cauza dedusă judecăţii, cât şi necesitatea invocării excepţiei de neconstituţionalitate în scopul restabilirii stării de legalitate, condiţii ce trebuie întrunite cumulativ pentru a fi satisfăcute exigenţele pe care le impun aceste dispoziţii legale în privinţa pertinenţei excepţiei de neconstituţionalitate în desfăşurarea procesului (a se vedea Decizia nr. 438 din 8 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 12 august 2014). Prin urmare, condiţia relevanţei excepţiei de neconstituţionalitate, respectiv a incidenţei textului de lege criticat în soluţionarea cauzei aflate pe rolul instanţei judecătoreşti nu trebuie analizată in abstracto, ci trebuie verificat în primul rând interesul procesual al invocării excepţiei de neconstituţionalitate, mai ales prin prisma efectelor unei eventuale constatări a neconstituţionalităţii textului de lege criticat (a se vedea Decizia nr. 438 din 8 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 12 august 2014, Decizia nr. 244 din 19 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 20 iulie 2018, Decizia nr. 247 din 19 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 29 iulie 2018, şi Decizia nr. 295 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 7 august 2018).
    Cu alte cuvinte, excepţia de neconstituţionalitate nu constituie un exerciţiu pur teoretic. Curtea a subliniat în acest sens, de exemplu prin Decizia nr. 230 din 16 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 5 iulie 2019, paragraful 20, faptul că, „în cadrul procesului judiciar, excepţia de neconstituţionalitate se înscrie în rândul excepţiilor de procedură prin care se urmăreşte împiedicarea unei judecăţi care s-ar întemeia pe o dispoziţie legală neconstituţională. Constatarea neconstituţionalităţii unui text de lege ca urmare a invocării unei excepţii de neconstituţionalitate trebuie să profite autorilor acesteia şi nu poate constitui doar un instrument de drept abstract. [...] Neconstituţionalitatea unei dispoziţii legale nu are numai o funcţie de prevenţie, ci şi una de reparaţie, întrucât ea vizează în primul rând situaţia concretă a cetăţeanului lezat în drepturile sale prin norma criticată“ (Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2016, paragraful 30).
    Pentru toate aceste motive, în dezacord cu soluţia pronunţată cu majoritate de voturi de Curtea Constituţională la punctul 1 din dispozitivul deciziei, considerăm că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie se impunea a fi respinsă ca inadmisibilă pentru lipsa legăturii excepţiei cu soluţionarea cauzei, întrucât aceste dispoziţii legale nu sunt aplicabile în speţă.


                    Judecători,
                    dr. Livia Doina Stanciu
                    prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016