Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 225 din 2 iunie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „în baza regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii“, cuprinsă în art. 45 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 225 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „în baza regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii“, cuprinsă în art. 45 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 775 din 25 august 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel-Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia-Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Bianca Drăghici │- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, excepţie ridicată de Elena Roxana Cireşnea în Dosarul nr. 8.787/105/2017 al Tribunalului Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 232D/2018.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, deoarece dispoziţiile de lege criticate nu aduc atingere prevederilor constituţionale invocate, reprezentând o concretizare a acestora, respectiv a art. 134 alin. (4) din Constituţie.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
    4. Prin Încheierea din 7 februarie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 8.787/105/2017, Tribunalul Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice. Excepţia a fost ridicată de Elena Roxana Cireşnea, într-o cauză având ca obiect anularea unor acte administrative emise cu ocazia organizării de către Curtea de Apel Ploieşti a unui concurs pentru ocuparea funcţiei de prim-grefier şi respectiv de grefier şef secţia a II-a civilă.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii, faţă de dispoziţiile art. 35-39 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, trebuie să privească exclusiv cariera magistraţilor nu şi pe cea a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. Astfel că, avizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a unui regulament privitor la cariera grefierilor este nelegală, aşa încât acesta nu numai că avizează, ci şi elaborează regulamentele privitoare la o categorie de personal faţă de care nu are atribuţii.
    6. Ca atare, autoarea excepţiei apreciază că Regulamentul din 29 martie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 182/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 253 din 16 aprilie 2007, a fost elaborat şi adoptat cu încălcarea prevederilor constituţionale referitoare la atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii, instituţie cu care, de altfel, nu a încheiat niciun raport de muncă, dar impune condiţiile de participare la concurs.
    7. În final, în opinia autoarei excepţiei, prin înscrisurile depuse la dosar, Consiliul Superior al Magistraturii recunoaşte că nu are nicio atribuţie referitoare la cariera personalului auxiliar, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.
    8. Tribunalul Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată. În acest sens, instanţa arată că neconstituţionalitatea unui text de lege este dată de contradicţia dintre dispoziţia legală şi un principiu constituţional. Or, în cauză, o asemenea contradicţie nu există, deoarece prin art. 45 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 a fost instituită procedura de promovare în funcţii de prim-grefier, de grefier-şef, grefier şef secţie sau de grefier informatician-şef, fiind legitim şi constituţional ca acest concurs să se facă în baza regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, faţă de dispoziţiile art. 37 alin. (10) lit. d) din Legea nr. 317/2004 raportat la art. 134 alin. (4) din Constituţie.
    9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispoziţiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1197 din 14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. Însă, având în vedere notele autoarei, Curtea reţine că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie sintagma „în baza regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii“ cuprinsă în art. 45 alin. (1) din Legea nr. 567/2004, potrivit căruia „Promovarea în funcţii de conducere de prim-grefier, de grefier-şef, grefier şef secţie sau de grefier informatician-şef se face prin concurs de verificare a pregătirii profesionale şi a aptitudinilor manageriale ale candidaţilor. Concursul se organizează la nivelul curţilor de apel, al parchetelor de pe lângă acestea sau, după caz, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau la Departamentul Naţional Anticorupţie, în baza regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.“
    13. În opinia autoarei excepţiei, dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor din Constituţie cuprinse în art. 133 şi 134 referitoare la rolul, structura şi atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii.
    14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată netemeinicia susţinerilor autoarei acesteia, din perspectiva argumentelor ce vor fi prezentate.
    15. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 567/2004, promovarea în funcţii de conducere a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, respectiv în funcţiile de prim-grefier, de grefier-şef, grefier şef secţie sau de grefier informatician-şef se face prin concurs de verificare a pregătirii profesionale şi a aptitudinilor manageriale ale candidaţilor. Concursul se organizează în baza regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii la nivelul curţilor de apel, al parchetelor de pe lângă acestea sau, după caz, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau la Departamentul Naţional Anticorupţie.
    16. Referitor la această categorie socioprofesională, prin Decizia nr. 270 din 23 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 12 iunie 2015, paragraful 18, Curtea a reţinut că Legea nr. 567/2004 este o lege specială care reglementează statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi al personalului de specialitate criminalistică şi al personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.
    17. De asemenea, prin Decizia nr. 291 din 7 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 14 august 2019, paragraful 20, Curtea a reţinut că în înfăptuirea actului de justiţie, munca personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti constituie un sprijin pentru judecători şi procurori, competenţa acestei categorii de personal şi îndeplinirea corectă a sarcinilor care îi revin jucând un rol important în buna desfăşurare a întregii activităţi a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea.
    18. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a prevederilor art. 133 şi 134 din Constituţie, Curtea reţine că, relativ la Consiliul Superior al Magistraturii, în jurisprudenţa sa, a statuat cu valoare de principiu că acest organism, ca garant al independenţei justiţiei, conform art. 133 alin. (1) din Constituţie, are, potrivit Legii sale organice nr. 317/2004, atribuţii referitoare şi la organizarea şi funcţionarea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 3 din 15 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 29 ianuarie 2014).
    19. Din examinarea dispoziţiilor legii cadru în materie, respectiv Legea nr. 567/2004, Curtea reţine că personalul auxiliar de specialitate funcţionează în cadrul compartimentelor auxiliare ale instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, potrivit art. 116-118 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Astfel, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, prin art. 116 alin. (1), prevede că toate instanţele judecătoreşti şi toate parchetele au în structură următoarele compartimente auxiliare de specialitate: a) registratura; b) grefa; c) arhiva; d) biroul de informare şi relaţii publice; e) biblioteca, iar, potrivit art. 118 alin. (1), personalul de specialitate auxiliar este subordonat ierarhic conducerii instanţelor sau parchetelor unde funcţionează. În înfăptuirea actului de justiţie, munca grefierilor constituie un sprijin pentru judecători şi procurori, competenţa şi îndeplinirea corectă a sarcinilor care le revin jucând un rol important în buna desfăşurare a întregii activităţi a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea.
    20. Aşadar, competenţa Consiliului Superior al Magistraturii de a aproba regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor este una legală, acordată prin voinţa Parlamentului în temeiul textului constituţional al art. 134 alin. (4), potrivit căruia Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legea sa organică, în realizarea rolului său de garant al independenţei justiţiei.
    21. Ca atare, sintagma „în baza regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii“, cuprinsă în art. 45 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 nu contravine prevederilor constituţionale ale art. 133 şi 134, ci, dimpotrivă se circumscrie rolului constituţional al Consiliului Superior al Magistraturii de garant al independenţei justiţiei.
    22. Mai mult, Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 567/2004, recrutarea grefierilor se face, de regulă, prin Şcoala Naţională de Grefieri care este o instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.
    23. Faţă de cele menţionate, dispoziţiile de lege criticate respectă prevederile constituţionale referitoare la rolul, structura şi atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii.
    24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Elena Roxana Cireşnea în Dosarul nr. 8.787/105/2017 al Tribunalului Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că sintagma „în baza regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii“, cuprinsă în art. 45 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice este constituţională în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 2 iunie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Bianca Drăghici


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016