Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 184 din 2 martie 2021  privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi  pe anul 2021 ale Grupului de lucru interinstituţional  pentru protecţia infrastructurilor critice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 184 din 2 martie 2021 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2021 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 208 din 2 martie 2021
    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 2.988.380 din 8 februarie 2021, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.086 din 12 februarie 2021,
    în temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    prim-ministrul emite prezenta decizie.
    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Calendarul principalelor activităţi pe anul 2021 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ce va fi actualizat prin consensul membrilor Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Tiberiu Horaţiu Gorun

    Bucureşti, 2 martie 2021.
    Nr. 184.
    ANEXA 1

    CALENDARUL
    principalelor activităţi pe anul 2021 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

┌────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Obiectivul │Activitatea │Termenul │Structurile │Observaţii │
│crt.│ │ │ │responsabile │ │
├────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────┤
│ASIGURAREA UNUI CADRU NORMATIV COERENT ŞI UNITAR DE ACŢIUNE, LA NIVEL NAŢIONAL, │
│ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE NAŢIONALE ŞI EUROPENE │
├────┬────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │ │• Elaborarea │ │ │ │
│ │ │proiectului de │ │ │ │
│ │ │decizie a │ │ │ │
│ │ │prim-ministrului │ │ │ │
│ │ │pentru modificarea │ │ │ │
│ │ │şi completarea │ │ │ │
│ │ │anexei nr. 1 la │ │ │ │
│ │ │Decizia nr. 53/2011│ │ │ │
│ │ │privind aprobarea │Trimestrul I │ │ │
│ │ │componenţei │2021 │ │ │
│ │ │Grupului de lucru │ │ │ │
│ │ │interinstituţional │ │ │ │
│ │ │pentru protecţia │ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice, precum şi │ │ │ │
│ │ │a Regulamentului de│ │ │ │
│ │ │organizare şi │ │ │ │
│ │ │funcţionare al │ │ │ │
│ │ │acestuia │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┤ ├───────────────┤
│ │ │• Proiectul de │ │ │ │
│ │ │hotărâre a │ │ │ │
│ │ │Guvernului privind │ │ │ │
│ │ │modificarea anexei │ │ │ │
│ │ │la Hotărârea │ │ │ │
│ │ │Guvernului nr. 35/ │ │ │ │
│ │ │2019 pentru │Trimestrul I │ │ │
│ │ │desemnarea │2021 │ │ │
│ │ │autorităţilor │ │ │ │
│ │ │publice │ │ │ │
│ │ │responsabile în │ │ │ │
│ │ │domeniul protecţiei│ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice naţionale │ │ │ │
│ │ │şi europene │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┤• Centrul naţional├───────────────┤
│ │ │• Proiectul de │ │de coordonare a │ │
│ │ │hotărâre a │ │protecţiei │ │
│ │Realizarea │Guvernului pentru │ │infrastructurilor │ │
│1. │concordanţei │modificarea şi │ │critice │ │
│ │cadrului legal │completarea │Trimestrul I │• Grupul de lucru │ │
│ │şi procedural │Hotărârii │2021 │interinstituţional│ │
│ │ │Guvernului nr. │ │• Autorităţile │ │
│ │ │1.198/2012 privind │ │publice │ │
│ │ │desemnarea │ │responsabile │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice naţionale │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┤ ├───────────────┤
│ │ │• Iniţierea │ │ │ │
│ │ │demersurilor în │ │ │ │
│ │ │vederea │ │ │ │
│ │ │transmiterii pe │ │ │ │
│ │ │circuitul de │ │ │ │
│ │ │adoptare a │ │ │ │
│ │ │proiectului de │Trimestrul II│ │Replanificată │
│ │ │hotărâre a │2021 │ │ │
│ │ │Guvernului pentru │ │ │ │
│ │ │aprobarea unei noi │ │ │ │
│ │ │strategii naţionale│ │ │ │
│ │ │privind protecţia │ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┤ ├───────────────┤
│ │ │• Proiectul de │ │ │ │
│ │ │hotărâre a │ │ │ │
│ │ │Guvernului pentru │ │ │ │
│ │ │modificarea şi │ │ │ │
│ │ │completarea │ │ │ │
│ │ │Hotărârii │ │ │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │1.110/2010 privind │Trimestrul │ │ │
│ │ │componenţa, │III 2021 │ │Replanificată │
│ │ │atribuţiile şi │ │ │ │
│ │ │modul de organizare│ │ │ │
│ │ │ale Grupului de │ │ │ │
│ │ │lucru │ │ │ │
│ │ │interinstituţional │ │ │ │
│ │ │pentru protecţia │ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice │ │ │ │
├────┴────────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────┤
│COORDONAREA UNITARĂ A PROCESULUI DE IDENTIFICARE ŞI DESEMNARE A │
│INFRASTRUCTURILOR CRITICE NAŢIONALE/EUROPENE ŞI A PROCESULUI DE ELABORARE A │
│PLANURILOR DE SECURITATE ALE PROPRIETARILOR/OPERATORILOR/ADMINISTRATORILOR DE │
│ICN/ICE │
├──┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │ │• Parcurgerea │ │ │ │
│ │ │etapelor │ │ │ │
│ │ │obligatorii ale │ │ │ │
│ │ │procesului de │ │ │ │
│ │ │identificare şi │ │ │ │
│ │ │desemnare a ICN/ICE│ │ │ │
│ │ │• Centralizarea │ │ │ │
│ │ │listelor cu │ │ │ │
│ │ │potenţiale ICN/ICE │ │ │ │
│ │Coordonarea │rezultate în urma │ │ │ │
│ │revizuirii │procesului de │ │ │ │
│ │periodice a │identificare şi │ │ │ │
│ │procesului de │desemnare │ │• Centrul naţional│ │
│ │identificare şi │• Formularea │ │de coordonare a │ │
│ │desemnare a │propunerilor şi │ │protecţiei │ │
│ │infrastructurilor │transmiterea │ │infrastructurilor │ │
│1.│critice naţionale/│listelor la CNCPIC │Trimestrul IV│critice │ │
│ │europene din │sub semnătura │2021 │• Grupul de lucru │ │
│ │responsabilitatea │conducătorului │ │interinstituţional│ │
│ │fiecărei APR şi │fiecărei autorităţi│ │• Autorităţile │ │
│ │actualizarea │publice │ │publice │ │
│ │listelor cu │responsabile │ │responsabile │ │
│ │infrastructurile │• Elaborarea │ │ │ │
│ │critice naţionale │proiectului de │ │ │ │
│ │ │hotărâre a │ │ │ │
│ │ │Guvernului pentru │ │ │ │
│ │ │modificarea/ │ │ │ │
│ │ │completarea │ │ │ │
│ │ │Hotărârii │ │ │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │ │1.198/2012 privind │ │ │ │
│ │ │desemnarea │ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice naţionale │ │ │ │
├──┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Organizarea │ │ │ │ │
│ │cadrului general │ │ │ │ │
│ │pentru │• Actualizarea/ │ │• Centrul naţional│ │
│ │desfăşurarea în │Revizuirea │ │de coordonare a │ │
│ │condiţii de │planurilor de │ │protecţiei │ │
│ │eficienţă a │securitate ale │ │infrastructurilor │ │
│ │procesului de │operatorilor de │ │critice │ │
│2.│evaluare şi │către proprietarii/│Permanent │• Grupul de lucru │ │
│ │revizuire a │operatorii/ │ │interinstituţional│ │
│ │planurilor de │administratorii de │ │• Autorităţile │ │
│ │securitate ale │infrastructuri │ │publice │ │
│ │proprietarilor/ │critice naţionale │ │responsabile │ │
│ │operatorilor/ │ │ │ │ │
│ │administratorilor │ │ │ │ │
│ │de ICN/ICE │ │ │ │ │
├──┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │• Realizarea │ │ │ │
│ │ │demersurilor în │ │ │ │
│ │Elaborarea │vederea │ │ │ │
│ │planurilor de │transmiterii spre │ │ │ │
│ │securitate ale │avizare către │ │ │ │
│ │proprietarilor/ │conducătorul │ │ │ │
│ │operatorilor/ │autorităţii publice│ │ │ │
│ │administratorilor │responsabile a │ │• Centrul naţional│ │
│ │de ICN/ICE în │planului de │ │de coordonare a │ │
│ │conformitate cu │securitate al │ │protecţiei │ │
│ │anexele la │operatorului/a │ │infrastructurilor │ │
│ │Hotărârea │documentelor ce │Trimestrul IV│critice │Conform │
│3.│Guvernului nr. │urmează a fi │2021 │• Grupul de lucru │calendarului │
│ │1.017/2020 pentru │echivalate cu │ │interinstituţional│stabilit │
│ │modificarea şi │planul de │ │• Autorităţile │ │
│ │completarea │securitate al │ │publice │ │
│ │Hotărârii │operatorului │ │responsabile │ │
│ │Guvernului nr. │• Informarea │ │ │ │
│ │1.198/2012 privind│Centrului naţional │ │ │ │
│ │desemnarea │de coordonare a │ │ │ │
│ │infrastructurilor │protecţiei │ │ │ │
│ │critice naţionale │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice cu privire │ │ │ │
│ │ │la finalizarea │ │ │ │
│ │ │etapei │ │ │ │
├──┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Au fost │
│ │ │• Continuarea │ │• Centrul naţional│iniţiate │
│ │ │demersurilor în │În funcţie de│de coordonare a │demersuri în │
│ │ │vederea realizării │resursele │protecţiei │vederea │
│ │ │mecanismului de │financiare │infrastructurilor │obţinerii │
│ │ │comunicare şi │alocate │critice │finanţării din │
│ │Dezvoltarea │avertizare timpurie│ │ │fonduri externe│
│ │instrumentelor │ │ │ │nerambursabile.│
│ │instituţionale şi ├───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │a mecanismelor │ │ │• Centrul naţional│ │
│ │operaţionale │• Participarea în │ │de coordonare a │ │
│4.│pentru realizarea │comun la activităţi│ │protecţiei │ │
│ │unui management │de pregătire şi │ │infrastructurilor │ │
│ │eficient al │verificare privind │ │critice │În funcţie de │
│ │protecţiei │modul de │ │• Grupul de lucru │evoluţia │
│ │infrastructurilor │implementare a │Permanent │interinstituţional│situaţiei │
│ │critice naţionale │măsurilor de │ │• Autorităţile │epidemiologice │
│ │ │protecţie a │ │publice │la nivel │
│ │ │infrastructurilor │ │responsabile │naţional │
│ │ │critice naţionale/ │ │• Proprietari/ │ │
│ │ │europene │ │Operatori/ │ │
│ │ │ │ │Administratori de │ │
│ │ │ │ │ICN/ICE │ │
├──┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────┤
│COORDONARE ŞI CONTROL │
├──┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │ │• Elaborarea, la │ │ │ │
│ │ │nivelul fiecărei │ │ │ │
│ │ │autorităţi publice │ │ │ │
│ │ │responsabile, a │ │ │ │
│ │ │planurilor de │ │ │ │
│ │ │control pentru anul│Anual │ │ │
│ │ │următor şi │ │ │ │
│ │ │înaintarea lor spre│ │ │ │
│ │ │aprobarea │ │ │ │
│ │ │conducătorului │ │ │ │
│ │ │autorităţii publice│ │ │ │
│ │ │responsabile │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┤ ├───────────────┤
│ │ │• Elaborarea, la │ │ │ │
│ │ │nivelul CNCPIC, a │ │ │ │
│ │ │planului de control│ │ │ │
│ │ │în domeniul │ │ │ │
│ │ │protecţiei │ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │Trimestrul I │ │ │
│ │Verificarea │critice la nivel │2021 │• Centrul naţional│ │
│ │capacităţii APR şi│naţional şi │ │de coordonare a │ │
│ │POA de a gestiona │înaintarea spre │ │protecţiei │ │
│ │în mod eficient │aprobare │ │infrastructurilor │ │
│1.│activităţile de │prim-ministrului │ │critice │ │
│ │protecţie a │Guvernului │ │• Grupul de lucru │ │
│ │infrastructurilor ├───────────────────┼─────────────┤interinstituţional├───────────────┤
│ │critice naţionale │• Organizarea şi │ │• Autorităţile │ │
│ │şi europene din │executarea de │ │publice │ │
│ │responsabilitate │controale tematice │ │responsabile │ │
│ │ │şi inopinate pentru│ │ │ │
│ │ │sprijinirea şi │Conform │ │ │
│ │ │îndrumarea │calendarului │ │ │
│ │ │metodologică şi │aprobat de │ │ │
│ │ │procedurală a │prim-ministru│ │ │
│ │ │personalului │ │ │În funcţie de │
│ │ │desemnat OLS şi a │ │ │evoluţia │
│ │ │compartimentelor │ │ │situaţiei │
│ │ │specializate │ │ │epidemiologice │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┤ │la nivel │
│ │ │• Verificarea │ │ │naţional │
│ │ │modului de │ │ │ │
│ │ │implementare a │ │ │ │
│ │ │sarcinilor │Conform │ │ │
│ │ │stabilite prin │calendarului │ │ │
│ │ │planurile de măsuri│aprobat │ │ │
│ │ │rezultate în urma │ │ │ │
│ │ │controalelor │ │ │ │
│ │ │executate │ │ │ │
├──┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────┤
│CREŞTEREA NIVELULUI DE PREGĂTIRE │
├───┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │ │• Identificarea │ │ │ │
│ │ │nevoilor de │ │ │ │
│ │ │pregătire a OLS şi │ │ │ │
│ │ │iniţierea │ │ │ │
│ │ │demersurilor pentru│ │• Centrul naţional│ │
│ │ │asigurarea │ │de coordonare a │ │
│ │ │pregătirii acestora│ │protecţiei │ │
│ │Realizarea │• Continuarea │ │infrastructurilor │ │
│ │pregătirii în │activităţilor de │ │critice • │ │
│1. │sistem integrat a│pregătire continuă │Permanent │Autorităţile │ │
│ │specialiştilor în│a ofiţerilor de │ │publice │ │
│ │domeniul de │legătură pentru │ │responsabile • │ │
│ │referinţă │securitatea │ │Proprietari/ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │Operatori/ │ │
│ │ │critice naţionale/ │ │Administratori │ │
│ │ │europene prin │ │ │ │
│ │ │includerea în │ │ │ │
│ │ │programele de │ │ │ │
│ │ │pregătire a unor │ │ │ │
│ │ │teme specifice │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │• Nominalizarea │ │ │ │
│ │ │prin hotărâre a │ │ │ │
│ │ │Grupului de lucru │ │• Centrul naţional│ │
│ │ │interinstituţional │ │de coordonare a │ │
│ │ │privind protecţia │ │protecţiei │În funcţie de │
│ │Autorizarea │infrastructurilor │ │infrastructurilor │evoluţia │
│ │ofiţerilor de │critice a comisiei │Conform │critice │situaţiei │
│2. │legătură pentru │de autorizare a │planificării │• Grupul de lucru │epidemiologice │
│ │securitatea ICN/ │ofiţerilor de │ │interinstituţional│la nivel │
│ │ICE │legătură pentru │ │• Autorităţile │naţional │
│ │ │securitatea ICN/ICE│ │publice │ │
│ │ ├───────────────────┤ │responsabile │ │
│ │ │• Stabilirea │ │ │ │
│ │ │calendarului pentru│ │ │ │
│ │ │autorizarea OLS │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │comunicării şi │ │ │ │ │
│ │cooperării cu │• Organizarea şi │ │ │ │
│ │societatea │participarea la │ │ │ │
│ │civilă, mediul │conferinţe, │ │ │ │
│ │academic, │simpozioane, mese │ │ │ │
│ │comunitatea │rotunde, ateliere │ │• Centrul naţional│ │
│ │ştiinţifică, │de lucru etc. │ │de coordonare a │În funcţie de │
│ │sectorul privat │pentru diseminarea │ │protecţiei │evoluţia │
│ │şi alte organisme│informaţiilor şi │Conform │infrastructurilor │situaţiei │
│3. │neguvernamentale │valorificarea │programului │critice │epidemiologice │
│ │pentru creşterea │experienţei în │activităţilor│• Autorităţile │la nivel │
│ │schimbului de │domeniul protecţiei│ │publice │naţional │
│ │informaţii în │infrastructurilor │ │responsabile │ │
│ │domeniul │critice, inclusiv │ │ │ │
│ │protecţiei │pentru facilitarea │ │ │ │
│ │infrastructurilor│absorbţiei de │ │ │ │
│ │critice şi │fonduri europene │ │ │ │
│ │promovarea │ │ │ │ │
│ │culturii de │ │ │ │ │
│ │securitate │ │ │ │ │
├───┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────┤
│ASIGURAREA SECRETARIATULUI TEHNIC AL GRUPULUI DE LUCRU INTERINSTITUŢIONAL │
│PENTRU PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE │
├──┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │ │• Identificarea │ │ │ │
│ │ │priorităţilor │ │ │ │
│ │ │• Preluarea, în │ │ │ │
│ │Elaborarea │conţinutul │ │ │ │
│ │proiectului │documentului, a │ │ │ │
│ │Calendarului │activităţilor ce nu│ │• Centrul naţional│ │
│ │principalelor │au fost finalizate │ │de coordonare a │ │
│ │activităţi ale │în anul curent │ │protecţiei │ │
│1.│Grupului de lucru │• Prezentarea │Decembrie │infrastructurilor │ │
│ │interinstituţional│proiectului în │2021 │critice │ │
│ │pentru protecţia │cadrul şedinţei │ │• Grupul de lucru │ │
│ │infrastructurilor │Grupului de lucru │ │interinstituţional│ │
│ │critice pe anul │interinstituţional │ │ │ │
│ │2022 │pentru protecţia │ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice pentru │ │ │ │
│ │ │adoptarea │ │ │ │
│ │ │documentului │ │ │ │
├──┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Organizarea şi │ │ │ │ │
│ │desfăşurarea │• Stabilirea │ │ │În funcţie de │
│ │şedinţelor lunare │agendei │ │• Centrul naţional│evoluţia │
│ │ale Grupului de │• Organizarea │Ultima decadă│de coordonare a │situaţiei │
│2.│lucru │şedinţei │a fiecărei │protecţiei │epidemiologice │
│ │interinstituţional│• Elaborarea │luni │infrastructurilor │la nivel │
│ │şi realizarea │documentaţiei │ │critice │naţional │
│ │informărilor de │ │ │ │ │
│ │stadiu │ │ │ │ │
├──┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │• Stadiul │ │ │ │
│ │ │realizării │ │ │ │
│ │ │sarcinilor │ │• Centrul naţional│ │
│ │ │stabilite în │ │de coordonare a │ │
│ │ │şedinţele Grupului │Lunar │protecţiei │ │
│ │ │de lucru │ │infrastructurilor │ │
│ │ │interinstituţional │ │critice │ │
│ │ │pentru protecţia │ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │• Evaluarea │ │ │ │
│ │ │stadiului │ │ │ │
│ │ │îndeplinirii │ │ │ │
│ │Monitorizarea │obiectivelor │ │ │ │
│3.│stadiului │stabilite prin │ │ │ │
│ │îndeplinirii │planul de │ │• Centrul naţional│ │
│ │obiectivelor │implementare a │ │de coordonare a │ │
│ │ │Strategiei │ │protecţiei │ │
│ │ │naţionale privind │ │infrastructurilor │ │
│ │ │protecţia │ │critice │ │
│ │ │infrastructurilor │Anual │• Grupul de lucru │ │
│ │ │critice pe baza │ │interinstituţional│ │
│ │ │datelor comunicate │ │• Autorităţile │ │
│ │ │la Centrul naţional│ │publice │ │
│ │ │de coordonare a │ │responsabile │ │
│ │ │protecţiei │ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice de către │ │ │ │
│ │ │autorităţile │ │ │ │
│ │ │publice │ │ │ │
│ │ │responsabile │ │ │ │
├──┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │• Elaborarea, pe │ │ │ │
│ │ │baza datelor │ │ │ │
│ │ │comunicate de │ │ │ │
│ │ │autorităţile │ │ │ │
│ │ │publice │ │• Centrul naţional│ │
│ │ │responsabile, a │ │de coordonare a │ │
│ │ │raportului anual │ │protecţiei │ │
│ │ │către │ │infrastructurilor │ │
│ │ │prim-ministrul │ │critice │ │
│ │ │Guvernului cu │Anual │• Grupul de lucru │ │
│ │Informarea │privire la stadiul │ │interinstituţional│ │
│ │prim-ministrului │derulării │ │• Autorităţile │ │
│ │cu privire la │activităţilor pe │ │publice │ │
│ │evoluţiile │linia protecţiei │ │responsabile │ │
│4.│înregistrate în │infrastructurilor │ │ │ │
│ │domeniul │critice naţionale/ │ │ │ │
│ │protecţiei │europene şi │ │ │ │
│ │infrastructurilor │înaintarea acestuia│ │ │ │
│ │critice │către prim-ministru│ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │• Elaborarea │ │• Centrul naţional│ │
│ │ │raportului-sinteză │ │de coordonare a │ │
│ │ │privind tipurile de│ │protecţiei │ │
│ │ │riscuri, ameninţări│Decembrie │infrastructurilor │ │
│ │ │şi vulnerabilităţi │2021 │critice │ │
│ │ │identificate la │ │• Autorităţile │ │
│ │ │nivelul fiecărei │ │publice │ │
│ │ │infrastructuri │ │responsabile │ │
│ │ │critice naţionale │ │ │ │
├──┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────┤
│COOPERARE INTERNAŢIONALĂ │
├──┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │ │• Participarea la │ │ │ │
│ │Intensificarea │activităţi │ │• Centrul naţional│ │
│ │schimbului de date│organizate sub │ │de coordonare a │În funcţie de │
│ │şi informaţii │egida CE şi NATO │Conform │protecţiei │evoluţia │
│ │specifice │sau la invitaţia │calendarului │infrastructurilor │situaţiei │
│1.│domeniului │statelor membre şi │de │critice │epidemiologice │
│ │protecţiei │organismelor │desfăşurare │• Autorităţile │la nivel │
│ │infrastructurilor │internaţionale în │ │publice │naţional │
│ │critice │domeniul protecţiei│ │responsabile │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │
│ │ │critice │ │ │ │
├──┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Informarea CE cu │• Elaborarea de │ │ │ │
│ │privire la numărul│către CNCPIC a │ │ │ │
│ │de ICE desemnate │informării şi │ │• Centrul naţional│ │
│ │pe fiecare sector,│transmiterea │Conform │de coordonare a │ │
│2.│precum şi cu │acesteia către CE │termenelor │protecţiei │ │
│ │privire la numărul│pe canalul oficial │stabilite │infrastructurilor │ │
│ │de state membre │al punctelor │ │critice │ │
│ │dependente de │naţionale de │ │ │ │
│ │fiecare ICE │contact │ │ │ │
│ │desemnată │ │ │ │ │
├──┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │• Elaborarea de │ │ │ │
│ │ │către APR │ │ │ │
│ │ │deţinătoare de ICE │ │ │ │
│ │ │a unor │ │ │ │
│ │ │rapoarte-sinteză cu│ │ │ │
│ │ │date generale │ │ │ │
│ │Elaborarea şi │privind tipurile de│ │ │ │
│ │transmiterea către│riscuri, ameninţări│ │ │ │
│ │CE a unui │şi puncte │ │ │ │
│ │raport-sinteză cu │vulnerabile │ │ │ │
│ │date generale │identificate în │ │• Centrul naţional│ │
│ │privind tipurile │fiecare dintre │ │de coordonare a │ │
│ │de riscuri, │sectoarele în care │ │protecţiei │ │
│ │ameninţări şi │a fost desemnată o │Conform │infrastructurilor │ │
│3.│puncte vulnerabile│ICE şi transmiterea│termenelor │critice │ │
│ │identificate în │acestora la CNCPIC │stabilite │• Autorităţile │ │
│ │fiecare dintre │• Elaborarea de │ │publice │ │
│ │sectoarele în care│către CNCPIC a │ │responsabile │ │
│ │a fost desemnată o│raportului-sinteză,│ │ │ │
│ │ICE şi care se │înaintarea către │ │ │ │
│ │află pe teritoriul│prim-ministrul │ │ │ │
│ │naţional │Guvernului pentru │ │ │ │
│ │ │aprobare şi │ │ │ │
│ │ │transmiterea │ │ │ │
│ │ │acestuia către CE │ │ │ │
│ │ │pe canalul oficial │ │ │ │
│ │ │al punctelor │ │ │ │
│ │ │naţionale de │ │ │ │
│ │ │contact │ │ │ │
└──┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016