Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 14/2CN din 5 mai 2020  pentru aprobarea Recomandărilor privind reluarea activităţii în cabinetele stomatologice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 14/2CN din 5 mai 2020 pentru aprobarea Recomandărilor privind reluarea activităţii în cabinetele stomatologice

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 401 din 15 mai 2020
    În contextul actualizării periodice a informaţiilor privind coronavirusul SARS-CoV-2 atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional,
    pe fondul declaraţiilor publice ale autorităţilor de stat privind faptul că starea de urgenţă nu va mai fi prelungită după data de 14 mai 2020, urmând a fi instituită starea de alertă pe teritoriul României, sub rezerva adoptării şi publicării actelor normative corespunzătoare în Monitorul Oficial al României, Partea I,
    având în vedere necesitatea ajustării corespunzătoare a măsurilor de prevenire şi limitare a răspândirii infecţiei cu COVID19 adoptate la nivelul unităţilor sanitare în cadrul cărora se desfăşoară activităţi de asistenţă stomatologică, denumite în continuare în mod general cabinete stomatologice,
    fiind recomandat ca această ajustare să se realizeze gradual la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, în funcţie de numărul de cazuri şi de focare de infecţie, precum şi de existenţa sau inexistenţa unor zone în care a fost instituită carantina aflate pe raza acestor unităţi administrativ-teritoriale,
    luând în considerare faptul că orice măsuri adoptate cu titlu obligatoriu la nivelul corpului profesional trebuie să ţină cont de principiul proporţionalităţii în sensul că acţiunile corpului profesional trebuie să se limiteze la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Legea nr. 95/2006 privind reforma din domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în actele normative aplicabile, raportat la competenţele deţinute, inclusiv la atribuţia generală a Colegiului Medicilor Stomatologi din România de a asigura respectarea de către medicii stomatologi a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică,
    subliniind faptul că măsurile adoptate de corpul profesional cu titlu de recomandări pot fi implementate în funcţie de decizia fiecăreia dintre formele de exercitare independentă a profesiei de medic stomatolog, respectiv a fiecăreia dintre unităţile sanitare publice sau private în cadrul cărora se desfăşoară activităţi de asistenţă stomatologică,
    urmărindu-se în mod special ca toate aceste măsuri să fie justificate, să nu fie excesive şi să fie suportabile financiar inclusiv de către formele de exercitare independentă a profesiei, indiferent de mărimea şi organizarea acestora, în situaţia în care acestea sunt autorizate şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii,
    luând în calcul că, potrivit prevederilor legale în vigoare, competenţa Colegiului Medicilor Stomatologi din România cu privire la autorizarea cabinelor stomatologice publice sau private vizează, potrivit art. 512 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avizarea, în domeniul său de competenţă, a autorizării de instalare a cabinetelor, ţinând seama ca exercitarea activităţilor de asistenţă stomatologică să se facă în concordanţă cu competenţa profesională a medicului stomatolog, cu dotarea tehnică, precum şi cu respectarea normelor de igienă,
    ţinând cont de faptul că, potrivit Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003, cu modificările ulterioare, avizul preliminar al corpului profesional se acordă în vederea înfiinţării cabinetului stomatologic, public sau privat, în baza autorizaţiei de liberă practică a medicului stomatolog, a dovezii deţinerii legale a spaţiului şi după verificarea existenţei dotării minime a cabinetului medical, respectiv după verificarea condiţiilor minime de spaţiu şi circuitelor funcţionale necesare, proiectele de modificări ulterioare ale circuitelor funcţionale fiind avizate de autorităţile de sănătate publică^1,
    ^1 A se vedea art. 6 alin. (2) din Normele privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.338/2007, cu modificările ulterioare.

    luând în considerare faptul că, până la acest moment, nu a fost primit de la autorităţile de stat un răspuns concret la solicitările corpului profesional, precum şi evoluţia la nivel naţional şi internaţional a infecţiei cu COVID-19 şi, în mod corespunzător, a indicaţiilor şi măsurilor adoptate de organismele internaţionale, europene şi naţionale,
    raportat la faptul că, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a legislaţiei secundare, corpul profesional nu deţine atribuţii de reglementare a dotării minime, a circuitelor funcţionale obligatorii, a stabilirii echipamentelor individuale de protecţie minime şi a altor elemente esenţiale necesare pentru funcţionarea cabinetelor stomatologice, publice sau private, care ar putea efectua intervenţii stomatologice de urgenţă în contextul răspândirii accelerate a COVID-19 ori a unei alte epidemii cu caracteristici de transmitere şi virulenţă asemănătoare, precum şi a asigurării accesului cabinetelor stomatologice care vor asigura intervenţiile de urgenţă, cu prioritate, la echipamentele de protecţie adecvate, dezinfectanţi, biocide ş.a., ori de adoptare a ghidurilor sau protocoalelor de practică medicală,
    în acest context singura posibilitate a corpului profesional de a veni atât în sprijinul pacienţilor, cât şi al membrilor corpului profesional în ceea ce priveşte stabilirea unui minim cadru de efectuare a manoperelor stomatologice de prevenţie, diagnostic şi tratament în contextul actual al evoluţiei infecţiei cu COVID-19 fiind adoptarea de recomandări adresate profesioniştilor, în limitele competenţelor oferite de lege,
    văzând şi activitatea Biroului executiv naţional desfăşurată începând cu debutul pandemiei de COVID-19 pe teritoriul României şi recomandările cuprinse în Planul de măsuri pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2
    ca urmare a desfăşurării activităţilor profesionale de către medicii stomatologi, aprobat prin Decizia Biroului executiv naţional nr. 11/3BExN/2020, Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgenţă aprobate prin Decizia Biroului executiv naţional nr. 13/3BExN/2020, Planul de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervenţiilor stomatologice de urgenţă, aprobat prin Decizia Biroului executiv naţional nr. 16/3BExN/2020, Planul de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervenţiilor stomatologice de urgenţă, revizia 1, aprobat prin Decizia Biroului executiv naţional nr. 17/3BExN/2020, Recomandările cuprinzând unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienţilor şi protecţia pacienţilor şi a personalului medical în contextul infecţiei cu COVID-19, aprobate prin Decizia Biroului executiv naţional nr. 25/3BExN/2020, precum şi Recomandările privind reluarea activităţii în cabinetele stomatologice, aprobate prin Decizia Biroului executiv naţional nr. 26/3BExN/2020, reglementări care au ţinut cont de contextul naţional şi internaţional existent la momentul adoptării fiecărei dintre aceste decizii, inclusiv de faptul că întreaga lume se confruntă cu un agent patogen cu caracteristici de transmitere şi virulenţă deosebite, al cărui studiu este încă în stadii timpurii şi pentru a cărui combatere au fost adoptate măsuri deosebite la nivel internaţional şi naţional, suplimentare celor deja reglementate înainte de debutul pandemiei,
    apreciind că se impune necesitatea adoptării recomandărilor necesare pentru asigurarea activităţii cabinetelor stomatologice în condiţii de siguranţă pentru profesionişti şi pentru pacienţi, ţinând cont de experienţele şi cunoştinţele acumulate până în prezent,
    observând informaţiile ştiinţifice, indicaţiile, măsurile şi recomandările adoptate până la acest moment de autorităţile competente, inclusiv de organismele profesionale internaţionale, europene şi din state membre ale Uniunii Europene, din Statele Unite ale Americii ş.a.,
    ţinând cont de propunerile grupurilor de lucru pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 din colegiile teritoriale şi, respectiv, propunerile venite din partea multor membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
    luând în considerare şi faptul că nu au fost adoptate până în prezent de către autorităţile de stat dispoziţii exprese care să reglementeze desfăşurarea activităţilor de asistenţă stomatologică în perioada cât este instituită starea de urgenţă, precum şi în perioada următoare încetării acesteia,
    în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:
    ART. 1
    Se aprobă Recomandările privind reluarea activităţii în cabinetele stomatologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. 2
    Reprezentanţii legali ai unităţilor sanitare în cadrul cărora se desfăşoară activităţi de asistenţă stomatologică, publice sau private, denumite în continuare în mod general cabinete stomatologice, care au calitatea de medici stomatologi, precum şi profesioniştii care desfăşoară activităţi de asistenţă stomatologică în cadrul acestora în calitate de medici stomatologi au obligaţia de a respecta măsurile de prevenire şi limitare a răspândirii infecţiei cu COVID-19, inclusiv dotarea cu echipament individual adecvat de protecţie a personalului şi asigurarea igienei şi a dezinfecţiei corespunzătoare stabilite de reglementările legale în vigoare adoptate de autorităţile de stat.

    ART. 3
    Demersurile efectuate, precum şi măsurile şi/sau recomandările adoptate de Colegiului Medicilor Stomatologi din România sunt prezentate pe site-ul corpului profesional, la adresa https://cmdr.ro/covid-19/, secţiune gestionată de Grupul de lucru pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, constituit la nivel naţional în baza Deciziei Biroului executiv naţional nr. 11/3BExN/2020.

    ART. 4
    Grupul de lucru pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, precum şi grupurile locale de lucru pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 constituite la nivelul colegiilor teritoriale în baza prevederilor Deciziei Biroului executiv naţional nr. 15/3BExN/2020 vor monitoriza în continuare evoluţia infecţiei cu COVID-19 pe teritoriul României şi vor adopta recomandările şi măsurile preventive şi de protecţie pentru medicii stomatologi, pacienţii acestora şi pentru unităţile sanitare în cadrul cărora se desfăşoară activităţi de asistenţă stomatologică, precum şi pentru Colegiul Medicilor Stomatologi din România, la nivelul structurilor naţionale şi al colegiilor teritoriale, privind prevenirea şi limitarea riscului de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 ca urmare a desfăşurării activităţilor profesionale, respectiv a exercitării atribuţiilor de către corpul profesional.

    ART. 5
    În vederea informării unitare a membrilor corpului profesional, birourile executive ale colegiilor teritoriale au obligaţia de a aduce la cunoştinţa tuturor membrilor colegiilor în cauză, inclusiv prin publicarea la sediul şi pe site-urile proprii, a demersurilor efectuate de Colegiul Medicilor Stomatologi din România.

    ART. 6
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
                    Ecaterina Ionescu

    Bucureşti, 5 mai 2020.
    Nr. 14/2CN.
    ANEXA 1

    RECOMANDĂRI

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016