Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 116 din 23 februarie 2021  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) şi ale art. 39 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 116 din 23 februarie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) şi ale art. 39 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 524 din 20 mai 2021

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Daniel Marius │- judecător │
│Morar │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Livia Doina │- judecător │
│Stanciu │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Ingrid Alina │- │
│Tudora │magistrat-asistent │
├──────────────────┴───────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) şi ale art. 39 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Marin Melinescu în Dosarul nr. 876/185/2019 al Judecătoriei Bălceşti. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.846/2019.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că autorul excepţiei de neconstituţionalitate a depus la dosarul cauzei note scrise, prin care aduce argumente suplimentare în susţinerea criticilor formulate, iar din partea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale a fost depus un punct de vedere prin care se solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) şi ale art. 39 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013.
    4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, referitor la critica adusă art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, solicită respingerea acesteia ca fiind inadmisibilă, având în vedere că autorul excepţiei deduce pretinsa neconstituţionalitate a textului de lege nu din încălcarea unor norme constituţionale în mod direct, ci din contrarietatea acestuia cu Decizia nr. 11 din 16 aprilie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitoare la examinarea recursului în interesul legii referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă.
    5. Referitor la critica adusă art. 39 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acesteia ca fiind nefondată, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia taxelor judiciare de timbru, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 318 din 10 mai 2018 sau Decizia nr. 749 din 22 noiembrie 2018.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
    6. Prin Sentinţa civilă nr. 469 din 11 octombrie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 876/185/2019, Judecătoria Bălceşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) şi ale art. 39 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Marin Melinescu cu prilejul soluţionării unei cereri de ordonanţă preşedinţială formulate în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
    7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, referitor la prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, autorul excepţiei susţine că aceste prevederi sunt contrare dispoziţiilor constituţionale ale art. 124, art. 129 şi art. 135 alin. (2) lit. f), întrucât vin în contradicţie cu Decizia nr. 11 din 16 aprilie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitoare la examinarea recursului în interesul legii referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă, motiv pentru care solicită anularea acestor dispoziţii ca fiind „depăşite de timp“.
    8. Referitor la prevederile art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, autorul excepţiei susţine, în esenţă, că termenul de 3 zile, prevăzut de reglementarea criticată, în care se poate formula o cerere de reexaminare împotriva modului în care a fost stabilită taxa de timbru, nu este un termen rezonabil pentru motivarea şi depunerea unei astfel de cereri, în condiţiile în care „justiţiabilii României trăiesc într-un procent majoritar în zona rurală, fiind lipsiţi de posibilităţi materiale pentru a accede la serviciile unui avocat“. În acest context, face referire la termenele rezonabile prevăzute în Codul de procedură civilă pentru exercitarea căilor de atac, care sunt mult mai accesibile, şi arată că termenul de 3 zile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 trebuie majorat la „circa 10 zile“.
    9. Totodată, susţine că încheierea rămasă definitivă, fără a putea fi contestată într-un termen rezonabil, conduce la o judecată nedreaptă, cu încălcarea art. 21 alin. (2) şi (3) din Constituţie. Arată astfel că în lipsa unei căi de atac împotriva cererii de reexaminare a taxei de timbru, atât timp cât instanţa care judecă cererea respectivă ignoră date şi probe pertinente puse la dispoziţie de justiţiabil, se ajunge la deturnarea scopului şi a mijloacelor de apărare, cu încălcarea art. 21 din Constituţie. Aşa fiind, apreciază că se impune ca încheierea instanţei să fie susceptibilă de modificare printr-o cale de atac, pentru a se înlătura vătămarea vreunei părţi, dând curs astfel şi dispoziţiilor art. 178 alin. (1) din Codul de procedură civilă, potrivit cărora „nulităţile absolute pot fi invocate, ca regulă, în orice stare a judecăţii cauzei, dacă legea nu prevede astfel“.
    10. În acest context, autorul excepţiei de neconstituţionalitate apreciază că se impune reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, în sensul protejării interesului justiţiabilului, context în care face trimitere la Decizia nr. 369 din 30 mai 2017. Aşa fiind, autorul excepţiei solicită modificarea art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, în sensul înlocuirii termenului de 3 zile cu cel de 10 zile, precum şi introducerea unei căi de atac în cazul respingerii cererii de reexaminare a taxei judiciare de timbru, prin modificarea art. 39 alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, în sensul că cererea se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părţilor, prin încheiere motivată, cu drept de recurs.
    11. Judecătoria Bălceşti învederează că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii prevederilor art. 39 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, cu titlu exemplificativ invocând Decizia nr. 221 din 12 aprilie 2016, Decizia nr. 466 din 28 iunie 2016, Decizia nr. 318 din 10 mai 2018 şi Decizia nr. 749 din 22 noiembrie 2018, prin care s-a reţinut că legiuitorul a urmărit reglementarea procedurii judecării cererii de reexaminare cu celeritate maximă, având în vedere că formularea unei astfel de cereri suspendă procedura în faţa instanţei, iar principiul celerităţii ar fi grav afectat prin acordarea posibilităţii de a se exercita o cale de atac împotriva încheierii de soluţionare a cererii de reexaminare.
    12. În ceea ce priveşte pretinsa neconstituţionalitate a art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, instanţa de judecată subliniază că, deşi se invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 124 şi ale art. 135 alin. (2) lit. f), autorul excepţiei susţine că aceste prevederi vin în contradicţie cu Decizia nr. 11 din 16 aprilie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Pentru acest motiv, instanţa apreciază că excepţia este neîntemeiată, Curtea Constituţională neavând competenţa de a se pronunţa în legătură cu efectele unei decizii pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, înscrisurile depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    15. Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.
    16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 6 alin. (4) şi ale art. 39 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, care au următorul conţinut normativ:
    - Art. 6 alin. (4): „Cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când sunt neevaluabile în bani, se taxează cu 20 lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 50 lei, dacă valoarea acesteia nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu 200 lei, dacă valoarea ei depăşeşte 2.000 lei.“;
    – Art. 39:
    "(1) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, reclamantul poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate. Cererea de reexaminare este scutită de la plata taxei judiciare de timbru.
(2) Cererea se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părţilor, prin încheiere definitivă. Dispoziţiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedură civilă rămân aplicabile în ceea ce priveşte complinirea celorlalte lipsuri ale cererii de chemare în judecată. Instanţa va proceda la comunicarea cererii de chemare în judecată, în condiţiile art. 201 alin. (1) din Codul de procedură civilă, numai după soluţionarea cererii de reexaminare.“"


    17. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind liberul acces la justiţie, ale art. 124 referitoare la înfăptuirea justiţiei, ale art. 129 referitoare la folosirea căilor de atac şi ale art. 135 alin. (2) lit. f), potrivit cărora „Statul trebuie să asigure (...) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii“.
    18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, referitor la susţinerile potrivit cărora prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 contravin Deciziei nr. 11 din 16 aprilie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, motiv pentru care autorul excepţiei solicită anularea acestora ca fiind „depăşite de timp“, Curtea apreciază că aceste critici, astfel cum au fost formulate, nu pot fi reţinute. Curtea observă că în susţinerea neconstituţionalităţii prevederilor criticate din perspectiva interpretării date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispoziţiilor art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă, autorul excepţiei porneşte de la o premisă greşită, raportarea la decizia precitată neavând nicio relevanţă în prezenta cauză, întrucât prevederile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 reglementează modalitatea diferenţiată de taxare a cererilor formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială. Astfel, în vreme ce cererile neevaluabile în bani se taxează cu o sumă în cuantum fix de 20 lei, iar atunci când sunt evaluabile în bani se taxează cu 50 lei, dacă valoarea nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu 200 lei, dacă valoarea depăşeşte 2.000 lei, prevederile art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă prevăd că „Din momentul comunicării adresei de înfiinţare a popririi către terţul poprit sunt indisponibilizate toate sumele şi bunurile poprite. De la indisponibilizare şi până la achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin poprire, terţul poprit nu va face nicio altă plată sau altă operaţiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate, dacă legea nu prevede altfel“.
    19. Aşa cum a statuat Curtea în jurisprudenţa sa în materia taxelor judiciare de timbru, „legiuitorul are deplina legitimitate constituţională de a impune taxe judiciare de timbru fixe sau calculate la valoare în funcţie de obiectul litigiului, iar stabilirea modalităţii de plată a taxelor judiciare de timbru, ca de altfel şi a cuantumului lor, este o opţiune a legiuitorului, ce ţine de politica legislativă fiscală. Atât obligaţia de plată a taxelor judiciare, cât şi excepţiile stabilite de lege se aplică deopotrivă tuturor cetăţenilor aflaţi în situaţii identice, precum şi tuturor litigiilor de aceeaşi natură“.
    20. Curtea constată, de asemenea, că autorul excepţiei este nemulţumit de termenul de 3 zile, prevăzut de art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, în acest sens făcând referire la termenele rezonabile prevăzute în Codul de procedură civilă pentru exercitarea căilor de atac, care sunt mult mai accesibile, în opinia sa, context în care solicită înlocuirea termenului de 3 zile cu cel de 10 zile, precum şi introducerea unei căi de atac în cazul respingerii cererii de reexaminare a taxei judiciare de timbru, prin modificarea art. 39 alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, în sensul că cererea se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părţilor, prin încheiere motivată, cu drept de recurs.
    21. Raportat la aceste aspecte, Curtea constată că autorul excepţiei solicită în mod explicit instanţei de contencios constituţional modificarea şi completarea prevederilor art. 39 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, în sensul dorit de acesta. Or, o atare critică este inadmisibilă, întrucât soluţionarea ei excedează competenţei Curţii Constituţionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“.
    22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) şi ale art. 39 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Marin Melinescu în Dosarul nr. 876/185/2019 al Judecătoriei Bălceşti.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Bălceşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 23 februarie 2021.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Ingrid Alina Tudora

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016