Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.138 din 28 septembrie 2020  privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnului Mihnea Traian Ştefan Tobescu pentru exercitarea funcţiei de director general al Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 1.138 din 28 septembrie 2020 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnului Mihnea Traian Ştefan Tobescu pentru exercitarea funcţiei de director general al Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 895 din 1 octombrie 2020
    Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2) şi art. 21^2 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 6 alin. (1) şi (2) coroborat cu art. 1 alin. (2) pct. 43 şi al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, adoptată în şedinţa din data de 24.09.2020 în cadrul căreia a fost analizată Nota de aprobare privind supravegherea Societăţii Euroins România Asigurare Reasigurare - S.A. (Euroins) la 30.06.2020, precum şi analiza finală a planului de măsuri stabilit în sarcina societăţii în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 199 din 20.02.2020, societate cu sediul în şos. Bucureşti Nord nr. 10, Global City Business Park, clădirea O23, et. 4, Voluntari, Ilfov, J23/2823/2011, 5328123/15.03.1994, RA-010/04.10.2003, autorizată prin Decizia nr. 13 din 23.10.2001, reprezentată de domnul Mihnea Traian Ştefan Tobescu - director general,
    a constatat următoarele:
    În urma activităţii de supraveghere permanentă desfăşurată în cadrul Direcţiei supraveghere şi control - sector asigurări-reasigurări, prin adresele A.S.F. nr. SA-DSC/3168/31.08.2020, respectiv nr. SA-DSC/3296/14.09.2020, Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A. a fost notificată, în baza prevederilor art. 163 alin. (18^1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea unor fonduri proprii de nivel 2 în valoare de 50 milioane lei în raportările periodice de supraveghere aferente trimestrului II 2020, pentru calcularea necorespunzătoare a celei mai bune estimări a rezervelor tehnice, evaluate conform principiilor Solvabilitate II, precum şi pentru nerespectarea indicatorilor de solvabilitate, în urma ajustărilor făcute de către A.S.F.
    Din activitatea de supraveghere permanentă a rezultat că, potrivit raportărilor periodice de supraveghere aferente trimestrului II 2020, transmise de societate în data de 7.08.2020, şi raportărilor suplimentare întocmite pe baza evidenţelor contabile şi tehnico-operative, transmise la A.S.F. în conformitate cu prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A. a raportat pentru data de 30.06.2020 fonduri proprii eligibile să acopere cerinţa de capital de solvabilitate (SCR) de 277 milioane lei, respectiv fonduri proprii eligibile să acopere cerinţa de capital minim (MCR) de 241 milioane lei, gradul de acoperire al SCR fiind de 122%, iar al MCR de 243%.
    În cadrul capitalurilor proprii (regim naţional) la data de 30.06.2020, societatea a raportat un capital social de 532.823.413 lei, iar în cadrul fondurilor proprii (regim solvabilitate 2) un capital social de 582.823.413 lei, respectiv mai mare cu 50 milioane lei.
    În data de 10.08.2020 au fost solicitate societăţii explicaţii şi documente justificative privind înregistrarea acestei sume în fondurile proprii de nivel 2 conform machetei S.23.01.01 („Fonduri proprii“), cu termen de răspuns 14.08.2020.
    Conform răspunsului societăţii primit în data de 17.08.2020, societatea a invocat prevederile art. 89 pct. 1 lit. c) şi pct. 2 din Directiva 2009/138 a Parlamentului European şi a Consiliului, explicând că înregistrarea sumei de 50 milioane lei a fost efectuată în baza notificării Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A. către acţionarul principal Euroins Insurance Group (EIG) de a participa la majorarea capitalului social cu 50 milioane lei şi a hotărârii Consiliului de administraţie al EIG din data de 15.06.2020 de majorare de capital până la sfârşitul trimestrului III 2020. Astfel, societatea a justificat că, întrucât a fost apelată majorarea capitalul social (în urma deciziei de participare a acţionarului majoritar), capitalurile proprii suplimentare trebuie tratate ca elemente ale fondurilor proprii de bază, şi nu ca fonduri proprii auxiliare.
    În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea elementelor fondurilor proprii auxiliare inclusă în valoarea totală a fondurilor proprii se aprobă de către A.S.F. Societatea nu a depus la A.S.F. documentaţie în vederea aprobării niciunui element de fonduri proprii auxiliare astfel încât, după apelare, acesta să fie reclasificat, potrivit prevederilor art. 64 din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    În conformitate cu prevederile art. 69 lit. a) pct. i) din Regulamentul delegat (UE) 35/2015 al Comisiei din 10.10.2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), coroborat cu prevederile secţiunii 1, Elemente de rang I, recomandarea 1 - Capitalul social ordinar vărsat şi acţiunile preferenţiale de rang I - punctul 1.20 lit. (a) din anexa nr. 4 EIOPA-BOS 14/168 RO la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale:
    "Societăţile ar trebui să identifice capitalul social ordinar vărsat prin următoarele proprietăţi: acţiunile sunt emise direct de societate cu aprobarea prealabilă a acţionarilor sau, în cazul în care legislaţia naţională permite, de către organul său administrativ
    de conducere sau de control (ASMB), iar raportat la prevederile art. 113 lit. (f) din Legea societăţilor nr. 31/1990, adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru majorarea capitalului social."

    Conform prevederilor art. 113 lit. f) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru majorarea capitalului social“, iar potrivit art. 114 alin. (1) din aceeaşi lege, „exerciţiul atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) va putea fi delegat consiliului de administraţie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor“. Societatea nu a făcut dovada condiţiei de recunoaştere a capitalului social, respectiv hotărârea AGA de aprobare a majorării capitalului social de către acţionari la o dată anterioară datei de 30.06.2020, sau printr-un alt mijloc prevăzut de legislaţia în vigoare.
    Cu toate că operaţiunea de majorare a capitalului social nu a fost efectuată, societatea a inclus, în cadrul fondurilor proprii eligibile să acopere MCR la data de 30.06.2020, suma de 19.887.936,69 lei, reprezentând fonduri proprii de bază de rang 2, iar în cadrul fondurilor proprii eligibile să acopere SCR, suma de 50 milioane lei, reprezentând fonduri proprii de bază de rang 2, fără deţinerea unor documente justificative.

    Faţă de cele menţionate mai sus, prin Adresa nr. SA-DSC/3168/31.08.2020 societatea a fost notificată în baza prevederilor art. 163 alin. (18^1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prin răspunsul transmis prin GNP Guia Naghi şi Asociaţii în data de 4.09.2020, societatea nu a comunicat motivele nerespectării prevederilor legale, dar a transmis clarificări referitoare la adresa A.S.F.
    Astfel, se afirmă că „ Euroins a inclus suma de 50 de milioane de lei în raportul său Solvabilitate II din data de 30.06.2020 ca element al fondurilor proprii de bază de rangul 2, dar nu a inclus suma menţionată în raportările financiare pentru aceeaşi perioadă întocmit în conformitate cu standardele naţionale de raportare, suma de 50 de milioane de lei nefiind considerată capital social deoarece nu este vărsată în baza şi conform cu cerinţele standardelor naţionale de raportare“.
    Societatea afirmă că „din documentele puse la dispoziţia dvs., este clar că:
    - organul competent al acţionarului majoritar al Euroins, deţinând 98,51% din capitalul social al societăţii, a aprobat o decizie de a participa la majorarea capitalului social a subsidiarei sale cu suma de 50 milioane de lei, iar
    – societatea însăşi a luat toate deciziile necesare pentru a convoca o adunare generală a acţionarilor pentru al treilea trimestrul al anului 2020 şi
    – a solicitat plata acţiunilor aparţinând acţionarului în cadrul procedurii de majorare,

    având în vedere că aceste operaţiuni corporative au fost întreprinse în cursul celui de-al doilea trimestru al anului 2020, aşa cum rezultă şi din toate documentele justificative relevante furnizate. Credem că este clar din documentele menţionate mai sus că este îndeplinită şi condiţia perioadei de trei luni prevăzută în Ghid, sprijinind astfel decizia de a clasifica cele 50 milioane lei ca fonduri proprii de bază de rangul 2.
    Considerăm că votul adunării generale a acţionarilor de majorare de capital social la data de 30.06.2020 poate fi considerat irelevant, deoarece riscul potenţial de neplată a acestuia (vărsarea de capital social) este acelaşi indiferent de acţiunile corporative întreprinse (prezenţa unei decizii a acţionarului majoritar sau a unei hotărâri a adunării generale a acţionarilor). În esenţă principalele condiţii pentru clasificarea sumei ca fonduri proprii de bază de rangul 2 în temeiul Ghidului, presupun apelarea şi vărsarea capitalului în termen de trei luni, lucru care a fost realizat de către Euroins şi de către acţionarul său Euroins Insurance Group.“
    De asemenea, societatea precizează că „este pregătită să retrimită raportul său QRT şi Solvabilitate II la data de 30.06.2020, cu excluderea sumei de 50 de milioane de lei din secţiunea Capital, dar cu includerea sumei de 28 de milioane de lei, care este deja plătită ca datorie subordonată la data de 30.06.2020“.
    Afirmaţiile societăţii nu se susţin, întrucât capitalul social reprezintă valoarea nominală, însumată, a tuturor titlurilor de participare emise de o societate în schimbul aporturilor sau în urma încorporării altor elemente contabile făcând parte din capitalurile proprii (active nete). Or, în acest caz, nefiind demarată procedura de majorare anterior datei de 30.06.2020, acţiunile nu au fost emise.
    Faţă de punctul de vedere comunicat de societate, concluzionăm că aceasta recunoaşte că a inclus suma de 50 milioane lei în raportarea Solvabilitate II pentru data de 30.06.2020 ca element al fondurilor proprii de bază de rang 2 şi nu justifică respectarea prevederilor legale invocate mai sus, astfel încât se menţine constatarea menţionată în Adresa de notificare nr. SA-DSC/3168/31.08.2020.
    Prin Adresa nr. SC-17746/7/21.09.2020, societatea a transmis obiecţiuni cu privire la notificarea A.S.F. transmisă prin Adresa ASF nr. SA-DSC/3296/14.09.2020 cu privire la neîndeplinirea de către asigurător a cerinţelor art. 72 alin. (1) şi art. 95 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin care afirmă că a prezentat explicaţii suplimentare pe care le-a transmis către A.S.F. în scopul clarificării acestor aspecte, indicând faptul că societatea a primit până în prezent sprijin financiar sub formă de datorie subordonată de 15,6 milioane euro, o parte fiind primită înainte de 30 iunie 2020, în timp ce o altă parte a fost încasată în cursul lunilor iulie şi august 2020.
    Constatarea A.S.F. s-a bazat pe raportările transmise de societate pentru data de referinţă 30.06.2020, nicio sumă din valoarea acestor împrumuturi subordonate nefiind inclusă de societate în raportarea aferentă fondurilor proprii, conform machetei S.23.01.01, motiv pentru care considerăm că obiecţiunea societăţii este nefondată.
    Includerea sumei de 50 milioane lei în fonduri proprii, fără deţinerea unor documente justificative, aspect reflectat în supraestimarea fondurilor proprii eligibile să acopere cerinţa de capital de solvabilitate cu suma de 50 milioane lei şi a fondurilor proprii eligibile să acopere cerinţa minimă de capital cu suma de 19.887.936,69 lei, implicit în supraestimarea indicatorilor de solvabilitate (gradul de acoperire al SCR raportat de societate este 122%, recalculat fiind de 100,10%, iar gradul de acoperire al MCR raportat este 243%, recalculat fiind de 223% şi care nu cuprinde celelalte două elemente cu impact asupra indicatorilor de solvabilitate, notificate societăţii cu Adresa nr. SA-DSC/3296/14.09.2020), conduce la concluzia influenţei susceptibile de a aduce atingere unei administrări corecte şi prudente a societăţii, săvârşită de către conducerea acesteia.
    Faţă de cele de mai sus, se constată că societatea a înregistrat şi a raportat în mod eronat elementele de fonduri proprii constând în capital social, nerespectând cerinţele legale în vigoare cu privire la modul de întocmire şi completare a machetei S.23.01.01 - Fonduri proprii prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (CE) 2015/2.450 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte procedurile, formatele şi machetele raportului privind solvabilitatea şi situaţia financiară în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, raportat la prevederile art. 1 alin. (3) lit. c) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 72 din Regulamentul delegat (UE) 35/2015.
    Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. a) şi r) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit art. 25 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, conducerii societăţilor îi revine răspunderea privind respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016, cu modificările şi completările ulterioare, „membrii conducerii executive a entităţii raportoare răspund pentru caracterul complet, corect şi conform cu realitatea şi cerinţele prevederilor legale al raportărilor transmise A.S.F.“
    Având în vedere principiul proporţionalităţii şi al raţionamentului calificat, criteriile de individualizare prevăzute la art. 163 alin. (11) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, s-a apreciat gradul de cooperare al societăţii cu autoritatea ca fiind satisfăcător, fiind identificate riscuri ce afectează stabilitatea financiară a societăţii, din perspectiva indicatorilor de solvabilitate.
    Ţinând seama de aceste elemente, de încălcările săvârşite anterior, dar şi de natura faptei contravenţionale constatate, cu privire la care s-a apreciat gravitatea ca fiind ridicată prin prisma faptului că, în urma constatărilor făcute de A.S.F. şi a ajustărilor aferente asupra fondurilor proprii ale societăţii, solvabilitatea acesteia este grav afectată, cu un impact ridicat asupra activităţii/continuităţii activităţii societăţii,
    faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
    ART. 1
    (1) În conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 163 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 100.000 lei domnul Mihnea Traian Ştefan Tobescu, în calitate de director general al Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., născut la data de 29.01.1969, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1, bd. Iancu de Hunedoara nr. 29, bl. 3, sc. A, et. 2, ap. 29, carte de identitate seria RX nr. 806939, emisă de S.P.C.E.P. Sector 1, CNP 1690129414516.
    (2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul nr. RO74TREZ70020F350102XXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
    (3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, imediat după achitare.

    ART. 2
    În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 163 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, domnul Mihnea Traian Ştefan Tobescu, în calitate de director general al Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A.

    ART. 3
    (1) Împotriva prezentei decizii domnul Mihnea Traian Ştefan Tobescu - director general al Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A. poate formula contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, conform art. 165 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Contestaţia adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurilor dispuse, în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (14) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 28 septembrie 2020.
    Nr. 1.138.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016