Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 110 din 23 februarie 2021  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în capitolul II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 şi lit. b) pct. 5 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 110 din 23 februarie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în capitolul II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 şi lit. b) pct. 5 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 544 din 26 mai 2021

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Daniel Marius │- judecător │
│Morar │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Livia Doina │- judecător │
│Stanciu │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Simina │- │
│Popescu-Marin │magistrat-asistent │
└──────────────────┴───────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Sorin-Ioan-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în cap. II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 şi lit. b) pct. 5 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Sindicatul Veterinarilor din D.S.V.S.A. Covasna în Dosarul nr. 403/119/2018 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.116D/2019.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, arătând că, în esenţă, sunt invocate aspecte privind interpretarea şi aplicarea legii. Invocă Decizia nr. 27 din 26 octombrie 2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
    4. Prin Încheierea din 6 martie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 403/119/2018, Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în cap. II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 şi lit. b) pct. 5 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Excepţia a fost ridicată de Sindicatul Veterinarilor din D.S.V.S.A. Covasna într-o cauză având ca obiect calcularea unor drepturi salariale.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate, coroborate cu art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (4) şi alin. (6) din aceeaşi lege, sunt neconstituţionale, în măsură în care acestea se interpretează în sensul că sporurile pentru condiţii de muncă şi majorarea cu 12,5% a salariului de bază pentru personalul care lucrează în structurile de inspecţie si control se acordă numai acelor persoane care au atins, prin majorările salariale acordate începând cu data de 1 ianuarie 2018, nivelul salariului de bază prevăzut de lege pentru anul 2022. Majoritatea angajatorilor din cadrul Autorităţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv direcţiile judeţene sanitar- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi o parte dintre instanţele judecătoreşti din ţară au interpretat prevederile legale mai sus precizate în sensul că drepturile salariale reglementate de acestea (sporurile pentru condiţii de muncă şi majorarea salariului de bază al personalului care lucrează în structurile de inspecţie şi control) se pot acorda numai acelor persoane care au atins, prin majorările acordate începând cu data de 1 ianuarie 2018, nivelul salariului de bază prevăzut de lege pentru anul 2022. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a validat această interpretare a legii, prin Decizia nr. 82 din 26 noiembrie 2018 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept. În această interpretare, s-a ajuns la situaţia ca persoane care lucrează în condiţii identice să fie tratate în mod diferit, adică unor persoane să li se acorde sporurile pentru condiţii de muncă şi altora să nu li se acorde aceste sporuri, în funcţie de atingerea sau nu a nivelului salariului de bază prevăzut de lege pentru anul 2022. În acest fel, cei care au un salariu de bază mai mare beneficiază şi de sporuri, iar cei care au un salariu de bază mai mic nu beneficiază de sporuri. Situaţia este identică la nivelul persoanelor care lucrează în structurile de inspecţie si control şi care ar trebui să obţină, ca urmare a specificului activităţii desfăşurate, majorarea salariului de bază cu 12,5%. Articolele criticate din Legea-cadru nr. 153/2017 conduc la o gravă discriminare a salariaţilor, fără nicio justificare, de vreme ce persoane care lucrează în condiţii identice sunt tratate diferit, fără să existe nicio justificare de natură socială, economică sau de altă natură. În consecinţă, persoanele care au salarii mai mari şi care lucrează în condiţii identice cu alte persoane care au salarii mai mici primesc un drept salarial suplimentar.
    6. Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată şi reţine că stabilirea diferenţiată a drepturilor salariale raportat la aplicarea etapizată a legii nu încalcă principiul egalităţii consacrat în art. 16 din Constituţie, fiind justificată şi o remuneraţie diferită raportat la situaţiile juridice diferite în care se află categoriile de personal identificate de lege.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile cuprinse în capitolul II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 şi lit. b) pct. 5 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, care au următorul cuprins:
    "Personalul din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care este încadrat şi îşi desfăşoară activitatea în specialitatea funcţiilor specifice prevăzute în prezenta anexă beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri şi drepturi:
    a) Sporuri:
    1. Spor pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/ periculoase care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii - de până la 35%; (...);
    b) Alte drepturi: (...)
    5. Personalul din cadrul administraţiei publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care îşi desfăşoară activitatea în structurile de inspecţie şi control sau prin atribuţiile specifice contribuie în actul oficial de control, respectiv de inspector al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor beneficiază de majorarea salariului de bază cu 12,5%."

    11. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi.
    12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, în esenţă, criticile de neconstituţionalitate a prevederilor de lege ce formează obiectul excepţiei constau în susţinerea existenţei unei discriminări între salariaţi bugetari ai aceluiaşi angajator (Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv unităţile din subordinea acesteia) în privinţa acordării sporului pentru condiţii de muncă şi a majorării salariului de bază pentru personalul care lucrează în structurile de inspecţie şi control. În acelaşi timp, Curtea constată că ceea ce a determinat ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate este neacordarea sporului pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii, respectiv a majorării salariale şi că nemulţumirea autorului excepţiei rezidă în modul de interpretare şi aplicare a textelor de lege criticate.
    13. Curtea observă că problema de drept privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor cap. II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, corelate cu prevederile art. 38 alin. (3), alin. (4) şi alin. (6) din acelaşi act normativ, a făcut obiectul unei sesizări a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, soluţionată prin Decizia nr. 27 din 26 octombrie 2020 referitoare la recursul în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor anexei nr. VIII cap. II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 în corelare cu prevederile art. 38 alin. (3), alin. (4) şi alin. (6) din acelaşi act normativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 22 ianuarie 2021.
    14. Prin decizia antereferită, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii şi a stabilit că „În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor anexei nr. VIII cap. II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 în corelare cu prevederile art. 38 alin. (3), alin. (4) şi alin. (6) din acelaşi act normativ, personalul din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care este încadrat şi îşi desfăşoară activitatea în specialitatea funcţiilor specifice prevăzute în anexă beneficiază de sporul pentru condiţii de muncă vătămătoare/periculoase, astfel cum este reglementat de Legea-cadru nr. 153/2017, de la data la care salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare devin egale sau mai mari decât cele stabilite potrivit legii pentru anul 2022, ca urmare a majorărilor salariale reglementate.“
    15. Curtea reţine, în acord cu jurisprudenţa sa, că sporurile, premiile şi alte stimulente reprezintă drepturi salariale suplimentare, nu drepturi fundamentale, consacrate şi garantate de Constituţie, şi că legiuitorul este în drept să instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi salariile de bază, pe care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula (a se vedea, în acest sens, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 329 din 25 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 14 august 2013). De asemenea, legiuitorul are competenţa exclusivă de a stabili conţinutul, condiţiile şi limitele acordării sporurilor, precum şi de a decide cu privire la acordarea acestora (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 108 din 14 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 8 martie 2006, sau Decizia nr. 552 din 24 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 20 iulie 2012).
    16. Curtea precizează că opţiunea legiuitorului în domeniul salarial nu poate fi cenzurată de instanţa constituţională sub aspectul stabilirii unor reguli noi privind acordarea unor drepturi salariale suplimentare ce nu au relevanţă constituţională, deci care nu ţin indisolubil de dreptul la muncă sau la salariu. Acest lucru ar transforma Curtea Constituţională într-un legiuitor pozitiv, iar prin decizia sa ar completa sub aspectul titularilor şi condiţiilor de acordare drepturile salariale deja existente, contrar dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 (ad similis, a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 92 din 7 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 5 aprilie 2012).
    17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în capitolul II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 şi lit. b) pct. 5 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Sindicatul Veterinarilor din D.S.V.S.A. Covasna în Dosarul nr. 403/119/2018 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 23 februarie 2021.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Simina Popescu-Marin


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016