Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 902 din 16 decembrie 2021  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. a), ale art. 11 alin. (1) şi ale art. 23 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 902 din 16 decembrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. a), ale art. 11 alin. (1) şi ale art. 23 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 263 din 18 martie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cosmin-Marian │- │
│Văduva │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. a), ale art. 11 alin. (1) şi ale art. 23 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, excepţie ridicată de Sorin Sabău în Dosarul nr. 932/102/2019/a1 al Tribunalului Mureş - Secţia civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.418D/2019.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, procedura de înştiinţare fiind legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Menţionează că instanţa constituţională a mai soluţionat critici similare şi solicită menţinerea acestei jurisprudenţe cu referire la art. 3 lit. a) din Legea nr. 223/2015.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 14 noiembrie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 932/102/2019/a1, Tribunalul Mureş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. a), ale art. 11 alin. (1) şi ale art. 23 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, excepţie ridicată de Sorin Sabău într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri prin care s-a contestat decizia de pensionare.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că, din coroborarea art. 49 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 263/2010 cu art. 3 alin. (3) şi (6) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, rezultă că perioada în care o persoană a avut calitatea de militar în termen sau student în sistemul universitar, cu condiţia absolvirii studiilor/sistemului de apărare şi securitate naţională, reprezintă vechime în muncă de care trebuie să se ţină cont la pensionare. Cu toate acestea, definiţia de la art. 3 lit. a) din Legea nr. 223/2015 omite cele două categorii de persoane. Totuşi, apreciază autorul, această omisiune nu ar fi produs consecinţe vătămătoare dacă legiuitorul ar fi stabilit că şi aceste categorii beneficiază de vechime pentru condiţiile speciale de muncă, aşa cum sunt acestea prevăzute în art. 9 din Legea nr. 223/2015.
    6. Prevederile art. 23 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 sunt contrare art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) şi art. 47 alin. (2) din Constituţie, deoarece în cazul militarilor în termen şi al studenţilor, aşa cum sunt amintiţi în cuprinsul art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015 - ca fiind beneficiari ai vechimii în serviciu, nu se va ţine cont de activitatea desfăşurată în condiţii de muncă speciale. Astfel, cele două categorii sunt discriminate faţă de un ofiţer militar, de exemplu, care va beneficia de vechimea calculată pe baza condiţiilor speciale de muncă, deşi jurământul militar prestat este acelaşi şi are aceleaşi efecte juridice, iar reglementările aplicabile şi condiţiile de îndeplinire a obligaţiilor sunt identice.
    7. Tribunalul Mureş - Secţia civilă apreciază că excepţia este neîntemeiată. Astfel, dispoziţiile criticate nu sunt retroactive, întrucât, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, nu este retroactiv actul normativ care modifică pentru viitor o stare de fapt născută anterior şi nici care suprimă producerea în viitor a efectelor unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi. Restul prevederilor constituţionale nu sunt încălcate, în opinia instanţei judecătoreşti, în acest sens fiind invocată şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 270 din 12 mai 2005 cu referire la modul de exercitare a dreptului fundamental la pensie.
    8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 3 lit. a), ale art. 11 alin. (1) şi ale art. 23 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, care au următorul cuprins:
    - Art. 3 lit. a): „În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) militar - cadrul militar, astfel cum este definit de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, soldatul şi gradatul profesionist, aşa cum sunt definiţi de Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, militarul angajat pe bază de contract, jandarmul angajat pe bază de contract, precum şi preotul militar, aşa cum este definit de Legea nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar“;
    – Art. 11 alin. (1): „Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii se realizează pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificările ulterioare.“;
    – Art. 23
    "(1) Vechimea în serviciu care se ia în considerare la stabilirea pensiei de serviciu este perioada în care o persoană s-a aflat în una sau mai multe din situaţiile prevăzute la art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.
(2) Vechimea în serviciu pentru deschiderea dreptului la pensia de serviciu nu cuprinde şi sporul acordat pentru activitatea desfăşurată în condiţiile de muncă prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004, cu modificările ulterioare."


    12. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 15 alin. (1) privind universalitatea drepturilor, art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, art. 41 alin. (1) şi (2) referitor la muncă şi protecţia socială a muncii, art. 42 alin. (2) referitor la interzicerea muncii forţate şi art. 47 alin. (2) privind dreptul la pensie.
    13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorul acesteia apreciază că, din coroborarea art. 49 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 263/2010 cu art. 3 alin. (3) şi (6) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, rezultă că perioada în care o persoană a avut calitatea de militar în termen sau student în sistemul universitar, cu condiţia absolvirii studiilor/sistemului de apărare şi securitate naţională, reprezintă vechime în muncă de care trebuie să se ţină cont la pensionarea în sistemul public de pensii. Or, întrucât definiţia de la art. 3 lit. a) din Legea nr. 223/2015 omite din enumerare şi cele două categorii de persoane indicate anterior, ar rezulta că o asemenea asimilare nu operează şi în sistemul pensiilor militare de stat. Cu toate acestea, apreciază autorul, această omisiune nu ar fi produs consecinţe vătămătoare dacă legiuitorul ar fi stabilit că şi aceste categorii beneficiază de vechime pentru condiţiile speciale de muncă, aşa cum sunt acestea prevăzute în art. 9 din Legea nr. 223/2015.
    14. Cu referire la această critică, se observă că autorul nu sesizează că, în realitate, perioada în care o persoană a avut calitatea de militar în termen sau student al unei instituţii militare de învăţământ este considerată de lege ca vechime în serviciu. Astfel, potrivit art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015, este considerată vechime în serviciu şi perioada în care o persoană din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituţii militare de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea cadrelor militare/poliţiştilor/ funcţionarilor publici cu statut special, cu excepţia învăţământului liceal. Definiţia din art. 3 lit. a) din Legea nr. 223/2015 dată noţiunii de militar, mai precis împrejurarea că în enumerarea persoanelor care au această calitate nu sunt incluşi şi militarii în termen şi studenţii instituţiilor militare de învăţământ, nu are nicio relevanţă în condiţiile în care legea recunoaşte în mod expres ca vechime în serviciu de care se va ţine seama la acordarea pensiei de serviciu şi perioada indicată în art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015.
    15. Autorul excepţiei mai arată că prevederile art. 23 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 sunt contrare art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) şi art. 47 alin. (2) din Constituţie, deoarece în cazul militarilor în termen şi al studenţilor, aşa cum sunt amintiţi în cuprinsul art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015 - ca fiind beneficiari ai vechimii în serviciu, nu se va ţine cont de activitatea desfăşurată în condiţii de muncă speciale. Astfel, cele două categorii sunt discriminate faţă de un ofiţer militar, de exemplu, care va beneficia de vechimea calculată pe baza condiţiilor speciale de muncă, deşi jurământul militar prestat este acelaşi şi are aceleaşi efecte juridice, iar reglementările aplicabile şi condiţiile de îndeplinire a obligaţiilor sunt identice.
    16. Şi această critică este neîntemeiată, întrucât art. 23 din Legea nr. 223/2015 nu tratează în mod diferenţiat categoria beneficiarilor pensiilor de serviciu prevăzute de Legea nr. 223/2015 care au avut (şi) calitatea de militari în termen şi studenţi ai instituţiilor militare de învăţământ şi alţi beneficiari care nu au avut aceste calităţi. Prevederile art. 23 din Legea nr. 223/2015 nu impun valorificarea diferenţiată, în funcţie de diversele perioade considerate de lege ca vechime în serviciu, a sporurilor prevăzute de art. 24 din aceeaşi lege, potrivit cărora „La stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat efectiv, în condiţiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004, cu modificările ulterioare, astfel: a) 1 an şi 3 luni, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite; b) 1 an şi 6 luni, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale; c) 2 ani, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în alte condiţii“. Astfel, nicio prevedere a Legii nr. 223/2015 şi, în particular, cele invocate de către autorul excepţiei nu împiedică autoritatea administrativă relevantă ca la stabilirea pensiei de serviciu să ţină seama, ca vechime în serviciu, de perioada în care persoana a fost militar în termen sau student într-o instituţie militară de învăţământ şi de eventualele sporuri prevăzute de art. 24 din Legea nr. 223/2015. În fapt, autorul excepţiei de neconstituţionalitate este nemulţumit că autoritatea administrativă i-a respins cererea de acordare a pensiei de serviciu, întrucât nu respectă cerinţele reglementate de art. 16 şi următoarele din Legea nr. 223/2015, acordându-i doar o pensie de invaliditate în condiţiile acestui act normativ. Prin ele însele, prevederile legale invocate de către autorul excepţiei ca fiind neconstituţionale nu sunt contrare textelor constituţionale indicate de către acesta; eventuala aplicare greşită a acestora de către autoritatea administrativă şi/sau instanţele judecătoreşti învestite cu verificarea constatărilor autorităţii administrative reprezintă, bineînţeles, o chestiune care depăşeşte competenţa Curţii Constituţionale.
    17. În sfârşit, cu referire la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, de asemenea indicate de către autorul excepţiei în cererea de sesizare, Curtea observă că nu oferă nicio critică concretă a acestora şi nu explică în ce fel contravin Constituţiei. Această conduită contravine practicii impuse în mod constant în jurisprudenţa sa de către Curtea Constituţională, în sensul că simpla enumerare a unor dispoziţii constituţionale sau convenţionale nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituţionalitate (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 785 din 16 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 9 septembrie 2011). Ca atare, Curtea Constituţională va respinge şi excepţia de neconstituţionalitate vizând prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 223/2015.
    18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sorin Sabău în Dosarul nr. 932/102/2019/a1 al Tribunalului Mureş - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 3 lit. a), ale art. 11 alin. (1) şi ale art. 23 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Mureş - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 16 decembrie 2021.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Cosmin-Marian Văduva

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016