Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 888 din 15 decembrie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a) şi b), ale art. 3 lit. a), d), lit. e) pct. 1, lit. f) şi g), art. 18 alin. (2), art. 19, art. 24 lit. b), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) lit. a) şi b), art. 30, art. 60, art. 108 lit. c) şi ale art. 109 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 888 din 15 decembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a) şi b), ale art. 3 lit. a), d), lit. e) pct. 1, lit. f) şi g), art. 18 alin. (2), art. 19, art. 24 lit. b), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) lit. a) şi b), art. 30, art. 60, art. 108 lit. c) şi ale art. 109 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 326 din 31 martie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel-Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia-Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Simina │- │
│Popescu-Marin │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Sorin-Ioan-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a) şi b), art. 3 lit. a), d), lit. e) pct. 1, lit. f) şi g), art. 18 alin. (2), art. 19, art. 24 lit. b), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) lit. a) şi b), art. 30, art. 60 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) şi (3), art. 108 lit. c) şi ale art. 109 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, excepţie ridicată de Traian Ienoşdan în Dosarul nr. 1.418/108/2018 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.702D/2019.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că autorul excepţiei a transmis la dosar note scrise, prin care solicită admiterea criticilor de neconstituţionalitate.
    4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, spre exemplu, Decizia nr. 553 din 26 septembrie 2019 şi Decizia nr. 783 din 29 noiembrie 2018.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
    5. Prin Încheierea din 10 aprilie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 1.418/108/2018, Curtea de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a) şi b), art. 3 lit. a), d), lit. e) pct. 1, lit. f) şi g), art. 18 alin. (2), art. 19, art. 24 lit. b), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) lit. a) şi b), art. 30, art. 60 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) şi (3), art. 108 lit. c) şi ale art. 109 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Excepţia a fost ridicată de Traian Ienoşdan cu prilejul soluţionării apelului împotriva unei sentinţe judecătoreşti pronunţate într-o cauză având ca obiect recalcularea pensiei.
    6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece creează discriminări, prin necorelarea omisivă privind operaţiunea de actualizare dintre dispoziţiile art. 28 alin. (1) şi (2) şi ale art. 109 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 223/2015, precum şi prin necoroborarea dintre art. 29 alin. (1) lit. b) şi art. 30 din Legea nr. 223/2015, dispoziţiile celor două articole fiind contradictorii. De asemenea, se susţine încălcarea dreptului de proprietate, constituit conform art. 44 din Constituţie, în speţa de faţă fiind vorba de confiscarea cuantumului pensiei stabilit potrivit principiului contributivităţii. Autorul mai susţine că, în mod constant, prin deciziile sale, Curtea Constituţională a stabilit că dreptul la pensie este un drept câştigat, preconstituit, individul fiind obligat prin lege să contribuie la bugetul de asigurări sociale, şi corelativ se naşte şi obligaţia statului să îi plătească pensia. Or, în cauza de faţă, prin modalitatea utilizată pentru calculul pensiei se ajunge în situaţia în care are loc „amputarea dreptului la pensie militară de stat“. De asemenea, invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 88 din 1 iunie 1999 şi nr. 89 din 1 iunie 1999 şi susţine că în cazul militarilor nu se aplică principiul actualizării pensiei în raport cu nivelul salariilor de bază ale celor în activitate, spre deosebire de alte categorii, cum este cea a magistraţilor.
    7. Curtea de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale consideră că prevederile legale criticate sunt constituţionale.
    8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar de autorul excepţiei, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este reţinut în dispozitivul încheierii de sesizare, îl constituie prevederile art. 2 lit. a) şi b), art. 3 lit. a), d), lit. e) pct. 1, lit. f) şi g), art. 18 alin. (2), art. 19, art. 24 lit. b), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) lit. a) şi b), art. 30, art. 60 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) şi (3), art. 108 lit. c) şi ale art. 109 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015. Referitor la dispoziţiile art. 60 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi (3) din Legea nr. 223/2015, invocate ca obiect al excepţiei, Curtea reţine că, în realitate, criticile de neconstituţionalitate formulate vizează prevederile art. 60 din Legea nr. 223/2015 astfel cum au fost modificate prin art. VII pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 7 august 2017. De asemenea, Curtea observă că prevederile art. 60 din Legea nr. 223/2015 au fost modificate şi prin art. 84 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.116 din 29 decembrie 2018, fiind păstrată de principiu soluţia legislativă.
    12. Prevederile art. 2 lit. a) şi b) stabilesc principii de bază ale sistemului pensiilor militare de stat, cele ale art. 3 lit. a), d), lit. e) pct. 1, lit. f) şi g) stabilesc semnificaţia unor termeni sau expresii (militar, pensionar militar, vechimea în serviciu, vechime cumulată, vechime efectivă), art. 18 alin. (2) instituie reguli privind cuantumul pensiei anticipate parţiale, art. 19 instituie unele reguli privind pensia de serviciu, art. 24 lit. b) se referă la calculul pensiei de serviciu, art. 28 alin. (1) reglementează baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat, art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) reglementează cu privire la cuantumul pensiei de serviciu, art. 30 limitează cuantumul pensiei stabilite, recalculate şi actualizate în condiţiile legii analizate, art. 60 instituie reguli privind cuantumul pensiei nete, art. 108 lit. c) stabileşte un spor la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare, iar art. 109 alin. (1) şi (2) se referă la recalcularea pensiilor militare.
    13. În opinia autorului excepţiei, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi art. 44 privind dreptul de proprietate privată.
    14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa în materia pensiilor militare de stat, a mai analizat critici de neconstituţionalitate similare celor formulate în prezenta cauză (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 659 din 30 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 18 ianuarie 2019, Decizia nr. 783 din 29 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 6 mai 2019, Decizia nr. 552 din 26 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 2 decembrie 2019, Decizia nr. 553 din 26 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 3 decembrie 2019, Decizia nr. 838 din 12 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 6 aprilie 2020, Decizia nr. 843 din 12 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 2 aprilie 2020, Decizia nr. 849 din 12 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 13 martie 2020, Decizia nr. 852 din 12 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 27 martie 2020, Decizia nr. 48 din 4 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 17 iunie 2020, sau Decizia nr. 542 din 2 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 972 din 21 octombrie 2020).
    15. Astfel, referitor la pretinsa discriminare a titularilor pensiilor de serviciu reglementate de Legea nr. 223/2015, faţă de alţi titulari de pensii de serviciu, Curtea a reţinut că ţine de opţiunea liberă a legiuitorului stabilirea veniturilor realizate de titularii dreptului la pensie care se includ în baza de calcul pentru stabilirea cuantumului pensiilor. Este adevărat, deopotrivă, că, reglementând condiţiile de acordare a pensiilor şi modul de calcul al acestora, legiuitorul este ţinut să respecte prevederile constituţionale referitoare la egalitatea în drepturi şi care impun un tratament juridic identic pentru persoane aflate în situaţii identice. Curtea a precizat că pensionarii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională reprezintă o categorie distinctă de alte categorii de pensionari, beneficiari ai unor pensii de serviciu.
    16. Referitor la categoria magistraţilor, la care autorul excepţiei face referire prin prisma deciziilor Curţii Constituţionale nr. 88 din 1 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999, şi nr. 89 din 1 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 6 iulie 1999, Curtea reţine că magistraţii reprezintă o categorie profesională distinctă şi, în acord cu jurisprudenţa sa, precizează că militarii, poliţiştii sau funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor nu au un statut constituţional şi legal similar magistraţilor, aceştia nebeneficiind de garanţiile de independenţă specifice magistraţilor. Prin urmare, existenţa unui mod diferit de calcul al pensiei, inclusiv sub aspectul actualizării cuantumului acesteia, nu este contrară principiului egalităţii în drepturi.
    17. Curtea a statuat că principiul egalităţii în drepturi nu are semnificaţia omogenităţii, astfel că situaţii obiectiv diferite justifică şi uneori chiar impun un tratament juridic diferenţiat. În acest sens, Curtea Constituţională a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa că principiul egalităţii în faţa legii, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie, nu înseamnă uniformitate, aşa încât, dacă la situaţii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situaţii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit (a se vedea, de exemplu, Decizia nr. 168 din 10 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 24 februarie 1999). În consecinţă, dispoziţiile art. 16 din Constituţie privind egalitatea în drepturi nu sunt încălcate.
    18. Distinct, Curtea observă că stabilirea anumitor reguli de calcul al pensiei militare de stat şi a unui anumit plafon al pensiei militare de stat reprezintă opţiunea legiuitorului în materie, opţiune care se situează în marja sa de apreciere, permisă de art. 16 din Constituţie, şi care dă expresie dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora cetăţenii au dreptul la pensie şi la alte drepturi de asigurări sociale, în condiţiile legii.
    19. Referitor la critica privind încălcarea dispoziţiilor art. 44 din Constituţie, Curtea a reţinut că dreptul la pensie este un drept fundamental, consacrat de art. 47 alin. (2) din Constituţie, dar care se exercită în condiţiile prevăzute de lege. Astfel, legiuitorul este liber să stabilească în ce condiţii şi pe baza căror criterii se acordă pensia, baza de calcul şi cuantumul acesteia, în raport cu situaţia concretă a fiecărui titular al dreptului. Nici Constituţia şi nici vreun instrument juridic internaţional nu prevede cuantumul pensiei de care trebuie să beneficieze diferite categorii de persoane. Acesta se stabileşte prin legislaţia naţională. În aceste condiţii, legiuitorul poate să prevadă şi o limită minimă a cuantumului pensiei, precum şi plafonul maximal al acesteia.
    20. Curtea a mai reţinut că extinderea incidenţei acestui principiu şi asupra sporului acordat pentru contribuţia la fondul de pensie suplimentară nu poate fi privită nici ea ca generând un tratament discriminatoriu, de vreme ce se aplică nediferenţiat tuturor persoanelor care au dreptul să beneficieze de acest spor.
    21. Referitor la critica formulată din perspectiva dreptului de proprietate, Curtea a reţinut că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, de exemplu, Decizia din 2 martie 2006, pronunţată în Cauza Mamonov împotriva Rusiei, articolul 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitor la dreptul la respectarea bunurilor nu poate fi înţeles în sensul că îndreptăţeşte o persoană la o pensie într-un anumit cuantum.
    22. De asemenea, Curtea a constatat că, potrivit dispoziţiilor art. 111 din Legea nr. 223/2015, „în situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 sau 110 şi cuantumul pensiilor aflate în plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului“. Prin urmare, cuantumul pensiei militare aflate în plată nu a fost diminuat, chiar dacă, în urma recalculării, a rezultat o pensie mai mică. În consecinţă, Curtea a constatat că prevederile art. 44 din Constituţie nu sunt încălcate.
    23. Întrucât până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale desprinse din deciziile anterior evocate, considerentele şi soluţia cuprinse în acestea îşi păstrează în mod corespunzător valabilitatea şi în prezenta cauză.
    24. Distinct de aceste considerente, referitor la critica de neconstituţionalitate vizând pretinsele necorelări şi contradictorialităţi ale unor dispoziţii din cuprinsul Legii nr. 223/2015, Curtea precizează că examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispoziţiile constituţionale pretins încălcate, iar nu compararea prevederilor de lege între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei. Rezultă că aspectele referitoare la pretinsa contrarietate între norme legale din acelaşi domeniu excedează controlului de constituţionalitate, coordonarea legislaţiei în vigoare fiind de competenţa autorităţii legiuitoare.
    25. De asemenea, Curtea precizează că soluţionarea aspectelor care vizează, în realitate, modul de interpretare şi aplicare a legii revine autorităţilor publice competente, iar în caz de litigiu, instanţelor judecătoreşti.
    26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Traian Ienoşdan în Dosarul nr. 1.418/108/2018 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale şi constată că prevederile art. 2 lit. a) şi b), art. 3 lit. a), d), lit. e) pct. 1, lit. f) şi g), art. 18 alin. (2), art. 19, art. 24 lit. b), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) lit. a) şi b), art. 30, art. 60, art. 108 lit. c) şi ale art. 109 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Curţii de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 15 decembrie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Simina Popescu-Marin


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016