Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 865 din 14 decembrie 2021  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50^2  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 865 din 14 decembrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 754 din 27 iulie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristina Cătălina │- │
│Turcu │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Cristian Munteanu în Dosarul nr. 18.324/212/2017 al Tribunalului Constanţa - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.012D/2018.
    2. La apelul nominal se prezintă autorul excepţiei, lipsind cealaltă parte, faţă de care procedura de înştiinţare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia, arătând că este obligat să restituie ajutorul public judiciar deoarece a câştigat procesul în care l-a solicitat, însă până în prezent nu a reuşit să îşi recupereze creanţa ce a făcut obiectul respectivului proces, aflându-se în procedura executării silite de un an şi jumătate. În aceste condiţii, ajutorul public judiciar apare ca un împrumut acordat de stat care înrăutăţeşte situaţia materială a autorului, aducând atingere dreptului său de proprietate.
    4. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că se păstrează un raport rezonabil de proporţionalitate între efectele oneroase care se produc asupra patrimoniului beneficiarilor ajutorului public judiciar prin aplicarea textului de lege criticat şi beneficiile obţinute în urma soluţionării procesului. Face referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv la Decizia nr. 616 din 5 octombrie 2017.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    5. Prin Decizia civilă nr. 1.722 din 30 octombrie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 18.324/212/2017, Tribunalul Constanţa - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Excepţia a fost ridicată de Cristian Munteanu într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de apel împotriva unei hotărâri prin care un debitor al autorului a fost obligat la restituirea unei sume către acesta. Totodată, autorul a fost obligat să restituie suma ce constituie ajutor public judiciar în temeiul art. 50^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008.
    6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că situaţia sa materială se poate înrăutăţi ca urmare a obligării sale de către instanţa de fond, în temeiul textului de lege criticat, să restituie ajutorul public judiciar, ceea ce contravine art. 3 alin. (5) din Directiva 2003/8/CE de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii.
    7. Autorul susţine că art. 50^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 aduce atingere art. 44 din Constituţie şi art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, deoarece scutirea de la plata taxei judiciare de timbru ca urmare a admiterii cererii de ajutor public judiciar constituie un bun câştigat odată acordat solicitantului de bună-credinţă. De acest bun solicitantul nu poate fi deposedat, deoarece nu există certitudinea că îşi poate recupera creanţa, în condiţiile în care creanţele din domeniul privat nu sunt garantate. Astfel, pot interveni diverse cauze cum ar fi: decesul debitorului obligat prin hotărâre judecătorească or lipsa bunurilor care pot fi executate. În aceste cazuri, situaţia materială a solicitantului ajutorului public judiciar se poate înrăutăţi prin restituirea ajutorului public judiciar, ceea ce contravine art. 3 alin. (5) din Directiva 2003/8/CE a Consiliului.
    8. Tribunalul Constanţa - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece ajutorul public judiciar reprezintă o formă de asistenţă acordată de stat unor persoane care nu pot face faţă costurilor unei proceduri judiciare fără a-şi pune în pericol propria întreţinere, iar nu un drept de proprietate care să intre în patrimoniul unei persoane aflate într-o astfel de situaţie. În aceste condiţii, stabilirea obligaţiei beneficiarului asistenţei judiciare de a rambursa suma primită în cazul în care situaţia sa s-a ameliorat nu reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate, deoarece un asemenea drept nu a fost dobândit niciodată.
    9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.
    10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile autorului excepţiei şi ale procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, republicată, reţine următoarele:
    11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 50^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, având următorul conţinut: „În situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, beneficiarul ajutorului public dobândeşte bunuri sau drepturi de creanţă a căror valoare, respectiv cuantum, depăşeşte de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, acesta este obligat să restituie ajutorul public. Procedura de restituire este cea prevăzută la cap. III din prezenta ordonanţă de urgenţă.“
    13. În opinia autorului excepţiei, textul de lege criticat aduce atingere art. 44 - Dreptul de proprietate privată din Constituţie, art. 1 - Protecţia proprietăţii din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art. 3 alin. (5) din Directiva 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii.
    14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că nu poate fi primită critica potrivit căreia art. 50^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 aduce atingere art. 44 din Constituţie şi art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, deoarece scutirea de la plata taxei judiciare de timbru ca urmare a admiterii cererii de ajutor public judiciar constituie un bun câştigat odată ce este acordat solicitantului de bună-credinţă.
    15. Curtea reţine că ajutorul public judiciar, care constă în cazul de faţă într-o scutire de la plata taxelor judiciare de timbru, reprezintă, potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, o formă de asistenţă acordată de stat ce are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară. Aşa fiind, ajutorul public judiciar nu poate fi calificat drept un „bun“ câştigat, aşa cum apreciază autorul excepţiei, astfel că textul de lege criticat nu aduce atingere art. 44 din Constituţie şi art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
    16. Curtea constată că prin Decizia nr. 616 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2018, paragrafele 29 şi 30, a reţinut că textul de lege criticat nu încalcă prevederile constituţionale care garantează dreptul de proprietate privată (sub aspectul recuperării ulterioare a sumei ce a constituit scutire de la plata taxei judiciare de timbru), deoarece măsura criticată este pe deplin justificată, păstrând un raport rezonabil de proporţionalitate între efectele oneroase pe care aceasta le produce asupra patrimoniului beneficiarilor ajutorului public judiciar şi beneficiile patrimoniale dobândite de către aceştia, ulterior acordării ajutorului. Prin norma criticată, legiuitorul a armonizat, pe de o parte, însăşi raţiunea întregii reglementări, care, potrivit art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, constă în posibilitatea unei persoane fizice de a solicita acordarea ajutorului public judiciar, în situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice, în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale, şi, pe de altă parte, unele situaţii, aşa cum sunt şi cele stipulate în situaţia dată a articolului criticat, care nu mai justifică acordarea ajutorului public judiciar. De vreme ce asemenea circumstanţe ies din aria de incidenţă a înseşi raţiunii urmărite prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, obligaţia de restituire a ajutorului judiciar se justifică prin raportare la noua situaţie juridică operată în patrimoniul beneficiarului ca urmare a pronunţării unei hotărâri judecătoreşti favorabile.
    17. În ceea ce priveşte încălcarea prin textul de lege criticat a prevederilor art. 3 alin. (5) din Directiva 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 26 din 31 ianuarie 2003, Curtea s-a pronunţat prin Decizia nr. 950 din 13 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 10 ianuarie 2013. Cu acel prilej, făcând referire la Decizia nr. 668 din 18 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 8 iulie 2011, Curtea a reţinut că folosirea unei norme de drept european în cadrul controlului de constituţionalitate ca normă interpusă celei de referinţă implică, în temeiul art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţie, o condiţionalitate cumulativă: pe de o parte, această normă să fie suficient de clară, precisă şi neechivocă prin ea însăşi sau înţelesul acesteia să fi fost stabilit în mod clar, precis şi neechivoc de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi, pe de altă parte, norma trebuie să se circumscrie unui anumit nivel de relevanţă constituţională, astfel încât conţinutul său normativ să susţină posibila încălcare de către legea naţională a Constituţiei - unica normă directă de referinţă în cadrul controlului de constituţionalitate.
    18. În sensul celor de mai sus, Curtea a reţinut că prevederile art. 50^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă nu reprezintă altceva decât transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor art. 3 alin. (5) din Directiva 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003, potrivit căruia statele membre pot dispune ca autoritatea competentă să poată hotărî că beneficiarii asistenţei judiciare trebuie să ramburseze această asistenţă, în tot sau în parte, în cazul în care situaţia lor financiară s-a ameliorat în mod substanţial sau în cazul în care decizia de acordare a asistenţei judiciare a fost luată pe baza unor informaţii incorecte furnizate de beneficiar. Astfel, Curtea a constatat că directiva invocată nu îndeplineşte cel de-al doilea criteriu stabilit prin decizia anterior referită, întrucât nu are relevanţă constituţională, neputându-se argumenta prin simpla invocare a directivei o posibilă încălcare de către legea naţională a vreunei prevederi constituţionale.
    19. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât considerentele, cât şi soluţia deciziei invocate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.
    20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Cristian Munteanu în Dosarul nr. 18.324/212/2017 al Tribunalului Constanţa - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 50^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Constanţa - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 14 decembrie 2021.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    pentru prof. univ. dr. VALER DORNEANU,

    în temeiul art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, semnează


                    Marian Enache
                    Magistrat-asistent,
                    Cristina Cătălina Turcu

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016