Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 864 din 14 decembrie 2021  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4, 5, 7, 8, 10 şi ale art. 16-19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 864 din 14 decembrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4, 5, 7, 8, 10 şi ale art. 16-19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 831 din 24 august 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristina Cătălina │- │
│Turcu │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4, 5,7,8,10 şi ale art. 16-19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Emil Ioan Nedelea în Dosarul nr. 1.250/86/2018/a1 al Tribunalului Suceava - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.818D/2018.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de înştiinţare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că instituirea unor condiţii pentru acordarea ajutorului public judiciar nu reprezintă o încălcare a dreptului la apărare, sens în care a statuat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 845 din 13 decembrie 2018.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea nr. 347 din 25 septembrie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 1.250/86/2018/a1, Tribunalul Suceava - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4, 5,7,8,10 şi art. 16-19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Excepţia a fost ridicată de Emil Ioan Nedelea într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de reexaminare formulate împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de ajutor public judiciar.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 24 alin. (2) care garantează necondiţionat dreptul părţilor la un avocat din oficiu. Or, art. 4, 5,7,8,10 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 impun diverse restricţii şi verificări, ceea ce este de natură să aducă atingere dreptului la apărare prin posibilitatea respingerii cererii de acordare a unui avocat din oficiu. De asemenea, apreciază că prevederile art. 17-19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 induc o temere pentru petiţionari în ceea ce priveşte formularea cererilor de acordare de apărători din oficiu, ceea ce duce la încălcarea art. 24 alin. (2) din Constituţie.
    6. Tribunalul Suceava - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece dreptul la apărare se exercită de părţile procesului civil în condiţiile şi limitele prevăzute prin lege, referitoare la reprezentarea şi asistarea persoanelor fizice.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.
    8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, republicată, reţine următoarele:
    9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 4, 5,7,8,10 şi ale art. 16-19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii prin care legiuitorul reglementează cu privire la persoana care poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, la formele şi condiţiile de acordare a acestuia, precum şi la competenţa şi procedura de acordare a ajutorului public judiciar.
    11. În opinia autorului excepţiei, textul de lege criticat aduce atingere art. 24 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia „în tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu“.
    12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorul excepţiei critică art. 4, 5,7,8,10 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, deoarece acestea impun anumite condiţii pentru acordarea ajutorului public judiciar, ajutor care constă în cazul său în plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat. Autorul apreciază că, potrivit art. 24 alin. (2) din Constituţie, în tot cursul procesului, părţile, indiferent de starea lor materială, au dreptul să fie asistate de un avocat din oficiu, în mod necondiţionat.
    13. Analizând dispoziţiile art. 24 alin. (2) din Constituţie, Curtea reţine că acesta cuprinde o prevedere de principiu prin care se garantează dreptul la apărare al părţilor dintr-un proces, constând în dreptul de a fi asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. Semnificaţia textului constituţional pretins încălcat este aceea că orice parte dintr-un proces are dreptul de a beneficia de apărare inclusiv prin asistenţa unui avocat ales, iar, în cazul în care se află într-o situaţie specială care ar împiedica exercitarea acestui drept, are dreptul la numirea unui avocat din oficiu. Textul constituţional pretins încălcat nu face însă referire la gratuitatea asistenţei sau apărării prin avocat pentru toate părţile, din toate procesele, indiferent de situaţia în care se află acestea, astfel cum pretinde autorul excepţiei.
    14. Curtea observă că pentru situaţia specială în care o persoană fizică nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 prin care se acordă ajutor public judiciar fără a se aduce atingere art. 24 din Legea fundamentală, ci, dimpotrivă, pentru a se garanta accesul la justiţie şi dreptul la apărare al beneficiarilor.
    15. Curtea constată că prin Decizia nr. 845 din 13 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 15 martie 2019, paragrafele 21-23, s-a mai pronunţat asupra criticii potrivit căreia prevederile art. 17-19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 aduc atingere art. 24 alin. (2) din Constituţie, deoarece ar induce o „temere“ pentru petiţionari în ceea ce priveşte formularea cererii de acordare a ajutorului public judiciar sub forma asistenţei prin avocat din oficiu.
    16. Cu acel prilej, Curtea a reţinut că, potrivit art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, la primirea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar, solicitantului i se va pune în vedere faptul că, în cazul pierderii procesului, cheltuielile de judecată ale celeilalte părţi vor fi în sarcina sa. Totodată, se învederează şi posibilitatea restituirii sumelor primite cu titlu de ajutor public judiciar în cazul prevăzut la art. 17 alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, şi anume în situaţia în care instanţa constată că cererea de ajutor public judiciar a fost făcută cu rea-credinţă, prin ascunderea adevărului.
    17. Curtea a apreciat că toate aceste reglementări constituie expresia aplicării în domeniul ajutorului public judiciar a dispoziţiilor de drept comun, respectiv art. 453 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să plătească cheltuielile de judecată, şi nicidecum o descurajare a justiţiabilului de a solicita ajutor public judiciar atunci când acesta acţionează cu bună-credinţă. Cheltuielile de judecată care vor fi suportate de beneficiarul ajutorului public judiciar sunt doar cele efectuate de părţile care au câştigat procesul. Ajutorul public judiciar avansat de către stat rămâne în sarcina acestuia, beneficiarului nefiindu-i solicitată restituirea sa.
    18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât considerentele, cât şi soluţia deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.
    19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Emil Ioan Nedelea în Dosarul nr. 1.250/86/2018/a1 al Tribunalului Suceava - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 4, 5, 7, 8, 10 şi ale art. 16-19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Suceava - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 14 decembrie 2021.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    pentru prof. univ. dr. VALER DORNEANU,

    în temeiul art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, semnează


                    Marian Enache
                    Magistrat-asistent,
                    Cristina Cătălina Turcu

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016