Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 855 din 14 decembrie 2021  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 680 alin. (2) din Codul de procedură civilă     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 855 din 14 decembrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 680 alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 358 din 11 aprilie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Irina Loredana │- │
│Gulie │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 680 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Marinică Georgescu şi Niculina Georgescu în Dosarul nr. 11.397/225/2018 al Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.562D/2019.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de înştiinţare este legal îndeplinită.
    3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că autorii excepţiei au depus la dosar note scrise prin care solicită admiterea excepţiei şi judecarea cauzei în lipsă.
    4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens arată că procedura autorizării pătrunderii în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane, la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, este o procedură ce reclamă celeritate, iar lipsa unui control judecătoresc nu poate conduce la încălcarea dispoziţiilor constituţionale invocate, dat fiind faptul că împotriva procesului-verbal întocmit de executorul judecătoresc cu această ocazie se poate face contestaţie la executare.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    5. Prin Încheierea din 19 septembrie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 11.397/225/2018, Judecătoria Drobeta-Turnu Severin a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 680 alin. (2) din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost invocată de Marinică Georgescu şi Niculina Georgescu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii de executare.
    6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că prevederile legale criticate sunt folosite de către executorii judecătoreşti care apelează la instanţă pentru a obţine o încheiere ce se emite cu uşurinţă, fără cale de atac şi fără citarea părţilor. Astfel, în camera de consiliu se dispune printr-un act ce nu este supus controlului judiciar al vreunei instanţe, încălcându-se astfel dispoziţiile constituţionale menţionate.
    7. Judecătoria Drobeta-Turnu Severin apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că procedura autorizării pătrunderii în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane reprezintă o operaţiune necesară în cursul executării silite ce poartă asupra unui imobil, în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească. Faptul că în acest caz nu este prevăzut un dublu grad de jurisdicţie nu contravine dispoziţiilor constituţionale indicate de contestatari, persoanele ce se consideră vătămate prin modalitatea de desfăşurare a procedurii de evacuare din imobil putând formula contestaţie la executare.
    8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.
    9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, republicată, reţine următoarele:
    10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 680 - Accesul la bunurile debitorului alin. (2) din Codul de procedură civilă, potrivit cărora: „(2) În cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătoreşti, la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, depusă odată cu cererea de încuviinţare a executării silite ori pe cale separată, instanţa competentă va autoriza intrarea în locurile menţionate la alin. (1). Instanţa se pronunţă, de urgenţă, în camera de consiliu, cu citarea terţului care deţine bunul, prin încheiere executorie care nu este supusă niciunei căi de atac.“ Prevederile legale criticate fac trimitere la dispoziţiile art. 680 alin. (1) din acelaşi act normativ, potrivit cărora: „(1) În vederea executării unei hotărâri judecătoreşti, executorul judecătoresc poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane, precum şi în orice alte locuri, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, cu concursul forţei publice.“
    12. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului şi art. 21 - Accesul liber la justiţie.
    13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că art. 680 din Codul de procedură civilă consacră dreptul executorului judecătoresc de a pătrunde în locurile unde se află bunurile debitorului, în vederea executării unei hotărâri judecătoreşti sau a altui titlu executoriu. Potrivit prevederilor art. 680 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în vederea executării unei hotărâri judecătoreşti, executorul judecătoresc poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane, precum şi în orice alte locuri, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, cu concursul forţei publice, dispoziţie procedurală ce conduce la realizarea executării silite. În temeiul prevederilor art. 680 alin. (2) din acelaşi cod, în cazul altor titluri executorii, pătrunderea executorului judecătoresc în locurile unde se află bunurile debitorului poate fi autorizată numai de instanţa de executare, la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, anterior efectuării actelor de executare silită, sub sancţiunea nulităţii actelor de executare silită, ce poate fi invocată de partea interesată pe calea procedurală a contestaţiei la executare [art. 712 alin. (1) din Codul de procedură civilă]. Instanţa se pronunţă de urgenţă asupra cererii, în camera de consiliu, cu citarea terţului care deţine bunul, printr-o încheiere executorie, care nu este supusă niciunei căi de atac. Aşadar, Curtea reţine că textul criticat asigură celeritatea judecării cererii de obţinere a autorizaţiei judecătoreşti de pătrundere în locurile unde se află bunuri aparţinând debitorului executat silit, astfel încât acesta din urmă să nu fie prejudiciat printr-o eventuală exercitare abuzivă a drepturilor ce decurg din titlul executoriu împotriva sa.
    14. Dispoziţiile legale criticate sunt norme de procedură edictate de legiuitor în temeiul mandatului său constituţional conferit de art. 126 alin. (2) şi art. 129 din Legea fundamentală. Accesul liber la justiţie este compatibil cu instituirea unor proceduri speciale, pentru situaţii deosebite, şi implică existenţa unor proceduri unice pentru situaţii deosebite, aşa cum este şi cea a accesului la bunurile debitorului, în cadrul procedurii executării silite.
    15. Mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte justiţia presupun şi instituirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, legiuitorul având legitimarea constituţională de a stabili, prin lege, procedura de judecată. Totodată, art. 129 din Constituţie prevede posibilitatea exercitării căilor de atac în condiţiile legii, ceea ce nu implică obligativitatea stabilirii unor căi de atac împotriva tuturor actelor îndeplinite de judecător în cursul procesului, ci libera exercitare de către părţile interesate şi Ministerul Public a căilor de atac prevăzute de lege (a se vedea în acest sens Decizia nr. 410 din 16 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 15 septembrie 2016, paragraful 27).
    16. Totodată, Curtea mai reţine că legiuitorul are obligaţia pozitivă de a crea cadrul legislativ necesar executării rapide a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii, în vederea restabilirii stării de legalitate, a asigurării în egală măsură a drepturilor creditorilor şi a debitorilor, precum şi a securităţii circuitului civil.
    17. În aceste condiţii, Curtea reţine că susţinerile autorilor excepţiei privind încălcarea dispoziţiilor 21 din Constituţie nu sunt întemeiate, dat fiind faptul că persoanele ce se consideră vătămate prin modalitatea de desfăşurare a procedurii de intrare în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane, precum şi în orice alte locuri, în vederea accesului la bunurile debitorului, pot formula contestaţie la executare.
    18. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 20 din Constituţie, Curtea reţine că acestea nu sunt incidente în cauză, dat fiind faptul că autorii excepţiei nu au indicat niciun tratat internaţional în materia drepturilor omului pretins a fi încălcat prin dispoziţiile legale criticate.
    19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marinică Georgescu şi Niculina Georgescu în Dosarul nr. 11.397/225/2018 al Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin şi constată că dispoziţiile art. 680 alin. (2) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 14 decembrie 2021.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Irina Loredana Gulie

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016