Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 804 din 4 noiembrie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor anexei nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 804 din 4 noiembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor anexei nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 48 din 15 ianuarie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Irina Loredana │- │
│Gulie │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor anexei nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, excepţie ridicată de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Constanţa în Dosarul nr. 9.983/212/2019 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.215D/2019.
    2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa din data de 3 noiembrie 2020, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 50 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, pentru buna desfăşurare a activităţii jurisdicţionale, a amânat pronunţarea pentru data de 4 noiembrie 2020, când a pronunţat prezenta decizie.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    3. Prin Încheierea din 27 noiembrie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 9.983/212/2019, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor anexei nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. Excepţia a fost invocată de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Constanţa într-o cauză având ca obiect obligarea Comisiei locale de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 din municipiul Constanţa la reconstituirea în natură a dreptului de proprietate asupra unui teren în suprafaţă de 30 ha situat în fosta comună Anadalchioi (actualmente vestul municipiului Constanţa) şi la punerea în posesie cu privire la acest teren, precum şi obligarea Comisiei judeţene de aplicare a Legii nr. 18/1991 la emiterea titlului de proprietate.
    4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, în măsura în care suprafeţele cuprinse în lege se suprapun cu suprafaţa de 30 ha teren asupra căreia a fost reconstituit dreptul de proprietate în favoarea unor persoane fizice. În acest sens, se arată că prin Sentinţa civilă nr. 927 din 2 octombrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 234/212/2007, Tribunalul Constanţa a admis recursul reclamanţilor şi a dispus reconstituirea în natură a dreptului de proprietate al autorului reclamanţilor pentru suprafaţa de 30 ha, pe vechiul amplasament, respectiv în partea vestică a intravilanului municipiului Constanţa, în fosta comună Anadalchioi şi punerea în posesie a acestora de către Comisia locală, precum şi obligarea Comisiei judeţene la emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa de teren de 30 ha. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă pronunţată în recurs este înzestrată cu autoritate de lucru judecat. La data de 30 martie 2009, ulterior pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200, Legea nr. 45/2009, care cuprinde în anexa nr. 2 institutele de cercetare-dezvoltare care funcţionează în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ unde, la poziţia 5, figurează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, Constanţa, cu o suprafaţă de teren aflată în administrarea unităţii, indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare, de 1.571,96 ha. Legea nr. 72/2011 a modificat Legea nr. 45/2009, fiind înlocuită anexa nr. 2.5, care cuprinde menţiunile referitoare la terenurile aflate în domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, printre care se situează şi cele 30 ha ale autorului reclamanţilor.
    5. Se susţine că pentru suprafaţa de 30 ha cuprinsă în anexa criticată, există, succesiv în timp, atât o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă privind reconstituirea dreptului de proprietate privată în favoarea unor persoane fizice, cât şi măsuri legislative privind recunoaşterea dreptului de proprietate publică al statului asupra aceluiaşi bun imobil, respectiv terenul de 30 de ha. În acest sens, se susţine că, suprafaţa de teren pentru care a fost reconstituit dreptul de proprietate privată în mod definitiv şi irevocabil, printr-o hotărâre judecătorească ce beneficiază de autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată, coincide ca amplasament cu suprafaţa de teren prevăzută în anexa 2.5 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce califică terenul de 30 de ha ca fiind un bun public al statului. Prin urmare, sunt încălcate prevederile constituţionale referitoare la garantarea şi ocrotirea dreptului de proprietate privată, prin menţiunile referitoare la caracterul de bun public al statului în privinţa terenului de 30 ha, cuprinse în Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Se mai arată că, în cauze similare, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în două anexe la Legea nr. 45/2009, fiind invocate deciziile nr. 682 din 19 noiembrie 2014 şi nr. 541 din 12 iulie 2016.
    7. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.
    8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.
    9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, republicată, reţine următoarele:
    10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile anexei nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prevederile art. I pct. 40 din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 7 iunie 2011. Anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 este intitulată Datele de identificare a suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic şi cuprinde date referitoare la locul unde este situat terenul, tarlaua, parcela, categoria de folosinţă şi suprafaţa exprimată în hectare.
    12. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 44 alin. (2) teza întâi privind garantarea şi ocrotirea proprietăţii private. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 1 referitor la protecţia proprietăţii cuprins în Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
    13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, actul de sesizare şi înscrisurile aflate la dosarul cauzei, Curtea reţine că, prin Sentinţa civilă nr. 927 din 2 octombrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 234/212/2007, Tribunalul Constanţa a dispus reconstituirea în natură a dreptului de proprietate în favoarea unor persoane fizice, pentru suprafaţa de 30 ha teren intravilan, pe vechiul amplasament, respectiv în partea vestică a municipiului Constanţa, în fosta comună Anadalchioi, şi punerea în posesie a acestora de către Comisia locală, precum şi obligarea Comisiei judeţene la emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa de teren de 30 ha. Ulterior pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200, Legea nr. 45/2009, care cuprinde în anexa nr. 2, institutele de cercetare-dezvoltare care funcţionează în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, la poziţia 5 figurând Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, Constanţa, cu o suprafaţă de teren aflată în administrarea unităţii, indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare, de 1.571,96 ha. Legea nr. 72/2011 a modificat Legea nr. 45/2009, fiind înlocuită anexa nr. 2.5, care cuprinde menţiunile referitoare la terenurile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, printre care se situează şi cele 30 ha care au făcut obiect al reconstituirii dreptului de proprietate.
    14. Prevederile anexei nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cuprind datele de identificare a suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, sub următoarele aspecte: locul unde este situat terenul şi caracteristicile tehnice ale acestuia (tarlaua, parcela, categoria de folosinţă, suprafaţa - ha).
    15. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că aceste prevederi legale consacră apartenenţa la domeniul public a aceloraşi suprafeţe de teren asupra cărora a fost reconstituit anterior dreptul de proprietate privată, confirmat prin hotărâri judecătoreşti definitive, ceea ce reprezintă o ingerinţă asupra dreptului de proprietate privată.
    16. Analizând actul normativ criticat, Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, terenurile retrocedate în mod legal sunt exceptate în mod expres din categoria terenurilor aparţinând domeniului public al statului, indispensabile cercetării-dezvoltării şi multiplicării materialului biologic prevăzute în anexele la Legea nr. 45/2009. În acest sens, potrivit prevederilor art. 57 din Legea nr. 45/2009, anexele nr. 1, 1.1-1.4, 2, 2.1-2.12, 3, 3.1-3.50, 4, 4.1-4.8, 5, 5.1-5.3, 6, 7, 7.1-7.19, 8, 8.1-8.17, 9, 9.1-9.6 fac parte integrantă din lege şi cuprind datele de identificare a suprafeţelor de teren aparţinând domeniului public al statului, indispensabile cercetării-dezvoltării şi multiplicării materialului biologic, şi aflate în administrarea instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare de drept public, care au ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea în agricultură.
    17. Prin urmare, Curtea reţine că prevederile anexelor la Legea nr. 45/2009, din care face parte şi anexa nr. 2.5, criticată în prezenta cauză, realizează o inventariere a terenurilor ce fac obiectul de reglementare a actului normativ criticat, însă, în temeiul art. 31 alin. (2) din acelaşi act normativ, în măsura în care asupra aceloraşi suprafeţe de teren cuprinse în anexe a fost reconstituit în mod legal un drept de proprietate privată, acestea sunt exceptate în mod expres de la apartenenţa la domeniul public. Astfel, chiar actul normativ criticat exclude, în mod expres, terenurile retrocedate potrivit legii, în privinţa cărora a fost recunoscut în mod valabil un drept de proprietate privată.
    18. Prin urmare, susţinerile autoarei excepţiei de neconstituţionalitate se referă mai degrabă la o problemă de interpretare şi aplicare a legii, de competenţa instanţei de judecată învestită cu soluţionarea pe fond a cauzei, iar nu la o problemă de constituţionalitate. Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, „Sunt neconstituţionale prevederile actelor [...] care încalcă dispoziţiile sau principiile Constituţiei“, iar alin. (3) al aceluiaşi articol stabileşte că instanţa constituţională „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată [...]“. Curtea Constituţională a statuat în repetate rânduri că nu intră în atribuţiile sale cenzurarea aplicării legii de către instanţele judecătoreşti, controlul judecătoresc realizându-se exclusiv în cadrul sistemului căilor de atac prevăzut de lege (a se vedea, în acest sens, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 545 din 13 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 11 iunie 2008 sau Decizia nr. 703 din 9 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 2 februarie 2018).
    19. Totodată, analizând contextul procesual redat în paragraful 13 al prezentei decizii, Curtea mai reţine că interes în ceea ce priveşte verificarea constituţionalităţii textului de lege criticat ar putea justifica în cauza de faţă persoanele fizice în favoarea cărora s-a dispus retrocedarea în natură a suprafeţelor de teren în cauză, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, iar nu Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, care este obligată la emiterea titlului de proprietate pentru respectivele suprafeţe. Prin urmare, din acest punct de vedere, nefiind îndeplinită condiţia legăturii cu cauza, impusă de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, excepţia de neconstituţionalitate apare ca fiind inadmisibilă şi urmează a fi respinsă ca atare.
    20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor anexei nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, excepţie ridicată de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Constanţa, în Dosarul nr. 9.983/212/2019 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 4 noiembrie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Irina Loredana Gulie

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016